slika radnika


Prof. dr DRAGO TALIJAN

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • drago.j.talijan@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DRAGO TALIJAN

 

Godina rođenja

1961

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rodjen 02.01.1961. godine u Banja Luci. Završio srednju Metalsku školu-smjer mašinski tehničari u Banja Luci 1980. god. Diplomirao 1986. iz oblasti motori SUS i magistrirao 1998. iz oblasti motornih vozila, na Mašinskom fakultetu Banja Luka. Doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2004. godine iz oblasti motornih vozila. Tokom studija, za uspjeh nagrađen Srebrnom značkom Univeriteta u Banja Luci.

Tokom radnog vijeka radio u industriji osiguranja, "Dunav osiguranju" i "Birou osiguranja Republike Srpske", a od 2005. godine zaposlen u "EIB Internationale" ad Banja Luka na mjestu direktora.

Kao predavač radio na Višoj tehničkoj školi i Saobraćajnom fakultetu u Doboju, na predmetima Motori SUS i motorna vozila, Drumska vozila sa dinamikom i Upravljanje investicijama. Na Panevropskom univeritetu "Apeiron" Banja Luka kao predavač angažovan od 2013. godine na grupi predmeta iz motornih vozila.

Član više strukovnih, nacionalnih i medjunarodnih udruženja, radnih i stručnih tijela u oblasti saobraćaja i motornih vozila. Bio prvi predsjednik Udruženja vještaka RS, trenutno obavlja ulogu predsjednika Društva vještaka RS, aktuelni potpredsjednik EVU BiH, član EVU Srbija. U više mandata bio član i zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. U radnoj grupi WP.29 UN (Svjetski forum za harmonizaciju propisa u oblasti vozila) kao predstavnik BiH pri UN učestvuje u radu WP.29 i radu njezinih stručnih tijela. Izdavač, redaktor, glavni i odgovorni urednik i član redakcija u više stručnih časopisa i stručnih publikacija. Zamjneik iglavnogi odgovornog urednika TTTP. Član redakcije iz saobraćajne oblasti Enciklopedije Republike Srpske. Recenzent u postupku akreditacije studijskog programa Saobraćajnoig fakulteta u Doboju. Član komisije za izbor u zvanje kod nekoliko kandidata iz oblasti motorna vozila. Član komisije za odbranu doktorske disertacije. Recenzent više stručnih knjiga i naučno-stručnih radova. član radnih grupa Ministarstva za saobraćaj i komunikacije na izradi podzakonskih akata u vezi homologacije, sertififikovanja vozila i tehničkih pregleda i dr.

Rukovodilac i učesnik na više projekata iz oblasti vozila kao što je npr. uspostavljenje sistema homologacije vozila, sertifikovanja vozila, tehničkih pregleda vozila, razvoj prototipa rotacionog motora, stručni konsultant u CIPS projektu itd. Izdavač Kataloga cijena motornih vozila.

Učesnik i organizator velikog broja stručnih i naučnih konferencija, simpozijuma i savjetovanja u zemlji i inostranstvu te član više programskih odbora i moderator tematskih sesija. Autor oko 70 stručnih i naučnih referata, od čega je oko 60 iz predmetne oblasti.

Autor udžbenika "Motorna vozila", koautor udžbenika "Inteligentni sistemi na vozilima", koautor udžbenika "Motori SUS-osnove", autor monografije "ABS i bezbjednost saobraćaja", autor priručnika "Tehnički pregled vozila", koautor "Priručnika za saobraćajno-tehničko vještečenje i procjene šteta na vozilima", koautor "Priručnika za homologacija vozila", koautor "Priručnika za međunarodni drumski transport", koautor priručnika "ADR-Prevoz opasnih tereta u drumskom saobraćaju", koautor priručnika "Tahografi", koautor "Priručnika za sertifikovanje vozila", koautor "Priručnik za homologaciju", II dopunjeno i izmijenjeno izdanje, koautor priručnika "Procedure i uputstva za setrifikaciju vozila".


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Istraživanje uticaja uređaja protiv blokiranja točkova pri kočenju na uzroke i posledice saobraćajnih nezgoda

Datum završetka

10.12.2004

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj kočnog sistema na nastanak saobraćajnih nezgoda

Datum završetka

12.11.1998

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.02.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Mujakić S, T.(2022). Application of 5G Network to Automotive Vehicle Mobility. Trafic and Transport Theory and Practice, Journal for Traffic and Transport Researsh and Applikacation, 0-0.

 

 

Bajić B., D.(2019). Ugradnja svjetlosnih i svjetlosno signalnih uređaja na priključna vozila kategorije O u svjetlu tahtjeva UNECE pravilnika. Bilten broj 18, 0-0.

 

 

Nedić B., B., & Talijan D., K.(2018). Embedded Micropocessor Systems and Wireless Comunnication in Motor Vehicles. ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, 0-0.

 

 

Manojlović N., T.(2018). The Imapct of the Efficiency of the System for Vibrations Damping on the Efficiency of Vehicle Braking. Trafic and Transport Theory and Practice, Journal for Traffic and Transport Research and Applikacation, 0-0.

 

 

Bajić B., T.(2016). Sadržaj tablice proizvođača za vozilo. Bilten broj 14, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Talijan D., B. (2022). Prognoze razvoja motornih vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodna konferencija »Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici« (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Talijan D., B. (2019). Nova faza razvoja motornih vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2019 (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan D., B. (2018). Električna vozila-Izazovi, prognoze i obaveze. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodna "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Bajić B., T. (2018). Vozila sa pogonom na tečni prirodni gas (TPG). Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2018 (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Bajić B., T. (2017). Sistemi za automatizovanu vožnju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2017 (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Bajić B., T. (2017). Razvoj sistema za automatizovanu vožnju. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. konferencija „Ka održivom transportu 2017 (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Bajić B., T. (2016). Pneumatički sistemi elastičnog oslanjanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Manojlović N., T. (2015). Influence of Condition of Chok Absorber on Brakin Efficiency. Zbornik radova sa naučnog skupa-25th JUMV International Automotive Conference SCIENCE&MOTOR VEHICLES« (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Talijan D., M. (2015). Stanje propisa i primjene zahtjeva u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova na motornim vozilima pri periodičnim provjerama ispravnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2015 (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Bajić B., T. (2015). Razvoj sistema aktivne bezbjednosti na vozilu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 12 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

 

 

Talijan D., M. (2014). Metodologija kontrole i baždarenja uređaja za mjerenje masa vozila na kočnim valjcima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2014« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Manojlović N., T., & Božičković R., S. (2014). Uticaj stanja amortizera na kretanje, kočenje i stabilnost vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa međunarodnim učešćem »Saobraćajne nezgode« (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Talijan D., B. (2014). Regenerativno kočenje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 9 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

 

 

Talijan D., B. (2014). Tendencije u propisima Evropske unije u oblasti periodičnih provjera ispravnosti vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 10 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

 

 

Talijan D., M. (2014). Neki pristupi objektivizacije rezultata tehničkog pregleda vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodna konferencija »Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici« (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mišić D., B., & Marčeta D., T. (2013). Pregled vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2013« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

(2012). Vanredni tehnički pregled vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 5 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

 

 

Marčeta D., M. (2012). Tehnički pregled vozila sa pogonom na gas. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2012« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan D., M. (2011). Tehnički pregled vozila koja podliježu ispitivanju i sertifikovanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2011« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

(2011). Homologacija i tehnički pregled vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 4 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

 

 

(2010). Uticaj starosti motornih vozila na aerozagađenje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje (pp. 0-0). Sarajevo: Institut za saobraćaj i komunikacije

 

 

Talijan D., B. (2010). Konceptualna rješenja homologacije vozila u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup Homologacija vozila 2010 (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

(2010). Kontrola uređaja i opreme na tehničkim pregledima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 1 (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

 

 

(2009). Razvoj metoda i alata za procjenu štete na motornim vozilima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučno stručni skup »Nauka i motorna vozila« (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Klisura F., T. (2009). Contol of the Exhaust Gases Emission of Cars. Zbornik radova sa naučnog skupa-13th International Research/Expert Conference »Trends in the Development of Machinery and Associated Technology« TMT 2009 (pp. 0-0). Hammanet Tunisia: -

 

 

(2008). Problem kauzalnosti u procesu vještačenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-II međunarodno savjetovanje "Saobraćajne nezgode" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

(2007). Nacionalni program bezbjednosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenijum" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

(2007). Realistic Requirements and Perspectives of Vehicles Regularity Control in BiH". Zbornik radova sa naučnog skupa-I međunarodno savjetovanje VAROEX (pp. 0-0). Balatun: -

 

 

(2006). EKO test izduvnih gasova. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodno stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2006" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Mišić D., B. (2006). Razvoj uredjaja za osvjetljavanje puta i njihova kontrola. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodno stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2006" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

(2006). Aktuelnost i primjena Jedinstvenih kriterijuma za procjenu štete na vozilima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodna konferencija "Štete u osiguranju motornih vozila" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

(2005). Razvoj ABS sistema i njihov uticaj na ukupnu efektivnost kočnog sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno stručni-skup "Saobraćaj za novi milenijum" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan D., D. (2005). An Estimation of ABS Application Contribution to Road Safety Improvement. Zbornik radova sa naučnog skupa-EAEC Europian Automotive Congres (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2004). Analiza primjene novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodno savjetovanje "Tehnički pregledi 2004" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

(2003). Višekriterijalna analiza uzroka i posledica saobraćajnih nezgoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodni naučno stručni skup "Nauka i motorna vozila '03" (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Talijan D., L. (2003). Vozilo kao opasna stvar. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno stručni-skup "Saobraćaj za novi milenijum" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan D., D. (2003). ABS-istine i zablude. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dunav- Preving, savjetovanje sa medjunarodnim učešćem (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Talijan D., M. (2002). Automobilsko osiguranje i rejting vozača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dunav-Preving, savjetovanje sa medjunarodnim učešćem (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2002). Uticaj industrije osiguranja na razvoj tehničkih pregleda vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi '02" (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Talijan D., J. (2001). Savremena rješenja u prijedlogu novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Vučen N., T. (2001). Značaj položaja težišta vozila u sobraćajno-tehničkim vještačenjima i način njegovog odredjivanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Nauka u službi pravosudja« (pp. 0-0). Bečići: -

 

 

(2001). Karakteristični propusti pri utvrdjivanju obima i visine štete na motornim vozilima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Praksa osiguranja« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

(2001). Tendencije u razvoju tehničke preventive i bezbjednosnih sistema na vozilu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Nauka i motorna vozila« JUMV (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2001). Stručno osposobljavanje kadrova za tehnički pregled vozila. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje »Tehnički pregled i bezbednost saobraćaja« (pp. 0-0). Zlatibor: AMSS CMV

 

 

(2001). Fenomen rizika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Upravljanje rizikom i osiguranje u industriji, transportu i skladištenju« (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2000). Mogućnosti kvantifikacije uticaja tehničke preventive na smanjenje posledica saobraćajnih nezgoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Preving 2000« (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2000). Preventivom do veće bezbjednosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

(2000). Neki aspekti procjene štete na motornim vozilima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Vještačenje u teoriji i praksi 2000« (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Talijan D., D. (1999). Kočenje kao uzrok saobraćajnih nezgoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Nauka i motorna vozila '99« (pp. 0-0). Beograd: JUMV SP-9902,

 

 

(1998). Ocjena efikasnosti kočnog sistema uporednom analizom kočnog koeficijenta i dužine tragova kočenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup MVM '98 (pp. 0-0). Kragujevac: -

 

 

(1997). Ispitivanje kočnog sistema s aspekta ocjene kočnog koeficijenta. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV medjunarodni naučno-stručni skup »Izvor i prenos snage '97« (pp. 0-0). Podgorica: -

 

 

(1997). Kočni sistem i peventivni inženjering u osiguranju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Preventivni inženjering u planiranju i organizaciji prostora, projektovanju tehnologija i objekata« (pp. 0-0). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Talijan D., M., & Nedić B., O. (2013). ADR-Prevoz opasnih tereta u drumskom saobraćaju. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 

 

Talijan D., N. (2013). Tahografi. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 

 

(2009). ABS i bezbjednost saobraćaja. Laktaši: Grafomark.

 

 

(2008). Tehnički pregledi. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

(2022). Motorna vozila. In , Motorna vozila (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

(2022). Inteligentni sistemi na vozilima. In , Inteligentni sistemi na vozilima (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Talijan D., T. (2016). Motori SUS-osnove. In , Motori SUS-osnove (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Talijan D., B., & Borojević B., N. (2021). Priručnik za homologaciju. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 

 

Talijan D., B., Mišić D., B., & Nedić B., M. (2021). Procedure i uputstva za setrifikaciju vozila. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 

 

Talijan D., Đ., & Marčeta D., N. (2011). Priručnik za međunarodni drumski saobraćaj. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 

 

Talijan D., B., & Borojević B., N. (2010). Priručnik za homologaciju. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila.

 

 

Talijan D., Š., & Stanković S., I. (2009). Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita. Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila & Auto moto savez Republike Srpske.

 

 

Vujanić M., L., Vučen N., T., & Sredić Z., S. (2000). Priručnik za saobraćajno-tehničko vještačenje i procjene šteta na vozilima. Banja Luka: Modul.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

T. Mujakić S, "Application of 5G Network to Automotive Vehicle Mobility", Trafic and Transport Theory and Practice, Journal for Traffic and Transport Researsh and Applikacation, vol. 2022, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

D. Bajić B., "Ugradnja svjetlosnih i svjetlosno signalnih uređaja na priključna vozila kategorije O u svjetlu tahtjeva UNECE pravilnika", Bilten broj 18, vol. 2019, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

B. Nedić B. and K. Talijan D., "Embedded Micropocessor Systems and Wireless Comunnication in Motor Vehicles", ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, vol. 2018, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

T. Manojlović N., "The Imapct of the Efficiency of the System for Vibrations Damping on the Efficiency of Vehicle Braking", Trafic and Transport Theory and Practice, Journal for Traffic and Transport Research and Applikacation, vol. 2018, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

T. Bajić B., "Sadržaj tablice proizvođača za vozilo", Bilten broj 14, vol. 2016, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Talijan D., "Prognoze razvoja motornih vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodna konferencija »Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici«, Vrnjačka Banja, 2022.

 

 

B. Talijan D., "Nova faza razvoja motornih vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2019, Teslić, 2019.

 

 

B. Talijan D., "Električna vozila-Izazovi, prognoze i obaveze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodna "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2018.

 

 

T. Bajić B., "Vozila sa pogonom na tečni prirodni gas (TPG)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2018, Teslić, 2018.

 

 

T. Bajić B., "Sistemi za automatizovanu vožnju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2017, Teslić, 2017.

 

 

T. Bajić B., "Razvoj sistema za automatizovanu vožnju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. konferencija „Ka održivom transportu 2017, Zlatibor, 2017.

 

 

T. Bajić B., "Pneumatički sistemi elastičnog oslanjanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske, Teslić, 2016.

 

 

T. Manojlović N., "Influence of Condition of Chok Absorber on Brakin Efficiency", in Zbornik radova sa naučnog skupa-25th JUMV International Automotive Conference SCIENCE&MOTOR VEHICLES«, Beograd, 2015.

 

 

M. Talijan D., "Stanje propisa i primjene zahtjeva u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova na motornim vozilima pri periodičnim provjerama ispravnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2015, Teslić, 2015.

 

 

T. Bajić B., "Razvoj sistema aktivne bezbjednosti na vozilu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 12, Banja Luka, 2015.

 

 

M. Talijan D., "Metodologija kontrole i baždarenja uređaja za mjerenje masa vozila na kočnim valjcima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2014«, Teslić, 2014.

 

 

T. Manojlović N. and S. Božičković R., "Uticaj stanja amortizera na kretanje, kočenje i stabilnost vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa međunarodnim učešćem »Saobraćajne nezgode«, Zlatibor, 2014.

 

 

B. Talijan D., "Regenerativno kočenje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 9, Banja Luka, 2014.

 

 

B. Talijan D., "Tendencije u propisima Evropske unije u oblasti periodičnih provjera ispravnosti vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 10, Banja Luka, 2014.

 

 

M. Talijan D., "Neki pristupi objektivizacije rezultata tehničkog pregleda vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodna konferencija »Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici«, Banja Luka, 2014.

 

 

B. Mišić D. and T. Marčeta D., "Pregled vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2013«, Teslić, 2013.

 

 

, "Vanredni tehnički pregled vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 5, Banja Luka, 2012.

 

 

M. Marčeta D., "Tehnički pregled vozila sa pogonom na gas", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2012«, Teslić, 2012.

 

 

M. Talijan D., "Tehnički pregled vozila koja podliježu ispitivanju i sertifikovanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2011«, Teslić, 2011.

 

 

, "Homologacija i tehnički pregled vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 4, Banja Luka, 2011.

 

 

, "Uticaj starosti motornih vozila na aerozagađenje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje, Sarajevo, 2010.

 

 

B. Talijan D., "Konceptualna rješenja homologacije vozila u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup Homologacija vozila 2010, Sarajevo, 2010.

 

 

, "Kontrola uređaja i opreme na tehničkim pregledima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bilten broj 1, Banja Luka, 2010.

 

 

, "Razvoj metoda i alata za procjenu štete na motornim vozilima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučno stručni skup »Nauka i motorna vozila«, Beograd, 2009.

 

 

T. Klisura F., "Contol of the Exhaust Gases Emission of Cars", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13th International Research/Expert Conference »Trends in the Development of Machinery and Associated Technology« TMT 2009, Hammanet Tunisia, 2009.

 

 

, "Problem kauzalnosti u procesu vještačenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II međunarodno savjetovanje "Saobraćajne nezgode", Zlatibor, 2008.

 

 

, "Nacionalni program bezbjednosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenijum", Banja Luka, 2007.

 

 

, "Realistic Requirements and Perspectives of Vehicles Regularity Control in BiH"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I međunarodno savjetovanje VAROEX, Balatun, 2007.

 

 

, "EKO test izduvnih gasova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodno stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2006", Teslić, 2006.

 

 

B. Mišić D., "Razvoj uredjaja za osvjetljavanje puta i njihova kontrola", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodno stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2006", Teslić, 2006.

 

 

, "Aktuelnost i primjena Jedinstvenih kriterijuma za procjenu štete na vozilima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodna konferencija "Štete u osiguranju motornih vozila", Neum, 2006.

 

 

, "Razvoj ABS sistema i njihov uticaj na ukupnu efektivnost kočnog sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno stručni-skup "Saobraćaj za novi milenijum", Teslić, 2005.

 

 

D. Talijan D., "An Estimation of ABS Application Contribution to Road Safety Improvement", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EAEC Europian Automotive Congres, Beograd, 2005.

 

 

, "Analiza primjene novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodno savjetovanje "Tehnički pregledi 2004", Teslić, 2004.

 

 

, "Višekriterijalna analiza uzroka i posledica saobraćajnih nezgoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medjunarodni naučno stručni skup "Nauka i motorna vozila '03", Beograd, 2003.

 

 

L. Talijan D., "Vozilo kao opasna stvar", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno stručni-skup "Saobraćaj za novi milenijum", Teslić, 2003.

 

 

D. Talijan D., "ABS-istine i zablude", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dunav- Preving, savjetovanje sa medjunarodnim učešćem, Beograd, 2003.

 

 

M. Talijan D., "Automobilsko osiguranje i rejting vozača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dunav-Preving, savjetovanje sa medjunarodnim učešćem, Beograd, 2002.

 

 

, "Uticaj industrije osiguranja na razvoj tehničkih pregleda vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi '02", Jahorina, 2002.

 

 

J. Talijan D., "Savremena rješenja u prijedlogu novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi«, Teslić, 2001.

 

 

T. Vučen N., "Značaj položaja težišta vozila u sobraćajno-tehničkim vještačenjima i način njegovog odredjivanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Nauka u službi pravosudja«, Bečići, 2001.

 

 

, "Karakteristični propusti pri utvrdjivanju obima i visine štete na motornim vozilima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Praksa osiguranja«, Teslić, 2001.

 

 

, "Tendencije u razvoju tehničke preventive i bezbjednosnih sistema na vozilu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Nauka i motorna vozila« JUMV, Beograd, 2001.

 

 

, "Stručno osposobljavanje kadrova za tehnički pregled vozila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje »Tehnički pregled i bezbednost saobraćaja«, Zlatibor, 2001.

 

 

, "Fenomen rizika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Upravljanje rizikom i osiguranje u industriji, transportu i skladištenju«, Beograd, 2001.

 

 

, "Mogućnosti kvantifikacije uticaja tehničke preventive na smanjenje posledica saobraćajnih nezgoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Preving 2000«, Beograd, 2000.

 

 

, "Preventivom do veće bezbjednosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi«, Teslić, 2000.

 

 

, "Neki aspekti procjene štete na motornim vozilima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Vještačenje u teoriji i praksi 2000«, Teslić, 2000.

 

 

D. Talijan D., "Kočenje kao uzrok saobraćajnih nezgoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup »Nauka i motorna vozila '99«, Beograd, 1999.

 

 

, "Ocjena efikasnosti kočnog sistema uporednom analizom kočnog koeficijenta i dužine tragova kočenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup MVM '98, Kragujevac, 1998.

 

 

, "Ispitivanje kočnog sistema s aspekta ocjene kočnog koeficijenta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV medjunarodni naučno-stručni skup »Izvor i prenos snage '97«, Podgorica, 1997.

 

 

, "Kočni sistem i peventivni inženjering u osiguranju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Preventivni inženjering u planiranju i organizaciji prostora, projektovanju tehnologija i objekata«, Beograd, 1997.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

M. Talijan D. and O. Nedić B., ADR-Prevoz opasnih tereta u drumskom saobraćaju, Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2013.

 

 

N. Talijan D., Tahografi, Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2013.

 

 

, ABS i bezbjednost saobraćaja, Laktaši: Grafomark, 2009.

 

 

, Tehnički pregledi, Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2008.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

, "Motorna vozila", in Motorna vozila, Banja Luka, Panevropski univerzitet "Apeiron", 2022, pp. 0-0.

 

 

, "Inteligentni sistemi na vozilima", in Inteligentni sistemi na vozilima, Banja Luka, Panevropski univerzitet "Apeiron", 2022, pp. 0-0.

 

 

T. Talijan D., "Motori SUS-osnove", in Motori SUS-osnove, Banja Luka, Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016, pp. 0-0.

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

B. Talijan D. and N. Borojević B., "Priručnik za homologaciju", Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2021.

 

 

B. Talijan D., B. Mišić D. and M. Nedić B., "Procedure i uputstva za setrifikaciju vozila", Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2021.

 

 

Đ. Talijan D. and N. Marčeta D., "Priručnik za međunarodni drumski saobraćaj", Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2011.

 

 

B. Talijan D. and N. Borojević B., "Priručnik za homologaciju", Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 2010.

 

 

Š. Talijan D. and I. Stanković S., "Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita", Banja Luka: EIB Internationale-Centar za motorna vozila & Auto moto savez Republike Srpske, 2009.

 

 

L. Vujanić M., T. Vučen N. and S. Sredić Z., "Priručnik za saobraćajno-tehničko vještačenje i procjene šteta na vozilima", Banja Luka: Modul, 2000.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Mujakić S, Talijan D.

Naziv časopisa

Trafic and Transport Theory and Practice, Journal for Traffic and Transport Researsh and Applikacation

Naziv rada

Application of 5G Network to Automotive Vehicle Mobility

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2022

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajić B., D. Talijan., B. Borojević.

Naziv časopisa

Bilten broj 18

Naziv rada

Ugradnja svjetlosnih i svjetlosno signalnih uređaja na priključna vozila kategorije O u svjetlu tahtjeva UNECE pravilnika

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nedić B., Bundalo Z., Talijan D., Kuzmić G.

Naziv časopisa

ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering

Naziv rada

Embedded Micropocessor Systems and Wireless Comunnication in Motor Vehicles

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Manojlović N., Talijan D., Bajić B.

Naziv časopisa

Trafic and Transport Theory and Practice, Journal for Traffic and Transport Research and Applikacation

Naziv rada

The Imapct of the Efficiency of the System for Vibrations Damping on the Efficiency of Vehicle Braking

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajić B., Talijan D.

Naziv časopisa

Bilten broj 14

Naziv rada

Sadržaj tablice proizvođača za vozilo

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Talijan D., Bajić B.

Naziv rada

Prognoze razvoja motornih vozila

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XVII Međunarodna konferencija »Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici«

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Bajić B.

Naziv rada

Nova faza razvoja motornih vozila

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2019

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Bajić B.

Naziv rada

Električna vozila-Izazovi, prognoze i obaveze

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

VII Međunarodna "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić B., Talijan D., Đurić Ž.

Naziv rada

Vozila sa pogonom na tečni prirodni gas (TPG)

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2018

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić B., Talijan D., Nedić B.

Naziv rada

Sistemi za automatizovanu vožnju

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2017

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić B., Talijan D., Nedić B.

Naziv rada

Razvoj sistema za automatizovanu vožnju

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

5. konferencija „Ka održivom transportu 2017

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić B., Talijan D., Nedić B.

Naziv rada

Pneumatički sistemi elastičnog oslanjanja

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Manojlović N., Talijan D., Božičković R.

Naziv rada

Influence of Condition of Chok Absorber on Brakin Efficiency

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

25th JUMV International Automotive Conference SCIENCE&MOTOR VEHICLES«

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Mišić D., Bajić B.

Naziv rada

Stanje propisa i primjene zahtjeva u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova na motornim vozilima pri periodičnim provjerama ispravnosti

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2015

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić B., Talijan D.

Naziv rada

Razvoj sistema aktivne bezbjednosti na vozilu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Bilten broj 12

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Marinković V., Bajić B.

Naziv rada

Metodologija kontrole i baždarenja uređaja za mjerenje masa vozila na kočnim valjcima

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2014«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Manojlović N., Talijan D., Božičković R., Sarvan M.

Naziv rada

Uticaj stanja amortizera na kretanje, kočenje i stabilnost vozila

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Savjetovanje sa međunarodnim učešćem »Saobraćajne nezgode«

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Bajić B.

Naziv rada

Regenerativno kočenje

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Bilten broj 9

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Bajić B.

Naziv rada

Tendencije u propisima Evropske unije u oblasti periodičnih provjera ispravnosti vozila

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Bilten broj 10

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Miladinović B., Plavšić M.

Naziv rada

Neki pristupi objektivizacije rezultata tehničkog pregleda vozila

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III Međunarodna konferencija »Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici«

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mišić D., Borojević B., Marčeta D., Talijan D.

Naziv rada

Pregled vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2013«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Vanredni tehnički pregled vozila

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Bilten broj 5

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marčeta D., Mišić D., Talijan D.

Naziv rada

Tehnički pregled vozila sa pogonom na gas

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2012«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Marčeta D.

Naziv rada

Tehnički pregled vozila koja podliježu ispitivanju i sertifikovanju

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi vozila 2011«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Homologacija i tehnički pregled vozila

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Bilten broj 4

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Uticaj starosti motornih vozila na aerozagađenje

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za saobraćaj i komunikacije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Bajić B.

Naziv rada

Konceptualna rješenja homologacije vozila u BiH

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Stručni skup Homologacija vozila 2010

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Kontrola uređaja i opreme na tehničkim pregledima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Bilten broj 1

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Banja Luci Mašinski fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Razvoj metoda i alata za procjenu štete na motornim vozilima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučno stručni skup »Nauka i motorna vozila«

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Klisura F., Talijan D., Matoc Ž.

Naziv rada

Contol of the Exhaust Gases Emission of Cars

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

13th International Research/Expert Conference »Trends in the Development of Machinery and Associated Technology« TMT 2009

Grad

Hammanet Tunisia

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Problem kauzalnosti u procesu vještačenja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

II međunarodno savjetovanje "Saobraćajne nezgode"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Nacionalni program bezbjednosti

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

III Međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenijum"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Realistic Requirements and Perspectives of Vehicles Regularity Control in BiH"

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

I međunarodno savjetovanje VAROEX

Grad

Balatun

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

EKO test izduvnih gasova

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Medjunarodno stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2006"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mišić D., Bajić B., Talijan D.

Naziv rada

Razvoj uredjaja za osvjetljavanje puta i njihova kontrola

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Medjunarodno stručno savjetovanje "Tehnički pregledi 2006"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Aktuelnost i primjena Jedinstvenih kriterijuma za procjenu štete na vozilima

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Medjunarodna konferencija "Štete u osiguranju motornih vozila"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D. Duboka Č.

Naziv rada

Razvoj ABS sistema i njihov uticaj na ukupnu efektivnost kočnog sistema

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Naučno stručni-skup "Saobraćaj za novi milenijum"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Duboka Č.

Naziv rada

An Estimation of ABS Application Contribution to Road Safety Improvement

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

EAEC Europian Automotive Congres

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Analiza primjene novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Medjunarodno savjetovanje "Tehnički pregledi 2004"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Višekriterijalna analiza uzroka i posledica saobraćajnih nezgoda

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Medjunarodni naučno stručni skup "Nauka i motorna vozila '03"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Lipovac K.

Naziv rada

Vozilo kao opasna stvar

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Naučno stručni-skup "Saobraćaj za novi milenijum"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Duboka Č.

Naziv rada

ABS-istine i zablude

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Dunav- Preving, savjetovanje sa medjunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Mandić M.

Naziv rada

Automobilsko osiguranje i rejting vozača

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Dunav-Preving, savjetovanje sa medjunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Uticaj industrije osiguranja na razvoj tehničkih pregleda vozila

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "Tehnički pregledi '02"

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Jelisavac N.

Naziv rada

Savremena rješenja u prijedlogu novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vučen N., Talijan D.

Naziv rada

Značaj položaja težišta vozila u sobraćajno-tehničkim vještačenjima i način njegovog odredjivanja

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup »Nauka u službi pravosudja«

Grad

Bečići

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Karakteristični propusti pri utvrdjivanju obima i visine štete na motornim vozilima

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Praksa osiguranja«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Tendencije u razvoju tehničke preventive i bezbjednosnih sistema na vozilu

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup »Nauka i motorna vozila« JUMV

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Stručno osposobljavanje kadrova za tehnički pregled vozila

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Savjetovanje »Tehnički pregled i bezbednost saobraćaja«

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

AMSS CMV

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Fenomen rizika

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Upravljanje rizikom i osiguranje u industriji, transportu i skladištenju«

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Mogućnosti kvantifikacije uticaja tehničke preventive na smanjenje posledica saobraćajnih nezgoda

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Preving 2000«

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Preventivom do veće bezbjednosti

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje »Tehnički pregledi«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Neki aspekti procjene štete na motornim vozilima

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup »Vještačenje u teoriji i praksi 2000«

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D., Djudurović M.

Naziv rada

Kočenje kao uzrok saobraćajnih nezgoda

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup »Nauka i motorna vozila '99«

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

JUMV SP-9902,

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Ocjena efikasnosti kočnog sistema uporednom analizom kočnog koeficijenta i dužine tragova kočenja

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup MVM '98

Grad

Kragujevac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D. Djudurović M.

Naziv rada

Ispitivanje kočnog sistema s aspekta ocjene kočnog koeficijenta

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

IV medjunarodni naučno-stručni skup »Izvor i prenos snage '97«

Grad

Podgorica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talijan D.

Naziv rada

Kočni sistem i peventivni inženjering u osiguranju

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

Savjetovanje sa medjunarodnim učešćem »Preventivni inženjering u planiranju i organizaciji prostora, projektovanju tehnologija i objekata«

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Talijan D., Marčeta D., Nedić B., Osmović F.

Naslov

ADR-Prevoz opasnih tereta u drumskom saobraćaju

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Talijan D., Nedić B., Marčeta D.

Naslov

Tahografi

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Talijan D.

Naslov

ABS i bezbjednost saobraćaja

Godina izdavanja

2009

Grad

Laktaši

Izdavač

Grafomark

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Talijan D.

Naslov

Tehnički pregledi

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Autori

Talijan D.

Naslov poglavlja

Motorna vozila

Naslov knjige

Motorna vozila

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Urednici

-

 

Autori

Talijan D.

Naslov poglavlja

Inteligentni sistemi na vozilima

Naslov knjige

Inteligentni sistemi na vozilima

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Urednici

-

 

Autori

Talijan D., Torović T.

Naslov poglavlja

Motori SUS-osnove

Naslov knjige

Motori SUS-osnove

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Urednici

-

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Talijan D., Bajić B., Borojević B., Nedić B., Marčeta D.

Naslov

Priručnik za homologaciju

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Tip

Vodič

 

Autori

Talijan D., Bajić B., Mišić D., Borojević B., Nedić B., Marčeta D.

Naslov

Procedure i uputstva za setrifikaciju vozila

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Tip

Vodič

 

Autori

Talijan D., Đudurović M., Marčeta D., Nedić B.

Naslov

Priručnik za međunarodni drumski saobraćaj

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Tip

Vodič

 

Autori

Talijan D., Bajić B., Borojević B., Nedić B., Marčeta D.

Naslov

Priručnik za homologaciju

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila

Tip

Vodič

 

Autori

Talijan D., Šunkić Z., Stanković S., Ivankovski Lj.

Naslov

Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

EIB Internationale-Centar za motorna vozila & Auto moto savez Republike Srpske

Tip

Praktikum

 

Autori

Vujanić M., Lipovac K., Vučen N., Talijan D., Sredić Z., Selman S.

Naslov

Priručnik za saobraćajno-tehničko vještačenje i procjene šteta na vozilima

Godina izdavanja

2000

Grad

Banja Luka

Izdavač

Modul

Tip

Vodič

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Motorna vozila

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Motori SUS

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Motorna vozila

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Održavanje motornih vozila

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI