slika radnika


Prof. dr IBRAHIM OBHOĐAŠ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • ibrahim.s.obhodjas@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

IBRAHIM OBHOĐAŠ

 

Godina rođenja

1981

Mjesto rođenja

Sarajevo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih znanosti / nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Univerzitet/Sveučilište "VITEZ"

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PROIZVODNIH PROCESA U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U BOSNI I HERCEGOVINI PRIMJENOM STATISTIČKE ANALIZE

Datum završetka

10.05.2014

 

Obrazovna ustanova

Internacionalni univerzitet "Philip Noel-Baker"

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uloga operativnog menadžmenta u povećanju efikasnosti poslovanja preduzeća

Datum završetka

21.06.2010

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.09.2006

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

T. Gavrić, I., & E. Jakupović, .(2021). PREPREKE ZA IMPLEMENTACIJU KORONA ZAKONA NA SEKTORU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI. EMC REVEIW, 0-0.

 

 

Ibrahim Obhođaš, A.(2021). , APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS IN ORDER TO EXAMINE THE IMPACT OF SALARIES AND PENSIONS ON THE NUMBER OF EMPLOYEES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 193-202.

 

 

Jamila Jaganjac;, I.(2021). FORECAST OF THE IMPACT OF COVID-19 ON CONSUMPTION AND EMPLOYMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA USING THE TREND METHOD. INTERNACIONAL JOURNAL OF SALES RETAILING AND MARKETING, 0-0.

 

 

VEDRAN ŠUPKOVIĆ, S., & IBRAHIM OBHOĐAŠ, .(2019). MODELING THE MANAGEMENT PROCESS IN THE FUNCTION OF LONG - TERM GOAL FULIFILLMENT IN CROATIAN COMPANIES. NOTITIA- JOURNAL FOR ECONOMIC, 0-0.

 

 

(2018). MJERENJE UTJECAJA MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA NA KONKURENTNOST BOSNE I HERCEGOVINE PRIMJENOM REGRESIONE ANALIZE. TRANZICIJA, 1-9.

 

 

(2016). PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU POTRAŽNJE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U BOSNI I HERCEGOVINI. TRANZICIJA, 0-0.

 

 

(2015). PERSPEKTIVE RAZVOJA ARHITEKTURE INTELAKTUALNOG KAPITALAI MODELA POSLOVANJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVIN. TRANZICIJA, 13-36.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

I. T. Gavrić and . E. Jakupović, "PREPREKE ZA IMPLEMENTACIJU KORONA ZAKONA NA SEKTORU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI", EMC REVEIW, vol. 11, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

A. Ibrahim Obhođaš, ", APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS IN ORDER TO EXAMINE THE IMPACT OF SALARIES AND PENSIONS ON THE NUMBER OF EMPLOYEES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA", QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, vol. 2021, no. 19, pp. 193-202, 2021.

 

 

I. Jamila Jaganjac;, "FORECAST OF THE IMPACT OF COVID-19 ON CONSUMPTION AND EMPLOYMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA USING THE TREND METHOD", INTERNACIONAL JOURNAL OF SALES RETAILING AND MARKETING, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

S. VEDRAN ŠUPKOVIĆ and . IBRAHIM OBHOĐAŠ, "MODELING THE MANAGEMENT PROCESS IN THE FUNCTION OF LONG - TERM GOAL FULIFILLMENT IN CROATIAN COMPANIES", NOTITIA- JOURNAL FOR ECONOMIC, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

, "MJERENJE UTJECAJA MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA NA KONKURENTNOST BOSNE I HERCEGOVINE PRIMJENOM REGRESIONE ANALIZE", TRANZICIJA, vol. 20, no. 41, pp. 1-9, 2018.

 

 

, "PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU POTRAŽNJE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U BOSNI I HERCEGOVINI", TRANZICIJA, vol. 17, no. 36, pp. 0-0, 2016.

 

 

, "PERSPEKTIVE RAZVOJA ARHITEKTURE INTELAKTUALNOG KAPITALAI MODELA POSLOVANJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVIN", TRANZICIJA, vol. 17, no. 35, pp. 13-36, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

T. Gavrić, I. Obhođaš, E. Jakupović,

Naziv časopisa

EMC REVEIW

Naziv rada

PREPREKE ZA IMPLEMENTACIJU KORONA ZAKONA NA SEKTORU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ibrahim Obhođaš, Adriana Radosavac, Azra Obhođaš

Naziv časopisa

QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

Naziv rada

, APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS IN ORDER TO EXAMINE THE IMPACT OF SALARIES AND PENSIONS ON THE NUMBER OF EMPLOYEES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Godina izdavanja

2021

Stranice

193-202

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

19

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jamila Jaganjac; Ibrahim Obhođaš; Mahir Zajmović

Naziv časopisa

INTERNACIONAL JOURNAL OF SALES RETAILING AND MARKETING

Naziv rada

FORECAST OF THE IMPACT OF COVID-19 ON CONSUMPTION AND EMPLOYMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA USING THE TREND METHOD

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

VEDRAN ŠUPKOVIĆ, SANEL JAKUPOVI, IBRAHIM OBHOĐAŠ,

Naziv časopisa

NOTITIA- JOURNAL FOR ECONOMIC

Naziv rada

MODELING THE MANAGEMENT PROCESS IN THE FUNCTION OF LONG - TERM GOAL FULIFILLMENT IN CROATIAN COMPANIES

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

IBRAHIM OBHOĐAŠP

Naziv časopisa

TRANZICIJA

Naziv rada

MJERENJE UTJECAJA MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA NA KONKURENTNOST BOSNE I HERCEGOVINE PRIMJENOM REGRESIONE ANALIZE

Godina izdavanja

2018

Stranice

1-9

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

41

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

IBRAHIM OBHOĐAŠ

Naziv časopisa

TRANZICIJA

Naziv rada

PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU POTRAŽNJE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U BOSNI I HERCEGOVINI

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

36

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

IBRAHIM OBHOĐAŠ

Naziv časopisa

TRANZICIJA

Naziv rada

PERSPEKTIVE RAZVOJA ARHITEKTURE INTELAKTUALNOG KAPITALAI MODELA POSLOVANJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVIN

Godina izdavanja

2015

Stranice

13-36

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

35

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Statističke metode (u oblasti menadžmenta)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kvantitativne metode i modeli

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Operaciona istraživanja u inženjerstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

PROJECTS - Konsultant za Statistiku I Kvantitativnu ekonomiju ne EU finasiranom projektu pod nazivom “Izgradnja kapaciteta za trgovinske politike I analize”od februara do juna 2016, kao Ekspert. - Učesnik tima za izradu projekta za procjenu boniteta kompanija – IK Banka Zenica - Anliza Obrazovaja za potrebe tržišta rad ana SBK, 2018 godina, Sveučilište Vitez, Travnik - Istraživanje vršnjačkog nasilja u školama na SBK, Sveučilište Vitez u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja SBK.

INTERNSHIPS - 2016 – Član programskog odbora 1. Međunarodna konferencija SKEI 2016 – Konferencija u Travniku - 2017 – Član programskog odbora 2. Međunarodna konferencija SKEI 2017 – Konferencija u Beogradu – MBS Visoka poslovna škola za poslovne studije Beograd - 2017 – Član programskog odbora – Međunarodna konferencija CIRCLE, Varsava, Poland - 2018 – Član programskog odbora 3. Međunarodna konferencija SKEI 2018 – Konferencija u Vukovaru – Veleučilište Lavoslav Ruzicki, Vukovar - 2018 – Član programskog odbora Međunarodne konferencije CIRCLE, Sveučilište Vitez , Travnik - 2019 – Član programskog odbora 4. Međunarodna konferencija SKEI 2019 – Konferencija u Travniku - 2020 – Član programskog odbora 5. Međunarodna konferencija SKEI 2020 – Konferencija Novo Mesto, Visoka škola za informatiku i Ekonomiju - 2020 – Član programskog odbora Meeđunarodna konferencija Visoke poslovne škole MEF, Beograd - Član Odbora za budžet Grada Sarajeva period 2014 -