slika radnika


Prof. dr BRANKO LATINOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • branko.b.latinovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BRANKO LATINOVIĆ

 

Godina rođenja

1956

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet informacionih tehnologija - dekanat)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Poslovna informatika-Inženjering informacionih tehnologija - 120 ECTS" II ciklus)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Poslovna informatika-Inženjering informacionih tehnologija - 60 ECTS" II ciklus)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka. Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering «Media Pro» Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora. Od 2003. godine stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu banjolučkog Univerziteta kao vanredni profesor iz oblasti Informatika, a od 2007. godine na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjaluci kao redovni profesor i dekan na Fakultetu informacionih tehologija. Objavio je 8 knjiga, 23 naučna rada i 28 stručnih radova.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Ekonomski efekti primjene ekspertnih sistema u bankarstvu

Datum završetka

27.12.1997

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanja

Datum završetka

17.08.1994

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

10.03.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Latinović, B., & Bošnjak, K. (2004). Poslovna inteligencija kao informacioni sistem. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA (pp. 0-0). Herceg Novi: -

 

 

Latinović, B. (2003). Sistemi plaćanja na internetu. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA (pp. 0-0). Herceg Novi: -

 

 

Latinović, B. (2002). Ekspertni sistemi za personalne pozajmice. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA (pp. 0-0). Herceg Novi: -

 

 

Latinović, B. (2002). E-trgovina kao savremeno internet poslovanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Latinović, B. (2001). Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Kongres Jugoslovenskog Informatičkog saveza JISA (pp. 0-0). Herceg Novi: -

 

 

Latinović, B. (2001). Ekspertni sistemi za investicione sisteme u bankarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Latinović, B. (2001). Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST (pp. 151-156). Budva: -

 

 

Latinović, B. (2001). Razvoj sistema za podršku odlučivanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI (pp. 415-421). Banja Luka: -

 

 

Latinović, B. (2001). Varijante povezivanja u mrežu sa OS UNIX. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup RINT (pp. 295-299). Prijedor: Rudarsko-geološki fakultet Beograd i Rudarsko-geološki institut Prijedor

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Bošnjak, K., & Latinović, B. (2004). Informatika. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Latinović and K. Bošnjak, "Poslovna inteligencija kao informacioni sistem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi, 2004.

 

 

B. Latinović, "Sistemi plaćanja na internetu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi, 2003.

 

 

B. Latinović, "Ekspertni sistemi za personalne pozajmice", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi, 2002.

 

 

B. Latinović, "E-trgovina kao savremeno internet poslovanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja, 2002.

 

 

B. Latinović, "Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Kongres Jugoslovenskog Informatičkog saveza JISA, Herceg Novi, 2001.

 

 

B. Latinović, "Ekspertni sistemi za investicione sisteme u bankarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja, 2001.

 

 

B. Latinović, "Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva, 2001.

 

 

B. Latinović, "Razvoj sistema za podršku odlučivanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI, Banja Luka, 2001.

 

 

B. Latinović, "Varijante povezivanja u mrežu sa OS UNIX", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup RINT, Prijedor, 2001.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

K. Bošnjak and B. Latinović, "Informatika", Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2004.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Latinović, Branko; Bošnjak, K

Naziv rada

Poslovna inteligencija kao informacioni sistem

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

9. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA

Grad

Herceg Novi

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Sistemi plaćanja na internetu

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

8. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA

Grad

Herceg Novi

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Ekspertni sistemi za personalne pozajmice

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

7. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA

Grad

Herceg Novi

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

E-trgovina kao savremeno internet poslovanje

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

17. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

6. Kongres Jugoslovenskog Informatičkog saveza JISA

Grad

Herceg Novi

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Ekspertni sistemi za investicione sisteme u bankarstvu

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

16. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST

Grad

Budva

Stranice

151-156

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Razvoj sistema za podršku odlučivanja

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

4. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI

Grad

Banja Luka

Stranice

415-421

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Latinović, Branko

Naziv rada

Varijante povezivanja u mrežu sa OS UNIX

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup RINT

Grad

Prijedor

Stranice

295-299

Izdavač

Rudarsko-geološki fakultet Beograd i Rudarsko-geološki institut Prijedor

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Bošnjak, Krstan; Latinović, Branko

Naslov

Informatika

Godina izdavanja

2004

Grad

Banja Luka

Izdavač

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Projektovanje informacionih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

MbIS - Menadžment poslovnih informacionih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ekspertni sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Softverski inženjering

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Vještačka inteligencija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Informatika i računarske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Projektovanje informacionih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

MbIS - Menadžment poslovnih informacionih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ekspertni sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Vještačka inteligencija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Informatika i računarske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI