slika radnika


Prof. dr MILOŠ BABIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • milos.l.babic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILOŠ BABIĆ

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Gračanica

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka za užu naučnu obl. Menadžment

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Miloš Babić rođen je 1958. u Gračanici, BiH. Završio je gimnaziju s odličnim uspehom, a diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za književnost sa temom Transpozicija epske narodne pjesme Banović Strahinja u dramu i film (9,25). Magistrirao je iz oblasti teorije medija i marketinga, na temu Televizijska reklama i reklamna kampanja (9,75), a doktorirao na temu Uloga TV spota u emocionalnom brendiranju u Beogradu i Novom Sadu.
Za vreme studiranja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu počinje da piše za novine, od saradnika do novinara, kao i asistiranje na filmu. Kao istaknuti saradnik, preporukom Udruženja filmskih radnika BiH, započinje obrazovanje za filmsko stvaralaštvo (od volontera, asistenta do pomoćnika reditelja) asistirajući kod značajnih filmskih stvaralaca u BiH tog vremena (S. Tanović, H. Krvavac, B. Čengić, M. Idrizović, N. Stojanović, E. Kusturica…).
Tokom ovog perioda, prolazeći kroz sve faze nastajanja filma, razvija umetničke veštine i ovladava filmskim jezikom, i kao talentovan saradnik, učestvuje u kreativnom stvaranju mnogih značajnih filmskih ostvarenja u BiH i regionu. Posle nagrada za samostalna umetnička dela, na domaćim i međunarodnim festivalima, stiče zvanje filmskog i TV reditelja.
Umetničko bavljenje filmom nastavlja dolaskom u Beograd, te nastavlja da snima kratke igrane i dokumentarne filmove, za koje je nagrađivan kod nas u svetu, i u statusu slobodnog umetnika (u zvanju filmski TV režiser) provodi značajan period svog rada (20 godina). Za to vreme završava i magistarske studije na FDU, režira TV ostvarenja, piše scenarije, podiže kadrove za filmske ekipe i TV kuće koje su tek nastajale.
Osim umetničkim bavljenjem filmom, značajno je uticao na produkciju moderne TV reklame na medijskom prostoru bivše Jugoslavije, gde je kao autor izgradio sopstveni umetnički izraz. Uspešnost u filmskoj i TV umetničkoj produkciji, a upućenost i na promociju, navodi autora da se bavi promotivnim aktivnostima u reklamnim kampanjama, što će kasnije biti i teorijski uobličeno kroz magistarski rad.
"Osetivši tu bitnu granicu između razuma i emocije, kada je u pitanju propagandno delovanje, uspešno je odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu Uloga TV spota u emocionalnom brendiranju. Disertacija je itekako bila značajna podloga za njegovo obraćanje studentima i uspešan celokupni pedagoški rad na fakultetu" - prof. Jelica Đokić, Fakultet dramskih umetnosti Beograd (iz Referata o izboru za vanrednog profesora 2007.).
Danas je Miloš Babić redovni profesor teorije medija i komunikacija, pokretnih i fotografskih slika, menadžmenta u kulturi i umetničkoj produkciji. Napisao je 15 knjiga i 3 monografije iz oblasti koje izučava i predaje, te je autor preko 100 naučnih i stručnih radova. Svoja istraživanje iz magistarskog rada i doktorske disertacije objavio je i predočio javnosti, kao i svojim studentima. Mentor je mnogih diplomskih radova, 6 magistarskih teza, 25 master radova i 3 doktorske disertacije. Takođe, mentor je mnogih diplomskih filmova i umetničkih projekata, na osnovnim, master i doktorskim studijama. Autor je akademskih studijskih programa u regionu za proučavanje medija i umetničke produkcije.
Redovni profesor je u Sremskim Karlovcima na Katedri za medije (FAM) i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu (do jedne trećine norme). Takođe, redovni je profesor na Banja Luka College i profesor na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.
Živi i stvara u Beogradu, a periodično boravi u Banjaluci, za vreme nastavnog procesa.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uloga TV spota u komercionalnom brendiranju

Datum završetka

08.12.2007

 

Obrazovna ustanova

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Tema

Televizijska reklama kao najčešći oblik medijske kampanje

Datum završetka

19.04.2006

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

07.07.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

(2019). Визуелне компоненте филма. АГОН, 0-0.

 

 

(2017). Покрет као доминантна структура eiayemie слике. Медијска и финансијска писменост, 0-0.

 

 

(2016). Пласирање производа у филм. Етика у медијима и пословању, 0-0.

 

 

(2016). Избор продукционог тима у АВ пројекту. АГОН, 0-0.

 

 

(2015). Пројектно управљање позоришном продукиијом. АГОН, 0-0.

 

 

(2011). Језик фотографије. Philologia mediana, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

(2010). Fotografija. Novi Sad: Cekom books.

 

 

(2009). Uvod u umetnost filma. Novi Sad: Cekom bocks.

 

 

(2007). Televizijsk reklama. Novi Sada: Cekom books.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

(2014). Увод; Зашто пручаеамо медије; Филм као медиј иуметност. In , УВОД У МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ (pp. 0-0). Бањлука: Бесједа Бањлук

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

, "Визуелне компоненте филма", АГОН, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

, "Покрет као доминантна структура eiayemie слике", Медијска и финансијска писменост, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

, "Пласирање производа у филм", Етика у медијима и пословању, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

, "Избор продукционог тима у АВ пројекту", АГОН, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

, "Пројектно управљање позоришном продукиијом", АГОН, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2015.

 

 

, "Језик фотографије", Philologia mediana, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

, Fotografija, Novi Sad: Cekom books, 2010.

 

 

, Uvod u umetnost filma, Novi Sad: Cekom bocks, 2009.

 

 

, Televizijsk reklama, Novi Sada: Cekom books, 2007.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

, "Увод; Зашто пручаеамо медије; Филм као медиј иуметност", in УВОД У МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ, Бањлука, Бесједа Бањлук, 2014, pp. 0-0.

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Бабић Милош

Naziv časopisa

АГОН

Naziv rada

Визуелне компоненте филма

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Бабић Милош

Naziv časopisa

Медијска и финансијска писменост

Naziv rada

Покрет као доминантна структура eiayemie слике

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Бабић Милош

Naziv časopisa

Етика у медијима и пословању

Naziv rada

Пласирање производа у филм

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Бабић Милош

Naziv časopisa

АГОН

Naziv rada

Избор продукционог тима у АВ пројекту

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Бабић Милош

Naziv časopisa

АГОН

Naziv rada

Пројектно управљање позоришном продукиијом

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Бабић Милош

Naziv časopisa

Philologia mediana

Naziv rada

Језик фотографије

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Babić Miloš

Naslov

Fotografija

Godina izdavanja

2010

Grad

Novi Sad

Izdavač

Cekom books

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Babić Miloš

Naslov

Uvod u umetnost filma

Godina izdavanja

2009

Grad

Novi Sad

Izdavač

Cekom bocks

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Babić Miloš

Naslov

Televizijsk reklama

Godina izdavanja

2007

Grad

Novi Sada

Izdavač

Cekom books

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Autori

Милош Бабић

Naslov poglavlja

Увод; Зашто пручаеамо медије; Филм као медиј иуметност

Naslov knjige

УВОД У МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Grad

Бањлука

Izdavač

Бесједа Бањлук

Urednici

-

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Vizuelizacija propagandne poruke: Art direction

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Digitalna video montaža

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Televizijsko oglašavanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI