slika radnika


Prof. dr DRAGO TALIJAN

vanredni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • drago.j.talijan@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DRAGO TALIJAN

 

Godina rođenja

1961

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rodjen 02.01.1961. godine u Banja Luci. Završio srednju Metalsku školu-smjer mašinski tehničari u Banja Luci 1980. god. Diplomirao 1986. iz oblasti motori SUS i magistrirao 1998. iz oblasti motornih vozila, na Mašinskom fakultetu Banja Luka. Doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2004. godine iz oblasti motornih vozila. Tokom studija, za uspjeh nagrađen Srebrnom značkom Univeriteta u Banja Luci.
Tokom radnog vijeka radio u industriji osiguranja, "Dunav osiguranju" i "Birou osiguranja Republike Srpske", a od 2005. godine zaposlen u "EIB Internationale" ad Banja Luka na mjestu direktora.
Kao predavač radio na Višoj tehničkoj školi i Saobraćajnom fakultetu u Doboju, na predmetima Motori SUS i motorna vozila, Drumska vozila sa dinamikom i Upravljanje investicijama. Na Panevropskom univeritetu "Apeiron" Banja Luka kao predavač angažovan od 2013. godine na grupi predmeta iz motornih vozila.
Član više strukovnih, nacionalnih i medjunarodnih udruženja, radnih i stručnih tijela u oblasti saobraćaja i motornih vozila. Bio prvi predsjednik Udruženja vještaka RS, trenutno obavlja ulogu predsjednika Društva vještaka RS, aktuelni potpredsjednik EVU BiH, član EVU Srbija. U više mandata bio član i zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. U radnoj grupi WP.29 UN (Svjetski forum za harmonizaciju propisa u oblasti vozila) kao predstavnik BiH pri UN učestvuje u radu WP.29 i radu njezinih stručnih tijela. Izdavač, redaktor, glavni i odgovorni urednik i član redakcija u više stručnih časopisa i stručnih publikacija. Član redakcije iz saobraćajne oblasti Enciklopedije Republike Srpske.
Rukovodilac i učesnik na više projekata iz oblasti vozila kao npr. uspostavljenje sistema homologacije vozila, sertifikovanja vozila, tehničkih pregleda vozila, razvoj prototipa rotacionog motora, stručni konsultant u CIPS projektu itd.
Recenzent više stručnih knjiga, naučno-stručnih radova i nastavnih programa fakulteta u postupku akreditacije studijskih programa.
Učesnik i organizator velikog broja stručnih i naučnih konferencija, simpozijuma i savjetovanja u zemlji i inostranstvu te član više programskih odbora i moderator tematskih sesija. Autor preko 60 stručnih i naučnih referata, od čega je preko 50 iz predmetne oblasti.
Koautor udžbenika "Motori SUS-osnove", monografije "ABS i bezbjednost saobraćaja", koautor "Priručnika za saobraćajno-tehničko vještečenje i procjene šteta na vozilima", autor priručnika "Tehnički pregled vozila", koautor "Priručnika za homologacija vozila", koautor "Priručnika za međunarodni drumski transport", koautor priručnika "ADR-Prevoz opasnih tereta u drumskom saobraćaju", koautor priručnika "Tahografi", koautor "Priručnika za sertifikovanje vozila".


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Istraživanje uticaja uređaja protiv blokiranja točkova pri kočenju na uzroke i posledice saobraćajnih nezgoda

Datum završetka

10.12.2004

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj kočnog sistema na nastanak saobraćajnih nezgoda

Datum završetka

12.11.1998

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.02.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Bajić, B., & Talijan, D. (2016). Razvoj sistema aktivne bezbjednosti na vozilu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 12 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

 

 

Manojlović, N., Talijan, D., & Božičković, R. (2015). Influence of Condition of Chok Absorber on Brakin Efficiency. Zbornik radova sa naučnog skupa-25th JUMV International Automotive Conference Science & Motor Vehicles (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Talijan, D., Mišić, D., & Bajić, B. (2015). Stanje propisa i primjene zahtjeva u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova na motornim vozilima pri periodičnim provjerama ispravnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2015" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Mišić, D., Borojević, B., Marčeta, D., & Talijan, D. (2014). Pregled vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2014" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan, D., Marinković, V., & Bajić, B. (2014). Metodologija kontrole i baždarenja uređaja za mjerenje masa vozila na kočnim valjcima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2014" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Manojlović, N., Talijan, D., Božičković, R., & Sarvan, M. (2014). Uticaj stanja amortizera na kretanje, kočenja i stabilnost vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa međunarodnim učešćem "Saobraćajne nezgode" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Talijan, D., & Bajić, B. (2014). Regenerativno kočenje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 9 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

 

 

Talijan, D., & Bajić, B. (2014). Tendencije u propisima Evropske unije u oblasti periodičnih provjera ispravnosti vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 10 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

 

 

Talijan, D., Miladinović, B., & Plavšić, M. (2014). Neki pristupi objektivizacije rezultata tehničkog pregleda vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Talijan, D. (2012). Vanredni tehnički pregled vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 5 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

 

 

Marčeta, D., Mišić, D., & Talijan, D. (2012). Tehnički pregled vozila sa pogonom na gas. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2012" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan, D., & Marčeta, D. (2011). Tehnički pregled vozila koja podliježu ispitivanju i sertifikovanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2011" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan, D. (2011). Homologacija i tehnički pregled vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 4 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

 

 

Talijan, D., & Bajić, B. (2010). Konceptualna rješenja homologacije vozila u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup Homologacija vozila (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Talijan, D. (2010). Kontrola uređaja i opreme na tehničkim pregledima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 1 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Talijan, D. (2009). ABS I bezbjednost saobraćaja. Laktaši: Grafomark.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Bajić and D. Talijan, "Razvoj sistema aktivne bezbjednosti na vozilu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 12, Banja Luka, 2016.

 

 

N. Manojlović, D. Talijan and R. Božičković, "Influence of Condition of Chok Absorber on Brakin Efficiency", in Zbornik radova sa naučnog skupa-25th JUMV International Automotive Conference Science & Motor Vehicles, Beograd, 2015.

 

 

D. Talijan, D. Mišić and B. Bajić, "Stanje propisa i primjene zahtjeva u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova na motornim vozilima pri periodičnim provjerama ispravnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2015", Teslić, 2015.

 

 

D. Mišić, B. Borojević, D. Marčeta and D. Talijan, "Pregled vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2014", Teslić, 2014.

 

 

D. Talijan, V. Marinković and B. Bajić, "Metodologija kontrole i baždarenja uređaja za mjerenje masa vozila na kočnim valjcima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2014", Teslić, 2014.

 

 

N. Manojlović, D. Talijan, R. Božičković and M. Sarvan, "Uticaj stanja amortizera na kretanje, kočenja i stabilnost vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa međunarodnim učešćem "Saobraćajne nezgode", Zlatibor, 2014.

 

 

D. Talijan and B. Bajić, "Regenerativno kočenje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 9, Banja Luka, 2014.

 

 

D. Talijan and B. Bajić, "Tendencije u propisima Evropske unije u oblasti periodičnih provjera ispravnosti vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 10, Banja Luka, 2014.

 

 

D. Talijan, B. Miladinović and M. Plavšić, "Neki pristupi objektivizacije rezultata tehničkog pregleda vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2014.

 

 

D. Talijan, "Vanredni tehnički pregled vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 5, Banja Luka, 2012.

 

 

D. Marčeta, D. Mišić and D. Talijan, "Tehnički pregled vozila sa pogonom na gas", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2012", Teslić, 2012.

 

 

D. Talijan and D. Marčeta, "Tehnički pregled vozila koja podliježu ispitivanju i sertifikovanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2011", Teslić, 2011.

 

 

D. Talijan, "Homologacija i tehnički pregled vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 4, Banja Luka, 2011.

 

 

D. Talijan and B. Bajić, "Konceptualna rješenja homologacije vozila u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup Homologacija vozila, Sarajevo, 2010.

 

 

D. Talijan, "Kontrola uređaja i opreme na tehničkim pregledima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 1, Banja Luka, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

D. Talijan, ABS I bezbjednost saobraćaja, Laktaši: Grafomark, 2009.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Bajić, B; Talijan, Drago

Naziv rada

Razvoj sistema aktivne bezbjednosti na vozilu

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Bilten broj 12

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Manojlović, N; Talijan, D; Božičković, R

Naziv rada

Influence of Condition of Chok Absorber on Brakin Efficiency

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

25th JUMV International Automotive Conference Science & Motor Vehicles

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago; Mišić, D; Bajić, B

Naziv rada

Stanje propisa i primjene zahtjeva u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova na motornim vozilima pri periodičnim provjerama ispravnosti

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2015"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mišić, D; Borojević, B; Marčeta, D; Talijan, D

Naziv rada

Pregled vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2014"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, D; Marinković, V; Bajić, B

Naziv rada

Metodologija kontrole i baždarenja uređaja za mjerenje masa vozila na kočnim valjcima

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2014"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Manojlović, N; Talijan, Drago; Božičković, R; Sarvan, M

Naziv rada

Uticaj stanja amortizera na kretanje, kočenja i stabilnost vozila

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Savjetovanje sa međunarodnim učešćem "Saobraćajne nezgode"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago; Bajić, B

Naziv rada

Regenerativno kočenje

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Bilten broj 9

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago; Bajić, B

Naziv rada

Tendencije u propisima Evropske unije u oblasti periodičnih provjera ispravnosti vozila

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Bilten broj 10

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago; Miladinović, B; Plavšić, M

Naziv rada

Neki pristupi objektivizacije rezultata tehničkog pregleda vozila

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Treća međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago

Naziv rada

Vanredni tehnički pregled vozila

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Bilten broj 5

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marčeta, D; Mišić, D; Talijan, Drago

Naziv rada

Tehnički pregled vozila sa pogonom na gas

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2012"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago; Marčeta, D

Naziv rada

Tehnički pregled vozila koja podliježu ispitivanju i sertifikovanju

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi vozila 2011"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago

Naziv rada

Homologacija i tehnički pregled vozila

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Bilten broj 4

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago; Bajić, B

Naziv rada

Konceptualna rješenja homologacije vozila u BiH

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Stručni skup Homologacija vozila

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan, Drago

Naziv rada

Kontrola uređaja i opreme na tehničkim pregledima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Bilten broj 1

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Talijan, Drago

Naslov

ABS I bezbjednost saobraćaja

Godina izdavanja

2009

Grad

Laktaši

Izdavač

Grafomark

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA