slika radnika


Doc. dr SLAVKO DAVIDOVIĆ

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • slavko.j.davidovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAVKO DAVIDOVIĆ

 

Godina rođenja

1977

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Drumski saobraćaj i transport - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Drumski saobraćaj i transport - 240 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Slavko Davidović je rođen je u Banjaluci 1977. godine, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Integrisane osnovne i master akademske studije prvog i drugog stepena završava na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, saobraćajni odsjek i stiče zvanje master inženjer saobraćaja. Doktorske akademske studije je završio 2021. godine, takođe na Univerzitetu u Novom Sadu na temu "Uticaj kružnih raskrsnica na uslove odvijanja saobraćaja na gradskim arterijama".
U zvanje višeg asistenta Saobraćajnog fakulteta Apeiron biran je 28.02.2014 godine, a 25.03.2022. godine je izabran u zvanje docenta. Izvršni tehnički urednik je stručnog časopisa TTTP Journal Journal (Journal for Traffic and Transport Research and Application) u izdanju Univerziteta Apeiron. Trenutno je angažovan na predmetima Osnove projektovanja u saobraćaju i Nemotorizovani i stacionarni saobraćaj i voditelj je izbornog programa laboratorijskih vježbi na softverskom paketu HCS (Highway Capacity Software). Objavio je mnogobrojne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama i u stručnim časopisima.
Živi i radi u Banjoj Luci, nije osuđivan, govori engleski jezik.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj družnih raskrsnica na uslove odvijanja saobraćaja na gradskim arterijama

Datum završetka

27.12.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Analiza potrebe za uvođenjem svetlosne signalizacije na potezu ulica Cara Lazara - Patre u Banja Luci

Datum završetka

15.01.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

14.02.2003

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Davidović, S., Mićić, S., & Stanković, S.(2022). Influence of Geometric Elements of Roundabouts on Speed at the Approach. Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), 5-11.

 

 

Davidović, S.(2022). Influence of geometric elements of roundabouts on circulating lane speed (roundabout). Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), 57-65.

 

 

Davidović, S., Mićić, S., & Stanković, S.(2022). Influence of Geometric Elements of Roundabouts on Speed at the Approach. Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), 5-11.

 

 

Davidović, S.(2022). Influence of geometric elements of roundabouts on circulating lane speed (roundabout). Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), 57-65.

 

 

Garunovic, N., Bogdanović, V., Davidović, S., Mirović, V., & & Mitrović Simić, J.(2021). Characteristics of traffic flows at roundabouts in the city of Banja Luka before and during COVID-19 crisis. Put I Saobracaj, 31-35.

 

 

Garunovic, N., Bogdanović, V., Davidović, S., Mirović, V., & Mitrović Simić, J.(2021). Characteristics of traffic flows at roundabouts in the city of Banja Luka before and during COVID-19 crisis. Put I Saobraćaj, 31-35.

 

 

Davidović, S., Bogdanović, V., Garunović, N., Papić, Z., & Pamučar, D.(2021). Research on Speeds at Roundabouts for the Needs of Sustainable Traffic Management. Sustainability, 0-0.

 

 

Stanimirović, D., Bogdanović, V., Davidović, S., Zavadskas, E., & Stević, Ž.(2019). The Influence of the Participation of Non-Resident Drivers on Roundabout Capacity. Sustainability, 0-0.

 

 

Kulović, M., Injac, Z., Davidović, S., & Posavac, I.(2018). Modelling Truck Weigh Stations Locations based on Truck Traffic Flow and Overweight Violation: A Case Study in Bosnia and Herzegovina. PROMET - Traffic & Transportation, 163-171.

 

 

Kulović, M., & Davidović, S.(2018). The Effect of Countdown Pedestrian Signals on Pedestrian Behavior in Various Weather Conditions - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 22-25.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Bogdanović, V., Mirović, V., & Davidović, S. (2019). SUMP for the City of Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Davidović, S., & Sandić, S. (2019). The City of Banja Luka - challenges of sustainable mobility. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Kulović, M., Davidović, S., Hadžić, E., & Sikira, E. (2017). Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Davidović, S., & Sandić, S. (2017). Application BL BUS - one step towards modernization of public transport. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th International conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Davidović, S., & Milošević, D. (2016). Uticaj faktora okruženja na nastanak saobraćajnih nezgoda na području grada Banja Luka u 2015. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-V međunarodna konferencija Bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Marić, B., Davidović, S., & Tešić, M. (2014). Ponašanje pješaka prije i nakon postavljanja brojačkog displeja. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 205-208). Banja Luka: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

 

 

Radović, M., Davidović, S., & Dragojević, Ž. (2014). Uticaj građevinsko-arhitektonskog rješenja, lokacije i dodatne opreme na korištenje pješačkih pasarela od strane pješaka. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Naučno stručno savetovanje na temu saobraćajne nezgode (pp. 0-0). Zlatibor: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Drašković, D., Lipovac, K., & Davidović, S. (2017). Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Banja Luka: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Davidović, S. Mićić and S. Stanković, "Influence of Geometric Elements of Roundabouts on Speed at the Approach", Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), vol. 7, no. 1, pp. 5-11, 2022.

 

 

S. Davidović, "Influence of geometric elements of roundabouts on circulating lane speed (roundabout)", Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), vol. 7, no. 2, pp. 57-65, 2022.

 

 

S. Davidović, S. Mićić and S. Stanković, "Influence of Geometric Elements of Roundabouts on Speed at the Approach", Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), vol. 7, no. 1, pp. 5-11, 2022.

 

 

S. Davidović, "Influence of geometric elements of roundabouts on circulating lane speed (roundabout)", Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application), vol. 7, no. 2, pp. 57-65, 2022.

 

 

N. Garunovic, V. Bogdanović, S. Davidović, V. Mirović and J. & Mitrović Simić, "Characteristics of traffic flows at roundabouts in the city of Banja Luka before and during COVID-19 crisis", Put I Saobracaj, vol. 67, no. 4, pp. 31-35, 2021.

 

 

N. Garunovic, V. Bogdanović, S. Davidović, V. Mirović and J. Mitrović Simić, "Characteristics of traffic flows at roundabouts in the city of Banja Luka before and during COVID-19 crisis", Put I Saobraćaj, vol. 67, no. 4, pp. 31-35, 2021.

 

 

S. Davidović, V. Bogdanović, N. Garunović, Z. Papić and D. Pamučar, "Research on Speeds at Roundabouts for the Needs of Sustainable Traffic Management", Sustainability, vol. 13, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

D. Stanimirović, V. Bogdanović, S. Davidović, E. Zavadskas and Ž. Stević, "The Influence of the Participation of Non-Resident Drivers on Roundabout Capacity", Sustainability, vol. 11, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

M. Kulović, Z. Injac, S. Davidović and I. Posavac, "Modelling Truck Weigh Stations Locations based on Truck Traffic Flow and Overweight Violation: A Case Study in Bosnia and Herzegovina", PROMET - Traffic & Transportation, vol. 30, no. 2, pp. 163-171, 2018.

 

 

M. Kulović and S. Davidović, "The Effect of Countdown Pedestrian Signals on Pedestrian Behavior in Various Weather Conditions - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 3, no. 1, pp. 22-25, 2018.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Bogdanović, V. Mirović and S. Davidović, "SUMP for the City of Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2019.

 

 

S. Davidović and S. Sandić, "The City of Banja Luka - challenges of sustainable mobility", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th International conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2019.

 

 

M. Kulović, S. Davidović, E. Hadžić and E. Sikira, "Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2017.

 

 

S. Davidović and S. Sandić, "Application BL BUS - one step towards modernization of public transport", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th International conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2017.

 

 

S. Davidović and D. Milošević, "Uticaj faktora okruženja na nastanak saobraćajnih nezgoda na području grada Banja Luka u 2015. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V međunarodna konferencija Bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, Banja Luka, 2016.

 

 

B. Marić, S. Davidović and M. Tešić, "Ponašanje pješaka prije i nakon postavljanja brojačkog displeja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2014.

 

 

M. Radović, S. Davidović and Ž. Dragojević, "Uticaj građevinsko-arhitektonskog rješenja, lokacije i dodatne opreme na korištenje pješačkih pasarela od strane pješaka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Naučno stručno savetovanje na temu saobraćajne nezgode, Zlatibor, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Drašković, K. Lipovac and S. Davidović, "Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja", Banja Luka: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Davidović, S., Mićić, S., Stanković, S.

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application)

Naziv rada

Influence of Geometric Elements of Roundabouts on Speed at the Approach

Godina izdavanja

2022

Stranice

5-11

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Davidović, Slavko

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application)

Naziv rada

Influence of geometric elements of roundabouts on circulating lane speed (roundabout)

Godina izdavanja

2022

Stranice

57-65

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Davidović, S., Mićić, S., Stanković, S.

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application)

Naziv rada

Influence of Geometric Elements of Roundabouts on Speed at the Approach

Godina izdavanja

2022

Stranice

5-11

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Davidović, S.

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice (Journal for Traffic and Transport Research and Application)

Naziv rada

Influence of geometric elements of roundabouts on circulating lane speed (roundabout)

Godina izdavanja

2022

Stranice

57-65

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Garunovic, N., Bogdanović, V., Davidović, S., Mirović, V., & Mitrović Simić, J.

Naziv časopisa

Put I Saobracaj

Naziv rada

Characteristics of traffic flows at roundabouts in the city of Banja Luka before and during COVID-19 crisis

Godina izdavanja

2021

Stranice

31-35

Godina_Vol_IEEE

67

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Garunovic, N., Bogdanović, V., Davidović, S., Mirović, V., Mitrović Simić, J.

Naziv časopisa

Put I Saobraćaj

Naziv rada

Characteristics of traffic flows at roundabouts in the city of Banja Luka before and during COVID-19 crisis

Godina izdavanja

2021

Stranice

31-35

Godina_Vol_IEEE

67

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Davidović, Slavko; Bogdanović, V; Garunović, N; Papić, Z; Pamučar, D

Naziv časopisa

Sustainability

Naziv rada

Research on Speeds at Roundabouts for the Needs of Sustainable Traffic Management

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanimirović, D; Bogdanović, V; Davidović, Slavko; Zavadskas, E; Stević, Ž

Naziv časopisa

Sustainability

Naziv rada

The Influence of the Participation of Non-Resident Drivers on Roundabout Capacity

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kulović, M; Injac, Z; Davidović, Slavko; Posavac, I

Naziv časopisa

PROMET - Traffic & Transportation

Naziv rada

Modelling Truck Weigh Stations Locations based on Truck Traffic Flow and Overweight Violation: A Case Study in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Stranice

163-171

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kulović, M; Davidović, Slavko

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The Effect of Countdown Pedestrian Signals on Pedestrian Behavior in Various Weather Conditions - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

22-25

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Bogdanović, V; Mirović, V; Davidović, Slavko

Naziv rada

SUMP for the City of Banja Luka

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

7th International conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Slavko; Sandić, S

Naziv rada

The City of Banja Luka - challenges of sustainable mobility

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

7th International conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kulović, M; Davidović, Slavko; Hadžić, E; Sikira, E

Naziv rada

Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VI međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Slavko; Sandić, S

Naziv rada

Application BL BUS - one step towards modernization of public transport

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

6th International conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Slavko; Milošević, D

Naziv rada

Uticaj faktora okruženja na nastanak saobraćajnih nezgoda na području grada Banja Luka u 2015. godini

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

V međunarodna konferencija Bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, B; Davidović, Slavko; Tešić, M

Naziv rada

Ponašanje pješaka prije i nakon postavljanja brojačkog displeja

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

205-208

Izdavač

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Davidović, Slavko; Dragojević, Ž

Naziv rada

Uticaj građevinsko-arhitektonskog rješenja, lokacije i dodatne opreme na korištenje pješačkih pasarela od strane pješaka

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

8. Naučno stručno savetovanje na temu saobraćajne nezgode

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Drašković, D; Lipovac, K; Davidović, Slavko

Naslov

Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Tip

Praktikum

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Nemotorizovani i stacionarni saobraćaj

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove projektovanja u saobraćaju

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Nemotorizovani i stacionarni saobraćaj

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove projektovanja u saobraćaju

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI