slika radnika


Doc. dr IGOR GRUJIĆ

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • igor.r.grujic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

IGOR GRUJIĆ

 

Godina rođenja

1990

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar računarstva i informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Moje ime je Igor Grujić. Rođen sam 1.10.1990. godine u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju školu sam završio u Banja Luci. Takođe, završio sam "Fakultet Informacionih tehnologija" na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banja Luka gdje sam završio i master studije. Trenutno radim na izradi doktorske teze na temu "INTEGRISANI INFORMACIONI SISTEMI U PRAĆENJU EFIKASNOSTI PRIMJENE STANDARDA KVALITETA I BEZBJEDNOSTI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA" na Panevropskom Univerzitetu Apeiron. Od 2014 godine zaposlen sam u Novoj Banci A.D. Banja Luka, te sam angažovan kao "Viši asistent" na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banja Luka na predmetima "Poslovne aplikacije" i "Informatika i računarske tehnologije". Učestvovao sam na više konferencija i međunarodnih projekata. Neki od značajnijih su ITEO konferencija na Panevropskom univerzitetu Apeiron, "International scientific conference the power of knoweledge" u Kavali u Grčkoj, NUTRICON konferencija u Ohridu - Republika Sjeverna Makedonija, ICMED International conference on maritime education and development Durban - University of technology Južnoafrička republika, International Scientific and Practical Conference "Complex interaction of linguistic and graduating departments at a technical university" Moscow.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Projektovanje informacionih sistema na primjeru laboratorijskog informacionog sistema

Datum završetka

05.06.2015

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

26.09.2013

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA