slika radnika


Prof. dr VESNA PETKOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • vesna.m.petkovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VESNA PETKOVIĆ

 

Godina rođenja

1968

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Obrazovanje:
-1987/1993. Osnovne akademske studije, Medicinski fakultet u Banjaluci
-1999/2000. Postdiplomske studije, biohemijska istraživanja, Medicinski fakultet u Banjaluci
-2012. odbranila magistarsku tezu pod naslovom Zdravstvena bezbjednost bezalkoholnih pića na Medicinskom fakultetu u Banjaluci
-2014. odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Javnozdravstveni značaj kontrole kontaminanata i rezidua u hrani na Medicinskom fakultetu u Banjaluci
Radno iskustvo
-1996 doktor medicine u Domu zdravlja Laktaši.
-1997/1998 doktor medicine u ambulanti opšte medicine u organizaciji "Rudi Čajevec".
-1998/2000 doktor medicine u Institutu za zaštitu zdravlja RS, Banjaluka.
-2000 do danas specijalista higijene i zdravstvene ekologije u IZJZ Republike Srpske
Aktivnosti u naučno-nastavnom radu:
-2015-2020. docent na Katedri hrana i piće FZN na Panevropskom univerzitetu Apeiron
-2020. vanredni profesor na Katedri hrana i piće FZN na Panevropskom univerzitetu Apeiron
-Autor u knjizi: Petković, V., Antonić, B. (2020): Bezbjednost predmeta opšte upotrebe, Banjaluka, Panevropski univerzitet "APEIRON". ISBN: 978-99976-34-55-9.
-Koautor u knjizi: Stojisavljević, D., Stanivuk, Lj., Todorović, M., Petković, V. (2016): STANDARDI ISHRANE za planiranje jelovnika u predškolskim ustanovama za djecu uzrasta od prve do šeste godine-jelovnici i normativi, Banjaluka, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske; UNICEF. ISBN: 978-99955-87-27-7
-Koautor za druga didaktička sredstva (priručnici i sl.): Jandrić, Lj., Tešanović, M., Kvaternik, M., Bratić, R., Rodić, VN., Kralj, J, Aćimović, J., Stojisavljević, D., Stanivuk, Lj., Danojević, D., Petković, V., Blagojevi, D.(2017): Higijenski minimum, Banjaluka, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
-Objavila više radova u zemlji i inostranstvu.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Javnozdravstveni značaj kontrole kontaminenata i rezidua u hrani

Datum završetka

04.07.2014

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Zdravstvena bezbjednost bezalkoholnih pića

Datum završetka

12.05.1999

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.04.1993

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA