slika radnika


Prof. dr JOVAN ĆULUM

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • jovan.i.culum@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JOVAN ĆULUM

 

Godina rođenja

1961

Mjesto rođenja

Glamoč

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Izbor optimalne rekonstruktivne procedure u hirurškom tretmanu malignih tumora želuca

Datum završetka

12.03.2003

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Izbor hirurške metode u liječenju krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestivnog sistema

Datum završetka

23.12.1998

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.12.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jakovljević, B., Kostić, D., Maksimović, S., Ćulum, J., Latinović, L., & Salapura, A.(2010). Učestalost karcinoma digestivnog trakta kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora. Medicinski žurnal, 177-183.

 

 

Ćulum, J., Krivokuća, B., Ozren, K., Tomić, D., & Keković, V.(2010). Leomiom jednjaka kao uzrok epifreničnog divertikuluma. Medicinski Žurnal, 273-275.

 

 

Ćulum, J., Travar, D., Krivokuća, B., Simatović, M., Kordić, O., & Trkulja, N.(2010). Faringoeofagealni (Zenkerov) divertikulum kao uzrok visoke disfagije. Medicinski Žurnal, 243-246.

 

 

Krivokuća, B., Ćulum, J., Marić, Z., Kostić, D., Kordić, O., & Stakić, I.(2009). Adenokarcionom dudenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa. Scr Med, 41-44.

 

 

Ćulum, J., Marić, Z., Krivokuća, B., Jakovljević, B., Dušan, J., & Jović, D.(2009). Ekstenzina hirurgija karcinoma jednjaka. Scr Med, 59-63.

 

 

Krivokuća, B., Ćulum, J., Marić, Z., Kordić, O., Regoda, M., & Stakić, I.(2009). Rani rezultati hirurškog liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog karcinoma. Scr Med, 53-57.

 

 

Jović, D., Milisavljević, M., Jakovljević, A., & Ćulum, J.(2008). Topografska i hirurška anatomija anastomoze prednje i zadnje međukoštane arterije podlaktice. Scr Med, 7-10.

 

 

Trkulja, N., Ćulum, J., & Stanišić, M.(2005). Prednosti bestenzione nad tenzionom operativnom tehnikom u terapiji preponskih kila. Scr Med, 1-11.

 

 

Krivokuća, B., Stanišić, M., Marić, Z., Aćimovac, P., Ćulum, J., & Simatović, M.(2005). Izbor optimalne operativne procedure u liječenju komplikovanih oblika holedoholitijaze. Acta Medica Medianae, 43-47.

 

 

Ćulum, J., Marić, Z., & Trkulja, N.(2001). Segmentalna portalna hipertenzija kao rijetki uzrok krvavljenja iz želuca. ACI, 85-87.

 

 

Ćulum, J., Marić, Z., Simatović, M., Kordić, O., Krivokuća, B., & Aleksić, Z.(2000). Hiruške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema. Scr Med, 71-75.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Marić, Z., Kordić, O., Simatović, M., Regoda, M., Ćulum, J., Tomić, D., & Aničić, Z. (2009). Prevencija septičnih komplikacija akutnog akalkuloznog pankreatitisa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij - infekcije u JIL (pp. 47-50). Jahorina: -

 

 

Grbić, S., Mandarić, D., Janičić, D., & Ćulum, J. (2007). Odnos lokacije i histološkog tipa tumora pluća prema limfnim metastazama hilusa pluća. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski pulmološki dani 2007 (pp. 117-119). -: -

 

 

Trkulja, N., Stanišić, M., Marić, Z., Aćimovac, P., Ćulum, J., Kordić, O., Simatović, M., Aleksić, Z., Krivokuća, B., Regoda, M., Guzijan, S., & Keković, V. (2005). Izbor operativne metode u liječenju preponskih kila odraslih. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres herniologa Srbije i Crne Gore (pp. 0-0). Niška Banja: -

 

 

Marić, Z., Stanišić, M., Ćulum, J., Kordić, O., Kostić, O., & Guzijan, A. (2004). Petogodišnji rezultati liječenja krvavljenja iz gornjih partija digestivnog trakta. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. stručni sastanak udruženja hriruga Federacije BiH (pp. 0-0). Mostar: -

 

 

Kordić, O., Stanišić, M., Marić, Z., Kostić, D., Ćulum, J., & Hajder, S. (2003). Infekcije u hirurgiji - Neoplastične bolesti - problem 21. vijeka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres - Zdravlje za sve (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Marić, Z., Stanišić, M., Ćulum, J., & Kordić, J. (2001). Pouch kao moguća optimalna modofikacija standardne ezofagojejunalne anastomoze. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Kongres hriruga Jugoslavije (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Aćimovac, P., Bajić, S., & Ćulum, J. (1998). Vagotomija ili gastrična resekcija-kvalitet nakon hirurškog tretmana komplikovanog duodenalnog ulkusa. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Kongres hrirurga Jugoslavije (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Aćimovac, P., Ćulum, J., Krivokuća, B., & Trkulja, N. (1996). Ratne povrede pankreasa. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Aćimovac, P., Ćulum, J., Krivokuća, B., & Trkulja, N. (1996). Intestinalne stome u ratnoj hirurgiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Krivokuća, B., Aćimovac, P., & Ćulum, J. (1994). Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Kongres hrirurga Jugoslavije (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Aćimovac, P., Radulović, S., Ćulum, J., Krivokuća, B., & Trkulja, N. (1994). Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Kongresa hirurga Jugoslavije (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Aćimovac, P., Radulović, S., Ćulum, J., Krivokuća, B., & Trkulja, N. (1994). Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Kongress hrirurga Jugoslavije (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Aćimovac, P., Ćulum, J., & Krivokuća, B. (1992). Ratne povrede duodenuma. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres SnSi I SnSi u ratu (pp. 149-150). Banja Luka: -

 

 

Aćimovac, P., Ćulum, J., & Krivokuća, B. (1992). Ratne povrede duodenuma. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres SnSi i SnSi u ratu (pp. 149-150). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Ćulum, J. (2008). Hirurgija i njega hirurškog bolesnika. Banja Luka: -.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Jakovljević, D. Kostić, S. Maksimović, J. Ćulum, L. Latinović and A. Salapura, "Učestalost karcinoma digestivnog trakta kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora", Medicinski žurnal, vol. 16, no. 4, pp. 177-183, 2010.

 

 

J. Ćulum, B. Krivokuća, K. Ozren, D. Tomić and V. Keković, "Leomiom jednjaka kao uzrok epifreničnog divertikuluma", Medicinski Žurnal, vol. 0, no. 0, pp. 273-275, 2010.

 

 

J. Ćulum, D. Travar, B. Krivokuća, M. Simatović, O. Kordić and N. Trkulja, "Faringoeofagealni (Zenkerov) divertikulum kao uzrok visoke disfagije", Medicinski Žurnal, vol. 16, no. 4, pp. 243-246, 2010.

 

 

B. Krivokuća, J. Ćulum, Z. Marić, D. Kostić, O. Kordić and I. Stakić, "Adenokarcionom dudenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa", Scr Med, vol. 40, no. 1, pp. 41-44, 2009.

 

 

J. Ćulum, Z. Marić, B. Krivokuća, B. Jakovljević, J. Dušan and D. Jović, "Ekstenzina hirurgija karcinoma jednjaka", Scr Med, vol. 40, no. 2, pp. 59-63, 2009.

 

 

B. Krivokuća, J. Ćulum, Z. Marić, O. Kordić, M. Regoda and I. Stakić, "Rani rezultati hirurškog liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog karcinoma", Scr Med, vol. 40, no. 2, pp. 53-57, 2009.

 

 

D. Jović, M. Milisavljević, A. Jakovljević and J. Ćulum, "Topografska i hirurška anatomija anastomoze prednje i zadnje međukoštane arterije podlaktice", Scr Med, vol. 39, no. 1, pp. 7-10, 2008.

 

 

N. Trkulja, J. Ćulum and M. Stanišić, "Prednosti bestenzione nad tenzionom operativnom tehnikom u terapiji preponskih kila", Scr Med, vol. 36, no. 1, pp. 1-11, 2005.

 

 

B. Krivokuća, M. Stanišić, Z. Marić, P. Aćimovac, J. Ćulum and M. Simatović, "Izbor optimalne operativne procedure u liječenju komplikovanih oblika holedoholitijaze", Acta Medica Medianae, vol. 44, no. 4, pp. 43-47, 2005.

 

 

J. Ćulum, Z. Marić and N. Trkulja, "Segmentalna portalna hipertenzija kao rijetki uzrok krvavljenja iz želuca", ACI, vol. 48, no. 1, pp. 85-87, 2001.

 

 

J. Ćulum, Z. Marić, M. Simatović, O. Kordić, B. Krivokuća and Z. Aleksić, "Hiruške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema", Scr Med, vol. 31, no. 2, pp. 71-75, 2000.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Z. Marić, O. Kordić, M. Simatović, M. Regoda, J. Ćulum, D. Tomić and Z. Aničić, "Prevencija septičnih komplikacija akutnog akalkuloznog pankreatitisa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij - infekcije u JIL, Jahorina, 2009.

 

 

S. Grbić, D. Mandarić, D. Janičić and J. Ćulum, "Odnos lokacije i histološkog tipa tumora pluća prema limfnim metastazama hilusa pluća", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski pulmološki dani 2007, -, 2007.

 

 

N. Trkulja, M. Stanišić, Z. Marić, P. Aćimovac, J. Ćulum, O. Kordić, M. Simatović, Z. Aleksić, B. Krivokuća, M. Regoda, S. Guzijan and V. Keković, "Izbor operativne metode u liječenju preponskih kila odraslih", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres herniologa Srbije i Crne Gore, Niška Banja, 2005.

 

 

Z. Marić, M. Stanišić, J. Ćulum, O. Kordić, O. Kostić and A. Guzijan, "Petogodišnji rezultati liječenja krvavljenja iz gornjih partija digestivnog trakta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. stručni sastanak udruženja hriruga Federacije BiH, Mostar, 2004.

 

 

O. Kordić, M. Stanišić, Z. Marić, D. Kostić, J. Ćulum and S. Hajder, "Infekcije u hirurgiji - Neoplastične bolesti - problem 21. vijeka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres - Zdravlje za sve, Banja Luka, 2003.

 

 

Z. Marić, M. Stanišić, J. Ćulum and J. Kordić, "Pouch kao moguća optimalna modofikacija standardne ezofagojejunalne anastomoze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Kongres hriruga Jugoslavije, Beograd, 2001.

 

 

P. Aćimovac, S. Bajić and J. Ćulum, "Vagotomija ili gastrična resekcija-kvalitet nakon hirurškog tretmana komplikovanog duodenalnog ulkusa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Kongres hrirurga Jugoslavije, Zlatibor, 1998.

 

 

P. Aćimovac, J. Ćulum, B. Krivokuća and N. Trkulja, "Ratne povrede pankreasa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 1996.

 

 

P. Aćimovac, J. Ćulum, B. Krivokuća and N. Trkulja, "Intestinalne stome u ratnoj hirurgiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 1996.

 

 

B. Krivokuća, P. Aćimovac and J. Ćulum, "Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Kongres hrirurga Jugoslavije, Zlatibor, 1994.

 

 

P. Aćimovac, S. Radulović, J. Ćulum, B. Krivokuća and N. Trkulja, "Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Kongresa hirurga Jugoslavije, Beograd, 1994.

 

 

P. Aćimovac, S. Radulović, J. Ćulum, B. Krivokuća and N. Trkulja, "Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Kongress hrirurga Jugoslavije, Beograd, 1994.

 

 

P. Aćimovac, J. Ćulum and B. Krivokuća, "Ratne povrede duodenuma", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres SnSi I SnSi u ratu, Banja Luka, 1992.

 

 

P. Aćimovac, J. Ćulum and B. Krivokuća, "Ratne povrede duodenuma", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres SnSi i SnSi u ratu, Banja Luka, 1992.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

J. Ćulum, "Hirurgija i njega hirurškog bolesnika", Banja Luka: -, 2008.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jakovljević, Branislava; Kostić, Dragana; Maksimović, Siniša; Ćulum, Jovan; Latinović, Ljiljana; Salapura, Aleksandra;

Naziv časopisa

Medicinski žurnal

Naziv rada

Učestalost karcinoma digestivnog trakta kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora

Godina izdavanja

2010

Stranice

177-183

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćulum, Jovan; Krivokuća, Božo; Ozren, Kordić; Tomić, Dragan; Keković, Vladimir;

Naziv časopisa

Medicinski Žurnal

Naziv rada

Leomiom jednjaka kao uzrok epifreničnog divertikuluma

Godina izdavanja

2010

Stranice

273-275

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćulum, Jovan; Travar, Dmitar; Krivokuća, Božo; Simatović, Milan; Kordić, Ozren; Trkulja, Nebojša;

Naziv časopisa

Medicinski Žurnal

Naziv rada

Faringoeofagealni (Zenkerov) divertikulum kao uzrok visoke disfagije

Godina izdavanja

2010

Stranice

243-246

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krivokuća, Božo; Ćulum, Jovan; Marić, Zdravko; Kostić, Dragan; Kordić, Ozren; Stakić, Igor;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Adenokarcionom dudenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa

Godina izdavanja

2009

Stranice

41-44

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćulum, Jovan; Marić, Zdravko; Krivokuća, Božo; Jakovljević, Branislava; Dušan, Janičić; Jović, Darko;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Ekstenzina hirurgija karcinoma jednjaka

Godina izdavanja

2009

Stranice

59-63

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Krivokuća, Božo; Ćulum, Jovan; Marić, Zdravko; Kordić, Ozren; Regoda, Miroslav; Stakić, Igor;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Rani rezultati hirurškog liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog karcinoma

Godina izdavanja

2009

Stranice

53-57

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jović, Darko; Milisavljević, Milan; Jakovljević, Aleksandar; Ćulum, Jovan;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Topografska i hirurška anatomija anastomoze prednje i zadnje međukoštane arterije podlaktice

Godina izdavanja

2008

Stranice

7-10

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Trkulja, Nebojša; Ćulum, Jovan; Stanišić, Milorad;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Prednosti bestenzione nad tenzionom operativnom tehnikom u terapiji preponskih kila

Godina izdavanja

2005

Stranice

1-11

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Krivokuća, B; Stanišić, M; Marić, Z; Aćimovac, P; Ćulum, J; Simatović, M;

Naziv časopisa

Acta Medica Medianae

Naziv rada

Izbor optimalne operativne procedure u liječenju komplikovanih oblika holedoholitijaze

Godina izdavanja

2005

Stranice

43-47

Godina_Vol_IEEE

44

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćulum, J; Marić, Z; Trkulja, N;

Naziv časopisa

ACI

Naziv rada

Segmentalna portalna hipertenzija kao rijetki uzrok krvavljenja iz želuca

Godina izdavanja

2001

Stranice

85-87

Godina_Vol_IEEE

48

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćulum, J; Marić, Z; Simatović, M; Kordić, O; Krivokuća, B; Aleksić, Z;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Hiruške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema

Godina izdavanja

2000

Stranice

71-75

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Marić, Zdravko; Kordić, Ozren; Simatović, Milan; Regoda, Miroslav; Ćulum, Jovan; Tomić, Dragan; Aničić, Zoran;

Naziv rada

Prevencija septičnih komplikacija akutnog akalkuloznog pankreatitisa

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Simpozij - infekcije u JIL

Grad

Jahorina

Stranice

47-50

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grbić, Slavko; Mandarić, Dragan; Janičić, Dušan; Ćulum, Jovan;

Naziv rada

Odnos lokacije i histološkog tipa tumora pluća prema limfnim metastazama hilusa pluća

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Majski pulmološki dani 2007

Grad

-

Stranice

117-119

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Trkulja, N; Stanišić, M; Marić, Z; Aćimovac, P; Ćulum, J; Kordić, O; Simatović, M; Aleksić, Z; Krivokuća, B; Regoda, M; Guzijan, S; Keković, V;

Naziv rada

Izbor operativne metode u liječenju preponskih kila odraslih

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

1. Kongres herniologa Srbije i Crne Gore

Grad

Niška Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Z; Stanišić, M; Ćulum, J; Kordić, O; Kostić, O; Guzijan, A;

Naziv rada

Petogodišnji rezultati liječenja krvavljenja iz gornjih partija digestivnog trakta

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

3. stručni sastanak udruženja hriruga Federacije BiH

Grad

Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kordić, O; Stanišić, M; Marić, Z; Kostić, D; Ćulum, J; Hajder, S;

Naziv rada

Infekcije u hirurgiji - Neoplastične bolesti - problem 21. vijeka

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Internacionalni kongres - Zdravlje za sve

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Z; Stanišić, M; Ćulum, J; Kordić, J;

Naziv rada

Pouch kao moguća optimalna modofikacija standardne ezofagojejunalne anastomoze

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

21. Kongres hriruga Jugoslavije

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Bajić, S; Ćulum, J;

Naziv rada

Vagotomija ili gastrična resekcija-kvalitet nakon hirurškog tretmana komplikovanog duodenalnog ulkusa

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

20. Kongres hrirurga Jugoslavije

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Ćulum, J; Krivokuća, B; Trkulja, N;

Naziv rada

Ratne povrede pankreasa

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

2. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Ćulum, J; Krivokuća, B; Trkulja, N;

Naziv rada

Intestinalne stome u ratnoj hirurgiji

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

2. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krivokuća, B; Aćimovac, P; Ćulum, J;

Naziv rada

Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa

Godina izdavanja

1994

Naziv konferencije

20. Kongres hrirurga Jugoslavije

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Radulović, S; Ćulum, J; Krivokuća, B; Trkulja, N;

Naziv rada

Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova

Godina izdavanja

1994

Naziv konferencije

18. Kongresa hirurga Jugoslavije

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Radulović, S; Ćulum, J; Krivokuća, B; Trkulja, N;

Naziv rada

Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova

Godina izdavanja

1994

Naziv konferencije

18. Kongress hrirurga Jugoslavije

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Ćulum, J; Krivokuća, B;

Naziv rada

Ratne povrede duodenuma

Godina izdavanja

1992

Naziv konferencije

1. Kongres SnSi I SnSi u ratu

Grad

Banja Luka

Stranice

149-150

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aćimovac, P; Ćulum, J; Krivokuća, B;

Naziv rada

Ratne povrede duodenuma

Godina izdavanja

1992

Naziv konferencije

1. Kongres SnSi i SnSi u ratu

Grad

Banja Luka

Stranice

149-150

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Ćulum, Jovan;

Naslov

Hirurgija i njega hirurškog bolesnika

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportska medicina

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnovi anatomije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove hirurškog instrumentiranja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportska medicina

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnovi anatomije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI