slika radnika


Mr ŽELJKA KIZIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zeljka.b.kizic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ŽELJKA KIZIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Mrkonjić Grad

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Stručni saradnik - u nastavi (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 05.01.1970. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Mrkonjić Gradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1999. godine. Od 2001. godine radi u Domu zdravlja Ribnik osam godina. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Od 2009. godine zaposlena u Domu zdravlja Banja Luka kao specijalista ginekologije i akušerstva.
Iste godine upisala poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu Banja Luka.
Završila nastavu primjene ultrazvuka u dijagnostici u Beogradu 2010. godine.
3D-4D školu ultrazvuka u opstetriciji i ginekologiji završila 2011. godine.
Jugoslovensku školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopije završila 2012. godine.
Magistarsku tezu odbranila 2015.godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.
Autor i koautor mnogih naučnih i stručnih radova.
Aktivno govori engleski jezik.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj pušenja duvana na reproduktivni potencijal žena u postupku vantjelesne oplodnje

Datum završetka

08.05.2015

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.11.1999

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA