slika radnika


Doc. dr VIŠNJA KOJIĆ

docent

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • visnja.n.kojic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VIŠNJA KOJIĆ

 

Godina rođenja

1959

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka iz oblasti preduzetništva sa 180 ECTS

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Datum i mjesto rođenja 23.08.1959., Banjaluka
Formalno obrazovanje
Gimnazija, Banja Luka
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, Zvanje: diplomirani ekonomista
Panevropski univerzitet "Apeiron", Banjaluka Fakultet poslovne ekonomije, Zvanje: magistar ekonomije
Internacionalni univerzitet Travnik, Travnik Ekonomski fakultet, Zvanje: doktor ekonomskih nauka iz oblasti preduzetništva
Strani jezik : Engleski jezik
Radno iskustvo
2010.- SŠC "Gemit Apeiron", Banjaluka - DIREKTOR
2013.- Panevropski univerzitet "Apeiron" Banjaluka
Viši asistent "Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija"
Stručni saradnik "Investicioni menadžment"
2017.- Panevropski univerzitet "Apeiron", Docent u nastavi na Fakultetu poslovne ekonomije, (izbor u zvanje docenta 28.9.2017.g. na UNO "Preduzetnička ekonomija")
Docent u nastavi "Inovativno preduzetništvo u poslovnim inkubacionim centrima
2020.- Panevropski univerzitet "Apeiron" Docent u nastavi "Planiranje tržišnog poslovanja"

Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Internacionalni univerzitet Travnik

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uvođenje preduzetništva kao ključne kompetencije u kurikulum srednjih škola u Republici Srpskoj

Datum završetka

31.05.2017

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uvođenje preduzetništva u planove i programe u osnovno i srednje obrazovanje

Datum završetka

28.11.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet organizacije i informatike - Sveučilište u Zagrebu

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

03.05.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Kojić, V., Sredojević, V., & Galijašević, Z. (2017). Prava pacijenata Republike Srpske u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Kojić, V., Vujnović-Gligorić, B., & Šija, T. (2016). Mogućnost za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL - VI međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Kojić, V., & Aleksić, M. (2014). Preduzetništvo kao cjeloživotno učenje. Zbornik radova sa naučnog skupa-X međunarodna konferencija (pp. 0-0). Vlašić: Internacionalni univerzitet Travnik

 

 

Kojić, V., Aleksić, M., & Aleksić Anđelić, J. (2013). U zdravom tijelu preduzetnički duh. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Kojić, V., & Aleksić, M. (2012). Vrhunski sportisti uz redovno školovanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Kojić, V., Aleksić, M., & Aleksić, J. (2011). Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Kojić, V., & Aleksić, J. (2010). Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje). Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Kojić, V. Sredojević and Z. Galijašević, "Prava pacijenata Republike Srpske u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2017.

 

 

V. Kojić, B. Vujnović-Gligorić and T. Šija, "Mogućnost za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL - VI međunarodni naučni skup, Banja Luka, 2016.

 

 

V. Kojić and M. Aleksić, "Preduzetništvo kao cjeloživotno učenje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X međunarodna konferencija, Vlašić, 2014.

 

 

V. Kojić, M. Aleksić and J. Aleksić Anđelić, "U zdravom tijelu preduzetnički duh", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2013.

 

 

V. Kojić and M. Aleksić, "Vrhunski sportisti uz redovno školovanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2012.

 

 

V. Kojić, M. Aleksić and J. Aleksić, "Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2011.

 

 

V. Kojić and J. Aleksić, "Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja, Banja Luka, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kojić, Višnja; Sredojević, Vanja; Galijašević, Zumreta

Naziv rada

Prava pacijenata Republike Srpske u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sedma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kojić, Višnja; Vujnović-Gligorić, Bogdana; Šija, Tijana

Naziv rada

Mogućnost za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

EDASOL - VI međunarodni naučni skup

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kojić, Višnja; Aleksić, Milanka

Naziv rada

Preduzetništvo kao cjeloživotno učenje

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

X međunarodna konferencija

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

Internacionalni univerzitet Travnik

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kojić, Višnja; Aleksić, Milanka; Aleksić Anđelić, Jana

Naziv rada

U zdravom tijelu preduzetnički duh

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Treća međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kojić, Višnja; Aleksić, Milanka

Naziv rada

Vrhunski sportisti uz redovno školovanje

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kojić, Višnja; Aleksić, Milanka; Aleksić, Jana

Naziv rada

Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kojić, Višnja; Aleksić, Jana

Naziv rada

Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje)

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA