slika radnika


Ma ZVJEZDANA BRBOROVIĆ

viši asistent

  • Fakultet filoloških nauka
  • zvjezdana.z.dobras@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ZVJEZDANA BRBOROVIĆ

 

Godina rođenja

1986

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Master italijanskog jezika i književnosti

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Stručni saradnik - nastavnik stranog jezika (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Zvjezdana Brborović rođen 27.01.1986. u Banjoj Luci. Završila sam osnovnu školu i gimanziju u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu sam diplomirala na odsjeku za Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost u mart 2009. godine. Master tezu pod nazivom "Primjena metode usvajanja italijanskog jezika kao stranog jezika" odbranila sam u januaru 2015. na Filološkom fakultetu.
Radno iskustvo sam stekla radeći kao profesor srpskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi od januara 2010. Istovremeno radim kao stručni saradnik/ viši asistent na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" od akademske 2010/2011. godine na predmetima Italijanski jezik I, II, III i IV.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Primjena metode usvajanja italijanskog jezika kao stranog jezika

Datum završetka

21.01.2015

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.03.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (italijanski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika - predavača

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (italijanski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika - predavača

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Latinski jezik

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (italijanski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (italijanski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani (zapadnoevropski) jezik - drugi (osnovni kurs)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Latinski jezik

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI