slika radnika


Prof. dr JANA ALEKSIĆ ANĐELIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • jana.s.aleksic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JANA ALEKSIĆ ANĐELIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz ekonomije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Jana Aleksić, rođena je 25. 10. 1984. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Banjoj Luci. Obrazovanje na visokoškolskim ustanovama počinje 2004. godine kada upisuje Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, gdje 2008. godine stiče zvanje diplomirani menadžer (specijalista) poslovne ekonomije. Na istom fakultetu 2010. godine stiče zvanje magistra ekonomije, a krajem 2013. godine stiče zvanje doktora nauka iz ekonomije na užoj naučnoj oblasti Marketing (Marketing psihologija). Od 2006. godine do 2008. godine obučava se u Centru za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova u oblasti sporta, Centar za sport, Banja Luka, gdje stiče zvanje višeg trener fitnesa. Od oktobra 2018. do danas obučava se za Theta praktičara. Do danas je završila 11 nivoa ThetaHealing® tehnike. (Seminari: Osnovni nivo, napredni, Kopaj dublje, Srodne duše, Razvoj partnerske veze, Vi i vaš odnos sa Bogom, Manifestovanje i izobilje, Rad sa životinjama, Rad sa biljkama, Vi vaš unutrašnji krug, Theta ritmom do savršene težine) i upisana je kao praktičar na zvanični sajt Thetahealing.com (THInK- ThetaHealing Institute of Knowledge). Jana je praktičar i Timeline healing tehnike. Samostalni je korisnik engleskog jezika, a poznaje i osnove španskog i njemačkog jezika.
Do danas je napisala 15 stručnih radova koji su objavljeni u zbornicima radova i časopisima naučno-stručnih konferencija. Koautor je knjige "Bankarski marketing", a autor je modernog psihološkog romana "Smisao i besmisao". Autor je novog fitnes programa "Body Spirit fitness" koji je upisan u Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine. Edukovala se i u polju fitnesa, u okviru kojeg je angažovana prethodnih 15 godina kao trener, pa je završila mnogobrojne edukacije od kojih su neke: Basic trening for life, Lumbalni sindrom, Cervikalni sindrom, rad sa pilates loptom, rad sa trakama, korektivno vježbanje,
edukacija Wumfit-fitnes vaginalnih mišića za zdravlje žene, online edukacije u organizaciji centra Miketa: Hip Hinge, Kettlebell Swinge, Turkish Getup, Somatski pokreti, Disanje, Korektivne vježbe za cijelo tijelo i Cor. Njena misija je holistički pristup u radu sa ljudima gdje je akcenat na razvoju i fizičkog i duhovnog dijela svake individue. Danas radi kao docent na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron gdje je izabrana na uže naučne oblasti Marketing i Menadžment. Rad sa studentima kroz kreativnu interakciju je ispunjava. Trener je, predsjednik i osnivač Udruženja Fitnes klub "Apeiron", Banja Luka, a od maja mjeseca 2019. godine pokreće rad sa klijentima kroz Theta tretmane, a od 2020.
godine počinje rad sa EFT tehnikom-tehnikom emocionalne slobode. Jana je takođe inicirana u prvi stepen Usui reikija, zlatnog reikija i kundalini reikija. Sve ove duhovne tehnike pomažu ljudima da se oslobode emotivnih i nesvjesnih blokada kako bi živjeli što ispunjeniji život. Jana je majka dvije djevojčice bliznakinje Nele i Mie. Polja interesovanja, pored kreativnog marketinga, psihologije, zdravlja, korektivnog vježbanja, fitnesa i duhovnih tehnika su za nju takođe i kulinarstvo, vegetarijanstvo, muzika,
kreativna dječija igra, psihologija u radu sa ljudima i njenim bliznakinjama i putovanja.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Interni i eksterni faktori uticaja na profil potrošača i njihovo pozicioniranje u strategiji savremenog marketinga

Datum završetka

23.10.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Psiho-socijalni profil ličnosti potrošača u savremenoj marketinškoj teoriji i praks

Datum završetka

30.12.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

17.12.2008

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

16.07.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Aleksić-Anđelić, J.(2013). Comparative Analysis of attitudes abiut fitness and elements of its promotions as a strategy of 4P. Acta Cinesiologica, International Journal of Kinesiology, 1-103.

 

 

Aleksić-Anđelić, J.(2012). Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije / Economy and Market Communication Review, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Aleksić-Anđelić, J. (2017). Novi fitnes program Body Spirit fitnes kao preduzetnička inovacija i kao novi način pristupu zdravlju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2016). Terapijski uticaj kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Edasol (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2016). The role of female population as a consumer in modern marketing strategy and management. Zbornik radova sa naučnog skupa-WASET (pp. 0-0). Stockholm: -

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2015). Kupovina i motivi kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015 (pp. 554-559). Beograd: Zbornik Radova Beograd 2015

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2011). Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2011). Promocija fitnesa kao moderne sportsko-rekreativne aktivnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2011). Internal and external factors influencing consumers in relation to their gender. Zbornik radova sa naučnog skupa-EBES 2011 (pp. 0-0). Zagreb: University of Zagreb

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (0). E-learning u cilju zadovoljenja potreba studenata kao potrošača u marketing obrazovnom sistemu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (0). Plasiranje turističkog proizvoda Republike Srpske sa marketinško-psihološkog aspekta potrošača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Law, Economy and Management in Modern Ambience (pp. 0-0). Novi Sad: University of Bussines Academy

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (0). Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u pretškolsko, osnovno i srednje obrazovanje). Zbornik radova sa naučnog skupa-Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja (pp. 0-0). Banja Luka: Privredna komora Republike Srpske

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Aleksić-Anđelić, J. (2015). Smisao i besmisao: moderno psihološko štivo. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2012). Bankarski Marketing:marketing. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Aleksić-Anđelić, "Comparative Analysis of attitudes abiut fitness and elements of its promotions as a strategy of 4P", Acta Cinesiologica, International Journal of Kinesiology, vol. 7, no. 1, pp. 1-103, 2013.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije / Economy and Market Communication Review, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Aleksić-Anđelić, "Novi fitnes program Body Spirit fitnes kao preduzetnička inovacija i kao novi način pristupu zdravlju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Terapijski uticaj kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Edasol, Banja Luka, 2016.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "The role of female population as a consumer in modern marketing strategy and management", in Zbornik radova sa naučnog skupa-WASET, Stockholm, 2016.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Kupovina i motivi kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015, Beograd, 2015.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2011.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Promocija fitnesa kao moderne sportsko-rekreativne aktivnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2011.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Internal and external factors influencing consumers in relation to their gender", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EBES 2011, Zagreb, 2011.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "E-learning u cilju zadovoljenja potreba studenata kao potrošača u marketing obrazovnom sistemu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 0.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Plasiranje turističkog proizvoda Republike Srpske sa marketinško-psihološkog aspekta potrošača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Law, Economy and Management in Modern Ambience, Novi Sad, 0.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u pretškolsko, osnovno i srednje obrazovanje)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja, Banja Luka, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

J. Aleksić-Anđelić, "Smisao i besmisao: moderno psihološko štivo", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Bankarski Marketing:marketing", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv časopisa

Acta Cinesiologica, International Journal of Kinesiology

Naziv rada

Comparative Analysis of attitudes abiut fitness and elements of its promotions as a strategy of 4P

Godina izdavanja

2013

Stranice

1-103

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije / Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Novi fitnes program Body Spirit fitnes kao preduzetnička inovacija i kao novi način pristupu zdravlju

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Terapijski uticaj kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Edasol

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

The role of female population as a consumer in modern marketing strategy and management

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

WASET

Grad

Stockholm

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Kupovina i motivi kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015

Grad

Beograd

Stranice

554-559

Izdavač

Zbornik Radova Beograd 2015

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Promocija fitnesa kao moderne sportsko-rekreativne aktivnosti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Internal and external factors influencing consumers in relation to their gender

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

EBES 2011

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

University of Zagreb

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

E-learning u cilju zadovoljenja potreba studenata kao potrošača u marketing obrazovnom sistemu

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Informacione tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Plasiranje turističkog proizvoda Republike Srpske sa marketinško-psihološkog aspekta potrošača

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Law, Economy and Management in Modern Ambience

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

University of Bussines Academy

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u pretškolsko, osnovno i srednje obrazovanje)

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Privredna komora Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naslov

Smisao i besmisao: moderno psihološko štivo

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;Vujnović, Bogdana;

Naslov

Bankarski Marketing:marketing

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Tip

Knjiga

 

ČLANSTVA