slika radnika


Doc. dr SPASOJE MIĆIĆ

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • spasoje.n.micic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SPASOJE MIĆIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Gračanica

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Spasoje (Nenad) Mićić rođen je 28.02.1984. godine u Gračanici, Bosna i Hercegovina.

Integrisane osnovne i master akademske studije završio je na studijskom programu Saobraćajno inženjerstvo - Drumski saobraćaj na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje Diplomirani inženjer saobraćaja - master. Doktorske akademske studije je završio 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na studijskom programu Saobraćaj i stekao zvanje Doktor nauka - saobraćajno inženjerstvo.

U periodu od 03.01.2008. do 03.01.2009. godine radio je u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske u svojstvu pripravnika na poslovima Višeg stručnog saradnika za drumski saobraćaj. U periodu od 04.01.2009. do 11.11.2018. godine bio je angažovan u Ministarstvu na poslovima Višeg stručnog saradnika za drumski saobraćaj. Od 12.11.2018. godine do danas u Ministarstvu zaposlen je kao Stručni savjetnik za drumski saobraćaj i bezbjednosti saobraćaja.

Na Saobraćajnom fakultetu, Panveropskog univerziteta "Apeiron" u Banja Luci 03.01.2020. godine angažovan je kao stručni saradnik na predmetu "Uviđaj saobraćajnih nezgoda". Od 10.02.2020. godine do danas na Saobraćajnom fakultetu, Panveropskog univerziteta "Apeiron" u Banja Luci angažovan je kao docent na predmetu "Uviđaj saobraćajnih nezgoda".

Bio je član radne grupe za bezbjednost saobraćaja pri SEETO sekretarijatu u periodu od 2014. do 2018. godine, kada 2019. godine prelazi u radnu grupu za bezbjednost saobraćaja u okviru Transportne zajednice. Pored toga, član je radne grupe za koordinaciju aktivnosti iz oblasti bezbjednosti saobraćaja pri Savjetu za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Od 2018. godine do danas član je Savjeta za bezbjednost saobraćaja BiH.

Autor je 2 naučno-istraživačka rada u časopisu M21 kategorije, 4 naučno-istraživačka rada na međunarodnim konferencijama (M33 kategorija) i desetak naučno-istraživačkih radova na međunarodnim konferencijama (M63 kategorije). Učestvuje u brojnim studijskim i naučnim istraživanjima u oblasti bezbjednosti saobraćaja.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Prediktivni model frekvencije saobraćajnih nezgoda na ruralnim putevima

Datum završetka

07.12.2019

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Analiza proizvodno-ekonomskih rezultata poslovanja ATP "Trebava Ekspres" iz Doboja sa predlogom mera za poboljšanje poslovanja

Datum završetka

24.09.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Pljakić, M., Jovanović, D., Matović, B., & Mićić, S.(2019). Macro-level accident modeling in Novi Sad: a spatial regression approach. Accident Analysis & Prevention, 0-0.

 

 

Jovanović, D., Šraml, M., Matović, B., & Mićić, S.(2017). An examination of the construct and predictive validity of the self-reported speeding behavior model. Accident Analysis & Prevention, 66-76.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mićić, S., Đorđević, M., Jasnić, S., & Subotić, I. (2018). Accident frequency prediction model for flat rural roads. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV International Symposium "Road Accidents Prevention 2018" (pp. 93-103). Novi Sad: -

 

 

Mićić, S., Bačkalić, S., Jovanović, D., & Matović, B. (2017). Effect of various determinants on accidents frequencies on State roads IB order. Zbornik radova sa naučnog skupa-12th International Conference "Road Safety in Local Community" (pp. 149-158). Tara: -

 

 

Mićić, S., Jovanović, D., & Matović, B. (2016). A crash frequency - prediction model: case study for IB-21 road. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII International Symposium "Road Accidents Prevention 2016 (pp. 73-80). Novi Sad: -

 

 

Matović, B., Mićić, S., & Bačkalić, T. (2014). Influence of driver's attitudes on intention to speed in the urban area. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII International Symposium "Road Accidents Prevention 2014 (pp. 49-57). Novi Sad: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Pljakić, D. Jovanović, B. Matović and S. Mićić, "Macro-level accident modeling in Novi Sad: a spatial regression approach", Accident Analysis & Prevention, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

D. Jovanović, M. Šraml, B. Matović and S. Mićić, "An examination of the construct and predictive validity of the self-reported speeding behavior model", Accident Analysis & Prevention, vol. 1, no. 99, pp. 66-76, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Mićić, M. Đorđević, S. Jasnić and I. Subotić, "Accident frequency prediction model for flat rural roads", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV International Symposium "Road Accidents Prevention 2018", Novi Sad, 2018.

 

 

S. Mićić, S. Bačkalić, D. Jovanović and B. Matović, "Effect of various determinants on accidents frequencies on State roads IB order", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12th International Conference "Road Safety in Local Community", Tara, 2017.

 

 

S. Mićić, D. Jovanović and B. Matović, "A crash frequency - prediction model: case study for IB-21 road", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII International Symposium "Road Accidents Prevention 2016, Novi Sad, 2016.

 

 

B. Matović, S. Mićić and T. Bačkalić, "Influence of driver's attitudes on intention to speed in the urban area", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII International Symposium "Road Accidents Prevention 2014, Novi Sad, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Pljakić, M; Jovanović, D; Matović, B; Mićić, S

Naziv časopisa

Accident Analysis & Prevention

Naziv rada

Macro-level accident modeling in Novi Sad: a spatial regression approach

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jovanović, D; Šraml, M; Matović, B, Mićić, S

Naziv časopisa

Accident Analysis & Prevention

Naziv rada

An examination of the construct and predictive validity of the self-reported speeding behavior model

Godina izdavanja

2017

Stranice

66-76

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

99

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mićić, S; Đorđević, M; Jasnić, S; Subotić, I

Naziv rada

Accident frequency prediction model for flat rural roads

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XIV International Symposium "Road Accidents Prevention 2018"

Grad

Novi Sad

Stranice

93-103

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mićić, S; Bačkalić, S; Jovanović, D; Matović, B

Naziv rada

Effect of various determinants on accidents frequencies on State roads IB order

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

12th International Conference "Road Safety in Local Community"

Grad

Tara

Stranice

149-158

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mićić, S; Jovanović, D; Matović, B

Naziv rada

A crash frequency - prediction model: case study for IB-21 road

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XIII International Symposium "Road Accidents Prevention 2016

Grad

Novi Sad

Stranice

73-80

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Matović, B; Mićić, S; Bačkalić, T

Naziv rada

Influence of driver's attitudes on intention to speed in the urban area

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XII International Symposium "Road Accidents Prevention 2014

Grad

Novi Sad

Stranice

49-57

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uviđaj saobraćajnih nezgoda

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uviđaj saobraćajnih nezgoda

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI