slika radnika


Prof. dr SLAVEN GRBIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • slaven.m.grbic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAVEN GRBIĆ

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor veterinarskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija


Slaven Grbić rođen je 6.7.1971. godine u Banjaluci, od oca Miroslava i majke Sofije (rođ. Zajec). Osnovnu i srednju školu je pohađao u Banjaluci od 1978 do 1990. godine. 1990 godine je upisao Veterinarski fakutet u Beogradu i završio ga 1996 godine. Iste godine je upisao postdiplomske studije smjer Klinička patologija i terapija - Parazitologija. Iz navedene oblasti je magistrirao 2001 godine. 2014 godine je doktorirao na Veterinarskom fakultetu na katedri za tehnologiju i higijenu namirnica - FVM Beograd. Od 2009 do 2013 godine je pohađao i završio specijalizaciju iz Mikrobiologije namirnica. 2014 godine je kao stipendista vlade SAD-a pohađao Louisiana State University u Baton Rogue u Louisiana, USA.

Prvo zaposlenje je imao u državnoj veterinarskoj stanici u Čelincu, a zatim je radio različite poslove iz oblasti veterine. Kao civilni veterinar je 4 godine imao ugovor i radio za SFOR u BiH (britanske snage) gdje je u tri navrata primio posebna priznanja za rad. Poslove konsultanta je obavljao u periodu od 2001 do 2004 za GTZ i na EU projektima. U periodu od 2003 do 2006 je rukovodilac Operativne agencije BiH.

Vlasnik je renomiranog Veterinarskog zavoda i klinike za male životinje.

Aktivan je u akademskoj zajednici kao vanredni profesor na Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banja Luci, a drži i predavanja po pozivu na Veterinarskom Univerzitetu u Budimpešti.

Angažovan je na laboratorijskim poslovima u više laboratorija u BiH, kao konsultant za međunarodne standarde, a angažovan je i u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji kao tehnički ekspert za područje Republike Hrvatske.

Radi recenzije za stručne časopise iz oblasti veterinarstva i hrane u zemlji i inostranstvu.

Autor je brojnih stručnih radova i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu.

Aktivan je član i učestvuje u radu Udruženja Mađara u RS (Magyar szo - Banja Luka).

Član je Panonske Veterinarske Komore (Zala), i počasni član Mađarske Nacionalne Veterinarske Komore

Od 2016 godine je predsjednik Unije Veterinara za javno zdravlje, Union Europeenne Des Veterinaries Hygienists - UEVH (FVE section) U.E.V.H. A.I.S.B.L. Union of European Veterinary Hygienists Union Européenne des Vétérinaires B-1040 Brussels Hygiénistes i član proširenog borda FVE.

Od 2017 godine obavlja funkciju počasnog Konzula Mađarske u Banja Luci / RS.

Od 2018. obavlja funkciju FECAVA direktora za BiH.

Od 2020. zamjenik Predsjednika Srednjoevropskog vijeća Konzula (Kozep-eur6pai Konzuli Testuleti) Tanacs) - CCECC.

Društveno angažovan kao vitez reda "Čuvari koplja Sv. Georgija" iz RS i "Szent György" iz Mađarske.

Tečno govori engleski i mađarski jezik.
Slaven Grbić aktivno radi na promociji dobrobiti životinja i dugo godina je pro bono vodio radionice sa djecom osnovnoškolskog uzrasta. Radionice su rezultat dugogodišnje saradnje sa najvećom dobrotvornom organizacijom za pse u Evropi DOGS TRUST UK, bazirane na principima dobrobiti životinja.

Pomaže rad sportskih udruženja i nevladinih organizacija za djecu.

Pomaže rad sportskih udruženja ljubitelja prirode i sportova u prirodi.

Bavi se sportskim jahanjem i drugim sportskim aktivnostima na otvorenom i u prirodi.

Oženjen, otac dvoje djece Milice 13 godina i Strahinje 10 godina.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet veterinarske medicine - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uporedno ispitivanje odabranih parametara kvaliteta marinirane skuše pakovane u vakuumu i modifikovanoj atmosferi

Datum završetka

17.03.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet veterinarske medicine - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Završni rad

Magistarski rad

Tema

-

Datum završetka

15.07.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet veterinarske medicine - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Završni rad

Magistarski rad

Tema

-

Datum završetka

28.12.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet veterinarske medicine - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj rodenticida na biološke karakteristike Trichinella spiralis

Datum završetka

18.10.2001

 

Obrazovna ustanova

Veterinarski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.06.1996

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Grbić, S., Pavlićević, N., Baltić, M., Dimitrijević, M., Karabasil, N., Đorđević, V., & Marković, R.(2014). Polizasićene masne kiseline u mesu ribe i njihov značaj za zdravlje ljudi. Tehnologija mesa, 1-7.

 

 

Grbić, S., Dokmanović, M., Lukić, M., Baltić, M., Ivanović, J., Marković, R., & Glamočlija, N.(2014). Analiza obima proizvodnje goveđeg mesa u Srbiji od 1985. do 2011. godine. Tehnologija mesa, 73-80.

 

 

Grbić, S., Babić, J., Dimitrijević, M., Milijašević, M., Đorđević, V., Petronijević, R., & Spirić, A.(2013). Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on selected chemical parameters of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio) cuts freshness. -, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Grbić, S., & Hodžić, E. (2014). Pregled standarda u poljoprivredi i veterinarskoj službi u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-BHAAAS Days in BiH (Bosnian and Hercegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS) (pp. 0-0). Bihać: -

 

 

Grbić, S., Ivanović, J., Đurić, J., Bošković, M., Glamočlija, N., Dokmanović, M., & Baltić, Ž. (2014). Uticaj soljenja i mariniranja na hemijske parametre kvaliteta skuše. Zbornik radova sa naučnog skupa-Godišnje savjetovanje veterinara sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Teslić: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Grbić, N. Pavlićević, M. Baltić, M. Dimitrijević, N. Karabasil, V. Đorđević and R. Marković, "Polizasićene masne kiseline u mesu ribe i njihov značaj za zdravlje ljudi", Tehnologija mesa, vol. 55, no. 1, pp. 1-7, 2014.

 

 

S. Grbić, M. Dokmanović, M. Lukić, M. Baltić, J. Ivanović, R. Marković and N. Glamočlija, "Analiza obima proizvodnje goveđeg mesa u Srbiji od 1985. do 2011. godine", Tehnologija mesa, vol. 55, no. 1, pp. 73-80, 2014.

 

 

S. Grbić, J. Babić, M. Dimitrijević, M. Milijašević, V. Đorđević, R. Petronijević and A. Spirić, "Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on selected chemical parameters of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio) cuts freshness", -, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Grbić and E. Hodžić, "Pregled standarda u poljoprivredi i veterinarskoj službi u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-BHAAAS Days in BiH (Bosnian and Hercegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS), Bihać, 2014.

 

 

S. Grbić, J. Ivanović, J. Đurić, M. Bošković, N. Glamočlija, M. Dokmanović and Ž. Baltić, "Uticaj soljenja i mariniranja na hemijske parametre kvaliteta skuše", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Godišnje savjetovanje veterinara sa međunarodnim učešćem, Teslić, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Grbić, Slaven; Pavlićević, Nataša; Baltić, Milan; Dimitrijević, Mirjana; Karabasil, Neđeljko; Đorđević, Vesna; Marković, Radmila

Naziv časopisa

Tehnologija mesa

Naziv rada

Polizasićene masne kiseline u mesu ribe i njihov značaj za zdravlje ljudi

Godina izdavanja

2014

Stranice

1-7

Godina_Vol_IEEE

55

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Grbić, Slaven; Dokmanović, Marija; Lukić, Mirjana; Baltić, Milan; Ivanović, Jelena; Marković, Radmila; Glamočlija, Nataša

Naziv časopisa

Tehnologija mesa

Naziv rada

Analiza obima proizvodnje goveđeg mesa u Srbiji od 1985. do 2011. godine

Godina izdavanja

2014

Stranice

73-80

Godina_Vol_IEEE

55

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Grbić, Slaven; Babić, Jelena; Dimitrijević, Mirjana; Milijašević, Milan; Đorđević, Vesna; Petronijević, Radivoj; Spirić, Aurelija

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on selected chemical parameters of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio) cuts freshness

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Grbić, S; Hodžić, E

Naziv rada

Pregled standarda u poljoprivredi i veterinarskoj službi u BiH

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

BHAAAS Days in BiH (Bosnian and Hercegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS)

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grbić, S; Ivanović, J; Đurić, J; Bošković, M; Glamočlija, N; Dokmanović, M; Baltić, Ž. M

Naziv rada

Uticaj soljenja i mariniranja na hemijske parametre kvaliteta skuše

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Godišnje savjetovanje veterinara sa međunarodnim učešćem

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove tehnologije i čuvanja namirnica

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mikrobiološka analiza namirnica i vode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nadzoru

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sistemi upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove tehnologije i čuvanja namirnica

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mikrobiološka analiza namirnica i vode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nadzoru

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sistemi upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI