slika radnika


Prof. dr MARIN KVATERNIK

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • marin.d.kvaternik@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARIN KVATERNIK

 

Godina rođenja

1961

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz zdravstvene njege

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Marin Kvaternik, rođen 1961. godine u Doboju gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diolomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Specijalizaciju iz epidemiologije, te postdiplomske studije je završio na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Tema magistarskog rada je Prevalenca i nivoi rizičnih faktora nezaraznih bolesti kod stanovništva u regionu Doboj. Na Panevropskom univerztetu Apeiron odbranio je doktorsku tezu pod nazivom Faktori koji utiču na rad porodične medicine na prevenciji nezaraznih bolesti. Od 2013. godine u nastavi je na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron, od 2014. u zvanju docenta, a od 2019. godine vanrednog profesora.
Prvih desetak godina radnog odnosa vezan je za Dom zdravlja u Doboju. Od septembra 1997. godine pa do danas u stalnom radnom odnosu je u Institutu za jvno zdravstvo Republike Srpske - Regionalni centar Doboj gdje se od 1997. do do 2017. godine nalazio na mjestu rukovodioca ove ustanove, uz prekid od 2003.-2005. kada je obavljao funkciju ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.
Učestvovao je u izradi niza strateških dokumenata, akcionih planova, zakonskih i podzakonskih akata u oblasati zdravstva. Učestvovao u pripremi, realizaciji, evaluaciji više od 15 različitih projekata u oblasti zdravstva. Posebno se ističe njegovo učešće kao koordinatora Programu unapređenja rada primarne zdravstvene zaštite u radu na prestanku pušenja koji je realizovan u Republici Srpskoj u periodu 2002.-2010.godina. Osnivač je Mreže aktivnosti promocije zdravlja čiji je cilj povezivanje partnera u zajednici iz različitih sektora i razmjena informacija među različitim grupama koje provode aktivnosti vezane za promociju zdravlja.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Faktori koji utiču na rad porodične medicine na prevenciji nezaraznih bolesti

Datum završetka

30.06.2014

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Prevalenca i nivoi rizičnih faktora vodećih nezaraznih bolesti kod stanovništva u regionu Doboj

Datum završetka

21.05.2005

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

01.02.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Kvaternik, M.(2010). Faktori koji mogu uticati na prestanak pušenja. Scripta Medica, 322-326.

 

 

Kvaternik, M.(2009). Impact of Education on the Work of Doctor of Medicine with Smokers on Smoking Cessation. Materia Socio Medica, 229-231.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Kvaternik, M., Janjić, B., Gojković, S., & Nović, A. (2013). Faktori koji utiču na angažman zdravstvenih radnika porodične medicine u odvikavanju od pušenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodni kongres higijene i preventivne medicine (pp. 612-616). Beograd: -

 

 

Kvaternik, M. (2013). Učestalost faktora rizika hroničnih nezaraznih bolesti kod zdravstvenih radnika porodične medicine. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 562-564). Banja Luka: -

 

 

Kvaternik, M., Ornust, S., Janjić, B., Milanović, M., & Gojković, S. (2012). Rano otkrivanje opasne i štetne upotrebe alkohola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upotrebom AUDITA-A. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 630-633). Banja Luka: -

 

 

Kvaternik, M. (2011). Stavovi i praksa zdravstvenih radnika porodične medicine vezani za intervencije prestanka pušenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 45-50). Banja Luka: -

 

 

Kvaternik, M., Janjić, B., Gojković, S., & Todorović, M. (2010). Stavovi i praksa doktora obiteljske medicine dobojske regije vezani za odvikavanje od pušenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprijedjenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem (pp. 0-0). Zagreb: -

 

 

Janjić, B., Kvaternik, M., & Todorović, M. (2010). Efektivnost programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprijeđenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem (pp. 0-0). Zagreb: -

 

 

Todorović, M., Janjić, B., & Kvaternik, M. (2010). Usporedna analiza stanja uhranjenosti djece predškolskog uzrasta. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Hrvatski kongres preventivne medicine i naprijeđenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem (pp. 0-0). Zagreb: -

 

 

Kvaternik, M., Sušić, A., & Stanojević-Onrust, S. (2009). Upotreba duvana kod mladih na području dobojske opštine. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Međunarodni kongres Ekologija, Zdravlje, Rad, Sport (pp. 316-320). Banja Luka: -

 

 

Kvaternik, M., Pejić, D., Marković, D., Aebisher, S., & Perone, N. (2007). Training of primary care doctors in smoking cessation counseling in the Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina). Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Euroepan Conference Tobacco or Health 2007 (pp. 289-289). -: -

 

 

Kvaternik, M., Todorović, M., Nikolić, B., & Nikolić, M. (2006). Higijenska ispravnost vode za piće gradskih vodovoda dobojske regije u periodu 2001-2005. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. mEđunarodni kongres - Ekologija, zdravlje, rad , sport (pp. 383-387). Banja Luka: -

 

 

Aebisher, S., Perone, N., Kvaternik, M., Susić, A., Stalder, H., & Loutan, L. (2005). Smoking habits in primary care patients in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-11th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine (pp. 0-0). Kos Island, Greece: -

 

 

Kvaternik, M. (2001). Pušenje među mladima dobojske opštine. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Kongres ratne medicine Banja Luka (pp. 258-63). Banja Luka: -

 

 

Kvaternik, M., Mitrović, G., Brkić, M., & Sušić, A. (2001). Stanje rasta i ishranjenosti djece Doboja uzrasta 7-15 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Kongres ratne medicine Banja Luka (pp. 284-292). Banja Luka: -

 

 

(2000). Family doctor in prospective of physicians of health centre in Doboj. Zbornik radova sa naučnog skupa-European General Practice Research Workshop Zagreb (pp. 33-33). Zagreb: -

 

 

Kvaternik, M., Perone, N., Aebisher, S., & Perone, N. (0). Integraton and accreditation of smoking cessation counselling in the primary health care services in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-14th EUPHA Conference (pp. 0-0). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Vulić, D., & Kvaternik, M. (2011). Prevencija i kontrola pušenja / Hronične nezarazne bolesti - Prevencija i kontrola. Banja Luka: 35-43.

 

 

Kvaternik, M. (2011). Stvari o kojima (ne)rado govorimo. Doboj: Fondacija fami.

 

 

Kvaternik, M., Aebisher-Perone, S., & Perone, N. (2006). Vodič za odvikavanje od pušenja. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Kvaternik, "Faktori koji mogu uticati na prestanak pušenja", Scripta Medica, vol. 41, no. 1, pp. 322-326, 2010.

 

 

M. Kvaternik, "Impact of Education on the Work of Doctor of Medicine with Smokers on Smoking Cessation", Materia Socio Medica, vol. 21, no. 4, pp. 229-231, 2009.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Kvaternik, B. Janjić, S. Gojković and A. Nović, "Faktori koji utiču na angažman zdravstvenih radnika porodične medicine u odvikavanju od pušenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodni kongres higijene i preventivne medicine, Beograd, 2013.

 

 

M. Kvaternik, "Učestalost faktora rizika hroničnih nezaraznih bolesti kod zdravstvenih radnika porodične medicine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2013.

 

 

M. Kvaternik, S. Ornust, B. Janjić, M. Milanović and S. Gojković, "Rano otkrivanje opasne i štetne upotrebe alkohola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upotrebom AUDITA-A", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2012.

 

 

M. Kvaternik, "Stavovi i praksa zdravstvenih radnika porodične medicine vezani za intervencije prestanka pušenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2011.

 

 

M. Kvaternik, B. Janjić, S. Gojković and M. Todorović, "Stavovi i praksa doktora obiteljske medicine dobojske regije vezani za odvikavanje od pušenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprijedjenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2010.

 

 

B. Janjić, M. Kvaternik and M. Todorović, "Efektivnost programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprijeđenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2010.

 

 

M. Todorović, B. Janjić and M. Kvaternik, "Usporedna analiza stanja uhranjenosti djece predškolskog uzrasta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Hrvatski kongres preventivne medicine i naprijeđenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2010.

 

 

M. Kvaternik, A. Sušić and S. Stanojević-Onrust, "Upotreba duvana kod mladih na području dobojske opštine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Međunarodni kongres Ekologija, Zdravlje, Rad, Sport, Banja Luka, 2009.

 

 

M. Kvaternik, D. Pejić, D. Marković, S. Aebisher and N. Perone, "Training of primary care doctors in smoking cessation counseling in the Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Euroepan Conference Tobacco or Health 2007, -, 2007.

 

 

M. Kvaternik, M. Todorović, B. Nikolić and M. Nikolić, "Higijenska ispravnost vode za piće gradskih vodovoda dobojske regije u periodu 2001-2005", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. mEđunarodni kongres - Ekologija, zdravlje, rad , sport, Banja Luka, 2006.

 

 

S. Aebisher, N. Perone, M. Kvaternik, A. Susić, H. Stalder and L. Loutan, "Smoking habits in primary care patients in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Kos Island, Greece, 2005.

 

 

M. Kvaternik, "Pušenje među mladima dobojske opštine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Kongres ratne medicine Banja Luka, Banja Luka, 2001.

 

 

M. Kvaternik, G. Mitrović, M. Brkić and A. Sušić, "Stanje rasta i ishranjenosti djece Doboja uzrasta 7-15 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Kongres ratne medicine Banja Luka, Banja Luka, 2001.

 

 

, "Family doctor in prospective of physicians of health centre in Doboj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-European General Practice Research Workshop Zagreb, Zagreb, 2000.

 

 

M. Kvaternik, N. Perone, S. Aebisher and N. Perone, "Integraton and accreditation of smoking cessation counselling in the primary health care services in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-14th EUPHA Conference, -, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Vulić and M. Kvaternik, "Prevencija i kontrola pušenja / Hronične nezarazne bolesti - Prevencija i kontrola", Banja Luka: 35-43, 2011.

 

 

M. Kvaternik, "Stvari o kojima (ne)rado govorimo", Doboj: Fondacija fami, 2011.

 

 

M. Kvaternik, S. Aebisher-Perone and N. Perone, "Vodič za odvikavanje od pušenja", Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Kvaternik, M;

Naziv časopisa

Scripta Medica

Naziv rada

Faktori koji mogu uticati na prestanak pušenja

Godina izdavanja

2010

Stranice

322-326

Godina_Vol_IEEE

41

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kvaternik, M;

Naziv časopisa

Materia Socio Medica

Naziv rada

Impact of Education on the Work of Doctor of Medicine with Smokers on Smoking Cessation

Godina izdavanja

2009

Stranice

229-231

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kvaternik, M; Janjić, B; Gojković, S; Nović, A;

Naziv rada

Faktori koji utiču na angažman zdravstvenih radnika porodične medicine u odvikavanju od pušenja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

1. međunarodni kongres higijene i preventivne medicine

Grad

Beograd

Stranice

612-616

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M;

Naziv rada

Učestalost faktora rizika hroničnih nezaraznih bolesti kod zdravstvenih radnika porodične medicine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

6. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

562-564

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M; Ornust, S; Janjić, B; Milanović, M; Gojković, S;

Naziv rada

Rano otkrivanje opasne i štetne upotrebe alkohola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upotrebom AUDITA-A

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

5. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

630-633

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M;

Naziv rada

Stavovi i praksa zdravstvenih radnika porodične medicine vezani za intervencije prestanka pušenja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

4. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

45-50

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M; Janjić, B; Gojković, S; Todorović, M;

Naziv rada

Stavovi i praksa doktora obiteljske medicine dobojske regije vezani za odvikavanje od pušenja

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprijedjenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Janjić, B; Kvaternik, M; Todorović, M;

Naziv rada

Efektivnost programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprijeđenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Todorović, M; Janjić, B; Kvaternik, M;

Naziv rada

Usporedna analiza stanja uhranjenosti djece predškolskog uzrasta

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Hrvatski kongres preventivne medicine i naprijeđenja zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M; Sušić, A; Stanojević-Onrust, S;

Naziv rada

Upotreba duvana kod mladih na području dobojske opštine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

3. Međunarodni kongres Ekologija, Zdravlje, Rad, Sport

Grad

Banja Luka

Stranice

316-320

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M; Pejić, D; Marković, D; Aebisher, S; Perone, N;

Naziv rada

Training of primary care doctors in smoking cessation counseling in the Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina)

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

4th Euroepan Conference Tobacco or Health 2007

Grad

-

Stranice

289-289

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, Marin; Todorović, Milena; Nikolić, Božana; Nikolić, Miodrag;

Naziv rada

Higijenska ispravnost vode za piće gradskih vodovoda dobojske regije u periodu 2001-2005

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

1. mEđunarodni kongres - Ekologija, zdravlje, rad , sport

Grad

Banja Luka

Stranice

383-387

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aebisher, S; Perone, N; Kvaternik, M; Susić, A; Stalder, H; Loutan, L;

Naziv rada

Smoking habits in primary care patients in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine

Grad

Kos Island, Greece

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M;

Naziv rada

Pušenje među mladima dobojske opštine

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

3. Kongres ratne medicine Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

258-63

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M; Mitrović, G; Brkić, M; Sušić, A;

Naziv rada

Stanje rasta i ishranjenosti djece Doboja uzrasta 7-15 godina

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

3. Kongres ratne medicine Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

284-292

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik. M;

Naziv rada

Family doctor in prospective of physicians of health centre in Doboj

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

European General Practice Research Workshop Zagreb

Grad

Zagreb

Stranice

33-33

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Poglavlje knjige

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kvaternik, M; Perone, N; Aebisher, S; Perone, N;

Naziv rada

Integraton and accreditation of smoking cessation counselling in the primary health care services in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

14th EUPHA Conference

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Vulić, D; Kvaternik, M;

Naslov

Prevencija i kontrola pušenja / Hronične nezarazne bolesti - Prevencija i kontrola

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

35-43

Tip

Knjiga

 

Autori

Kvaternik, M;

Naslov

Stvari o kojima (ne)rado govorimo

Godina izdavanja

2011

Grad

Doboj

Izdavač

Fondacija fami

Tip

Knjiga

 

Autori

Kvaternik, M; Aebisher-Perone, S; Perone, N;

Naslov

Vodič za odvikavanje od pušenja

Godina izdavanja

2006

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

Tip

Knjiga

 

ČLANSTVA