slika radnika


Prof. dr SINIŠA TOMIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • sinisa.m.tomic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SINIŠA TOMIĆ

 

Godina rođenja

1972

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Upravni odbor Univerziteta (član iz reda ostalih / član iz reda studenata) (Org. jedinica: Upravni odbor - Univerzitet)

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Računarska multimedija i grafika - 180 ECTS")

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Siniša Tomić rođen je 11.10.1972. godine u Doboju. Oženjen je i otac je dvoje djece. Stalno je zaposlen na Fakultetu informacionih tehnologija na Panevropskom univerzitetu "Apeiron, gdje je 28. septembra 2017. godine dobio izbor u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti "Informacione nauke".
Edukacija:
2017. - Doktor informatike (Sveučilište Vitez, Vitez)
2013. - Magistar računarstva i informatike (Apeiron, Banja Luka)
2010. - Dipl. ing. specijalista računarstva i informatike 240ECTS (Apeiron, Banja Luka)
1991. - Gimnazija - Matematičko-fizičko-računarski smjer (Doboj)
Radi na polju kompjuterskog dizajna, videoprodukcije i kompjuterske animacije za veliki broj ozbiljnih klijenata, kako kod nas, tako i u Evropi, Americi i Australiji.

- Asistent i viši asistent na Fakultetu informacionih tehnologija, Apeiron, (2010-2017)
- Rukovodilac IT i ODL sektora univerziteta Apeiron (2013-2017)
- Autor knjige - "Napredne studijske tehnike"
- Autor monografije - "Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u BiH"
- Rukovodilac TV studija i Studentskog radija Apeiron (2013-2017)
- Učesnik više međunarodnih naučnih i stručnih konferencija (IT)
- Učesnik u implementaciji Ephorus antiplagijarizam servisa
- Učesnik u implementaciji najvećeg Microsoft projekta na polju edukacije u BiH, Microsoft Skills Center (Apeiron)
- Autor TV video serijala "Sport i zdravlje"
- Autor više desetina komercijalnih TV spotova i reportaža
- Autorizovani kreator After Effects templejta (POND5)
- Autor nekoliko nagrađivanih video reportaža
- Rukovodilac studijskog programa "Računarska multimedija i grafika"
- Muzički producent
- Video producent i IT organizator online proglašenja najboljih plesača svijeta za 2020. i 2021. godinu (IDO Dance Organization)
- Glavni predavač u oblasti multimedije u međunarodnom projektu "Creative&CBS" (Sisak, Prijedor, Podgorica)

Predavač po pozivu:
15.07. - 01.11.2021., Creative&CBS" (Sisak, Prijedor, Podgorica)
27.02. - 31.04.2020., Video produkcija&postrprodukcija, Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora
27.02. - 31.04.2020., Digitalna fotografija, PREDA - Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora

Redovan je učesnik međunarodnih naučnih konferencija, na kojima izlaže naučne i stručne radove.
Recenzent je u četiri međunarodna naučna časopisa.

Polje djelovanja: Rasterska grafika, vektorska grafika, 3D dizajn, 3D modelovanje, 3D i 2D kompjuterska animacija, izrada video spotova i reportaža, digitalni specijalni efekti, digitalna video produkcija i postprodukcija, kreiranje virtuelnih prostora, napredne studijske tehnike, kamera tracking, obrada i analiza zvuka, kreiranje vizuelnih identiteta, dizajn softvera, digitalna priprema štampe u svim oblicima, DSLR foto i video, digitalne promocije, elektronsko obrazovanje, DL sistemi učenja na daljinu, sistem analiza, edukacija, razvoj, ...


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Univerzitet/Sveučilište "VITEZ"

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti i induktivni karakter Multimedialnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

24.07.2017

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Napredne studijske tehnike

Datum završetka

12.07.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.12.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Tomić, S., & Drljača, D.(2019). Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina. JITA - Journal of Information Technology and Applications, 67-79.

 

 

Tomić, S., Drljača, D., & Grujić, I.(2019). THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION IN BIH, KNOWLEDGE. KNOWLEDGE International Journal, 263-270.

 

 

Tomić, S., & Drljača, D.(2018). PRINCIPLES OF MULTIMEDIA LEARNING. KNOWLEDGE International Journal, 557-563.

 

 

Tomić, S., Latinović, B., & Pašić, M.(2017). INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM. KNOWLEDGE International Journal, 595-600.

 

 

Tomić, S.(2016). ICT IMPLEMENTATION TO THE DISTANCE LEARNING SYSTEM AT APEIRON PAN-EUROPEAN UNIVERSITY (BANJA LUKA) - LEARNING CUBES 4.0. VESTNIK OF RUSSIAN NEW UNIVERSITY. SERIES "MODELS, ANALYSIS, MANAGEMENT, 122-130.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Tomić, S., Drljača, D., & Avramović, Z. (2020). e-Education during COVID-19 Pandemic - APEIRON University Practical Experiences. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development - ICMED (pp. 363-373). Banja Luka: Springer

 

 

Drljača, D., Latinović, J., & Tomić, S. (2020). Problems of the teaching process maintenance during the Sarscov-2 virus pandemic in the education system of the Republic of Srpska. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2020 (pp. 69-79). Banja Luka: -

 

 

Grujić, I., Latinović, B., & Tomić, S. (2019). IZBOR ŠTAMPAČA I SOFTVERSKA PODRŠKA ZA 3D ŠTAMPANJE I 3D BIO-ŠTAMPANJE. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje - ITEO 2019 (pp. 158-166). Banja Luka: -

 

 

Drljača, D., Latinović, B., & Tomić, S. (2018). PREDNOSTI PRIMJENE DIGITALNE AGENDE ZA ZAPADNI BALKAN U BIH. Zbornik radova sa naučnog skupa-X međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2018 (pp. 62-65). Banja Luka: -

 

 

Tomić, S. (2012). MULTIMEDIA IN E-LEARNING. Zbornik radova sa naučnog skupa-4-th International Conference "Information Technologies in e-Education" (pp. 133-138). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Tomić, S. (2019). Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Tomić, S. (2014). Napredne studijske tehnike. Banja Luka: Panevropski uiniverzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Tomić and D. Drljača, "Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina", JITA - Journal of Information Technology and Applications, vol. 9, no. 2, pp. 67-79, 2019.

 

 

S. Tomić, D. Drljača and I. Grujić, "THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION IN BIH, KNOWLEDGE", KNOWLEDGE International Journal, vol. 34, no. 1, pp. 263-270, 2019.

 

 

S. Tomić and D. Drljača, "PRINCIPLES OF MULTIMEDIA LEARNING", KNOWLEDGE International Journal, vol. 26, no. 2, pp. 557-563, 2018.

 

 

S. Tomić, B. Latinović and M. Pašić, "INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM", KNOWLEDGE International Journal, vol. 16, no. 2, pp. 595-600, 2017.

 

 

S. Tomić, "ICT IMPLEMENTATION TO THE DISTANCE LEARNING SYSTEM AT APEIRON PAN-EUROPEAN UNIVERSITY (BANJA LUKA) - LEARNING CUBES 4.0", VESTNIK OF RUSSIAN NEW UNIVERSITY. SERIES "MODELS, ANALYSIS, MANAGEMENT, vol. 0, no. 0, pp. 122-130, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Tomić, D. Drljača and Z. Avramović, "e-Education during COVID-19 Pandemic - APEIRON University Practical Experiences", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development - ICMED, Banja Luka, 2020.

 

 

D. Drljača, J. Latinović and S. Tomić, "Problems of the teaching process maintenance during the Sarscov-2 virus pandemic in the education system of the Republic of Srpska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2020, Banja Luka, 2020.

 

 

I. Grujić, B. Latinović and S. Tomić, "IZBOR ŠTAMPAČA I SOFTVERSKA PODRŠKA ZA 3D ŠTAMPANJE I 3D BIO-ŠTAMPANJE", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje - ITEO 2019, Banja Luka, 2019.

 

 

D. Drljača, B. Latinović and S. Tomić, "PREDNOSTI PRIMJENE DIGITALNE AGENDE ZA ZAPADNI BALKAN U BIH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

S. Tomić, "MULTIMEDIA IN E-LEARNING", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4-th International Conference "Information Technologies in e-Education", -, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

S. Tomić, Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2019.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Tomić, "Napredne studijske tehnike", Banja Luka: Panevropski uiniverzitet Apeiron, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor;

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Stranice

67-79

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor; Grujić, Igor;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE International Journal

Naziv rada

THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION IN BIH, KNOWLEDGE

Godina izdavanja

2019

Stranice

263-270

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE International Journal

Naziv rada

PRINCIPLES OF MULTIMEDIA LEARNING

Godina izdavanja

2018

Stranice

557-563

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Latinović, Branko; Pašić, Miloš;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE International Journal

Naziv rada

INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM

Godina izdavanja

2017

Stranice

595-600

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša;

Naziv časopisa

VESTNIK OF RUSSIAN NEW UNIVERSITY. SERIES "MODELS, ANALYSIS, MANAGEMENT

Naziv rada

ICT IMPLEMENTATION TO THE DISTANCE LEARNING SYSTEM AT APEIRON PAN-EUROPEAN UNIVERSITY (BANJA LUKA) - LEARNING CUBES 4.0

Godina izdavanja

2016

Stranice

122-130

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor; Avramović, Zoran;

Naziv rada

e-Education during COVID-19 Pandemic - APEIRON University Practical Experiences

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

The 1st International Conference on Maritime Education and Development - ICMED

Grad

Banja Luka

Stranice

363-373

Izdavač

Springer

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Jelena; Tomić, Siniša;

Naziv rada

Problems of the teaching process maintenance during the Sarscov-2 virus pandemic in the education system of the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

12. Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

69-79

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić, Igor; Latinović, Branko; Tomić, Siniša;

Naziv rada

IZBOR ŠTAMPAČA I SOFTVERSKA PODRŠKA ZA 3D ŠTAMPANJE I 3D BIO-ŠTAMPANJE

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje - ITEO 2019

Grad

Banja Luka

Stranice

158-166

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko; Tomić, Siniša;

Naziv rada

PREDNOSTI PRIMJENE DIGITALNE AGENDE ZA ZAPADNI BALKAN U BIH

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

X međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

62-65

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tomić, Siniša;

Naziv rada

MULTIMEDIA IN E-LEARNING

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

4-th International Conference "Information Technologies in e-Education"

Grad

-

Stranice

133-138

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Tomić, Siniša;

Naslov

Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Tomić, Siniša;

Naslov

Napredne studijske tehnike

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski uiniverzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA