slika radnika


Prof. dr SENAD BAJRIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • senad.o.bajric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SENAD BAJRIĆ

 

Godina rođenja

1985

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz sporta

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr. sc. Senad Bajrić, doktor nauka u oblasti tjelesnog odgoja i sporta
Datum i mjesto rođenja: 22.02.1985. god., Banja Luka, opština Banja Luka, BiH
Obrazovanje
Osnovna škola, 2000. god., Travnik. Srednja škola, 2004. god., Travnik. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2009. god., Sarajevo.
Postdiplomski studij, 2010. god., Panevropski Univerzitet"Apeiron", Banja Luka.
Doktorska disertacija, 2013. god., Panevropski Univerzitet "Apeiron", Banja Luka..
Podaci o izborima u nastavnička zvanja
2014. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Teorija sporta i nauka o treningu,
2014. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Gimnastika,
2019.god., Vanredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Teorija sporta i nauka o treningu,
2019.god., Vanredni profesor, UNO Sportske i rehbilitacione nauke, podoblast, Gimnastika.
Objavljeni naučni i stručni radovi
Više od 50 radova
Objavljene publikacije (knjige, udžbenici)
Objavio 6 udžbenika, kao autor i koautor.
Učestvovao u 2 nacionalna projekta istraživačkog karaktera.
"Monitoring fizičkog i motoričkog razvoja djece predškolskog i djece mlađeg školskog uzrasta".
"Procjena kvaliteta usluge u visokoškolskim institucijama Republike Srpske."


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Transformacija mortfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja

Datum završetka

08.11.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultat situaciono-motoričkih testova u sportskim igrama

Datum završetka

19.11.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.03.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jovanović, S.(2018). Analysis of Chanfes of the High School Students Morphological-Motor Characteristics the Impact of Regular Physical Education Classes. Croatian Journal of Education, 0-0.

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jovanović, S.(2018). Analyisis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education.. Sports Science and Health, 42-51.

 

 

Bajrić, O., Selimović, N., Bajrić, S., & Srdić, V.(2015). The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players. Sports Science, 48-52.

 

 

Jašarević, Z., Jašarević, I., & Bajrić, S.(2013). Transformation dynamics of the curriculum adoption in relation to the age of female pupils. Sport Science, 128-133.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Bajrić, S., Bajrić, O., & Jovanović, S. (2019). Prediktorske vrijednosti morfološko-motoričkih obilježja na uspješnost izvođenja preskoka u sportskoj gimnastici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 98-108). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Srdić, V., Puljić, Ž., Bajrić, S., & Hrnjić, J. (2018). Učinci primjene različitih kinezioloških tretmana na rast i razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka u dobi od 10 do 15 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani Mate Demarina, odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije (pp. 21-30). Zagreb, Hrvatska: Sveučilište u Zagrebu

 

 

Bajrić, S., Bačić-Bajrić, A., Bajrić, O., Srdić, V., & Bašinac, I. (2017). Uticaj motoričkih varijabli na uspješnost u testovima repetitivne snage kod populacije učenika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 217-225). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Srdić, V., Pospišil, F., Mikić, B., Bašinac, I., & Bajrić, S. (2017). Analysis of the differences betwen the volleybal teams and volleyball players by positions at the olympic qualification tournament. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference FIS communications in Physical Education, sport and recreation (pp. 295-302). Niš, Serbia: -

 

 

Bajrić, O., Srdić, V., Bajrić, S., & Hrnjak, M. (2017). Mogućnost primjene informacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje (pp. 103-112). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Bašinac, I., Srdić, V., & Bajrić, S. (2016). Faktorska struktura morfološko-motoričkog prostora učenika sportista i nesportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske Nauke i Zdravlje (pp. 132-141). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Bajrić, O., Jovanović, M., Srdić, V., & Bajrić, S. (2015). Korelacije bazičnih motoričkih sposobnosti sa kurikulumom sportskih igara u nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tehnologije vaspitanja kulture zdravlja učesnika obrazovnog procesa (pp. 143-149). Lipetsk, Ruska Federacija: Džavni pedagoški univerzitet

 

 

Bajrić, S., Bonacin, D., & Bajrić, O. (2013). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i Zdravlje (pp. 88-92). -: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Bašinac, I., & Kovač, R. (2013). Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 53-60). -: -

 

 

Bajrić, S., Bonacin, D., & Bajrić, O. (2013). Simulacija selekcijskih vrijednosti morfoloških i motoričkih dimenzija učenika uzrasta 7 godina za nogomet. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 314-319). -: -

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Lolić, V., & Mandić, P. (2012). Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima kod mladih rukometašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti (pp. 126-135). -: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Lolić, D., & Srdić, V. (2011). Faktorska struktura motoričkih sposobnosti mladih rukometašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i zdravlje (pp. 84-89). -: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Lolić, D., & Srdić, V. (2011). Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze. Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji (pp. 249-255). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univrziteta u Nišu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Srdić, V., Bajrić, O., & Bajrić, S. (2019). Teorija i metodika sportskog treninga. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajrić, O., & Bajrić, S. (2019). Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Mandić, P., Bajrić, S., & Božić, D. (2013). Košarka. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajrić, O., Lolić, D., & Bajrić, S. (2013). Odbojka u teoriji i praksi. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Mandić, P., Delić-Selimović, K., Bajrić, S., & Božić, D. (2012). Atletika. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and S. Jovanović, "Analysis of Chanfes of the High School Students Morphological-Motor Characteristics the Impact of Regular Physical Education Classes", Croatian Journal of Education, vol. -, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and S. Jovanović, "Analyisis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education.", Sports Science and Health, vol. -, no. 0, pp. 42-51, 2018.

 

 

O. Bajrić, N. Selimović, S. Bajrić and V. Srdić, "The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players", Sports Science, vol. 8, no. 2, pp. 48-52, 2015.

 

 

Z. Jašarević, I. Jašarević and S. Bajrić, "Transformation dynamics of the curriculum adoption in relation to the age of female pupils", Sport Science, vol. 6(2013), no. 2, pp. 128-133, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Bajrić, O. Bajrić and S. Jovanović, "Prediktorske vrijednosti morfološko-motoričkih obilježja na uspješnost izvođenja preskoka u sportskoj gimnastici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2019.

 

 

O. Bajrić, V. Srdić, Ž. Puljić, S. Bajrić and J. Hrnjić, "Učinci primjene različitih kinezioloških tretmana na rast i razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka u dobi od 10 do 15 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani Mate Demarina, odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije, Zagreb, Hrvatska, 2018.

 

 

S. Bajrić, A. Bačić-Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and I. Bašinac, "Uticaj motoričkih varijabli na uspješnost u testovima repetitivne snage kod populacije učenika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

O. Bajrić, V. Srdić, F. Pospišil, B. Mikić, I. Bašinac and S. Bajrić, "Analysis of the differences betwen the volleybal teams and volleyball players by positions at the olympic qualification tournament", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference FIS communications in Physical Education, sport and recreation, Niš, Serbia, 2017.

 

 

O. Bajrić, V. Srdić, S. Bajrić and M. Hrnjak, "Mogućnost primjene informacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 2017.

 

 

O. Bajrić, I. Bašinac, V. Srdić and S. Bajrić, "Faktorska struktura morfološko-motoričkog prostora učenika sportista i nesportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske Nauke i Zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

O. Bajrić, M. Jovanović, V. Srdić and S. Bajrić, "Korelacije bazičnih motoričkih sposobnosti sa kurikulumom sportskih igara u nastavi fizičkog vaspitanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tehnologije vaspitanja kulture zdravlja učesnika obrazovnog procesa, Lipetsk, Ruska Federacija, 2015.

 

 

S. Bajrić, D. Bonacin and O. Bajrić, "Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i Zdravlje, -, 2013.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, I. Bašinac and R. Kovač, "Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, -, 2013.

 

 

S. Bajrić, D. Bonacin and O. Bajrić, "Simulacija selekcijskih vrijednosti morfoloških i motoričkih dimenzija učenika uzrasta 7 godina za nogomet", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, -, 2013.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Lolić and P. Mandić, "Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima kod mladih rukometašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti, -, 2012.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, D. Lolić and V. Srdić, "Faktorska struktura motoričkih sposobnosti mladih rukometašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sport i zdravlje, -, 2011.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, D. Lolić and V. Srdić, "Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

V. Srdić, O. Bajrić and S. Bajrić, "Teorija i metodika sportskog treninga", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2019.

 

 

O. Bajrić and S. Bajrić, "Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2019.

 

 

P. Mandić, S. Bajrić and D. Božić, "Košarka", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2013.

 

 

O. Bajrić, D. Lolić and S. Bajrić, "Odbojka u teoriji i praksi", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2013.

 

 

P. Mandić, K. Delić-Selimović, S. Bajrić and D. Božić, "Atletika", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Srdić, V; Jovanović, S;

Naziv časopisa

Croatian Journal of Education

Naziv rada

Analysis of Chanfes of the High School Students Morphological-Motor Characteristics the Impact of Regular Physical Education Classes

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Srdić, V; Jovanović, S;

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Analyisis of quantitative change of motor child indicators of secondary school students under the influence of regular physical education.

Godina izdavanja

2018

Stranice

42-51

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Bajrić, O; Selimović, N; Bajrić, Senad; Srdić, V;

Naziv časopisa

Sports Science

Naziv rada

The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players

Godina izdavanja

2015

Stranice

48-52

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jašarević, Z; Jašarević, I; Bajrić, Senad;

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Transformation dynamics of the curriculum adoption in relation to the age of female pupils

Godina izdavanja

2013

Stranice

128-133

Godina_Vol_IEEE

6(2013)

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Jovanović, S;

Naziv rada

Prediktorske vrijednosti morfološko-motoričkih obilježja na uspješnost izvođenja preskoka u sportskoj gimnastici

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

98-108

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Srdić, V; Puljić, Ž; Bajrić, Senad; Hrnjić, J;

Naziv rada

Učinci primjene različitih kinezioloških tretmana na rast i razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka u dobi od 10 do 15 godina

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Dani Mate Demarina, odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije

Grad

Zagreb, Hrvatska

Stranice

21-30

Izdavač

Sveučilište u Zagrebu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bačić-Bajrić, A; Bajrić, O; Srdić, V; Bašinac, I;

Naziv rada

Uticaj motoričkih varijabli na uspješnost u testovima repetitivne snage kod populacije učenika

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

217-225

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Srdić, V; Pospišil, F; Mikić, B; Bašinac, I; Bajrić, Senad;

Naziv rada

Analysis of the differences betwen the volleybal teams and volleyball players by positions at the olympic qualification tournament

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International Conference FIS communications in Physical Education, sport and recreation

Grad

Niš, Serbia

Stranice

295-302

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Srdić, V; Bajrić, Senad; Hrnjak, M;

Naziv rada

Mogućnost primjene informacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Informacione tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

103-112

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bašinac, I; Srdić, V; Bajrić, Senad;

Naziv rada

Faktorska struktura morfološko-motoričkog prostora učenika sportista i nesportista

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Sportske Nauke i Zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

132-141

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Jovanović, M; Srdić, V; Bajrić, Senad;

Naziv rada

Korelacije bazičnih motoričkih sposobnosti sa kurikulumom sportskih igara u nastavi fizičkog vaspitanja

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Savremene tehnologije vaspitanja kulture zdravlja učesnika obrazovnog procesa

Grad

Lipetsk, Ruska Federacija

Stranice

143-149

Izdavač

Džavni pedagoški univerzitet

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S; Bonacin, D; Bajrić, O;

Naziv rada

Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Sport i Zdravlje

Grad

-

Stranice

88-92

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, Senad; Bašinac, I; Kovač, R;

Naziv rada

Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

-

Stranice

53-60

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bonacin, D; Bajrić, O;

Naziv rada

Simulacija selekcijskih vrijednosti morfoloških i motoričkih dimenzija učenika uzrasta 7 godina za nogomet

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

-

Stranice

314-319

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Senad; Bajrić, O; Lolić, V; Mandić, P;

Naziv rada

Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima kod mladih rukometašica

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti

Grad

-

Stranice

126-135

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, S; Lolić, D; Srdić, V;

Naziv rada

Faktorska struktura motoričkih sposobnosti mladih rukometašica

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Sport i zdravlje

Grad

-

Stranice

84-89

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, Senad; Lolić, D; Srdić, V;

Naziv rada

Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

FIS komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji

Grad

Niš

Stranice

249-255

Izdavač

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univrziteta u Nišu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Bajrić, Senad;

Naslov

Teorija i metodika sportskog treninga

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Bajrić, Osmo; Bajrić, Senad;

Naslov

Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Mandić, Pane; Bajrić, Senad; Božić, Darko;

Naslov

Košarka

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Bajrić, Osmo; Lolić, Dejan; Bajrić, Senad;

Naslov

Odbojka u teoriji i praksi

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Mandić, Pane; Delić-Selimović, Kada; Bajrić, Senad; Božić, Darko;

Naslov

Atletika

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

ČLANSTVA