slika radnika


MILICA RADULOVIĆ

stručni saradnik

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • milica.r.radulovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILICA RADULOVIĆ

 

Godina rođenja

1997

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Diplomirani informatičar

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 01.08.1997. u Banja Luci.
Školovanje:
2021. – danas
Panevropski univerzitet Apeiron, studijski program: Poslovna informatika – inženjering informacionih tehnologija (300 ETCS)
2020. – 2021.
Panevropski univerzitet Apeiron, studijski program: Poslovna informatika (240 ETCS) (prosjek ocjena: 9,54)
2017. – 2020.
Panevropski univerzitet Apeiron, studijski program: Poslovna informatika – diplomirani informatičar (180 ETCS) (prosjek ocjena: 9,42)
Zaposlena u MMSCode doo Banja Luka.
2012. – 2016.
Ekonomska škola, Banja Luka

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.09.2021

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA