slika radnika


Doc. dr DARIJANA ANTONIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • darijana.b.antonic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DARIJANA ANTONIĆ

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor zdravstvenih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Darijana Antonić rođena je u Banjoj Luci. Osnovne studije završila je na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Banjoj Luci 2009. godine. Magistrirala je na istom fakultetu u oblasti menadžmenta u zdravstvu 2012. godine na temu "Epidemiološka situacija malignih bolesti u Republici Srpskoj". Doktorirala je 2020. godine na temu "Spremnosti i preduslovi za jačanje privatne inicijative u timovima porodične medicine u Republici Srpskoj".
Na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerzitetu birana je 2013. godine u zvanje višeg asistenta na predmetima Menadžment u zdravstvu i Organizacija i administracija zdravstvenih ustanova i sistema zdravstvene njege, a od 2021. godine izabrana je u zvanje docenta iz uže naučne oblasti "Politika zdravlja i usluga". Angažovana je na predmetima: Menadžment zdravstva, Organizacija i administracija zdravstvenih ustanova sistema zdravstvene njege i Zdravstveno osiguranje.
Od 2001. godine radi u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. U periodu 2001-2012. godine radila je u Službi za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva, a od septembra 2012. godine obavlja poslove koordinatora aktivnosti u Centru za razvoj zdravstvenog sistema i međunarodnu saradnju takođe u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Objavila je dvadesetak naučnik i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, univerzitetski udžbenik "Osnove zdravstvenog menadžmenta" i Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Član je upravljačkog odbora u dvije međunarodne istraživačke mreže.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Spremnost i preduslovi za jačanje privatne inicijative u pružanju usluga timova porodične medicine u Republici Srpskoj

Datum završetka

06.11.2020

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Epidemiološka situacija malignih bolesti u Republici Srpskoj

Datum završetka

26.10.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

21.03.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Antonić, D.(2016). Higijenska ispravnost hrane u predškolskoj ustanovi "Boško Buha". Beograd nije rezultat slučajnog dešavanja, 0-0.

 

 

Antonić, D.(2014). Colorectal cancer epidemiology. Journal of Hygienic Engineering and Design, 54-64.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Antonić, D. (2015). The Factors Which Made Process Certification Faster in 20 Health Centers in Republic of Srpska. Tematski zbornik-Proceedings, 16th Internatonal Symposium on Quality, Quality and Competitivenes (pp. 0-0). Zagreb: Croatia Quality Manager Society

 

 

Antonić, D. (2014). Upravljanje zdravstvenim rizicima od mikrobioloških opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje. Tematski zbornik-Sportske Nauke i Zdravlje (pp. 0-0). -: -

 

 

Antonić, D. (2014). Plivanjem do zdravlja i upravljanje zdravstvenim rizicima od fizičkih i hemijskih opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje i rekreaciju. Tematski zbornik-IV Međunaroda konferencija Sportske Nauke i Zdravlje (pp. 0-0). -: -

 

 

Antonić, D. (2011). Uloga zdravstvenih menadžera u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Zenica: Univerzitet Zenica

 

 

Antonić, D. (2011). Planskim aktivnostima do kvalitetne vode za piće. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Antonić, D. (2011). Uloga zdravstvenih menadžera u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Zenica: Univerzitet Zenica

 

 

Antonić, D. (2008). Bezbijednosti namirnica i mogućnost njene kontrole u BiH. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Brčko: Brčko

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Ergaljić-Mihajlović, N., Janković, M., Vranješ, S., Marinković, S., Antonić, D., Štrbac, S., Vujanović, L., & Ivančić, L. (2020). Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Sarajevo: Fondacija Fami.

 

 

Antonić, D. (2018). Epidemiološka situacija raka grlića materice, tijela materice i jajnika u Republici Srpskoj. -: -.

 

 

Antonić, D. (2017). Prevalencija pušenja i epidemiologija raka pluća o dušnika u Republici Srpskoj. -: -.

 

 

Antonić, D. (2014). Edukacija iz upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srpskoj. -: -.

 

 

Rakić, S., & Antonić, D. (2014). Osnove zdravstvenog menadžmenta. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka.

 

 

Antonić, D. (2012). Female genital tract cancer. -: MD-Medical Data.

 

 

Antonić, D. (2011). Applied technology and the quality of drinking water. -: Quality Of Life.

 

 

Antonić, D. (2010). Maligne bolesti u RS u 2008, dani preventivne medicine. Niš: Institut za javno zdravlje Niš.

 

 

Antonić, D. (2010). Potential years of life lost as an indicator of public health in Republic of Srpska. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Antonić, "Higijenska ispravnost hrane u predškolskoj ustanovi "Boško Buha"", Beograd nije rezultat slučajnog dešavanja, vol. -, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

D. Antonić, "Colorectal cancer epidemiology", Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 9, no. 0, pp. 54-64, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Antonić, "The Factors Which Made Process Certification Faster in 20 Health Centers in Republic of Srpska", in Tematski zbornik-Proceedings, 16th Internatonal Symposium on Quality, Quality and Competitivenes, Zagreb, 2015.

 

 

D. Antonić, "Upravljanje zdravstvenim rizicima od mikrobioloških opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje", in Tematski zbornik-Sportske Nauke i Zdravlje, -, 2014.

 

 

D. Antonić, "Plivanjem do zdravlja i upravljanje zdravstvenim rizicima od fizičkih i hemijskih opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje i rekreaciju", in Tematski zbornik-IV Međunaroda konferencija Sportske Nauke i Zdravlje, -, 2014.

 

 

D. Antonić, "Uloga zdravstvenih menadžera u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite", in Tematski zbornik--, Zenica, 2011.

 

 

D. Antonić, "Planskim aktivnostima do kvalitetne vode za piće", in Tematski zbornik--, Banja Luka, 2011.

 

 

D. Antonić, "Uloga zdravstvenih menadžera u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite", in Tematski zbornik--, Zenica, 2011.

 

 

D. Antonić, "Bezbijednosti namirnica i mogućnost njene kontrole u BiH", in Tematski zbornik--, Brčko, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

N. Ergaljić-Mihajlović, M. Janković, S. Vranješ, S. Marinković, D. Antonić, S. Štrbac, L. Vujanović and L. Ivančić, "Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite", Sarajevo: Fondacija Fami, 2020.

 

 

D. Antonić, "Epidemiološka situacija raka grlića materice, tijela materice i jajnika u Republici Srpskoj", -: -, 2018.

 

 

D. Antonić, "Prevalencija pušenja i epidemiologija raka pluća o dušnika u Republici Srpskoj", -: -, 2017.

 

 

D. Antonić, "Edukacija iz upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srpskoj", -: -, 2014.

 

 

S. Rakić and D. Antonić, "Osnove zdravstvenog menadžmenta", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka, 2014.

 

 

D. Antonić, "Female genital tract cancer", -: MD-Medical Data, 2012.

 

 

D. Antonić, "Applied technology and the quality of drinking water", -: Quality Of Life, 2011.

 

 

D. Antonić, "Maligne bolesti u RS u 2008, dani preventivne medicine", Niš: Institut za javno zdravlje Niš, 2010.

 

 

D. Antonić, "Potential years of life lost as an indicator of public health in Republic of Srpska", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv časopisa

Beograd nije rezultat slučajnog dešavanja

Naziv rada

Higijenska ispravnost hrane u predškolskoj ustanovi "Boško Buha"

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv časopisa

Journal of Hygienic Engineering and Design

Naziv rada

Colorectal cancer epidemiology

Godina izdavanja

2014

Stranice

54-64

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

The Factors Which Made Process Certification Faster in 20 Health Centers in Republic of Srpska

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Proceedings, 16th Internatonal Symposium on Quality, Quality and Competitivenes

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

Croatia Quality Manager Society

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

Upravljanje zdravstvenim rizicima od mikrobioloških opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Sportske Nauke i Zdravlje

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

Plivanjem do zdravlja i upravljanje zdravstvenim rizicima od fizičkih i hemijskih opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje i rekreaciju

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

IV Međunaroda konferencija Sportske Nauke i Zdravlje

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

Uloga zdravstvenih menadžera u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Zenica

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Zenica

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

Planskim aktivnostima do kvalitetne vode za piće

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

Uloga zdravstvenih menadžera u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Zenica

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Zenica

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naziv rada

Bezbijednosti namirnica i mogućnost njene kontrole u BiH

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

-

Grad

Brčko

Stranice

0-0

Izdavač

Brčko

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Ergaljić-Mihajlović, Nataša; Janković, Mirjana; Vranješ, Slađana; Marinković, Smilja; Antonić, Darijana; Štrbac, Savka; Vujanović, Ljiljana; Ivančić, Ljiljana;

Naslov

Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2020

Grad

Sarajevo

Izdavač

Fondacija Fami

Tip

Vodič

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Epidemiološka situacija raka grlića materice, tijela materice i jajnika u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Grad

-

Izdavač

-

Tip

Praktikum

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Prevalencija pušenja i epidemiologija raka pluća o dušnika u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Grad

-

Izdavač

-

Tip

Praktikum

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Edukacija iz upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Grad

-

Izdavač

-

Tip

Praktikum

 

Autori

Rakić, Severin; Antonić, Darijana;

Naslov

Osnove zdravstvenog menadžmenta

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Female genital tract cancer

Godina izdavanja

2012

Grad

-

Izdavač

MD-Medical Data

Tip

Praktikum

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Applied technology and the quality of drinking water

Godina izdavanja

2011

Grad

-

Izdavač

Quality Of Life

Tip

Praktikum

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Maligne bolesti u RS u 2008, dani preventivne medicine

Godina izdavanja

2010

Grad

Niš

Izdavač

Institut za javno zdravlje Niš

Tip

Praktikum

 

Autori

Antonić, Darijana;

Naslov

Potential years of life lost as an indicator of public health in Republic of Srpska

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

ČLANSTVA