slika radnika


Prof. dr JANA ALEKSIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • jana.s.aleksic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JANA ALEKSIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz ekonomije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Jana Aleksić, rođena je 25. 10. 1984. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Banjoj Luci. Obrazovanje na visokoškolskim ustanovama počinje 2004. godine kada upisuje Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, gdje 2008. godine stiče zvanje diplomirani menadžer (specijalista) poslovne ekonomije. Na istom fakultetu 2010. godine stiče zvanje magistra ekonomije, a krajem 2013. godine stiče zvanje doktora nauka iz ekonomije na užoj naučnoj oblasti Marketing (Marketing psihologija).Od 2006. godine do 2008. godine obučava se u Centru za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova u oblasti sporta, Centar za sport, Banja Luka, gdje stiče zvanje višeg trener fitnesa. Autor je novog fitnes programa "Body Spirit fitness" koji je upisan u Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine.
Od oktobra 2018. do danas obučava se za Theta praktičara. Do danas je završila 11 nivoa ThetaHealing® tehnike. (Seminari: Osnovni nivo, Napredni, Kopaj dublje, Srodne duše, Razvoj partnerske veze, Vi i vaš odnos sa Bogom, Manifestovanje i izobilje, Rad sa životinjama, Rad sa biljkama, Vi vaš unutrašnji krug, Theta ritmom do savršene težine) i upisana je kao praktičar na zvanični sajt Thetahealing.com (THInK- ThetaHealing Institute of Knowledge). Jana je praktičar i Timeline healing tehnike od marta 2021. godine i Eft tehnike, tehnike tapkanja, od oktobra 2020. godine. Završila je tri nivoa Timeline healing tehnike koja se naziva i Iscjeljivanje vremenskih linija, uključujući i master nivo. Od maja mjeseca 2019. godine pokreće rad sa klijentima kroz Theta tretmane, a od 2020. godine počinje rad sa EFT tehnikom-tehnikom emocionalne slobode i Timeline healing tehnikom od 2021. godine. Takođe je inicirana u prvi stepen Usui reikija, zlatnog reikija i kundalini reikija. Sve ove duhovne tehnike pomažu ljudima da se oslobode emotivnih i nesvjesnih blokada kako bi živjeli što ispunjeniji život.
Trener je, predsjednik i osnivač Udruženja Fitnes klub "Apeiron", Banja Luka. Edukovala se u polju fitnesa, u okviru kojeg je angažovana preko 15 godina kao trener, pa je završila mnogobrojne edukacije od kojih su neke: Basic trening for life, Lumbalni sindrom, Cervikalni sindrom, rad sa pilates loptom, rad sa trakama, korektivno vježbanje, edukacija Wumfit-fitnes vaginalnih mišića za zdravlje žene, online edukacije u organizaciji centra Miketa: Hip Hinge, Kettlebell Swing, Turkish Getup, Somatski pokreti, Disanje, Korektivne vježbe za cijelo tijelo i Cor. Njena misija je holistički pristup u radu sa ljudima gdje je akcenat na razvoju i fizičkog i duhovnog dijela svake individue.
Samostalni je korisnik engleskog jezika, a poznaje i osnove španskog i njemačkog jezika.
Do danas je napisala 20 stručnih radova koji su objavljeni u zbornicima radova i časopisima naučno-stručnih konferencija. Koautor je knjige "Bankarski marketing", a autor je modernog psihološkog romana "Smisao i besmisao". Knjige, udžbenici, koje je objavila 2021. godine su: Psihologija u marketingu i menadžmentu, Marketing menadžment odnosa sa javnošću.
Knjiga koju je objavila u toku 2022.godine je Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-fizičko tijelo i uspjeh i Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-psiha i uspjeh. Sve njene knjige prevedene su na engleski jezik i nalaze se u biblioteci Univerziteta Apeiron.
Danas radi kao vanredni profesor na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron gdje je izabrana na uže naučne oblasti Marketing i Menadžment. Rad sa studentima kroz kreativnu interakciju je ispunjava.
Jana je majka dvije djevojčice, bliznakinje Nele i Mie.
Polja interesovanja, pored kreativnog marketinga, psihologije, zdravlja, fitnesa i duhovnih tehnika su za nju, takođe, i kulinarstvo, veganstvo, muzika, kreativna dječja igra, psihologija u radu sa ljudima i njenim bliznakinjama i putovanja.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Interni i eksterni faktori uticaja na profil potrošača i njihovo pozicioniranje u strategiji savremenog marketinga

Datum završetka

23.10.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Psiho-socijalni profil ličnosti potrošača u savremenoj marketinškoj teoriji i praks

Datum završetka

30.12.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

17.12.2008

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

16.07.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Aleksić-Anđelić, J.(2013). Comparative Analysis of attitudes abiut fitness and elements of its promotions as a strategy of 4P. Acta Cinesiologica, International Journal of Kinesiology, 1-103.

 

 

Aleksić-Anđelić, J.(2012). Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije / Economy and Market Communication Review, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Aleksić-Anđelić, J. (2017). Novi fitnes program Body Spirit fitnes kao preduzetnička inovacija i kao novi način pristupu zdravlju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2016). Terapijski uticaj kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Edasol (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2016). The role of female population as a consumer in modern marketing strategy and management. Zbornik radova sa naučnog skupa-WASET (pp. 0-0). Stockholm: -

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2015). Kupovina i motivi kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015 (pp. 554-559). Beograd: Zbornik Radova Beograd 2015

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2011). Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2011). Promocija fitnesa kao moderne sportsko-rekreativne aktivnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2011). Internal and external factors influencing consumers in relation to their gender. Zbornik radova sa naučnog skupa-EBES 2011 (pp. 0-0). Zagreb: University of Zagreb

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (0). E-learning u cilju zadovoljenja potreba studenata kao potrošača u marketing obrazovnom sistemu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (0). Plasiranje turističkog proizvoda Republike Srpske sa marketinško-psihološkog aspekta potrošača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Law, Economy and Management in Modern Ambience (pp. 0-0). Novi Sad: University of Bussines Academy

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (0). Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u pretškolsko, osnovno i srednje obrazovanje). Zbornik radova sa naučnog skupa-Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja (pp. 0-0). Banja Luka: Privredna komora Republike Srpske

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

(2022). Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-fizičko tijelo i uspjeh. Banja Luka: Panevroski univerzitet Apeiron.

 

 

(2022). Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-psiha i uspjeh. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2021). Psihologija i marketing u menadžmentu. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

(2021). Marketing menadžment odnosa sa javnošću. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2015). Smisao i besmisao: moderno psihološko štivo. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Aleksić-Anđelić, J. (2012). Bankarski Marketing:marketing. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Aleksić-Anđelić, "Comparative Analysis of attitudes abiut fitness and elements of its promotions as a strategy of 4P", Acta Cinesiologica, International Journal of Kinesiology, vol. 7, no. 1, pp. 1-103, 2013.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije / Economy and Market Communication Review, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Aleksić-Anđelić, "Novi fitnes program Body Spirit fitnes kao preduzetnička inovacija i kao novi način pristupu zdravlju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Terapijski uticaj kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Edasol, Banja Luka, 2016.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "The role of female population as a consumer in modern marketing strategy and management", in Zbornik radova sa naučnog skupa-WASET, Stockholm, 2016.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Kupovina i motivi kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015, Beograd, 2015.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2011.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Promocija fitnesa kao moderne sportsko-rekreativne aktivnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2011.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Internal and external factors influencing consumers in relation to their gender", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EBES 2011, Zagreb, 2011.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "E-learning u cilju zadovoljenja potreba studenata kao potrošača u marketing obrazovnom sistemu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Informacione tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 0.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Plasiranje turističkog proizvoda Republike Srpske sa marketinško-psihološkog aspekta potrošača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Law, Economy and Management in Modern Ambience, Novi Sad, 0.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u pretškolsko, osnovno i srednje obrazovanje)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja, Banja Luka, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

, "Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-fizičko tijelo i uspjeh", Banja Luka: Panevroski univerzitet Apeiron, 2022.

 

 

, "Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-psiha i uspjeh", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2022.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Psihologija i marketing u menadžmentu", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2021.

 

 

, "Marketing menadžment odnosa sa javnošću", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2021.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Smisao i besmisao: moderno psihološko štivo", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

J. Aleksić-Anđelić, "Bankarski Marketing:marketing", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv časopisa

Acta Cinesiologica, International Journal of Kinesiology

Naziv rada

Comparative Analysis of attitudes abiut fitness and elements of its promotions as a strategy of 4P

Godina izdavanja

2013

Stranice

1-103

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije / Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Novi fitnes program Body Spirit fitnes kao preduzetnička inovacija i kao novi način pristupu zdravlju

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Terapijski uticaj kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Edasol

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

The role of female population as a consumer in modern marketing strategy and management

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

WASET

Grad

Stockholm

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Kupovina i motivi kupovine u savremenom marketingu i menadžmentu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015

Grad

Beograd

Stranice

554-559

Izdavač

Zbornik Radova Beograd 2015

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Preduzetnička inovacija - Ekonomska škola za sportiste

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Promocija fitnesa kao moderne sportsko-rekreativne aktivnosti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Internal and external factors influencing consumers in relation to their gender

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

EBES 2011

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

University of Zagreb

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

E-learning u cilju zadovoljenja potreba studenata kao potrošača u marketing obrazovnom sistemu

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Informacione tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Plasiranje turističkog proizvoda Republike Srpske sa marketinško-psihološkog aspekta potrošača

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Law, Economy and Management in Modern Ambience

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

University of Bussines Academy

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naziv rada

Obavezno uvođenje preduzetništva u škole (u pretškolsko, osnovno i srednje obrazovanje)

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Privredna komora Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Aleksić Jana

Naslov

Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-fizičko tijelo i uspjeh

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevroski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić Jana

Naslov

Vještine uspjeha u marketingu i menadžmentu-psiha i uspjeh

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naslov

Psihologija i marketing u menadžmentu

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić Jana

Naslov

Marketing menadžment odnosa sa javnošću

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;

Naslov

Smisao i besmisao: moderno psihološko štivo

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić-Anđelić, Jana;Vujnović, Bogdana;

Naslov

Bankarski Marketing:marketing

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing psihologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment odnosa sa javnošću - PR

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing psihologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment odnosa sa javnošću - PR

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA