slika radnika


Prof. dr SLOBODAN STANIŠIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • slobodan.n.stanisic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLOBODAN STANIŠIĆ

 

Godina rođenja

1953

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Slobodan Stanišić je rođen u Banja Luci, 18.10.1953 godine, gdje je završio Osnovnu školu i Gimnaziju.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1976 godine, a pravosudni ispit položio 1979 godine u Sarajevu.
Od 1999 - 2007 godine je bio glavni i odgovorni urednik časopisa "Advokatura" koji izdaje Advokatska komora Republike Srpske, a od 2003 do 2006 godine je obavljao funkciju člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Magistarski rad pod nazivom "Odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilima u pokretu" odbranio je 2006 godine, a doktorsku disertaciju "Objektivna odgovornost u sistemu odgovornosti za štetu" - 2008 godine.
Od 2005 godine do danas objavio je sedam monografija i to: "Ogledi iz građanskog prava I" (2005), "Odgovornost za štetu od motornih vozila" (2008), "Objektivna odgovornost za štetu" (2012) "Ogledi iz građanskog prava II" (2017) i "Obligaciono pravo", Opšti dio, Knjiga I,II i III (2019).
Od 4.6.2010-4.06.2014 godine je bio na Listi arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, a od 01.01.2021 godine je na Listi arbitara pri Gospodarskoj Komori Republike Hrvatske. U toku 2018 i 2019 i 2021 godine bio je u više navrata predsjednik arbitražnog vijeća u sporovima između raznih privrednih subjekata u Republici Srpskoj.
Učestvovao je kao referent na brojnim savjetovanjima pravnika u zemlji i inostranstvu, te je kao saradnik Udruženja sudija i Udruženja pravnika Republike Srpske i edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH održao više predavanja i radionica.
Objavio je više od 40 naučnih radova u domaćoj i stranoj literaturi.
Radi kao advokat i redovni profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta "Apeiron" u Banja Luci / odgovorni nastavnik za predmete "Obligaciono pravo I" Obligaciono pravo II", "Pravo osiguranja" i "Notarsko pravo".
Posjeduje dugogodišnje iskustvo iz advokatske prakse koju obavlja 40 godina. Posebne specijalnosti i iskustvo ima iz ugovornog prava, prava osiguranja, medicinskog i farmaceutskog prava, kao i iz oblasti vanugovorne i ugovorne građanske odgovornosti za štetu.Govori engleski jezik i solidno se služi italijanskim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Objektivna odgovornost u sistemu odgovornosti za štetu

Datum završetka

18.06.2008

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu

Datum završetka

29.11.2006

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

20.11.1976

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Stanišić, S.(2017). Neka sporna pitanja u vezi ocjene i razgraničenja stvarne nadležnosti građanskih i privrednih sudova u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2016). Građanska odgovornost za sekundarne medicinske štete. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2016). Građanska odgovornost za sekundarne medicinske štete. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2016). Osiguranje stečajnog upravnika od odgovornosti za štetu. Vještak, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2015). Neka procesna pitanja u vezi sa određivanjem vještačenja i ličnosti vještaka i ličnosti vještaka. Vještak, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2015). Regres i zakonska subrogacija u osiguranju od autoodgovornosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2014). Pravne posljedice zakašnjenja u plaćanju premije osiguranja. XXIX Savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog građanskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2014). Vještačenje kao dokazno sredstvo u kognicionim postupcima. Vještak, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2009). O opasnim stvarima i pasnim djelatnostima. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2007). Odgovorne osobe za štete prouzročene motornim vozilom. Osiguranje, Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2005). Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici. Pravna riječ, časopis Udruženja pravnika Republike Srpske, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2004). Odgovornost u slučaju udesa izazvanom motornim vozilima u pokretu. Osiguranje, hrvatski časopis za praksu osiguranja, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2004). Stranke i zastupnici u parničnom postupku. Advokatura, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2003). Renta i osigurana suma. Svijet osiguranja, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2002). O nekim slučajevima nesaglasnosti sadržaja izvršne isprave, prijedloga za izvršenje i rješenja o izvršenju. Glasnik pravde, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2002). Naknada štete pričinjene upotrebom nepoznatog motornog vozila ili motornog vozila čiji vlasnik odnosno korisnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2001). Put kao opasna stvar. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2001). Zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete u svjetlu novih monetarnih propisa. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(2001). Kumulacija naknade nematerijalne štete i osigurane sume. Vještak, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(1999). O stopi zatezne kamate na novčana potraživanja. Advokature, 0-0.

 

 

Stanišić, S.(1999). Suparničarstvo posrednog i neposrednog držaoca. Glasnik pravde, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Stanišić, S. (2023). O odgovornosti u vezi sa obavezom zaključenja ugovora i vršenjem poslova od opšteg interesa kao posebnim slučajevima odgovornost za štetu bez obzira na krivicu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XVII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava (pp. 0-0). Jahorina: Udruženje sudija Republike Srpske

 

 

Stanišić, S. (2022). Obezbjeđenje naknade štete u obliku rente i isplata ukupne svote. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava (pp. 0-0). Jahorina: Udruženje sudija Republike Srpske

 

 

Stanišić, S. (2021). O građanskopravnim i privrednim ugovorima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava (pp. 0-0). Jahorina: Udruženje sudija Republike Srpske

 

 

Stanišić, S. (2019). Pravna priroda građanske odgovornosti upravljača puteva. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII međunarodnog savjetovanja "Aktuanosti građanskog i trgovačkog (pp. 0-0). -: -

 

 

Stanišić, S. (2019). Pravna priroda građanske odgovornosti upravljača puteva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XXII Međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada šteta i osiguranje" (pp. 0-0). Beograd / Valjevo: Institut za uporedno pravo, Pravosudsna akademija i Udruženje za odštetno pravo

 

 

Stanišić, S. (2018). Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada šteta i osiguranje" (pp. 0-0). Beograd / Valjevo: Institut za uporedno pravo, Pravosudsna akademija i Udruženje za odštetno pravo

 

 

Stanišić, S. (2018). Odgovornost za štetu zbog nepružanja neophodne pomoći. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XXI Međunarodni naučni skup "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje" (pp. 0-0). Beograd / Valjevo: Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija i Udruženje za odštetno pravo

 

 

Stanišić, S. (2017). Predugovorna odgovornost za štetu (Culpa in contrahendo). Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XV Međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" (pp. 0-0). Neum / Mostar: -

 

 

Stanišić, S. (2017). Zelenaški ugovor. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XII Savjetovanja "Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u BiH" (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Stanišić, S. (2016). O kamatama kao sporednim obligacijama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Stanišić, S. (2016). Uračunavanje ispunjenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XIV međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" (pp. 0-0). Neum / Mostar: -

 

 

Stanišić, S. (2014). Odgovornost za izbacivanje predmeta i prosipanje tekućina iz prostorija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" (pp. 0-0). Neum / Mostar: -

 

 

Stanišić, S. (2014). Odgovornost organizatora priredbi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savetovanja "Osiguranje, naknada štete i parnični postupak" (pp. 0-0). Beograd: Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija

 

 

Stanišić, S. (2013). Odgovornost za štetu usljed terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI tradicionalnog savetovanja "Osiguranje i naknada štete" (pp. 0-0). Zlatibor: Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija Beograd

 

 

Stanišić, S. (2010). Pravna priroda odgovornosti osiguravača u slučaju osiguranja od odgovornosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja Udruženja za odštetno pravo (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Stanišić, S. (2010). Motorno vozilo i saobraćajna nezgoda kao karakterističke pretpostavke odgovornosti za štetu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja "Banjalučki pravnički dani" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stanišić, S. (2009). Karakter građanske odgovornosti poslodavaca i pravnih lica za štetu koju trećem licu pričine njihovi radnici odnosno organi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Savjetovanja "Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva u BiH" (pp. 0-0). Beograd / Teslić: Glosarijum

 

 

Stanišić, S. (2009). Odgovornost za štete od građevina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Budvanski pravnički dani (pp. 0-0). Budva: -

 

 

Stanišić, S. (2008). Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI redovnog Savetovanja sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Zlatibor: Udruženje za odštetno pravo

 

 

Stanišić, S. (2008). Odgovornost za štetu od životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja "Banjalučki pravnički dani" (pp. 0-0). Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske

 

 

Stanišić, S. (2008). Nematerijalna šteta u praksi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja u Banja Luci (pp. 0-0). Sarajevo: Privredna štampa

 

 

Stanišić, S. (2006). Sudska zaštita prava iz radnog odnosa sa osvrtom na rokove za njeno ostvarivanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Savjetovanja "Radni odnosi u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Beograd: Glosarijum

 

 

Stanišić, S. (2005). O konkurenciji prava na naknadu štete i prava na osiguranu sumu. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodno savjetovanje "Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja" (pp. 0-0). Budva: -

 

 

Stanišić, S. (2005). Privremeno udaljenje sudija ili tužilaca sa dužnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (pp. 0-0). Mostar: -

 

 

Stanišić, S. (2002). Zaključenje braka preko punomoćnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja Porodičnom zakonu Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Stanišić, S. (2022). Obligaciono pravo - Knjiga I - Posebni dio. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2019). Obligaciono pravo - Knjiga I - Opšti dio. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2019). Obligaciono pravo - Knjiga II - Opšti dio. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2019). Obligaciono pravo - Knjiga III - Opšti dio. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2017). Ogledi iz građanskog prava - II. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2012). Objektivna odgovornost za štetu. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2008). Odgovornost za štetu od motornih vozila. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Stanišić, S. (2005). Ogledi iz građanskog prava - 1 Izdanje. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Stanišić, "Neka sporna pitanja u vezi ocjene i razgraničenja stvarne nadležnosti građanskih i privrednih sudova u Bosni i Hercegovini", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 1, no. 7, pp. 0-0, 2017.

 

 

S. Stanišić, "Građanska odgovornost za sekundarne medicinske štete", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 1, no. 6, pp. 0-0, 2016.

 

 

S. Stanišić, "Građanska odgovornost za sekundarne medicinske štete", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 1, no. 6, pp. 0-0, 2016.

 

 

S. Stanišić, "Osiguranje stečajnog upravnika od odgovornosti za štetu", Vještak, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

S. Stanišić, "Neka procesna pitanja u vezi sa određivanjem vještačenja i ličnosti vještaka i ličnosti vještaka", Vještak, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2015.

 

 

S. Stanišić, "Regres i zakonska subrogacija u osiguranju od autoodgovornosti", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 1, no. 5, pp. 0-0, 2015.

 

 

S. Stanišić, "Pravne posljedice zakašnjenja u plaćanju premije osiguranja", XXIX Savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog građanskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak, vol. 1, no. 21, pp. 0-0, 2014.

 

 

S. Stanišić, "Vještačenje kao dokazno sredstvo u kognicionim postupcima", Vještak, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

S. Stanišić, "O opasnim stvarima i pasnim djelatnostima", Pravna riječ, vol. 1, no. 20, pp. 0-0, 2009.

 

 

S. Stanišić, "Odgovorne osobe za štete prouzročene motornim vozilom", Osiguranje, Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, vol. 1, no. 3, pp. 0-0, 2007.

 

 

S. Stanišić, "Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici", Pravna riječ, časopis Udruženja pravnika Republike Srpske, vol. 1, no. 4, pp. 0-0, 2005.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost u slučaju udesa izazvanom motornim vozilima u pokretu", Osiguranje, hrvatski časopis za praksu osiguranja, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Stanišić, "Stranke i zastupnici u parničnom postupku", Advokatura, vol. 1, no. 11, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Stanišić, "Renta i osigurana suma", Svijet osiguranja, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2003.

 

 

S. Stanišić, "O nekim slučajevima nesaglasnosti sadržaja izvršne isprave, prijedloga za izvršenje i rješenja o izvršenju", Glasnik pravde, vol. 1, no. 9, pp. 0-0, 2002.

 

 

S. Stanišić, "Naknada štete pričinjene upotrebom nepoznatog motornog vozila ili motornog vozila čiji vlasnik odnosno korisnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 7, pp. 0-0, 2002.

 

 

S. Stanišić, "Put kao opasna stvar", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 5, pp. 0-0, 2001.

 

 

S. Stanišić, "Zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete u svjetlu novih monetarnih propisa", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 9, pp. 0-0, 2001.

 

 

S. Stanišić, "Kumulacija naknade nematerijalne štete i osigurane sume", Vještak, vol. 1, no. 4, pp. 0-0, 2001.

 

 

S. Stanišić, "O stopi zatezne kamate na novčana potraživanja", Advokature, vol. 1, no. 3, pp. 0-0, 1999.

 

 

S. Stanišić, "Suparničarstvo posrednog i neposrednog držaoca", Glasnik pravde, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 1999.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Stanišić, "O odgovornosti u vezi sa obavezom zaključenja ugovora i vršenjem poslova od opšteg interesa kao posebnim slučajevima odgovornost za štetu bez obzira na krivicu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XVII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2023.

 

 

S. Stanišić, "Obezbjeđenje naknade štete u obliku rente i isplata ukupne svote", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2022.

 

 

S. Stanišić, "O građanskopravnim i privrednim ugovorima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2021.

 

 

S. Stanišić, "Pravna priroda građanske odgovornosti upravljača puteva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII međunarodnog savjetovanja "Aktuanosti građanskog i trgovačkog, -, 2019.

 

 

S. Stanišić, "Pravna priroda građanske odgovornosti upravljača puteva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XXII Međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada šteta i osiguranje", Beograd / Valjevo, 2019.

 

 

S. Stanišić, "Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada šteta i osiguranje", Beograd / Valjevo, 2018.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost za štetu zbog nepružanja neophodne pomoći", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XXI Međunarodni naučni skup "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje", Beograd / Valjevo, 2018.

 

 

S. Stanišić, "Predugovorna odgovornost za štetu (Culpa in contrahendo)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XV Međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Neum / Mostar, 2017.

 

 

S. Stanišić, "Zelenaški ugovor", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XII Savjetovanja "Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u BiH", Jahorina, 2017.

 

 

S. Stanišić, "O kamatama kao sporednim obligacijama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2016.

 

 

S. Stanišić, "Uračunavanje ispunjenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XIV međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Neum / Mostar, 2016.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost za izbacivanje predmeta i prosipanje tekućina iz prostorija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Neum / Mostar, 2014.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost organizatora priredbi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savetovanja "Osiguranje, naknada štete i parnični postupak", Beograd, 2014.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost za štetu usljed terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI tradicionalnog savetovanja "Osiguranje i naknada štete", Zlatibor, 2013.

 

 

S. Stanišić, "Pravna priroda odgovornosti osiguravača u slučaju osiguranja od odgovornosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja Udruženja za odštetno pravo, Beograd, 2010.

 

 

S. Stanišić, "Motorno vozilo i saobraćajna nezgoda kao karakterističke pretpostavke odgovornosti za štetu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja "Banjalučki pravnički dani", Banja Luka, 2010.

 

 

S. Stanišić, "Karakter građanske odgovornosti poslodavaca i pravnih lica za štetu koju trećem licu pričine njihovi radnici odnosno organi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Savjetovanja "Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva u BiH", Beograd / Teslić, 2009.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost za štete od građevina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Budvanski pravnički dani, Budva, 2009.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI redovnog Savetovanja sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 2008.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost za štetu od životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja "Banjalučki pravnički dani", Banja Luka, 2008.

 

 

S. Stanišić, "Nematerijalna šteta u praksi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja u Banja Luci, Sarajevo, 2008.

 

 

S. Stanišić, "Sudska zaštita prava iz radnog odnosa sa osvrtom na rokove za njeno ostvarivanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Savjetovanja "Radni odnosi u Republici Srpskoj", Beograd, 2006.

 

 

S. Stanišić, "O konkurenciji prava na naknadu štete i prava na osiguranu sumu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodno savjetovanje "Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja", Budva, 2005.

 

 

S. Stanišić, "Privremeno udaljenje sudija ili tužilaca sa dužnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, Mostar, 2005.

 

 

S. Stanišić, "Zaključenje braka preko punomoćnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa savjetovanja Porodičnom zakonu Republike Srpske, Teslić, 2002.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Stanišić, "Obligaciono pravo - Knjiga I - Posebni dio", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2022.

 

 

S. Stanišić, "Obligaciono pravo - Knjiga I - Opšti dio", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

S. Stanišić, "Obligaciono pravo - Knjiga II - Opšti dio", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

S. Stanišić, "Obligaciono pravo - Knjiga III - Opšti dio", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

S. Stanišić, "Ogledi iz građanskog prava - II", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

S. Stanišić, "Objektivna odgovornost za štetu", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2012.

 

 

S. Stanišić, "Odgovornost za štetu od motornih vozila", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2008.

 

 

S. Stanišić, "Ogledi iz građanskog prava - 1 Izdanje", Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2005.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Neka sporna pitanja u vezi ocjene i razgraničenja stvarne nadležnosti građanskih i privrednih sudova u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Građanska odgovornost za sekundarne medicinske štete

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Građanska odgovornost za sekundarne medicinske štete

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Osiguranje stečajnog upravnika od odgovornosti za štetu

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Neka procesna pitanja u vezi sa određivanjem vještačenja i ličnosti vještaka i ličnosti vještaka

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Regres i zakonska subrogacija u osiguranju od autoodgovornosti

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

XXIX Savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog građanskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak

Naziv rada

Pravne posljedice zakašnjenja u plaćanju premije osiguranja

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

21

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Vještačenje kao dokazno sredstvo u kognicionim postupcima

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

O opasnim stvarima i pasnim djelatnostima

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

20

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Osiguranje, Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja

Naziv rada

Odgovorne osobe za štete prouzročene motornim vozilom

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Pravna riječ, časopis Udruženja pravnika Republike Srpske

Naziv rada

Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Osiguranje, hrvatski časopis za praksu osiguranja

Naziv rada

Odgovornost u slučaju udesa izazvanom motornim vozilima u pokretu

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Advokatura

Naziv rada

Stranke i zastupnici u parničnom postupku

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Svijet osiguranja

Naziv rada

Renta i osigurana suma

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Glasnik pravde

Naziv rada

O nekim slučajevima nesaglasnosti sadržaja izvršne isprave, prijedloga za izvršenje i rješenja o izvršenju

Godina izdavanja

2002

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Naknada štete pričinjene upotrebom nepoznatog motornog vozila ili motornog vozila čiji vlasnik odnosno korisnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti

Godina izdavanja

2002

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Put kao opasna stvar

Godina izdavanja

2001

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete u svjetlu novih monetarnih propisa

Godina izdavanja

2001

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Kumulacija naknade nematerijalne štete i osigurane sume

Godina izdavanja

2001

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Advokature

Naziv rada

O stopi zatezne kamate na novčana potraživanja

Godina izdavanja

1999

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv časopisa

Glasnik pravde

Naziv rada

Suparničarstvo posrednog i neposrednog držaoca

Godina izdavanja

1999

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

O odgovornosti u vezi sa obavezom zaključenja ugovora i vršenjem poslova od opšteg interesa kao posebnim slučajevima odgovornost za štetu bez obzira na krivicu

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Zbornik radova XVII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje sudija Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Obezbjeđenje naknade štete u obliku rente i isplata ukupne svote

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje sudija Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

O građanskopravnim i privrednim ugovorima

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje sudija Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Pravna priroda građanske odgovornosti upravljača puteva

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XVII međunarodnog savjetovanja "Aktuanosti građanskog i trgovačkog

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Pravna priroda građanske odgovornosti upravljača puteva

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Zbornik radova XXII Međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada šteta i osiguranje"

Grad

Beograd / Valjevo

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Pravosudsna akademija i Udruženje za odštetno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XXII Međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada šteta i osiguranje"

Grad

Beograd / Valjevo

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Pravosudsna akademija i Udruženje za odštetno pravo

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost za štetu zbog nepružanja neophodne pomoći

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Zbornik radova XXI Međunarodni naučni skup "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje"

Grad

Beograd / Valjevo

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija i Udruženje za odštetno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Predugovorna odgovornost za štetu (Culpa in contrahendo)

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Zbornik radova XV Međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse"

Grad

Neum / Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Zelenaški ugovor

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Zbornik radova XII Savjetovanja "Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u BiH"

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

O kamatama kao sporednim obligacijama

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova XI Savjetovanja iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Uračunavanje ispunjenja

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova sa XIV međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse"

Grad

Neum / Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost za izbacivanje predmeta i prosipanje tekućina iz prostorija

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zbornik radova sa međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse"

Grad

Neum / Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost organizatora priredbi

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zbornik radova sa savetovanja "Osiguranje, naknada štete i parnični postupak"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost za štetu usljed terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

XVI tradicionalnog savetovanja "Osiguranje i naknada štete"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Pravna priroda odgovornosti osiguravača u slučaju osiguranja od odgovornosti

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Zbornik radova sa savjetovanja Udruženja za odštetno pravo

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Motorno vozilo i saobraćajna nezgoda kao karakterističke pretpostavke odgovornosti za štetu

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Zbornik radova sa savjetovanja "Banjalučki pravnički dani"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Karakter građanske odgovornosti poslodavaca i pravnih lica za štetu koju trećem licu pričine njihovi radnici odnosno organi

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Savjetovanja "Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva u BiH"

Grad

Beograd / Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

Glosarijum

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost za štete od građevina

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Budvanski pravnički dani

Grad

Budva

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

XI redovnog Savetovanja sa međunarodnim učešćem

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje za odštetno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Odgovornost za štetu od životinja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Zbornik radova sa savjetovanja "Banjalučki pravnički dani"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje pravnika Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Nematerijalna šteta u praksi

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Zbornik radova sa savjetovanja u Banja Luci

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Privredna štampa

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa sa osvrtom na rokove za njeno ostvarivanje

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Savjetovanja "Radni odnosi u Republici Srpskoj"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Glosarijum

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

O konkurenciji prava na naknadu štete i prava na osiguranu sumu

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

VIII Međunarodno savjetovanje "Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja"

Grad

Budva

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Privremeno udaljenje sudija ili tužilaca sa dužnosti

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

Grad

Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naziv rada

Zaključenje braka preko punomoćnika

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Zbornik radova sa savjetovanja Porodičnom zakonu Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Obligaciono pravo - Knjiga I - Posebni dio

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Obligaciono pravo - Knjiga I - Opšti dio

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Obligaciono pravo - Knjiga II - Opšti dio

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Obligaciono pravo - Knjiga III - Opšti dio

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Ogledi iz građanskog prava - II

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Objektivna odgovornost za štetu

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Odgovornost za štetu od motornih vozila

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Stanišić, Slobodan

Naslov

Ogledi iz građanskog prava - 1 Izdanje

Godina izdavanja

2005

Grad

Banja Luka

Izdavač

Udruženje pravnika Republike Srpske

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Stvarno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Obligaciono pravo 1

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Obligaciono pravo 2

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pravo osiguranja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Notarsko pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Stvarno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Obligaciono pravo 1

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Obligaciono pravo 2

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pravo osiguranja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Notarsko pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI