slika radnika


Ma PERO RANILOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • pero.d.ranilovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

PERO RANILOVIĆ

 

Godina rođenja

1995

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Master računarstva i informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Projektovanje višeslojne Web aplikacije za predaju i praćenje studentskih predispitnih obaveza

Datum završetka

10.11.2023

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

15.10.2021

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ranilović, P., Marinković, D., & Šikanjić, N.(2023). Comparative Analysis of Relational and Non-Relational Databases. JITA, 20-28.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ranilović, P., & Marinković, D. (2022). Upotreba alata za statičku analizu koda u .NET projektima. Zbornik radova sa naučnog skupa-"Informacione tehnologije za e- obrazovanje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

P. Ranilović, D. Marinković and N. Šikanjić, "Comparative Analysis of Relational and Non-Relational Databases", JITA, vol. 13, no. 1, pp. 20-28, 2023.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

P. Ranilović and D. Marinković, "Upotreba alata za statičku analizu koda u .NET projektima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-"Informacione tehnologije za e- obrazovanje", Banja Luka, 2022.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ranilović, P., Marinković, D., Šikanjić, N.

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Comparative Analysis of Relational and Non-Relational Databases

Godina izdavanja

2023

Stranice

20-28

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ranilović, P., Marinković, D.

Naziv rada

Upotreba alata za statičku analizu koda u .NET projektima

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

"Informacione tehnologije za e- obrazovanje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIČLANSTVA I PROJEKTI