slika radnika


Prof. dr SENAD BAJRIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • senad.o.bajric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SENAD BAJRIĆ

 

Godina rođenja

1985

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz sporta

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr. sc. Senad Bajrić, doktor nauka u oblasti tjelesnog odgoja i sporta
Datum i mjesto rođenja: 22.02.1985. god., Banja Luka, opština Banja Luka, BiH
Obrazovanje
Osnovna škola, 2000. god., Travnik. Srednja škola, 2004. god., Travnik. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2009. god., Sarajevo.
Postdiplomski studij, 2010. god., Panevropski Univerzitet"Apeiron", Banja Luka.
Doktorska disertacija, 2013. god., Panevropski Univerzitet "Apeiron", Banja Luka..
Podaci o izborima u nastavnička zvanja
2014. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Teorija sporta i nauka o treningu,
2014. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Gimnastika,
2019.god., Vanredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Teorija sporta i nauka o treningu,
2019.god., Vanredni profesor, UNO Sportske i rehbilitacione nauke, podoblast, Gimnastika.
Objavljeni naučni i stručni radovi
Više od 50 radova
Objavljene publikacije (knjige, udžbenici)
Objavio 6 udžbenika, kao autor i koautor.
Učestvovao u 2 nacionalna projekta istraživačkog karaktera.
"Monitoring fizičkog i motoričkog razvoja djece predškolskog i djece mlađeg školskog uzrasta".
"Procjena kvaliteta usluge u visokoškolskim institucijama Republike Srpske."


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Transformacija mortfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja

Datum završetka

08.11.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultat situaciono-motoričkih testova u sportskim igrama

Datum završetka

19.11.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.03.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Nurković, N., Imamović-Turković, D., Mirvić, E., Bajrić, S., & Guzina, B.(2022). Influence of motor abilities on the performance of technical of gool schooting in water polo game. Turkish Journal of Kinesiology, 15-22.

 

 

Špirtović, O., Bajrić, S., & Hadžić, R.(2021). Influence of Programmed Exercise on Body Composition Indicators of Recreational Exercisers. Sports Science and Health, 237-244.

 

 

Bajrić, S., Srdić, V., & Bajrić, O.(2021). Frequency and Structure of Lower Limbs Disorders in Preschool Children. Sports Science and Health, 151-160.

 

 

Bajrić, O., Mikić, B., Bajrić, S., Mirvić, E., & Goranović, S.(2020). Influence of Basic-Motor Abilities on Efficiency of Realization of Specific Motor Tasks In Swimming. Sports Science and Health, 26-38.

 

 

Habul, Ć., Čolakhodžić, E., Vele, E., & Bajrić, S.(2019). Razlike u ventilacijskim sposobnostima dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 10 - 15 godine. Sportske nauke i zdravlje, 14-20.

 

 

Bajrić, O., Goranović, S., & Bajrić, S.(2019). Teachers attitudes talent in primary school pupils transferring from class to subject teaching. Sports science and health, 114-123.

 

 

Džibrić, D., Preljević, A., Hrnjić, J., & Bajrić, S.(2019). Differences in High-School students attitudes towards a healthy lifestyle. Sport Science, 147-155.

 

 

Mirvic, E., Dizdar, A., Bajric, S., & & Bajric, O.(2018). Effect of motor capabilities on speed of swimming water polo crawl technique. Homo sporticus, 49-53.

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jovanović, S.(2018). Analysis of Chanfes of the High School Students Morphological-Motor Characteristics the Impact of Regular Physical Education Classes. Croatian Journal of Education, 0-0.

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jovanović, S.(2018). Analyisis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education.. Sports Science and Health, 42-51.

 

 

Mirvić, E., Bajrić, S., Bajrić, O., & Trivun, M.(2018). Analysis in differences of speed swimming crawl technique between swimmers and water polo players. Sports science and health, 63-71.

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jovanović, S.(2018). Analysis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education. Sports science and health, 42-51.

 

 

Bajrić, O., Bačić, A., & Bajrić, S.(2016). Influence of some indicators of postural deterioration on the fromation of spinal deformities in the sagittal line. In Современные технологии воспитания культуры здоровья участников образовательного процесса, 28-37.

 

 

Bajrić, O., Selimović, N., Bajrić, S., & Srdić, V.(2015). The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players. Sports Science, 48-52.

 

 

Hrnjić, J., Bajrić, O., & Bajrić, S.(2014). The cohesion between the assessment of overall success and physical educationin seventh grade of primary school. Sport science, International scientific journal of kinesiology, 93-100.

 

 

Jašarević, Z., Jašarević, I., & Bajrić, S.(2013). Transformation dynamics of the curriculum adoption in relation to the age of female pupils. Sport Science, 128-133.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Bajrić, O., Srdić, V., Bajrić, S., & Božić, D. (2022). Analiza pokazatelja morfološkog statusa djece predškolskog uzrasta u odnosu na pol. Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 12. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje (pp. 32-39). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron"

 

 

Bajrić, S., Srdić, V., & Bajrić, O. (2022). Razlike u strukturi motoričkih sposobnosti učenica koje se bave sportom i nesportašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 12. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje (pp. 135-142). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron"

 

 

Srdić, V., Jeličić, B., Bajrić, S., & Hasić, A. (2021). Promjene motoričkih sposobnosti pod uticajem programa dodatne nastave fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 11. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 91-100). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron."

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., & Jovanović, S. (2019). Prediktorske vrijednosti morfološko-motoričkih obilježja na uspješnost izvođenja preskoka u sportskoj gimnastici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 98-108). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jahić, M. (2018). The impact of morphological and motor abilities manifestations on accomplishing the elements of sports gymnastics on the floor. Zbornik radova sa naučnog skupa-3 rd International scientific conference Research in physical education, sport and health (pp. 173-178). Skoplje: -

 

 

Bajrić, O., Srdić, V., Puljić, Ž., Bajrić, S., & Hrnjić, J. (2018). Učinci primjene različitih kinezioloških tretmana na rast i razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka u dobi od 10 do 15 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani Mate Demarina, odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije (pp. 21-30). Zagreb, Hrvatska: Sveučilište u Zagrebu

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., & Srdić, V. (2017). Analiza uticaja motoričkog znanja sportskih igara na repetitivnu snagu kod populacije učenika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik apstrakata 13. Međunarodne naučne konferencije Sport u tranziciji (pp. 10-11). Beograd: Alfa Univerzitet

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Hrnjak, M., & Nuhbegović, N. (2017). Uticaj motoričkog znanja sportskih igara na uspješnost u testu za procjenu funkcionalne sposobnosti u populaciji učenika srednje škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje (pp. 209-216). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, S., Bačić-Bajrić, A., Bajrić, O., Srdić, V., & Bašinac, I. (2017). Uticaj motoričkih varijabli na uspješnost u testovima repetitivne snage kod populacije učenika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 217-225). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Srdić, V., Pospišil, F., Mikić, B., Bašinac, I., & Bajrić, S. (2017). Analysis of the differences betwen the volleybal teams and volleyball players by positions at the olympic qualification tournament. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference FIS communications in Physical Education, sport and recreation (pp. 295-302). Niš, Serbia: -

 

 

Bajrić, O., Srdić, V., Bajrić, S., & Hrnjak, M. (2017). Mogućnost primjene informacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje (pp. 103-112). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Hrnjić, J., & Senta, M. (2016). Efekti kondicijskog treninga na pijesku (Sady) na transformaciju morfološko-motoričkog statusa kod junirki u tenisu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku radova 2. Međunarodne naučne konferencije InSSED (pp. 39-50). Travnik: Edukacijski fakultet

 

 

Bašinac, I., Bajrić, O., & Bajrić, S. (2016). Analiza povezanosti bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkog znanja tehničkih elemenata sportskih igara učenika srednje škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje (pp. 46-55). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, O., & Bajrić, S. (2016). Prediktivni aspekti motoričkih sposobnosti u odnosu na brzinu plivanja kraul tehnikom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje (pp. 182-188). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, S., & Bajrić, O. (2016). Stavovi učenika i njihovih roditelja u odnosu na obuku neplivača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje (pp. 309-322). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, #., Selimović, N., Jovanović, M., Srdić, V., & Bajrić, S. (2016). Partial and general quantitive changes of morphological characteristics in football players 14 to 16 years of age. Zbornik radova sa naučnog skupa-Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Bajrić, O., Bašinac, I., Srdić, V., & Bajrić, S. (2016). Faktorska struktura morfološko-motoričkog prostora učenika sportista i nesportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske Nauke i Zdravlje (pp. 132-141). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Jovanović, M., Srdić, V., & Bajrić, S. (2015). Korelacije bazičnih motoričkih sposobnosti sa kurikulumom sportskih igara u nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tehnologije vaspitanja kulture zdravlja učesnika obrazovnog procesa (pp. 143-149). Lipetsk, Ruska Federacija: Džavni pedagoški univerzitet

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., & Jovanović, M. (2015). Kanonička povezanost morfoloških karakteristika sa programskim sadržajima sportskih igara u nastavi tjelesnog odgoja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku radova 5. Međunarodne naučne kongerencije Sportske nauke i zdravlje (pp. 91-99). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., & Bonacin, D. (2014). Procjena mogućih biomotoričkih svojstava učenika uzrasta 7 godina za uspjeh u plivanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 9. Međunarodne konferencije Menadžment u sportu (pp. 39-44). Beograd: Alfa Univerzitet

 

 

Tanović, I., Bajrić, O., & Bajrić, S. (2014). Metodološko konceptualni pristup modeliranju treninga u fudbalu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku naučnih i stručnih radova 7. Međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje (pp. 106-109). Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

 

Bajrić, S., Bonacin, D., & Bajrić, O. (2013). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i Zdravlje (pp. 88-92). -: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Bašinac, I., & Kovač, R. (2013). Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 53-60). -: -

 

 

Bajrić, S., Bonacin, D., & Bajrić, O. (2013). Simulacija selekcijskih vrijednosti morfoloških i motoričkih dimenzija učenika uzrasta 7 godina za nogomet. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 314-319). -: -

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Lolić, V., & Mandić, P. (2012). Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima kod mladih rukometašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti (pp. 126-135). -: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Lolić, D., & Srdić, V. (2011). Faktorska struktura motoričkih sposobnosti mladih rukometašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i zdravlje (pp. 84-89). -: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Lolić, D., & Srdić, V. (2011). Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze. Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji (pp. 249-255). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univrziteta u Nišu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Osmo Bajrić, V., & Senad Bajrić, V. (2021). MONITORING FIZIČKOG I MOTORIČKOG RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U GRADU BANJA LUKA. Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Velibor Srdić, O. (2022). TEORIJA I METODIKA SPORTSKOG TRENINGA. Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron".

 

 

Osmo Bajrić, S., & Edin Mirvić, K. (2020). Metodika obučavanja tehnika sportskog plivanja. Travnik: Edukacijski fakultet.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., & Bajrić, S. (2019). Teorija i metodika sportskog treninga. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajrić, O., & Bajrić, S. (2019). Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Senad Bajrić, O. (2019). KOREKTIVNA GIMNASTIKA. Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron".

 

 

Mandić, P., Bajrić, S., & Božić, D. (2013). Košarka. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajrić, O., Lolić, D., & Bajrić, S. (2013). Odbojka u teoriji i praksi. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Mandić, P., Delić-Selimović, K., Bajrić, S., & Božić, D. (2012). Atletika. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

N. Nurković, D. Imamović-Turković, E. Mirvić, S. Bajrić and B. Guzina, "Influence of motor abilities on the performance of technical of gool schooting in water polo game", Turkish Journal of Kinesiology, vol. 8, no. 1, pp. 15-22, 2022.

 

 

O. Špirtović, S. Bajrić and R. Hadžić, "Influence of Programmed Exercise on Body Composition Indicators of Recreational Exercisers", Sports Science and Health, vol. 11, no. 2, pp. 237-244, 2021.

 

 

S. Bajrić, V. Srdić and O. Bajrić, "Frequency and Structure of Lower Limbs Disorders in Preschool Children", Sports Science and Health, vol. 11, no. 2, pp. 151-160, 2021.

 

 

O. Bajrić, B. Mikić, S. Bajrić, E. Mirvić and S. Goranović, "Influence of Basic-Motor Abilities on Efficiency of Realization of Specific Motor Tasks In Swimming", Sports Science and Health, vol. 19, no. 1, pp. 26-38, 2020.

 

 

Ć. Habul, E. Čolakhodžić, E. Vele and S. Bajrić, "Razlike u ventilacijskim sposobnostima dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 10 - 15 godine", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 14-20, 2019.

 

 

O. Bajrić, S. Goranović and S. Bajrić, "Teachers attitudes talent in primary school pupils transferring from class to subject teaching", Sports science and health, vol. 9, no. 2, pp. 114-123, 2019.

 

 

D. Džibrić, A. Preljević, J. Hrnjić and S. Bajrić, "Differences in High-School students attitudes towards a healthy lifestyle", Sport Science, vol. 1, no. 12, pp. 147-155, 2019.

 

 

E. Mirvic, A. Dizdar, S. Bajric and O. & Bajric, "Effect of motor capabilities on speed of swimming water polo crawl technique", Homo sporticus, vol. 1, no. 1, pp. 49-53, 2018.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and S. Jovanović, "Analysis of Chanfes of the High School Students Morphological-Motor Characteristics the Impact of Regular Physical Education Classes", Croatian Journal of Education, vol. -, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and S. Jovanović, "Analyisis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education.", Sports Science and Health, vol. -, no. 0, pp. 42-51, 2018.

 

 

E. Mirvić, S. Bajrić, O. Bajrić and M. Trivun, "Analysis in differences of speed swimming crawl technique between swimmers and water polo players", Sports science and health, vol. 1, no. 1, pp. 63-71, 2018.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and S. Jovanović, "Analysis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education", Sports science and health, vol. 1, no. 1, pp. 42-51, 2018.

 

 

O. Bajrić, A. Bačić and S. Bajrić, "Influence of some indicators of postural deterioration on the fromation of spinal deformities in the sagittal line", In Современные технологии воспитания культуры здоровья участников образовательного процесса, vol. 1, no. 1, pp. 28-37, 2016.

 

 

O. Bajrić, N. Selimović, S. Bajrić and V. Srdić, "The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players", Sports Science, vol. 8, no. 2, pp. 48-52, 2015.

 

 

J. Hrnjić, O. Bajrić and S. Bajrić, "The cohesion between the assessment of overall success and physical educationin seventh grade of primary school", Sport science, International scientific journal of kinesiology, vol. 7, no. 1, pp. 93-100, 2014.

 

 

Z. Jašarević, I. Jašarević and S. Bajrić, "Transformation dynamics of the curriculum adoption in relation to the age of female pupils", Sport Science, vol. 6(2013), no. 2, pp. 128-133, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

O. Bajrić, V. Srdić, S. Bajrić and D. Božić, "Analiza pokazatelja morfološkog statusa djece predškolskog uzrasta u odnosu na pol", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 12. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2022.

 

 

S. Bajrić, V. Srdić and O. Bajrić, "Razlike u strukturi motoričkih sposobnosti učenica koje se bave sportom i nesportašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 12. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2022.

 

 

V. Srdić, B. Jeličić, S. Bajrić and A. Hasić, "Promjene motoričkih sposobnosti pod uticajem programa dodatne nastave fizičkog vaspitanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 11. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2021.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić and S. Jovanović, "Prediktorske vrijednosti morfološko-motoričkih obilježja na uspješnost izvođenja preskoka u sportskoj gimnastici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2019.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and M. Jahić, "The impact of morphological and motor abilities manifestations on accomplishing the elements of sports gymnastics on the floor", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3 rd International scientific conference Research in physical education, sport and health, Skoplje, 2018.

 

 

O. Bajrić, V. Srdić, Ž. Puljić, S. Bajrić and J. Hrnjić, "Učinci primjene različitih kinezioloških tretmana na rast i razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka u dobi od 10 do 15 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani Mate Demarina, odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije, Zagreb, Hrvatska, 2018.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić and V. Srdić, "Analiza uticaja motoričkog znanja sportskih igara na repetitivnu snagu kod populacije učenika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik apstrakata 13. Međunarodne naučne konferencije Sport u tranziciji, Beograd, 2017.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, M. Hrnjak and N. Nuhbegović, "Uticaj motoričkog znanja sportskih igara na uspješnost u testu za procjenu funkcionalne sposobnosti u populaciji učenika srednje škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

S. Bajrić, A. Bačić-Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and I. Bašinac, "Uticaj motoričkih varijabli na uspješnost u testovima repetitivne snage kod populacije učenika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

O. Bajrić, V. Srdić, F. Pospišil, B. Mikić, I. Bašinac and S. Bajrić, "Analysis of the differences betwen the volleybal teams and volleyball players by positions at the olympic qualification tournament", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference FIS communications in Physical Education, sport and recreation, Niš, Serbia, 2017.

 

 

O. Bajrić, V. Srdić, S. Bajrić and M. Hrnjak, "Mogućnost primjene informacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 2017.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, J. Hrnjić and M. Senta, "Efekti kondicijskog treninga na pijesku (Sady) na transformaciju morfološko-motoričkog statusa kod junirki u tenisu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku radova 2. Međunarodne naučne konferencije InSSED, Travnik, 2016.

 

 

I. Bašinac, O. Bajrić and S. Bajrić, "Analiza povezanosti bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkog znanja tehničkih elemenata sportskih igara učenika srednje škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

O. Bajrić and S. Bajrić, "Prediktivni aspekti motoričkih sposobnosti u odnosu na brzinu plivanja kraul tehnikom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

S. Bajrić and O. Bajrić, "Stavovi učenika i njihovih roditelja u odnosu na obuku neplivača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

#. Bajrić, N. Selimović, M. Jovanović, V. Srdić and S. Bajrić, "Partial and general quantitive changes of morphological characteristics in football players 14 to 16 years of age", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Novi Sad, 2016.

 

 

O. Bajrić, I. Bašinac, V. Srdić and S. Bajrić, "Faktorska struktura morfološko-motoričkog prostora učenika sportista i nesportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske Nauke i Zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

O. Bajrić, M. Jovanović, V. Srdić and S. Bajrić, "Korelacije bazičnih motoričkih sposobnosti sa kurikulumom sportskih igara u nastavi fizičkog vaspitanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tehnologije vaspitanja kulture zdravlja učesnika obrazovnog procesa, Lipetsk, Ruska Federacija, 2015.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić and M. Jovanović, "Kanonička povezanost morfoloških karakteristika sa programskim sadržajima sportskih igara u nastavi tjelesnog odgoja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku radova 5. Međunarodne naučne kongerencije Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2015.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić and D. Bonacin, "Procjena mogućih biomotoričkih svojstava učenika uzrasta 7 godina za uspjeh u plivanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 9. Međunarodne konferencije Menadžment u sportu, Beograd, 2014.

 

 

I. Tanović, O. Bajrić and S. Bajrić, "Metodološko konceptualni pristup modeliranju treninga u fudbalu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku naučnih i stručnih radova 7. Međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje, Tuzla, 2014.

 

 

S. Bajrić, D. Bonacin and O. Bajrić, "Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i Zdravlje, -, 2013.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, I. Bašinac and R. Kovač, "Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, -, 2013.

 

 

S. Bajrić, D. Bonacin and O. Bajrić, "Simulacija selekcijskih vrijednosti morfoloških i motoričkih dimenzija učenika uzrasta 7 godina za nogomet", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, -, 2013.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Lolić and P. Mandić, "Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima kod mladih rukometašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti, -, 2012.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, D. Lolić and V. Srdić, "Faktorska struktura motoričkih sposobnosti mladih rukometašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i zdravlje, -, 2011.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, D. Lolić and V. Srdić, "Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Osmo Bajrić and V. Senad Bajrić, MONITORING FIZIČKOG I MOTORIČKOG RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U GRADU BANJA LUKA, Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron", 2021.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

O. Velibor Srdić, "TEORIJA I METODIKA SPORTSKOG TRENINGA", Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron", 2022.

 

 

S. Osmo Bajrić and K. Edin Mirvić, "Metodika obučavanja tehnika sportskog plivanja", Travnik: Edukacijski fakultet, 2020.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić and S. Bajrić, "Teorija i metodika sportskog treninga", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2019.

 

 

O. Bajrić and S. Bajrić, "Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2019.

 

 

O. Senad Bajrić, "KOREKTIVNA GIMNASTIKA", Banja Luka: Panevropski Univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

P. Mandić, S. Bajrić and D. Božić, "Košarka", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2013.

 

 

O. Bajrić, D. Lolić and S. Bajrić, "Odbojka u teoriji i praksi", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2013.

 

 

P. Mandić, K. Delić-Selimović, S. Bajrić and D. Božić, "Atletika", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Nurković, N; Imamović-Turković, Dž; Mirvić, E; Bajrić, S; Guzina, B.

Naziv časopisa

Turkish Journal of Kinesiology

Naziv rada

Influence of motor abilities on the performance of technical of gool schooting in water polo game

Godina izdavanja

2022

Stranice

15-22

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Špirtović, O., Bajrić, S., Hadžić, R.

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Influence of Programmed Exercise on Body Composition Indicators of Recreational Exercisers

Godina izdavanja

2021

Stranice

237-244

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, S., Srdić, V., Bajrić, O.

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Frequency and Structure of Lower Limbs Disorders in Preschool Children

Godina izdavanja

2021

Stranice

151-160

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, O., Mikić, B., Bajrić, S., Mirvić, E., Goranović, S.

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Influence of Basic-Motor Abilities on Efficiency of Realization of Specific Motor Tasks In Swimming

Godina izdavanja

2020

Stranice

26-38

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Habul, Ć., Čolakhodžić, E., Vele, E., Bajrić, S.

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Razlike u ventilacijskim sposobnostima dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 10 - 15 godine

Godina izdavanja

2019

Stranice

14-20

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, O., Goranović, S., Bajrić, S.

Naziv časopisa

Sports science and health

Naziv rada

Teachers attitudes talent in primary school pupils transferring from class to subject teaching

Godina izdavanja

2019

Stranice

114-123

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Džibrić, Dž., Preljević, A., Hrnjić, J., Bajrić, S.

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Differences in High-School students attitudes towards a healthy lifestyle

Godina izdavanja

2019

Stranice

147-155

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mirvic, E., Dizdar, A., Bajric, S., & Bajric, O.

Naziv časopisa

Homo sporticus

Naziv rada

Effect of motor capabilities on speed of swimming water polo crawl technique

Godina izdavanja

2018

Stranice

49-53

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Srdić, V; Jovanović, S;

Naziv časopisa

Croatian Journal of Education

Naziv rada

Analysis of Chanfes of the High School Students Morphological-Motor Characteristics the Impact of Regular Physical Education Classes

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Srdić, V; Jovanović, S;

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Analyisis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education.

Godina izdavanja

2018

Stranice

42-51

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Mirvić, E., Bajrić, S., Bajrić, O., Trivun, M.

Naziv časopisa

Sports science and health

Naziv rada

Analysis in differences of speed swimming crawl technique between swimmers and water polo players

Godina izdavanja

2018

Stranice

63-71

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., Jovanović, S.

Naziv časopisa

Sports science and health

Naziv rada

Analysis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education

Godina izdavanja

2018

Stranice

42-51

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, O., Bačić, A., Bajrić, S.

Naziv časopisa

In Современные технологии воспитания культуры здоровья участников образовательного процесса

Naziv rada

Influence of some indicators of postural deterioration on the fromation of spinal deformities in the sagittal line

Godina izdavanja

2016

Stranice

28-37

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, O; Selimović, N; Bajrić, Senad; Srdić, V;

Naziv časopisa

Sports Science

Naziv rada

The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players

Godina izdavanja

2015

Stranice

48-52

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Hrnjić, J., Bajrić, O., Bajrić, S.

Naziv časopisa

Sport science, International scientific journal of kinesiology

Naziv rada

The cohesion between the assessment of overall success and physical educationin seventh grade of primary school

Godina izdavanja

2014

Stranice

93-100

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jašarević, Z; Jašarević, I; Bajrić, Senad;

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Transformation dynamics of the curriculum adoption in relation to the age of female pupils

Godina izdavanja

2013

Stranice

128-133

Godina_Vol_IEEE

6(2013)

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Bajrić, O., Srdić, V., Bajrić, S., Božić, D.

Naziv rada

Analiza pokazatelja morfološkog statusa djece predškolskog uzrasta u odnosu na pol

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

U Zborniku radova 12. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

32-39

Izdavač

Panevropski Univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S; Srdić, V; Bajrić, O.

Naziv rada

Razlike u strukturi motoričkih sposobnosti učenica koje se bave sportom i nesportašica

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

U Zborniku radova 12. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

135-142

Izdavač

Panevropski Univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Srdić, V., Jeličić, B., Bajrić, S., Hasić, A.

Naziv rada

Promjene motoričkih sposobnosti pod uticajem programa dodatne nastave fizičkog vaspitanja

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

U Zborniku radova 11. e-naučne konferencije "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

91-100

Izdavač

Panevropski Univerzitet "Apeiron."

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Jovanović, S;

Naziv rada

Prediktorske vrijednosti morfološko-motoričkih obilježja na uspješnost izvođenja preskoka u sportskoj gimnastici

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

98-108

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., Jahić, M.

Naziv rada

The impact of morphological and motor abilities manifestations on accomplishing the elements of sports gymnastics on the floor

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

3 rd International scientific conference Research in physical education, sport and health

Grad

Skoplje

Stranice

173-178

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Srdić, V; Puljić, Ž; Bajrić, Senad; Hrnjić, J;

Naziv rada

Učinci primjene različitih kinezioloških tretmana na rast i razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka u dobi od 10 do 15 godina

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Dani Mate Demarina, odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije

Grad

Zagreb, Hrvatska

Stranice

21-30

Izdavač

Sveučilište u Zagrebu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V.

Naziv rada

Analiza uticaja motoričkog znanja sportskih igara na repetitivnu snagu kod populacije učenika

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Zbornik apstrakata 13. Međunarodne naučne konferencije Sport u tranziciji

Grad

Beograd

Stranice

10-11

Izdavač

Alfa Univerzitet

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O., Bajrić, S., Hrnjak, M., Nuhbegović, N.

Naziv rada

Uticaj motoričkog znanja sportskih igara na uspješnost u testu za procjenu funkcionalne sposobnosti u populaciji učenika srednje škole

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

209-216

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bačić-Bajrić, A; Bajrić, O; Srdić, V; Bašinac, I;

Naziv rada

Uticaj motoričkih varijabli na uspješnost u testovima repetitivne snage kod populacije učenika

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

217-225

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Srdić, V; Pospišil, F; Mikić, B; Bašinac, I; Bajrić, Senad;

Naziv rada

Analysis of the differences betwen the volleybal teams and volleyball players by positions at the olympic qualification tournament

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International Conference FIS communications in Physical Education, sport and recreation

Grad

Niš, Serbia

Stranice

295-302

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Srdić, V; Bajrić, Senad; Hrnjak, M;

Naziv rada

Mogućnost primjene informacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Informacione tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

103-112

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O., Bajrić, S., Hrnjić, J., Senta, M.

Naziv rada

Efekti kondicijskog treninga na pijesku (Sady) na transformaciju morfološko-motoričkog statusa kod junirki u tenisu

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zborniku radova 2. Međunarodne naučne konferencije InSSED

Grad

Travnik

Stranice

39-50

Izdavač

Edukacijski fakultet

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bašinac, I., Bajrić, O., Bajrić, S.

Naziv rada

Analiza povezanosti bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkog znanja tehničkih elemenata sportskih igara učenika srednje škole

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

46-55

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O., Bajrić, S.

Naziv rada

Prediktivni aspekti motoričkih sposobnosti u odnosu na brzinu plivanja kraul tehnikom

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

182-188

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S., Bajrić, O.

Naziv rada

Stavovi učenika i njihovih roditelja u odnosu na obuku neplivača

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

309-322

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O., Selimović, N., Jovanović, M., Srdić, V., Bajrić, S.

Naziv rada

Partial and general quantitive changes of morphological characteristics in football players 14 to 16 years of age

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bašinac, I; Srdić, V; Bajrić, Senad;

Naziv rada

Faktorska struktura morfološko-motoričkog prostora učenika sportista i nesportista

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Sportske Nauke i Zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

132-141

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Jovanović, M; Srdić, V; Bajrić, Senad;

Naziv rada

Korelacije bazičnih motoričkih sposobnosti sa kurikulumom sportskih igara u nastavi fizičkog vaspitanja

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Savremene tehnologije vaspitanja kulture zdravlja učesnika obrazovnog procesa

Grad

Lipetsk, Ruska Federacija

Stranice

143-149

Izdavač

Džavni pedagoški univerzitet

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O., Bajrić, S., Jovanović, M.

Naziv rada

Kanonička povezanost morfoloških karakteristika sa programskim sadržajima sportskih igara u nastavi tjelesnog odgoja

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zborniku radova 5. Međunarodne naučne kongerencije Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

91-99

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O., Bajrić, S., Bonacin, D.

Naziv rada

Procjena mogućih biomotoričkih svojstava učenika uzrasta 7 godina za uspjeh u plivanju

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

U Zborniku radova 9. Međunarodne konferencije Menadžment u sportu

Grad

Beograd

Stranice

39-44

Izdavač

Alfa Univerzitet

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tanović, I., Bajrić, O., Bajrić, S.

Naziv rada

Metodološko konceptualni pristup modeliranju treninga u fudbalu

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zborniku naučnih i stručnih radova 7. Međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje

Grad

Tuzla

Stranice

106-109

Izdavač

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S; Bonacin, D; Bajrić, O;

Naziv rada

Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Sport i Zdravlje

Grad

-

Stranice

88-92

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, Senad; Bašinac, I; Kovač, R;

Naziv rada

Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

-

Stranice

53-60

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bonacin, D; Bajrić, O;

Naziv rada

Simulacija selekcijskih vrijednosti morfoloških i motoričkih dimenzija učenika uzrasta 7 godina za nogomet

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

-

Stranice

314-319

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Lolić, V; Mandić, P;

Naziv rada

Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima kod mladih rukometašica

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti

Grad

-

Stranice

126-135

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, S; Lolić, D; Srdić, V;

Naziv rada

Faktorska struktura motoričkih sposobnosti mladih rukometašica

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Sport i zdravlje

Grad

-

Stranice

84-89

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, Senad; Lolić, D; Srdić, V;

Naziv rada

Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji

Grad

Niš

Stranice

249-255

Izdavač

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univrziteta u Nišu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Osmo Bajrić, Velibor Srdić, Senad Bajrić, Velimir Vukajlović

Naslov

MONITORING FIZIČKOG I MOTORIČKOG RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U GRADU BANJA LUKA

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Velibor Srdić, Osmo Bajrić, Senad Bajrić

Naslov

TEORIJA I METODIKA SPORTSKOG TRENINGA

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Osmo Bajrić, Senad Bajrić, Edin Mirvić, Kenan Ademović

Naslov

Metodika obučavanja tehnika sportskog plivanja

Godina izdavanja

2020

Grad

Travnik

Izdavač

Edukacijski fakultet

Tip

Udžbenik

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Bajrić, Senad;

Naslov

Teorija i metodika sportskog treninga

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Bajrić, Osmo; Bajrić, Senad;

Naslov

Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Senad Bajrić, Osmo Bajrić

Naslov

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Mandić, Pane; Bajrić, Senad; Božić, Darko;

Naslov

Košarka

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Bajrić, Osmo; Lolić, Dejan; Bajrić, Senad;

Naslov

Odbojka u teoriji i praksi

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Mandić, Pane; Delić-Selimović, Kada; Bajrić, Senad; Božić, Darko;

Naslov

Atletika

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Opšta antropomotorika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Plivanje i sportovi na vodi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportska gimnastika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Korektivna gimnastika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Opšta antropomotorika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Plivanje i sportovi na vodi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportska gimnastika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Korektivna gimnastika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI