slika radnika


Mr ŽELJKA KIZIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zeljka.b.kizic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ŽELJKA KIZIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Mrkonjić Grad

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 05.01.1970. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Mrkonjić Gradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1999. godine. Od 2001. godine radi u Domu zdravlja Ribnik osam godina. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Od 2009. godine zaposlena u Domu zdravlja Banja Luka kao specijalista ginekologije i akušerstva.
Iste godine upisala poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu Banja Luka.
Završila nastavu primjene ultrazvuka u dijagnostici u Beogradu 2010. godine.
3D-4D školu ultrazvuka u opstetriciji i ginekologiji završila 2011. godine.
Jugoslovensku školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopije završila 2012. godine.
Magistarsku tezu odbranila 2015.godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.
Autor i koautor mnogih naučnih i stručnih radova.
Aktivno govori engleski jezik.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj pušenja duvana na reproduktivni potencijal žena u postupku vantjelesne oplodnje

Datum završetka

08.05.2015

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.11.1999

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Vesna Rudić Grujić, B., & Milkica Grabež, J.(2012). Upotreba suplemenata kod trudnica u regiji. Hrana i ishrana, 13-17.

 

 

Vesna Ećim Zlojutro, S., & Dragica Draganović, B.(2006). Učestalost anomalija CNS-a u KGA. VIII Kurs Škole perinatalne medicine, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Nenad Lučić, D., Sanja Sibinčić, Z., & Branka Čančarević-Đajić, Ž. (2017). Značaj veličine tumora i limfovaskularne invazije u diseminaciji pelvičnih limfatika kod karcinoma grlića materice. Zbornik radova sa naučnog skupa-5 internacionali kongres doktora medicine (pp. 0-0). Teslić: UKC Banja Luka

 

 

Dragica Draganović, N., & Branka Čančarević Đajić, Ž. (2011). Indukovani porođaj nakon 41 ng ,tok i ishod. Zbornik radova sa naučnog skupa-LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD (pp. 506-513). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Vesna Rudić Grujić and J. Milkica Grabež, "Upotreba suplemenata kod trudnica u regiji", Hrana i ishrana, vol. 53, no. 1, pp. 13-17, 2012.

 

 

S. Vesna Ećim Zlojutro and B. Dragica Draganović, "Učestalost anomalija CNS-a u KGA", VIII Kurs Škole perinatalne medicine, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Nenad Lučić, Z. Sanja Sibinčić and Ž. Branka Čančarević-Đajić, "Značaj veličine tumora i limfovaskularne invazije u diseminaciji pelvičnih limfatika kod karcinoma grlića materice", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5 internacionali kongres doktora medicine, Teslić, 2017.

 

 

N. Dragica Draganović and Ž. Branka Čančarević Đajić, "Indukovani porođaj nakon 41 ng ,tok i ishod", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Vesna Rudić Grujić, Budimka Novaković, Milkica Grabež, Jadranka Pešević Pajčin,Željka Vulin

Naziv časopisa

Hrana i ishrana

Naziv rada

Upotreba suplemenata kod trudnica u regiji

Godina izdavanja

2012

Stranice

13-17

Godina_Vol_IEEE

53

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vesna Ećim Zlojutro,Saša Savić, Dragica Draganović, Branka Čančarević, Željka Vulin

Naziv časopisa

VIII Kurs Škole perinatalne medicine

Naziv rada

Učestalost anomalija CNS-a u KGA

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Nenad Lučić, Dragica Draganović,Sanja Sibinčić,Zora Antonić, Branka Čančarević-Đajić,Željka Kizić

Naziv rada

Značaj veličine tumora i limfovaskularne invazije u diseminaciji pelvičnih limfatika kod karcinoma grlića materice

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

5 internacionali kongres doktora medicine

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

UKC Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragica Draganović, Nenad Lučić, Branka Čančarević Đajić, Željka Vulin

Naziv rada

Indukovani porođaj nakon 41 ng ,tok i ishod

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD

Grad

Beograd

Stranice

506-513

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Zdravstvena njega žene sa osnovama ginekologije i akušerstva

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI