slika radnika


Prof. dr DRAGO NEDIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • drago.n.nedic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DRAGO NEDIĆ

 

Godina rođenja

1962

Mjesto rođenja

Šamac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor veterinarskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dr Drago N. Nedić, rođen je 2. juna 1962. godine u Gornjoj Slatini, Opština Šamac. Oženjen je i otac dvoje djece. Redovni je profesor Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, redovni profesor Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci, docent Tehnološkog fakulteta u Zvorniku Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predavač po pozivu na specijalističkim i integrisanim studijama na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Veterinarski fakultet u Sarajevu upisao je 1982, a diplomirao 1987. godine. Na istom Fakultetu, nakon postdiplomskih-magistarskih studija, februara 1992. godine odbranio je magistarski rad pod naslovom "Campylobacter spp. u objektima za klanje stoke i njihov značaj u higijeni namirnica" i stekao akademsko zvanje magistra veterinarskih nauka. Na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 1999. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Definisanje kriterijuma kvaliteta sirovog mleka u longitudinalno integrisanoj kontroli" i time stekao naučno zvanje doktora veterinarskih nauka.
Po diplomiranju zaposlio se u zvanju asistenta na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica životinjskog porijekla Veterinarskog fakulteta u Sarajevu gdje ostaje do početka rata 1992. godine. Od 1992. do 1994. godine obavlja dužnost republičkog, a zatim i glavnog republičkog veterinarskog inspektora Republike Srpske. Od 1994. do 2008. godine obavlja dužnost pomoćnika ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srpske. Od 2001. do 2008. godine bio je angažovan kao naučni saradnik u Veterinarskom institutu Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika stekao je Odlukom o sticanju naučnog zvanja Ministarstva za nauku tehnologije i razvoj Republike Srbije, Beograd, 2001. godine.
Od 2008. do 2011. godine bio je Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH.
Od 2011. do 2015. godine bio je direktor JU Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banja Luka. Od 2008. do 2012. godine bio je delegat ispred BiH u Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE). Na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu biran je za docenta, a zatim za vanrednog profesora na Katedri za ekonomiku i statistiku, a 2017. godine izabran je u zvanje redovnog profesora. Od 2007. godine angažovan je na Panevropskom univezitetu Apeiron Banja Luka u zvanje docenta pa vanrednog profesora, a početkom 2018. godine u zvanje redovnog profesora na predmetu Mikrobiologija sa parazitologijom i Klinička mikrobiologija. Od 2012. godine izabran je za nastavnika na Tehnološkom fakultetu Univerziteta Istočnom Sarajevu na predmetu Mikrobiologija sa genetikom.
Učestvovao je u više komisija za ocjenu i odbranu i mentorstvo specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova. Član je odbora za selo Odjeljenja društvenih nauka i prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske od 2013. godine. Od 2014. do 2017. godine član je Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta po rešenju Vlade Republike Srpske. Od 2018. godine član je i zamjenik predsjednika komisije za izbor u naučno zvanje pri Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.
U JU Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" obavlja dužnost Načelnika centra za zdravlje životinja i bezbjednost hrane i predsjednik je Naučnog vijeća.
Do sada je prezentovao ili objavio više od 400 naučnih ili stručnih radova iz raznih oblasti veterinarske medicine gde je i sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti životinja i zoonoza i organizacija veterinarske službe, menadžment, marketing i ekonomika veterinarske prakse. Autor je ili koautor dvije monografije i tri udžbenika.
Rukovodilac je ili učesnik u više međunarodnih i domaćih projekata iz oblasti mjera suzbijanja i sprečavanja pojava zaraznih bolesti i bezbednosti hrane i organizacije i menadžmenta veterinarske službe, koji su finansirani od stranih vlada, Evropske komisije, Svetske banke, FAO i domaćih institucija (koordinator je četiri i učesnik u još jednom naučnom projektu odobrenom od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske).
Kao šef veterinarske službe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uspješno je predstavljao veterinarsku službu na brojnim skupovima u Evropi i svijetu (Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Belgija, Francuska, Grčka, Bugarska, Holandija, Italija, Ukrajina, Austrija, Slovenija, Mađarska, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora i drugim dražavama).
Proglašen je za najmenadžera Jugistočne evrope za 2014. godinu kao direktor Veterinarskog instituta za ukupno stvaralaštvo i postignute rezultate.
Član je Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva Srbije i Društva veterinara i Veterinarske komore Republike Srpske.
Redovni je člana Kraljevske akademije inovacionih nauka od 2016. godine.
Bio je predsjednik i zamjenik predsjednika prvog i drugog Kongresa veterinara i predsjednik ili član svih godišnjih savjetovanja veterinara Republike Srpske (26) kao i član organizacionih odbora mnogih skupova u BiH i Srbiji (Zoonoze, Epizootiološki dani, Reprodukcija domaćih životinja i dr.).
Dr Nedić je inicijator i predsednik prvog savjetovanja i inicijator osnivanja Društva veterinara Republike Srpske (1993. godine).
Inicijator je za izdavanje i Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Veterinarski žurnal Republike Srpske od osnivanja (2001.) do danas i član uređivačkog odbora više međunarodnih časopisa u regionu (Novi Sad, Banja Luka, Sarajevo…).
Odlikovan je ordenom Njegoša I reda za doprinos razvoju Republike Srpske kao najviše mirnodopsko priznanje koje dodjeljuje predsjednik Republike Srpske.
Nosilac je visokog evropskog priznanja za prosvjetno naučno stvaralaštvo, Orden za stvaralaštvo II reda - nivo velikog Oficira (Brisel, EUREKA 2012.).
Odlikovan je Gramatom Sinoda Srpske pravoslavne crkve za dobra djela.
Dobitnik je Povelje Društva veterinara i Veterinarske komore Republike Srpske, Povelje Veterinarskog instituta Republike Srpske, Povelje Veterinarsko stočarskog centra i dobitnik je brojnih drugih plaketa, priznanja, sertifikata i zahvalnica.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet veterinarske medicine - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Definisanje kriterijuma kvaliteta sirovog mleka u longitudinalnoj integrisanoj kontroli

Datum završetka

19.04.1999

 

Obrazovna ustanova

Veterinarski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Cambylobacter spp. u objektima za klanje stoke i njihov značaj u higijeni namirnica

Datum završetka

21.02.1992

 

Obrazovna ustanova

Veterinarski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

12.10.1987

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Nedić, S., Pantelić, M., Vranješ-Đurić, S., Nedić, D., Jovanović, L., Čebulj - Kadunc, N., Kobal, S., Snoj, T., & Kirovski, D.(2017). Cortisol Concentrations in the Hair, Blood, and Milk of Holstein and Busha Cattle. Slov Vet Res, 163-72.

 

 

Stevanović, O., Nikolić, S., Mandić, V., Nedić, D., Sekulić, Ž., & Pavlović, I.(2017). Toksokaroza i ankilostomoza kod lisica (Vulpes Vulpes) u Republici Srpskoj. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 129-136.

 

 

Nešić, I., Blagojević, Z., Božičković, I., Nedić, D., Đurić, S., Đorđević, M., & Nikolić, A.(2017). Uporedne karakteristike potkolenih kostiju (OSSA CRURIS) srne (CAPREOLUS CAPREOLUS) i ovce (OVIS ARIES) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 56-66.

 

 

Stevanović, O., Nedić, D., Stanišić, M., Radić, D., Amović, M., Pavlović, I., Sladojević, Ž., & Zuko, A.(2016). Pojava fascioloze kod ovaca na teritoriji opštine Sokolac Republika Srpska. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 128-141.

 

 

Stevanović, O., Nikolić, S., Babić, R., Nedić, D., Sekulić, Ž., & Amović, M.(2016). Haemonchus Contortus, Fasciola Hepatica i Dicrocoelium Dendriticum kod srna Capreolus Capreolus u Republici Srpskoj. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 89-96.

 

 

Marković, B., & Nedić, D.(2016). Mogućnosti primjene IoT tehnologije u stočarstvu i veterini. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 58-70.

 

 

Stevanović, O., Tomić, O., Nedić, D., Šubarević, N., Ilić, T., & Marković, N.(2016). Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj stočnog fonda u Vrbaskoj banovini. Veterinarska stanica, 559-567.

 

 

Stevanović, O., Nedić, D., Šubarević, N., & Tomić, O.(2016). Bedrenica kod domaćih životinja u Vrbaskoj banovini: od narodnih vjerovanja do prvih naučnih pogleda na drevnu bolest. Acta Med Hist Adriat, 249-266.

 

 

Stevanović, O., Stojiljković, M., Trailović, R., Ivanov, S., & Nedić, D.(2016). Primary phenotypical characterization of the Pirot sheep from Stara Planina, Republic of Serbia: Can we save the forgotten zackel?. Animal Genetic Resources, 63-72.

 

 

Golić, B., Stevanović, O., Nedić, D., & Marić, J.(2016). Serological survey of avian influenza virus infection of backyard chickens in Bosnia and Herzegovina. Bulg. J. Vet. Med, 328-333.

 

 

Kalaba, V., Golić, B., Kasagić, D., Dojčinović, S., & Nedić, D.(2015). Utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti vode na farmama u Republici Srpskoj. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 258-270.

 

 

Mirilović, M., Đurić, S., Vejnović, B., Nedić, D., Tešić, M., Tajdić, N., & Stevanović, J.(2015). Tendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014 godina. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 214-225.

 

 

Dojčinović, S., Nedić, D., Pećanac, M., & Baltić, Ž.(2015). Kvalitet barenih kobasica na banjalućkom tržištu u 2013. godini. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 179-186.

 

 

Stevanović, O., Marić, J., & Nedić, D.(2015). Seroprevalenca paratuberkuloze goveda u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i potreba za aktivnim nadzorom sa ciljem kontrole bolesti. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 158-178.

 

 

Golić, B., Mijačević, Z., Bulajić, S., Velebit, B., & Nedić, D.(2015). Nalaz koagulaza pozitivnih stafilokoka u vlašičkom siru. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 14-21.

 

 

Santrač, V., Nedić, D., Marić, J., Nikolić, S., Stevanović, O., Vasilev, S., Cvetković, J., & Sofronić-Milosavljević, L.(2015). The first report of Trichinella pseudospiralis presence in domestic swine and t. britovi in wild boar in Bosnia and Herzegovina. Acta Parasitologica, 471-475.

 

 

Stevanović, O., Stojiljković, M., Nedić, D., Radoja, D., Nikolić, V., Prodanović, R., Ivanov, S., & Vujanac, I.(2015). Variability of blood serum biochemical parameters in Karakachan sheep. Biotechnology in Animal Husbandry, 55-62.

 

 

Stevanović, O., Babić, R., Nedić, D., Nikolić, S., Dmitrić, S., Dmitrić, R., Borković, M., & Paras, S.(2014). First record of bovine parafilarosis in Bosnia and Herzegovina, Western Balkans. Revue de Medecine Veterinaire, 323-326.

 

 

Babić, R., Nikolić, S., Nedić, D., Stevanović, S., Santrač, V., Marić, J., & Veljović, S.(2014). Streptococcus suis tip I - uzročnik fatalne hemoragične septikemije prasadi?. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 131-139.

 

 

Dojčinović, S., Nedić, D., Pećanac, B., & Baltić, M.(2014). Kvalitet pašteta na banjalučkom tržištu u 2013. godini. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 5-13.

 

 

Nedić, D., Dojčinovič, S., Nikolić, S., & Golić, B.(2014). Ispitivanje prisustva aflatoksina u Republici Srpskoj u 2013. godini. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 32-37.

 

 

Tešić, M., Baltić, M., Teodorović, V., Nedić, D., Mirilović, M., Marković, R., & Aleksić-Agelidis, A.(2014). Uticaj različitog sastava obroka na proizvodno-ekonomske rezultate i kvalitet mesa ribe. Acta Veterinaria, 338-348.

 

 

Golić, B., Nedić, D., Pećanac, B., Dojčinović, S., & Stojiljković, N.(2014). Quality of white sheep cheese from Stara Planina. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 224-233.

 

 

Valčić, M., Radojičić, S., Žugić, G., Knežević, D., Bjelica, J., Obrenović, S., & Nedić, D.(2014). Najvažnije bolesti pasa i mačaka i novi trendovi u imunoprofilaksi. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 163-180.

 

 

Nedić, D., Babić, R., & Stevanović, O.(2014). Prioritization of animal diseases in the Republic of Srpska. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 147-162.

 

 

Tešić, M., Baltić, M., Teodorović, V., Mirilović, M., Nedić, D., Marković, T., Marković, R., & Aleksić-Agelidis, A.(2013). Tendencija razvoja ribarstva i potrošnja ribe u Srbiji. Veterinarski glasnik, 417-427.

 

 

Dojčinović, S., Nedić, D., Nikolić, S., & Golić, B.(2013). Ispitivanja prisustva aflatoksina u hrani za životinje, sirovom i sterilizovanom mlijeku. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 25-36.

 

 

Lončina, J., Nedić, D., Ivanović, J., Baltić, T., Dokmanović, M., Đurić, J., Bošković, M., & Baltić, M.(2013). Aktivni sistemi pakovanja mesa i proizvoda od mesa. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 5-15.

 

 

Mujić, E., Jotanović, S., Nedić, D., Tešić, M., Šahinović, R., Vekić, M., & Vilić, H.(2012). Primjena jednokratne injekcije PGF2a i GnRH u svrhu indukcije i sinhronizacije estrusa kod mliječnih krava. Acta Veterinaria, 591-598.

 

 

Baltić, M., Teodorović, V., Nedić, D., Dimitrijević, M., Karabasil, N., & Đurić, J.(2012). Istorijski osvrt na higijenu i tehnologiju mesa. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 5-10.

 

 

Pocrnja, D., Jotanović, S., Nedić, D., Vekić, M., Mijatović, R., & Savić, Đ.(2011). Praćenje međutelidbenog intervala kod mliječnih krava pomoću softvera. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 172-177.

 

 

Jotanović, S., Nedić, D., Šarić, M., Vekić, M., Savić, Đ., Marinković, S., & Ivišinović, I.(2011). Parametri kvaliteta polutki svinja iz različitih sistema gajenja. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 139-143.

 

 

Brenjo, D., Antonić, B., Grujić, R., Nedić, D., & Đerić, Z.(2011). Procena rizika u tradicionalnoj proizvodnji hercegovačkog pršuta. Tehnologija mesa, 193-200.

 

 

Nedić, D., Tešić, M., Baltić, M., Plavšić, B., Tajdić, N., Mirilović, M., & Rajković, M.(2011). Management and control program for suppression and eradikation of classical swine fever in Serbia. Acta Vet., 295-307.

 

 

Nedić, D., Hujdurović, E., Dubinović, G., & Vujinović, O.(2011). Analiza identifikacije goveda u Bosni i Hercegovini. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 16-23.

 

 

Tešić, M., Nedić, D., Baltić, M., Božić, D., Stojiljković, L., Plavšić, B., Tajdić, N., Mirilović, M., & Rajković, M.(2011). Effects of the application of trichinellosis control program in an endemic area in Serbia. Acta Vet, 77-87.

 

 

Baltić, M., Nedić, D., Đurić, J., Dimitrijević, M., Karabasil, N., & Kilibarda, N.(2010). Hrana i večna briga za zdravlje. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 5-9.

 

 

Nedić, D., Trkulja, R., & Velić, R.(2009). Bruceloza u Bosni i Hercegovini - Program kontrole. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 101-108.

 

 

Nedić, D.(2008). Menadžment i priprema nacionalnih planova za nepredviđene slučajeve pojave bolesti životinja. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 91-98.

 

 

Plavšić, B., Nedić, D., Mićović, Z., Tešić, Z., Kostić, P., Ašanin, R., Krnjaić, D., & Milanović, S.(2008). Veterinarski informacioni menadžment sistem (VIMS) u procesu odlučivanja i upravljanju programima prevencije i kontrole zaraznih bolesti domaćih životinja. Acta Veterinaria, 99-108.

 

 

Kreštalica, S., Baltić, M., Nedić, D., Tešić, M., & Lekić-Aranđelović, I.(2007). Obim i struktura uvoza životinja za tov i klanje u BiH od 2002-do 2005.godine. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 248-256.

 

 

Jevtić, Z., & Nedić, D.(2007). Lekovi za pčele registrovani u Republici Srpskoj. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 68-73.

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Marković, T., & Bijelić, S.(2005). Rezultati laboratorijskog određivanja bojra somatskih ćelija u sirovom mlijeku istočnog dijela RS/BiH. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 155-159.

 

 

Vidić, B., Kljajić, R., & Nedić, D.(2005). Zdravstvena ispravnost hrane i kontrola zoonoza na farmi. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 131-138.

 

 

Nedić, D.(2005). Kombaitiblnost veterinarskih propisa Republike Srpske sa propisima Evropske Unije. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 125-130.

 

 

Tešić, M., Kljajić, R., Stojiljković, L., Baltić, M., & Nedić, D.(2005). Epidemiološko stanje i ekonomski značaj trihineloze na teritoriji epizotiološkog područja. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 116-124.

 

 

Tešić, M., Kljajić, R., Nedić, D., Trkulja, R., & Bjelajac, B.(2005). Strategija razvoja veterinarske prakse u uslovima tržišne konkurencije. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 84-88.

 

 

Jevtić, Z., Nedić, D., Ivetić, V., Bjelajac, B., & Ilić, M.(2005). Način propisivanja i izdavanja lekova i lekovitih dodataka koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 38-41.

 

 

Kljajić, R., Nedić, D., Tešić, M., Stevančević, M., Trkulja, R., & Bjelajac, B.(2005). Evropska strategija za bezbednost hrane. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 19-29.

 

 

Nedić, D., & Mijačević, Z.(2005). Prednosti novog sistema kontrole sirovog mlijeka u Holandiji. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 11-14.

 

 

Nedić, D.(2004). Veterinarska teritorijalna nadležnost za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 151-155.

 

 

Kljajić, R., Nedić, D., & Tešić, M.(2004). Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 74-79.

 

 

Grbić, S., Dubinović, G., & Nedić, D.(2004). Mogućnosti primjene sistema identifikacije i kontrole kretanja životinja u cilju zaštite zdravlja potrošača. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 38-39.

 

 

Tešić, M., Nedić, D., Kljajić, R., Trkulja, R., & Bjelajac, B.(2003). Veterinarska praksa kao paradigma u primeni savremenog menadžmenta u veterinarstvu. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 131-138.

 

 

Nikolić, S., Nedić, D., & Bjelajac, B.(2003). BOvina spongiformna encefalopatija - VSE. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 17-20.

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D.(2003). Sir sa oznakom geografskog porekla - trend, marketinški izazov ili neminovnost. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 58-61.

 

 

Kljajić, R., Nedić, D., Aćamović, N., Vidić, B., & Petrović, J.(2003). Integrisani sistemi za bezbednost hrane. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 50-57.

 

 

Jevtić, Z., Nedić, D., Ilić, M., Bjelajac, B., & Ivetić, V.(2003). Registracija veterinarskih lekova u skladu sa zakonskom regulativom i naša iskustva. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 47-49.

 

 

Grbić, S., Nedić, D., Santini, G., Balsini, E., & Arboledas, R.(2003). Sistem identifikacije životinja i zaštita zdravlja životinja: dvija rutinske aktivnosti veterinarske službe koje će doprinijeti integraciji proizvođača i uzgajivača stoke BiH na tržište eu. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 111-114.

 

 

Baltić, M., Nedić, D., & Dragičević, O.(2003). Meso i zdravlje ljudi. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 139-143.

 

 

Kalaba, V., Nedić, D., & Bjelajac, B.(2002). Kontrola higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla na području Republike Srpske. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 87-90.

 

 

Kalaba, V., Nedić, D., & Bjelajac, B.(2002). Mikrobiološka slika priordnih začina. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 91-92.

 

 

Nedić, D.(2001). Organizacija veterinarske službe i kombatibilnost sa EU propisima. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 3-17.

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D.(2001). Namirnice - izvor rezistentnih sojeva mikroorganizama. Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinžinjerstvo i marketing, 70-74.

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D.(2001). Uticaj rezidua antibiotika i sulfonamida na aktivnost bakterija mlečne žlezde. Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinžinjerstvo i marketing, 31-34.

 

 

Mijačević, Z., Nedić, D., & Bulajić, S.(2001). Rezidue veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla - monitoring. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 86-91.

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D.(2001). Survigin and therapeutic potential of probiotic microorganisms in fermented milk. Acta veterinaria, 325-332.

 

 

Wojciechowski, K., Paskin, R., Pite, L., Hruska, K., & Nedić, D.(2001). Iniciranje implementacije projekta tehničke saradnje od strane organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 109-114.

 

 

Kljajić, R., Mašić, Z., Nedić, D., & Tešić, M.(2001). Obrazovanje veterinara za 21. Vek - evropski trendovi i akreditaciona šema. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 18-23.

 

 

Kljajić, R., Mašić, Z., Mitrović, R., & Nedić, D.(2001). Osiromašeni uranijum i aktuelna radijaciona situacija u oblasti animalne proizvodnje. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 153-157.

 

 

Đuričić, B., Nedić, D., Ristić, N., & Trkulja, R.(2001). Epizootiološka slika bolesti plavog jezika (bluetongue) na balkanskom poluostrvu. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 105-108.

 

 

Baltić, M., Nedić, D., Sinovec, S., & Stojanović, J.(2001). Osnovni parametri kontrole namirnica za uključivanje u međunarodni promet. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 73-75.

 

 

Nedić, D., & Mijačević, Z.(2000). Definisanje kvaliteta sirovog mleka na osnovu količine belančevina. Veterinarski glasnik, 47-55.

 

 

Nedić, D.(1998). Spongiformna encefalopatija goveda. Poljoprivredni kalendar, 65-67.

 

 

Nedić, D., Bjelajac, B., & Šarić, M.(1997). Značaj zdravstvene zaštite životinja za povećanje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja. Agroznanje - nauka-poljoprivreda-iskustvo, 85-92.

 

 

Jugović, N., Ćirković, M., & Nedić, D.(1997). Stanje i proizvodni razvoj ribarstva u Republici Srpskoj. Agroznanje - nauka-poljoprivreda-iskustvo, 71-77.

 

 

Čaklovica, F., Škandro-Kazić, M., Nedić, D., Varadin, B., & Saračević, L.(1992). Istraživanje kontraminarnosti puževa u BiH olovom i živom. Veterinarija, 0-0.

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Lončaervić, S., & Nedić, D.(1991). Prinosi i neka kvalitativna svojstva mesa puževa, ježeva i kornjača. Vetarinarija, 0-0.

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Nedić, D., & Škandro-Kazić, M.(1991). Higijenska ispravnost mesa peradi i prerađevina analiziranih u periodu 1986-1990 u Zavodu za higijenu životnih namirnica Vetarinarskog fakulteta u Sarajevu. Peradarstvo, 0-0.

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Gagić, A., Karić, R., Lončarević, S., Nedić, D., & Škandro-Kazić, M.(1991). Klaoničke vrijednosti brojlera Hubrodržanih u ekstenzivnim uslovima. Veterinarija, 315-320.

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Lončarević, S., Nedić, D., Škandro-Kazić, M., & Kumašin, L.(1990). Mikrobiološka ispravnost sirovina i nekih proizvoda prehrambene industrije. Žito hleb, 167-171.

 

 

Milanović, A., Čaklovica, F., Nedić, D., Lončarević, S., Škandro-Kazić, M., & Hadžić, J.(1990). Proizvodna higijena nekih pogona pekarske industrije i industrije polugotovih i gotovih jela. Žito hleb, 171-175.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mirilović, M., Nedić, D., Vejnović, B., Đurić, S., Gudurić, D., & Tajdić, N. (2017). Životni ciklus veterinarske prakse (LIFE CYCLE OF VETERINARY PRACTICE). Zbornik radova sa naučnog skupa-28. savjetovanje veterinara Srbije (pp. 14-20). Zlatibor: -

 

 

Blagojević, M., Zdravković, M., Nedić, D., Đurić, S., & Prokić-Bolka, B. (2017). A occipitalis kod tekunice (Citellus citellus). A. OCCIPITALIS IN THE GROUND SQUIRREL (CITELLUS CITELLUS). Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) sa međunarodnim učešćem (pp. 145-146). Teslić: -

 

 

Radovanović-Savić, R., Bulajić, S., Stajković, S., Babić, M., Mikić, L., Bošković, S., & Nedić, D. (2017). Karakteristike tradicionalne proizvodnje sira na području opštine Teslić. CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL PRODUCTION OF CHEESE IN THE REGION OF MUNICIPALITY TESLIĆ. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 73-74). Teslić: -

 

 

Golić, B., Nedić, D., & Dojčinović, S. (2017). Kapaciteti akreditovanih ispitnih laboratorija za hranu u Bosni i Hercegovini u odnosu na područja akreditacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 83-84). Teslić: -

 

 

Golić, B., & Nedić, D. (2017). Mikrobiološki kriterijumi u hrani za životinje - osvrt na legislativu u BiH i Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 73-74). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Miriliović, M., Teodorović, V., Tajdić, N., Vejnović, B., & Đurić, S. (2017). Menadžment, planiranje i biznis plan veterinarske prakse. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 67-70). Teslić: -

 

 

Tajdić, N., Mirilivoić, M., Nedić, D., Vejnović, B., & Đurić, S. (2017). Mogućnosti primjene Kano modela u merenju stepena zadovoljstva korisnika veterinarskih usluga. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 65-66). Teslić: -

 

 

Mirilović, M., Teodorović, V., Nedić, D., Tajdić, N., Vejnović, B., & Đurić, S. (2017). Menadžment veterinarske prakse. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 63-64). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mirilović, M., Teodorović, V., Tajdić, N., Đurić, S., & Vejnović, B. (2017). Dobar menadžer veterinarske prakse. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine (pp. 59-60). Teslić: -

 

 

Stevanović, O., Nikolić, S., Mandić, V., Nedić, D., Sekulić, Ž., & Pavlović, I. (2017). Toksokaroza i ankilostomoza kod lisica (Vulpes Vulpes) u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine (pp. 53-54). Teslić: -

 

 

Stevanović, O., Nedić, D., Stanišić, M., Bojinović, J., & Čelić, M. (2017). Iskustva sa fasciolozom kod ovaca u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine (pp. 35-36). Teslić: -

 

 

Golić, B., Nedić, D., & Dojčinović, S. (2017). Kapaciteti akreditovanih ispitnih dijagnostičkih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini u odnosu na područja akreditacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine (pp. 31-32). Teslić: -

 

 

Marić, J., Obrenović, S., & Nedić, D. (2017). Psi kao značajna karika u širenju leptospiroze. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine (pp. 25-28). Teslić: -

 

 

Nikolić, S., Goletić, T., Marić, J., Sladojević, Ž., Kasagić, D., Santrač, V., Nedić, D., & Stevanović, O. (2017). Prvi slučaj visokopatogene influence ptica H5N8 u Republici Srpskoj - Bosna i Hercegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine (pp. 23-24). Teslić: -

 

 

Pećanac, B., Aničić, J., Dojčinović, S., & Nedić, D. (2016). Cadmium in beef, pork and chicken meat. Zbornik radova sa naučnog skupa-III International congress "Food Technology, Quality and Safety" (pp. 335-340). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Stevanović, O., Santrač, V., Kudić, M., Sabljić, M., Zahirović, D., & Nedić, D. (2016). Pojava kriptospordioze na farmi mljiečnih goveda u Republici Srpskoj (BiH). Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 98-99). Banja Luka: -

 

 

Stevanović, O., Nikolić, S., Babić, R., & Nedić, D. (2016). Hemonhoza u Republici Srpskoj: naša iskustva i buduće aktivnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 94-95). Banja Luka: -

 

 

Dojčinović, S., Nedić, D., Golić, B., Pećanac, B., Babić, A., Golić, M., & Aničić, J. (2016). Ispitivanje prisustva aflatoksina B1 u hrani za životinje u 2015. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 84-85). Banja Luka: -

 

 

Golić, B., Nedić, D., Dojčinović, S., Golić, M., & Mijačević, Z. (2016). Prisustvo i enteroteksogeni potencijal koagulaza pozitivnih strafilokoka u mladom siru. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 84-85). Banja Luka: -

 

 

Brkić, Z., Ilić, T., & Nedić, D. (2016). Ispitivanje nivoa kontaminacije mikroorganizmima površina koje dolaze u kontakt sa mesom u odeljenju za rasjecanje mesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 65-66). Banja Luka: -

 

 

Stevanović, O., Gajić, B., Egić, B., Vrebac, M., Pavlović, I., & Nedić, D. (2016). Strongyloides stercoralis infekcija kod pomeranskog špica: prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 77-78). Banja Luka: -

 

 

Stevanović, O., Subić, I., Marić, J., Santrač, V., & Nedić, D. (2016). Monitoring nad klasičnom kugom svinja u populaciji divljih svinja na teritoriji Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 20-21). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Golić, B., Nikolić, S., Dojčinovič, S., Stevanović, O., Kasagić, D., Kalaba, V., & Marić, J. (2016). Pregled pojave salmoneloza u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 18-19). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Marić, J., Stevanović, O., Kasagić, D., Trkulja, R., Nikolić, S., & Babić, R. (2016). Pregled veterinarsko epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2015. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 16-17). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Golić, B., Sonja, N., Dojčinović, S., Stevanović, O., Kasagić, D., Kalaba, V., & Marić, J. (2016). Salmoneloza kao javnozdravstveni problem u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVIII Simpozijum Epizootiologa i epidemiologa (pp. 105-106). -: -

 

 

Nedić, D., Marić, J., Stevanović, O., Kasagić, D., Nikolić, S., & Babić, R. (2016). Veterinarsko epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u 2015. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVIII Simpozijum Epizootiologa i epidemiologa (pp. 24-25). -: -

 

 

Nedić, S., Stevanović, O., Jovanović, L., Stevanović Đorđević, S., Đurić, M., Nedić, D., & Kirovski, D. (2016). Breed differences in blood biochemical parameter concentrations between lactating busha and holstein cows. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2016" (pp. 0-0). -: -

 

 

Kirovski, D., Nedić, S., Nedić, D., Đurić, M., Jovanović, L., Ignjatović, M., & Vranješ-Đurić, S. (2015). Signifance of cortisol detection in milk of dairy cows, with different milk yield. Zbornik radova sa naučnog skupa-Fourth International Symposium and XX scientific conference of agronomists of Republic of Srpska (pp. 205-206). Bijeljina: -

 

 

Santrac, V., Stevanović, O., Nikolić, S., & Nedić, D. (2015). Clinical veterinary bacteriology as reference for finding paenibacillus larvae in apiaries. Zbornik radova sa naučnog skupa-44th Apimondia International Apicultural Congress (pp. 189-189). Daejeon, Korea: -

 

 

Kirovski, D., Nedić, S., Trifković, J., Jovanović, L., Čebulj-Kadunc, N., Kobal, S., Nedić, D., & Snoj, T. (2015). Monitoring cortisol level in Hair as non-invasive tool for stress assessment in Cattle. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sixth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015" (pp. 690-691). Jahorina: -

 

 

Pećanac, B., Baltić, M., Đorđević, V., Nedić, D., Starčević, M., Dojčinović, S., & Baltić, T. (2015). Comparison of bacteriological status during ripening of traditional fermented sausages filled into different diameter artificial casings. Zbornik radova sa naučnog skupa-International 58th Meat Industry Conference "Meat Safety and Quality; Where it goes?" (pp. 221-226). Zlatibor: -

 

 

Subić, I., Veličković, N., Obreht, D., Kasagić, D., Nedić, D., & Djan, M. (2015). Genetic variability of wild boar population from Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Simpozijum genetičara u BiH "Biotehnologija u medicini i poljoprivredi" (pp. 25-25). Banja Luka: Medicinski Fakultet, Banja Luka

 

 

Mirilović, M., Spomenka, Đ., Vejnović, B., Nedić, D., Tešić, M., Tajdić, N., & Stevanović, J. (2015). Tendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 77-78). Banja Luka: -

 

 

Nedić, S., Nedić, D., Ignjatović, M., Vranješ-Đurić, S., Jovanović, L., & Kirovski, D. (2015). Kortizol u mleku - pouzdani indikator stresa kod krava. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 86-87). Banja Luka: -

 

 

Babić, A., Pećanac, B., Nedić, D., Lovrić, S., Rujević, D., & Golubović, D. (2015). Analiza kvaliteta sirovog miljeka u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 70-71). Banja Luka: -

 

 

Pećanac, B., Nedić, D., Babić, A., Golić, M., & Aničić, J. (2015). Sadržaj nitrita u različitim proizvodima od mesa sa teritorije Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 68-69). Banja Luka: -

 

 

Ilić, T., Brkić, Z., Golić, B., Kalaba, V., Kasagić, D., & Nedić, D. (2015). Mikrobiološka ispravnost hrane tokom 2014. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 66-67). Banja Luka: -

 

 

Golić, B., Mijačević, Z., Bulajić, S., Velebit, B., & Nedić, D. (2015). Nalaz koagulaza pozitivnih strafilokoka u Vlašičkom siru. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 62-63). Banja Luka: -

 

 

Kasagić, D., Kalaba, V., Golić, B., Dojčinović, S., Babić, R., Subić, I., & Nedić, D. (2015). Iskustva u pripremi hranjivih podloga za mikroorganizme u akreditovanoj laboratoriji. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 60-61). Banja Luka: -

 

 

Kalaba, V., Golić, B., Kasagić, D., Nedić, D., & Dojčinović, S. (2015). Utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti vode na farmama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 58-59). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Pećanac, B., Grujić, R., Babić, A., Sarić, N., Golić, M., & Aničić, J. (2015). Rezultati laboratorijskog ispitivanja prisustva aditiva u hrani u periodu 2014-2015. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 49-49). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Golić, B., Dojčinović, S., Kalaba, V., Kasagić, D., Ilić, T., & Brkić, Z. (2015). Trovanje hranom uzrokovano patogenim mikroorganizmima. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 48-48). Banja Luka: -

 

 

Nikolić, S., Nedić, D., Santrač, V., Babić, R., & Marić, J. (2015). Analiza monitoringa bjesnila nakon oralne vakcinacije lisica na teritoriji Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 33-34). Banja Luka: -

 

 

Brkić, Z., Ilić, T., Marić, J., Stevanović, O., & Nedić, D. (2015). Rezultati seroloških ispitivanja u JU Veterinarskom institutu Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" tokom 2014. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 33-34). Banja Luka: -

 

 

Marić, J., Santrač, V., Nikolić, S., Stevanović, O., & Nedić, D. (2015). Leptospiroza u Republici Srpskoj tokom 2014-2015. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 31-32). Banja Luka: -

 

 

Stevanović, O., Marić, J., & Nedić, D. (2015). Seroprevalenca paratuberkuloze goveda u Republici Srpskoj-Bosni i Hercegovini i potreba za aktivnim nadzorom sa ciljem kontrole bolesti. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 25-26). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Trkulja, R., Marić, J., Santrač, V., Nikolić, S., Babić, R., Subić, I., & Stevanović, O. (2015). Zoonoze, profesionalni rizik za veterinare. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 25-26). Banja Luka: -

 

 

Santrač, V., Nedić, D., Nikolić, S., & Stevanović, O. (2015). Klinička veterinarska bakteriologija u dokazivanju uzročnika Paenibacillus larvae na pčelinjacima. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) (pp. 19-20). Banja Luka: -

 

 

Pećanac, B., Nedić, D., & Dojčinović, S. (2014). Mercury in fish and fish products. Zbornik radova sa naučnog skupa-II International Congress "Food Technology, Quality and Safety" (pp. 62-62). Novi Sad: -

 

 

Kirovski, D., Snoj, T., Nedić, S., Nedić, D., Čebulj-Kadunc, N., & Kobal, S. (2014). Non-invasive methods for detectic chronic stress in dairy cows. Zbornik radova sa naučnog skupa-First Dairycare Conference 2014 (pp. 46-46). Copenhagen, Holandija: -

 

 

Babić, R., Oliver, S., Nikolić, S., Nedić, D., & Borković, M. (2014). Prvi slučaj parafilarioze goveda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 79-80). Teslić: -

 

 

Dojčinovič, S., Nedić, D., Pećanac, B., & Baltić, M. (2014). Kvalitet pašteta na banjalučkom tržištu ispitivanih u 2013. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 63-64). Teslić: -

 

 

Dojčinović, S., Nedić, D., Pećanac, B., & Baltić, M. (2014). Kvalitet barenih kobasica na banjalučkom tržištu ispitivanih u 2013. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 61-62). Teslić: -

 

 

Babić, R., Nikolić, S., Nedić, D., Stevanović, O., Santrač, V., & Veljović, S. (2014). Streptococcus suis tip -1: uzročnik fatalne hemoragične septikemije prasadi. Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 39-40). Teslić: -

 

 

Stevanović, O., Stojiljković, M., Vejnović, B., Ivanov, S., & Nedić, D. (2014). Basic morphometric analysis of karakachan sheep in Serbia (Osnovna morfometrijska analiza Karakačanske ovce u Srbiji). Zbornik radova sa naučnog skupa-III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agranomists of Republic of Srpska (pp. 177-178). Trebinje: -

 

 

Nedić, D., Trkulja, R., & Tešić, M. (2014). Menadžment u suzbijanju bruceloze. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXV Seminar za inovacije znanja veterinara (pp. 157-165). Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd

 

 

Tešić, M., Nedić, D., & Plavšić, B. (2014). Primena ekonomike i menadžmenta u kontroli produktivnosti i zaštiti zdravlja životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXV Seminar za inovacije znanja veterinara (pp. 147-155). Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd

 

 

Nedić, D., Trkulja, R., & Marić, J. (2013). Kontrola bruceloze u Bosni i Hercegovini, iskustva i ograničenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni simpozijum "Bruceloza u Jugoistočnoj evropi" (pp. 30-38). Niš, Srbija: -

 

 

Santrač, V., Nedić, D., Marić, J., Nikolić, S., Vasilijev, S., Cvetković, J., Sofronić, L., Micić, S., Stanimirović, A., Nedić, S., & Todorovoić, B. (2013). Mogu li dva žarišta trihineloze sa nalazom Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinela pseudospiralis argumentovati isključivanje trihineloskopije u rutinskoj veterinarskoj dijagnostici. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 21-22). Teslić: -

 

 

Marić, J., Ilić, T., Brkić, Z., Santrač, V., Trkulja, R., & Nedić, D. (2013). Leptospira hardjo - Rezultati aktivno sprovedenog serološkog nadzora goveda. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 22-23). Teslić: -

 

 

Trkulja, R., Nedić, D., Golić, B., Kasagić, D., Santrač, V., & Marić, J. (2013). Efekti programa kontrole zdravstvenog stanja životinja u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 15-16). Teslić: -

 

 

Santrač, V., Nedić, D., Marić, J., Kasagić, D., Nikolić, S., Babić, R., & Trkulja, R. (2013). Izazov nazvan šmalenberg virus (Schmallenberg virus) od metagenomike u Njemačkoj do dijagnostičke spremnosti u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 24-25). Teslić: -

 

 

Dojčinović, S., Nedić, D., Nikolić, S., & Golić, B. (2013). Ispitivanje prisustva aflatoksina u hrani za životinje sirovom i sterilizovanom mlijeku. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 74-75). Teslić: -

 

 

Tešić, M., Teodorović, V., Mirilović, M., Dimitrijević, M., Nedić, D., Živojinović, M., & Stojiljković, L. (2012). Effect of the application of the trichinellosis control program in the endemic part of Serbia. Zbornik radova sa naučnog skupa-Biologial Food Safety & Quality (pp. 78-80). Beograd, Srbija: -

 

 

Trkulja, R., & Nedić, D. (2012). Javno zdravstveni i ekološki značaj kontrole bruceloze u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni kongres ekologa (pp. 545-554). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

 

 

Hadžović, D., Mehmadbašić Devedžić, Z., Nemet, A., Batinić, S., & Nedić, D. (2012). Provođenje mjera kontrola bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009 - decembar 2011. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi internacionalni epizootiološki dani i 14. Eizootiološki dani Srbije (pp. 249-250). Beograd, Srbija: -

 

 

Mehmedbašić Devedžić, Z., Hadžović, D., Nemet, A., Batiić, S., Bujinović, O., & Nedić, D. (2012). Provođenje mjera kontrola bruceloze mliječnih goveda u Bosni i Hercegovini u 2011. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi internacionalni epizootiološki dani i 14. epizootiološki dani Srbije (pp. 85-90). Beograd, Srbija: -

 

 

Nedić, D., Velić, L., Beširević, H., Obradović, Z., & Mehmedbašić Devedžić, Z. (2011). Rabies in Bosnia and Herzegovina in the period 2006-2010. Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Workshop for Rabies (pp. 10-11). Nancy, Francuska: -

 

 

Nedić, D., Mehmedbašić Devedžić, Z., Trkulja, R., Hadžović, D., & Nemet, A. (2011). Pregled mjera kontrole bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009 - juni 2011 godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 243-244). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Nedić, D., Batinić, S., Kaukčija, F., & Mehembašić Devedžić, Z. (2011). Pregled kvaliteta ovlašćenih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 241-242). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Novalina, M., Marković, T., Ivanić, B., Kadirić, B., Dikić, B., Čojo, R., Đuričić, B., Vujnović, O., & Nedić, D. (2011). Epizootiološka istraživanja Q groznice goveda i ovaca u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 191-194). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Nedić, D., & Mehmedbašić Devedžić, Z. (2011). Epizootiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2010 - jun 2011 godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 189-190). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Nedić, D., Mehmedbašić Devedžić, Z., Hadžović, D., & Trkulja, R. (2011). Implementation of disease control measures for brucellosis of small ruminants in Bosnia and Herzegovina for the period Januar 2009 - December 2010. Zbornik radova sa naučnog skupa-Brucellosis 2011, International Research Conference, Including the 64th Brucellosis Research Conference (pp. 90-91). Buenos Aires, Argentina: -

 

 

Brenjo, D., Antonić, B., Grujić, R., Nedić, D., & Đerić, Z. (2011). Procena rizika u tradicionalnoj proizvodnji hercegovačkog pršuta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodno 56. savjetovanje industrije mesa (pp. 93-94). Tara: -

 

 

Tanković, S., Nedić, D., Smajlović, M., Članjak, E., Bilandžić, N., Janković, S., Vesković-Moračanin, S., & Cerkvenik Flajs, V. (2011). Pouzdanost Eliza metode u detekciji hloramfenikola u mesu kalifornijske pastrmke. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodno 56. Savjetovanje industrije mesa (pp. 83-84). Tara: -

 

 

Trkulja, R., Nedić, D., & Hadžović, D. (2011). Control of brucellosis in small ruminants in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-19th International Congress of Mediterannean Federation of Health and Production of Ruminants (pp. 76-80). Beograd, Srbija: -

 

 

Kovač, Ž., Nedić, D., Kolašinac, E., & Slaviša, K. (2011). Pregled rezultata izdavanja rješenja za uvoz u Bosnu i Hercegovinu pošiljaka živih životinja i prozivoda životinjskog porijekla. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 174-175). Teslić: -

 

 

Tahirović, V., Nedić, D., Čobanov, D., & Tanković, S. (2011). Značaj donošenja propisa o nusproizvodima životinjskog porijekla. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 172-173). Teslić: -

 

 

Kaukčija, F., Nedić, D., Tanković, S., Kolašinac, E., Nemet, A., & Radović, N. (2011). Propisi koji su objavljenu u 2010 i 2011. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 168-169). Teslić: -

 

 

Dumović, I., & Nedić, D. (2011). Efekti primjene zakona o zaštiti dobrobiti životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 166-167). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Batinić, S., Kaukčija, F., & Mehmadbašić Devedžić, Z. (2011). Pregled kapaciteta ovlašćenih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 164-165). Teslić: -

 

 

Tanković, S., Nedić, D., Smajlović, M., Članjak, E., Bilandžić, N., Janković, S., Vesković Moračanin, S., & Cerkvenik Flajs, V. (2011). Značaj validacije ELISA metode u detekciji hloramfenikola u mesu kalifornijske pastrmke. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 144-145). Teslić: -

 

 

Javor-Korjenić, I., & Nedić, D. (2011). Sistem nadzora za dobijanje međunarodno priznatog kontrolisanog statusa po pitanju bovine spongiformne encefalopatije. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 74-75). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (2011). Svjetska godina veterinarstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 53-54). Teslić: -

 

 

Mehmedbašić Devedžić, Z., Nedić, D., Hadžović, D., Batinić, S., & Nemet, A. (2011). Mjere kontrole salmoneloze kod živine u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 45-46). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mehmedbašić Devedžić, T., & R;, H. (2011). Provođenje kontrola bruceloze malih preživara u BiH u periodu januar 2009 - decembar 2010. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 43-44). Teslić: -

 

 

Nedić, D., & Mehmedbašić Devedžić, Z. (2011). Pregled epizootiološke situacije u Bosni i Hercegovini u periodu 2010. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (pp. 25-26). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mehmedbašić Devedžić, Z., Trkulja, R., & Hadžović, D. (2011). Provođenje mjera kontrola bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009-decembar 2010. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi Internacionalni epizootiološki dani (pp. 144-145). Sijarinska banja: -

 

 

Nedić, D., & Mehmedbašić Devedžić, Z. (2011). Pregled epizoootiološke situacije u Bosni i Hercegovini u periodu januar-decembar 2010. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi internacionalni epizootiološki dani (pp. 6-7). Sijarinska banja: -

 

 

Nedić, D., Mehmedbašić Devedžić, Z., & Batinić, S. (2010). Pojava određenih zaraznih bolesti životinja u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2005 - juni 2010. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 178-179). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., & Mehmedbašić Devedžić, Z. (2010). Pripremljenost i planiranje hitnih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 165-166). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Trkulja, R., Mehmedbašić, Z., & Hadžović, D. (2010). Upravljanje borbom protiv bruceloze u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Savetovanje veterinara Srbije (pp. 124-126). Zlatibor: -

 

 

Baltić, M., Nedić, D., Đurić, J., Dimitrijević, M., Karabasil, N., & Kilibarda, N. (2010). Hrana i večna briga za zdravlje. Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 63-64). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Čobanov, D., Tanković, S., Mehembašić Devedžić, Z., & Batinić, S. (2010). Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u 2009 godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 21-22). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Marković, T., Lukić, B., Čojo, R., Nedić, D., & Lukić, N. (2010). Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005 do 2009. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Epizootiološki dani (pp. 4-5). Topola: -

 

 

Nedić, D., Čobanov, D., Tanković, S., Mehmedbašić Devedžić, Z., & Batinić, S. (2010). Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. od 2009. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Epizootiološki dani (pp. 4-5). Topola: -

 

 

Nedić, D., Trkulja, R., & Velić, R. (2009). Brucellosis in Bosnia and Herzegovina - Program. Zbornik radova sa naučnog skupa-MetaNET Project Thematic Scientific Conference (pp. 33-34). Struga, Makedonija: -

 

 

Milijević, A., Kasagić, D., Nedić, D., Tajdić, N., & Tešić, M. (2009). Poslovna aktivnost veterinarske stanice "Banja Luka" u sprovođenju programa eradikacije bruceloze. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije (pp. 208-210). Beograd: -

 

 

Tajdić, N., Krstić, B., Nedić, D., & Tešić, M. (2009). Konkurentnost komerijalnih gazdinstava u proizvodnji mleka na osnovu veličine stada. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije (pp. 197-198). Beograd: -

 

 

Nedić, D., Tešić, M., & Tajdić, N. (2009). Menadžment veterinarske prakse u novim uslovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije (pp. 182-183). Beograd: -

 

 

Tešić, M., Nedić, D., Aleksić, Z., Tajdić, N., & Radisavljević, K. (2009). Značaj ekonomike i menadžmenta u kontroli zdravlja životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije (pp. 178-181). Beograd: -

 

 

Dujmović, I., Nedić, D., & Čekić, S. (2009). Značaj donošenja zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 193-194). Jahorina: -

 

 

Nedić, D., & Tešić, M. (2009). Organizacija i menadžment veterinarske službe u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 29-32). Jahorina: -

 

 

Nedić, D. (2009). Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 25-28). Jahorina: -

 

 

Nedić, D. (2009). Analiza stanja zaraznih bolesti životinja i planiranje njihovog suzbijanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum XI Epizootiološki dani (pp. 5-8). Apatin: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Trkulja, R., & Marković, T. (2009). Veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2008. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum XI Epizootiološki dani (pp. 2-4). Apatin: -

 

 

Dujmović, I., Nedić, D., Čekić, S., & Mehmedbašić, Z. (2008). Predstavljanje nacrta Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 158-159). Teslić: -

 

 

Čekić, S., & Nedić, D. (2008). Registracija veterinarskih lijekova u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 156-157). Teslić: -

 

 

Tanković, S., Nedić, D., & Fejzić, N. (2008). Plan i provedba monitoringa rezidua određenih supstanci u ribama i ribljim proizvodima u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 148-149). Teslić: -

 

 

Tanković, S., Nedić, D., & Fejzić, N. (2008). Standardi u pogledu maksimalno dozvoljenih količina veterinarskih lijekova, hormona, pesticida, teških metala, mikotoksina i drugih kontaminata u namirnicama životinjskog porijekla u Bosni i Hercegov. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 120-121). Teslić: -

 

 

Trkulja, R., Santrač, V., Despotović, D., & Nedić, D. (2008). Bruceloza u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 21-22). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mehmedbašić, Z., Čobanov, D., & Tanković, S. (2008). Analiza aktuelne veterinarsko-epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 19-20). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Santrač, V., Marić, J., Despotović, D., Nedić, D., & Marković, T. (2008). Brueloza preživara u Republici Srpskoj u periodu 2001-2007. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Epizootiološki dani (pp. 257-261). Tara: -

 

 

Jevtić, Z., & Nedić, D. (2007). Lekovi za pčele registrovani u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 229-230). Banja Luka: -

 

 

Kadirić, V., Nedić, D., Ilić, T., & Baltić, M. (2007). Ispitivanje strukture klanja stoke u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 151-152). Banja Luka: -

 

 

Kreštalica, S., Baltić, M., Nedić, D., Tešić, M., & Lekić-Aranđelović, I. (2007). Obim i struktura uvoza životinja za tov i klanje u BiH od 2002. do 2005. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 134-135). Banja Luka: -

 

 

Lazić, V., Tešić, M., Nedić, D., Fejzić, N., & Madžarac, M. (2007). Identifikacija i kontrola kretanja životinja na nivou regionalne kancelarije Bijeljina. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 116-118). Banja Luka: -

 

 

Babić, R., Trkulja, R., Nikolić, S., & Nedić, D. (2007). Klasična kuga svinja u Bosni i Hercegovini - stanje i suzbijanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 80-81). Banja Luka: -

 

 

Baltić, M., Tešić, M., Nedić, D., Bunčić, S., & Kljajić, R. (2007). Proizvodnja mesa u svetu, Evropskoj uniji, Srbiji i Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 37-38). Banja Luka: -

 

 

Tešić, M., Kljajić, R., Nedić, D., Fejzić, N., Tajdić, N., & Lazić, V. (2007). Savremeni aspekti upravljanja veterinarskom praksom. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 25-28). Banja Luka: -

 

 

Trkulja, R., Nedić, D., & Kalaba, L. (2007). Perspektiva i izazovi za veterinarske službe u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 21-24). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., & Marković, T. (2007). Epizootiološka situacija trihineloze (Trichinellosis) na području Republike Srpske u periodu 1997-2006. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Epizootiološki dani (pp. 109-110). Požarevac: -

 

 

Nedić, D., Kadirić, V., Mitrović, N., Trkulja, R., & Bjelajac, B. (2007). Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Epizootiološki dani (pp. 6-8). Požarevac: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Bijelić, S., Marković, T., & Marić, J. (2006). Pojava klasične kuge svinja na prostoru Republike Srpske u periodu 2004-2005. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 123-124). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D. (2006). Harmonizacija domaćih veterinarskih propisa sa propisima Evropske Unije - šansa za razvoj i uslov za priključenje evropskoj uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Clinica veterinaria 2006 (pp. 4-5). Neum: -

 

 

Santrač, V., Marić, J., Nedić, D., Trkulja, R., Bjelajac, B., & Golubović, S. (2006). Bjesnilo 2005-2006 u RS. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 51-52). Teslić: -

 

 

Santrač, V., Marić, J., Mitrović, N., Nedić, D., Trkulja, R., Bjelajac, B., & Golubović, S. (2006). Bruceloza - 2001-2006 u RS - potreba za efikasnijim mjerama. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 22-23). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Trkulja, R., Bjelajac, B., Marić, J., Santrač, V., & Kadirić, V. (2006). Analiza veterinarsko-epidemiološke situacija i novih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 17-19). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Bjelajac, B., & Marić, J. (2006). Rasprostranjenost bruceloze preživara na teritoriji RS u periodu 2002-2005. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Epizootiološki dani (pp. 87-88). Novi Sad: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Trkulja, R., Bjelajac, B., Marić, J., & Santrač, V. (2006). Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u 2005. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Epizootiološki dani (pp. 12-14). Novi Sad: -

 

 

Grbić, S., Nedić, D., Dubinović, G., & Ilić, M. (2005). Registracija imanja i identifikacija goveda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 234-240). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Mijačević, Z., Bjelajac, B., Mitrović, N., & Babić, A. (2005). Analiza nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka. Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 154-155). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Bjelajac, B., Trkulja, R., & Kadirić, V. (2005). Analiza veternarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 5-6). Zlatibor: -

 

 

Jevtić, Z., Nedić, D., Ivetić, V., Bjelajac, B., & Ilić, M. (2005). Način propisivanja i izdavanja lekova i lekovitih dodataka koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 92-93). Teslić: -

 

 

Pavlović, R., Nedić, D., Jokić, S., & Kalaba, L. (2005). Obrazovanje i obaveštavanje stočara i šire javnosti u cilju efikasnijeg rada vetarinarske službe. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 83-83). Teslić: -

 

 

Tešić, M., Kljajić, R., Nedić, D., Trkulja, R., Stevančević, M., & Bjelajac, B. (2005). Primena ekonomike i menadžmenta u nacionalnoj strategiji kontrole zdravlja životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 67-67). Teslić: -

 

 

Babić, A., Nedić, D., Mitrović, N., Čolović, Z., Pećanac, B., & Marković, T. (2005). Rezultati nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Republici Srpskoj u periodu novembar 2004. - april 2005.. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 50-51). Teslić: -

 

 

Karabasil, N., Nedić, D., Teodorović, V., Dimitrijević, M., & Baltić, M. (2005). Kontrola proizvodnog procesa klanja stoke. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 40-41). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Babić, A., Čolović, Z., Pećanac, B., Lazarević, V., & Marković, T. (2005). Analiza prvih rezultata nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 38-39). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mijačević, Z., Bjelajac, B., & Mitrović, N. (2005). Prednost uvođenja nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 37-37). Teslić: -

 

 

Mijačević, Z., Nedić, D., Božić, T., & Bulajić, S. (2005). Kontrola rezidua antibiotika u namirnicama, odgovornost i obaveze. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 36-36). Teslić: -

 

 

Kljajić, R., Nedić, D., Tešić, M., Stevančević, M., Trkulja, R., & Bjelajac, B. (2005). Evropska strategija za bezbednost hrane. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 35-35). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Bjelajac, B., & Kadirić, V. (2005). Stanje i ocjena veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2004. godini u odnosu na prethodni period. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 17-18). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Kubelka, D., Nedić, D., & Marković, T. (2005). Efficiency of veterinary - sanitary measures for ruminant brucellosis control. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi simpozijum o zoonozama s međunarodnim učešćem (pp. 78-78). Sarajevo: -

 

 

Marić, J., Mitrović, N., Santrač, V., Sarić, M., Despotović, D., Nedić, D., & Kubelka, D. (2005). Seroprevalence of brucellosis in ruminants in Republic of Srpska from 2001 to 2004. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi simpozijum o zoonozama s međunarodnim učešćem (pp. 70-70). Sarajevo: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Trkulja, R., Bjelajac, B., & Kadirić, V. (2005). Stanje i analiza veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Epizootiološki dani (pp. 5-7). Jagodina: -

 

 

Santrač, V., Marić, J., Golubović, S., Babić, R., Nedić, D., & Kubelka, D. (2004). Epidemiological characteristics of rabies in Republic of Srpska from 1995 to 2003. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference "Rabies in Europe" (pp. 0-0). Kijev, Ukrajina: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., & Bjelajac, B. (2004). Osnovni principi primjene menadžmenta kvaliteta u vetarinarskoj praksi. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 99-99). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Kljajić, R., & Tešić, M. (2004). Privatizacija veterinarske službe: potreba ili obaveza, prednosti i mane. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 97-8). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Mijačević, Z., & Bulajić, S. (2004). Kontrola sirovog mlijeka u cilju plaćanja mlijeka po kvalitetu. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 9-10). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Kadirić, V., & Karan, V. (2004). Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i značaj njenog praćenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 9-10). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D. (2004). Način utvrđivanja teritorijalne nadležnosti za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 131-131). Teslić: -

 

 

Grbić, S., Dubinović, G., & Nedić, D. (2004). Mogućnosti primjene sistema identifikacije i kontrole kretanja životinja u cilju zaštite zdravlja potrošača. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 126-127). Teslić: -

 

 

Tešić, M., Kljajić, R., Nedić, D., Trkulja, R., Stevančević, M., & Bjelajac, B. (2004). Strategija razvoja veterinarske prakse u uslovima tržišne konkurencije. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 121-122). Teslić: -

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D. (2004). Kontrola kritičnih tačaka u procesima prerade mleka. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 85-86). Teslić: -

 

 

Raičević, S., Nedić, D., Teodorovič, V., Poznanić, M., & Stanišić, J. (2004). Prevencija i kontrola kontaminenata industrijskih procesa i pesticida u proizvodnom lancu uzgoja živine. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 84-84). Teslić: -

 

 

Šerić, S., Fejzić, N., Ferizbegović, J., & Nedić, D. (2004). Osiguranje kvaliteta hrane - trendovi, pristupi i alati. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 79-79). Teslić: -

 

 

Baltić, Ž., & Nedić, D. (2004). Činioci od značaja za kvalitet mesa živine. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 78-78). Teslić: -

 

 

Kljajić, R., Nedić, D., & Tešić, M. (2004). Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 75-77). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Marić, J., & Santrač, V. (2004). Epizootiološka situacija bolesti plavog jezika u 2002-2003 godini u Republici. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 61-62). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Trkulja, R., Bjelajac, B., Karan, V., & Kadirić, V. (2004). Aktuelna veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u okruženju. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 13-14). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Trkulja, R., Bjelajac, B., Kadirić, V., & Karan, V. (2004). Epidemiološko-epizootiološka situacija u Republici Srpskoj tokom 2003. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti epizootiološki dani (pp. 9-10). Vlasinsko jezero: -

 

 

Nedić, D., & Grbić, S. (2004). Epidemiološki značaj identifikacije i kontrole kretanja životinja u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti epizootiološki dani (pp. 85-86). Vlasinsko jezero: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., & Lazić, V. (2004). Rezultati seroloških ispitivanja zaraznih bolesti u istočnom dijelu Republike Srpske u 2003. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti epizootiološki dani (pp. 153-154). Vlasinsko jezero: -

 

 

Santrač, V., Marić, J., Nikolić, S., Despotović, D., Šarić, M., Nedić, D., & Bjelajac, B. (2003). Serološka ispitivanja raširenosti Q-groznice kod goveda u Republici Srpskoj u periodu 2001-2003. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Savjetovanje veterinara Srbije (pp. 167-167). Zlatibor: -

 

 

Nedić, D., Mitrović, N., Trkulja, R., & Bjelajac, B. (2003). Aktuelna veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 13-14). Teslić: -

 

 

Tešić, M., Nedić, D., Kljajić, R., Trkulja, R., & Bjelajac, B. (2003). Veterinarska praska kao paradigma u primeni savremenog menadžmenta u veterinarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 125-126). Teslić: -

 

 

Nedić, D., & Mitrović, N. (2003). Epizootiološka situacija zaraznih i parazitskih bolesti životinja obaveznih prijavljivanju u Republici Srpskoj u 2002. godini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, peti Jugoslovenski epizootiološki dani (pp. 0-0). Subotica: -

 

 

Nikolić, S., Nedić, D., & Bjelajac, B. (2003). Bovina spongiformna encefalopatija - VSE. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 32-33). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (2003). Način utvrđivanja kriterijuma za podjelu obaveznih poslova na jednom veterinarsko-epidemiološkom prostoru. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 129-130). Teslić: -

 

 

Đuričić, B., Nedić, D., Laušević, D., & Pavlović, M. (2003). The epizootiological occurence of bluetongue in the central Balkans. Zbornik radova sa naučnog skupa-OIE Bluetongue, International symposium (pp. 0-0). Taormina: -

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D. (2003). Sir sa oznakom geografskog porekla - trend marketinški izazov ili neminovnost. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 75-76). Teslić: -

 

 

Mitrović, N., Nedić, D., Karan, V., & Kadirić, V. (2003). Karantin i problematika u sprovođenju karantinskih mjera. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 40-41). Teslić: -

 

 

Kljajić, R., Nedić, D., Aćamović, N., Vidić, B., & Petrović, J. (2003). Integrisani sistemi za bezbednost hrane. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 72-73). Teslić: -

 

 

Jevtić, Z., Nedić, D., Ilić, M., Bjelajac, B., & Ivetić, V. (2003). Registracija veterinarskih lekova u skladu sa zakonskom regulativom i naša iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 63-64). Teslić: -

 

 

Grbić, S., Nedić, D., Santini, G., Balsini, E., & Arboledas, R. (2003). Sistem identifikacije životinja i zaštita zdravlja životinja: dvije rutivnske aktivnosti veterinarske službe koje će doprinijeti integraciji prozivođača i uzgajivača stoke BiH na tržište EU. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 116-119). Teslić: -

 

 

Baltić, M., Nedić, D., & Dragičević, O. (2003). Meso i zdravlje ljudi. Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 74-75). Teslić: -

 

 

Santini, F., Gennaro, V., Maurizio, F., & Nedić, D. (2002). Identifikacije i kontrola kretanja životinja u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osmo savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D., & Mijačević, Z. (2002). Uslovi za proizvodnju mlijeka i procjena higijenske ispravnosti mlijeka prema Direktivi Savjeta Evropske Unije 92/46 EEC. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trednovi u mljekarstvu (pp. 1-10). Vrnjačka Banja: -

 

 

Nedić, D., Đuričić, B., Ristić, N., Pavlović, M., & Laušević, D. (2002). Koncepti i zahtjevi u planiranju programa kontrole zaraznih bolesti životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, četvrti Jugoslovenski epizootiološki dani (pp. 15-25). Mataruška Banja: -

 

 

Nedić, D. (2002). Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i svijetu, 2001-2002. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osmo savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Mijačević, Z., & Nedić, D. (2002). Überleben von Lactobacillus Acidophilus und Bidifobacterium Longum BB543 in Sauermilch. Zbornik radova sa naučnog skupa-Gemeinsames Symposium "Lebensmittel - Mittel zum Leben!" (pp. 0-0). Münster: -

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D. (2002). Monitoring rezidua veterinarskih lekova u mleku i proizvodima od mleka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mljekarstvu (pp. 18-31). Vrnjačka Banja: -

 

 

Đuričić, B., Pavlović, M., Laušević, D., Nedić, D., & Radenković-Damjanović, B. (2002). Bluetongue - mere suzbijanja i kontrole bolesti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, četvrti Jugoslovenski epizootiološki dani (pp. 84-94). Mataruška Banja: -

 

 

Nedić, D. (2002). Epidemiološka situacija po pitanju bolesti plavog jezika - opasnost za BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar - Workshop o bolesti plavog jezika (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ristić, N., Nedić, D., & Dragojlović, R. (2001). Epizootiološka situacija u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, treći Jugoslovenski epizootiološki dani (pp. 168-172). Kladovo: -

 

 

Nedić, D., & Klaus, H. (2001). Zakonski propisi Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar veterinarskih inspektora Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Ristić, N., Trkulja, R., Dragojlović, R., Kadirić, V., & Karan, V. (2001). Epidemiološka situacija kod nas i u svijetu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres veterinara Republike Srpske (pp. 17-19). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., Mijačević, Z., & Bjelajac, B. (2001). Identifikacija i kontrola kretanja životinja - epidemiološki značaj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres veterinara Republike Srpske (pp. 28-30). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D. (2001). Modernization of Milk and Beef Production in the Republic of Srpska - Bosnia and Herzegovina.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation (pp. 571-571). Atina, Grčka: -

 

 

Nedić, D. (2001). Scientific Research in Development of Food Processing Technology and Biotechnology in Bosnia-Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation (pp. 289-298). Atina, Grčka: -

 

 

Nedić, D. (2001). Slinavka i šap - neophodne mjere za sprečavanje pojave u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar - Workshop za veterinare i veterinarske inspektore (pp. 0-0). Doboj: -

 

 

Nedić, D. (2001). Veterinarski propisi Evropske Unije i Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar va veterinarske inspektore Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (2001). Organizacija veterinarske službe i kompatibilnost sa EU propisima. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske (pp. 9-10). Banja Luka: -

 

 

Mijačević, Z., Nedić, D., & Bulajić, S. (2001). Rezidue veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla - monitoring. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske (pp. 118-119). Banja Luka: -

 

 

Wojciechowski, K., Paskin, R., Pite, L., Hruska, K., & Nedić, D. (2001). Iniciranje implementacije projekta tehničke saradnje od strane organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske (pp. 13-14). Banja Luka: -

 

 

Kljajić, R., Mašić, Z., Nedić, D., & Tešić, M. (2001). Obrazovanje veterinara za 21. Vek - evropski trendovi i akreditaciona šema. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske (pp. 11-12). Banja Luka: -

 

 

Kljajić, R., Mašić, Z., Mitrović, R., & Nedić, D. (2001). Osiromašeni uranijum i aktuelna radijaciona situacija u oblasti animalne proizvodnje. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske (pp. 120-121). Banja Luka: -

 

 

Baltić, M., Nedić, D., Sinovec, S., & Stojanović, J. (2001). Osnovni parametri kontrole namirnica za uključivanja u međunarodni promet. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske (pp. 113-114). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D., & Čojo, R. (2000). Zadaci veterinarske inspekcije u novim organizacionim oblicima službe. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (Sedmo savjetovanje veterinara Republike Srpske) (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (2000). Položaj i organizacija veterinarske službe Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (Sedmo savjetovanje veterinara Republike Srpske) (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D., & Mijačević, Z. (2000). Razvoj mljekarstva u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Đuričić, B., & Ristić, N. (2000). Aktuelna epizootiološka situacija u Republici Srpskoj i svetu. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 13-14). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (2000). Mljekarstvo Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mljekarstvu (pp. 25-31). Zlatibor: -

 

 

Mijačević, Z., & Nedić, D. (2000). Značaj aditiva u preradi mleka. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 72-72). Teslić: -

 

 

Mijačević, Z., Bulajić, S., & Nedić, D. (2000). Uticaj uslova čuvanja termički obrađenog mleka na porast populacije termorezistentnih mikroorganizama i rekontaminenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 70-71). Teslić: -

 

 

Đuričić, B., Nedić, D., & Laušević, D. (2000). Q-groznica domaćih životinja - način i metode serooške dijagnostike. Zbornik radova sa naučnog skupa-Znanstveni-naučni seminar o Q-groznici (pp. 24-32). Neum: -

 

 

Baltić, M., Nedić, D., & Raičević, S. (2000). Nacionalni programi kontrole kantminenata i rezidua u namirnicama (uloga i značaj). Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 68-68). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (2000). Analiza rada veterinarske inspekcije Republike Srpske i njeni zadaci za naredni period. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Bijeljina: Narodna biblioteka "Filip VIšnjić", Bijeljina

 

 

Nedić, D. (2000). Analiza epizootiološke situacije u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Bijeljina: Narodna biblioteka "Filip Višnjić", Bijeljina

 

 

Nedić, D., Bulajić, S., & Mijačević, Z. (1999). The criteria for payment of raw milk based on hygienic quality. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Slovenian Congress "Milk and Dairy Products" (pp. 60-60). Portorož, Slovenija: -

 

 

Nedić, D. (1999). Mesto kontrole mleka u funkciji plaćanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mlekarstvu (pp. 97-104). Zlatibor: -

 

 

Čojo, R., Sabljić, B., & Nedić, D. (1999). Kontrola higijenske ispravnosti i kvaliteta namirnica životinjskog porijekla. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Simić, V., Ristić, N., & Nedić, D. (1999). Efikasnost provođenja mjera protiv zaraznih bolesti. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (1999). Veterinarska inspekcija - značaj, organizacija i propisi. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (1999). Veterinarska služba Republike Srpske - XX-XXI vijek. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D., & Mijačević, Z. (1999). Definisanje i vrednovanje kvaliteta sirovog mlijeka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Mijačević, Z., & Nedić, D. (1999). Organizacija proizvodnje i odgovornost za kvalitet mleka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Baltić, M., Nedić, D., Aleksić, J., Sinovec, S., & Tuvić, B. (1999). Međunarodni i nacionalni standard kvaliteta namirnica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (1999). Planiranje, provođenje i analiza godišnjih mjera zdravstvene zaštite životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar - Workshop za veterinare (pp. 9-0). Novo Selo, Bijeljina: -

 

 

Nedić, D. (1999). Značaj veterinarske inspekcije za zdravlje ljudi i životinja Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Novo Selo, Bijeljina: -

 

 

Nedić, D. (1998). Epizootiološka situacija u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar: Aktuelna situacija u veterinarstvu Republike Srpske (pp. 0-0). Novo Selo, Bijeljina: -

 

 

Nedić, D. (1998). Veterinarska inspekcija - stanje, uloga i zadaci. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar: Aktuelna situacija u veterinarstvu Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Simić, M., Bradonjić, S., Drašković, M., & Nedić, D. (1998). Aktuelna epizootiološka situacija kod nas i u svetu. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Kongres veterinara Jugoslavije (pp. 217-234). Beograd: -

 

 

Nedić, D. (1998). Kontrola kvaliteta mleka u funkciji plaćanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mljekarstvu (pp. 81-95). Zlatibor: -

 

 

Davidović, Ž., Drašković, M., Ilić, S., Nedić, D., Vicković, D., Pantić, V., Petrović, Z., Bulatović, M., & Trkulja, R. (1998). Dostignuća i perspektive veterinarske medicine u našoj Zemlji. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Kongres veterinara Jugoslavije (pp. 3-18). Beograd: -

 

 

Ćirković, M., Jugović, N., & Nedić, D. (1997). Stanje šaranskog ribarstva u Republici Srpskoj i mogućnosti unapređenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 281-281). Teslić: -

 

 

Mijačević, Z., Stojanović, L., & Nedić, D. (1997). Zašto, kada i kako - kontrola mleka i proizvoda od mleka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 298-302). Teslić: -

 

 

Đuričić, B., Golubović, S., & Nedić, D. (1997). Zoonoze - globalni značaj i podela. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 9-19). Teslić: -

 

 

Baltić, M., & Nedić, D. (1997). Osvrt na neke aspekte kontrole higijenske ispravnosti mesa i proizvoda od mesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 297-297). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (1997). Veterinarska služba Republike Srpske, juče - danas - sutra. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Šarić, M., & Nedić, D. (1996). Organizacija dijagnostike zaraznih bolesti životinja i kontrola higijenske ispravnosti namirnica u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Savjetovanje argonoma Republike Srpske (pp. 141-142). Banja Luka: -

 

 

Simić, M., & Nedić, D. (1996). Epizootiološka situacija u svijetu i kod nas. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 21-26). Teslić: -

 

 

Perović, T., Nedić, D., Bjelajac, B., & Trkulja, R. (1996). Veštačko osjemenjavanje, osnova razvoja govedarstva Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske (pp. 120-120). Banja Luka: -

 

 

Perović, T., Bjelajac, B., Nedić, D., & Trkulja, R. (1996). Veštačko osjemenjavanje - osnova razvoja govedarstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 105-106). Teslić: -

 

 

Nedić, D. (1996). Stanje, organizacija i zadaci veterinarske službe Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 9-17). Teslić: -

 

 

Nedić, D., Bjelajac, B., & Šarić, M. (1996). Značaj zdravstvene zaštite životinja za povećanje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske (pp. 32-33). Banja Luka: -

 

 

Nadeždin, M., Rajić, I., Koljajić, B., Radivojević, R., Latinović, R., Dujić, D., & Nedić, D. (1996). Revitalizacija i vizija razvoja animalne proizvodnje u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske (pp. 10-11). Banja Luka: -

 

 

Jugović, N., Ćirković, M., & Nedić, D. (1996). Stanje i proizvodni razvoj ribarstva u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske (pp. 26-27). Banja Luka: -

 

 

Nedić, D. (1996). Aktuelna epizootiološka situacija i uloga veterinarske inspekcije u sprečavanju pojava zaraznih bolesti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (pp. 0-0). Šamac: -

 

 

Nedić, D. (1995). Stanje u oblasti govedarstva, mljekarske i mesne industrije. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Simpozijum: ishrana, reprodukcija, zdravstvena zaštita i proizvodnja u govedarstvu (pp. 0-0). Šamac: -

 

 

Nedić, D. (1994). Stanje i mogućnosti unapređenja veterinarstva, stočarstva, proizvodnje stočne hrane i prehrambene industrije. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Savjetovanje veterinara, agronoma-stočara i tehnologa Republike Srpske (pp. 1-7). Jahorina: -

 

 

Nedić, D. (1993). Uloga i značaj veterinarske službe u ratnim uslovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvo savjetovanje veterinara Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Škandro-Kazić, M., Lončarević, S., Nedić, D., Alić, B., & Stambolić, F. (1992). Sadržaj teških metala (Hg, Pb, Cd) u nekim nekonvencionalnim izvorima proteina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Škandro-Kazić, M., Šabić, S., Nedić, D., Lončarević, S., & Alić, B. (1991). Sadržaj nekih rezidua u namirnicama animalnog porekla. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Savetovanje o aktuelnim zadacima veterinarske delatnosti u zaštiti higijenske ispravnosti namirnica (pp. 75-76). Ohrid, Makedonija: -

 

 

Nedić, D., Čaklovica, F., Milanović, A., Lončarević, S., & Škandro-Kazić, M. (1991). Antimikrobne materije u jajima društvenog i individualnog sektora. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Lončarević, S., Čaklovica, F., Milanović, A., Nedić, D., & Škandro-Kazić, M. (1991). Higijenska ispravnost goveđeg mesa iz uvoza. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Lončarević, S., Čaklovica, F., Milanović, A., & Nedić, D. (1991). Nalaz Listeria u namirnicama animalnog porijekla. Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Lončaervić, S., & Nedić, D. (1990). Prinos i neka kvalitativna svojstva mesa puževa, ježeva i kornjača. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Naučni skup poljoprivrednih stručnjaka SR BiH (pp. 80-81). Neum: -

 

 

Čaklovica, F., Milanović, A., Bunčić, S., Nedić, D., & Lončarević, S. (1989). Učestalost nalaza sulfitredukujućih klostridija na liniji klanja i primarne obrade zaklanih životinja i peradi. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Savetovanje o veterinarsko-sanitarnoj preventivi u proizvodnji i prometu sirovina i namirnica životinjskog porekla (pp. 26-26). Portorož: -

 

 

Čaklovica, F., Đurić, Z., Milanović, A., Čolić, T., & Nedić, D. (1988). Higijenska ispravnost mesa peradi i prerađevina analiziranih u periodu 1983-1987 u Zavodu za higijenu i tehnologiju namirnica Vetarinarskog fakulteta u Sarajevu i Zavodu za ekonomiku domaćinstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peradarski dani Jugoslavije (pp. 0-0). Priština: -

 

 

Milanović, A., Beganović, H., Saračević, L., Čaklovica, F., Bukmir, J., Škandro, M., & Nedić, D. (1988). Prilog istraživanju sadržaja žive i olova u ribama rijeke Bosne. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Jugoslovensko savetovanje veterinara (pp. 227-227). Primošten: -

 

 

Milanović, A., Čaklovica, F., Nedić, D., Lončarević, S., & Milanović, N. (1988). Rezidue antimikrobnih materija u mesu i mleku i prerađevinama. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiju u savremenoj stočarskoj proizvodnji (pp. 52-52). Primošten: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Nedić, D., Baltić, M., Trkulja, R., Teodorović, V., & Tešić, M. (2014). Monografija osamdeset godina Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan". Banja Luka: -.

 

 

Bjelajac, B., Kubelka, D., Šarić, M., Trkulja, R., Kalaba, V., Nedić, D., Latinović, R., Novaković, M., & Kljajić, R. (2004). Sedamdeset godina Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" u Banjoj Luci. Banja Luka: -.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Tešić, M., & Nedić, D. (2015). Ekonomika veterinarstva. Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd.

 

 

Tešić, M., Nedić, D., & Tajdić, N. (2013). Ekonomika veterinarstva - praktikum. Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd.

 

 

Tešić, M., & Nedić, D. (2011). Menadžment veterinarske prakse. Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Nedić, M. Pantelić, S. Vranješ-Đurić, D. Nedić, L. Jovanović, N. Čebulj - Kadunc, S. Kobal, T. Snoj and D. Kirovski, "Cortisol Concentrations in the Hair, Blood, and Milk of Holstein and Busha Cattle", Slov Vet Res, vol. 54, no. 4, pp. 163-72, 2017.

 

 

O. Stevanović, S. Nikolić, V. Mandić, D. Nedić, Ž. Sekulić and I. Pavlović, "Toksokaroza i ankilostomoza kod lisica (Vulpes Vulpes) u Republici Srpskoj", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 1, pp. 129-136, 2017.

 

 

I. Nešić, Z. Blagojević, I. Božičković, D. Nedić, S. Đurić, M. Đorđević and A. Nikolić, "Uporedne karakteristike potkolenih kostiju (OSSA CRURIS) srne (CAPREOLUS CAPREOLUS) i ovce (OVIS ARIES) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 1, pp. 56-66, 2017.

 

 

O. Stevanović, D. Nedić, M. Stanišić, D. Radić, M. Amović, I. Pavlović, Ž. Sladojević and A. Zuko, "Pojava fascioloze kod ovaca na teritoriji opštine Sokolac Republika Srpska", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 16, no. 2, pp. 128-141, 2016.

 

 

O. Stevanović, S. Nikolić, R. Babić, D. Nedić, Ž. Sekulić and M. Amović, "Haemonchus Contortus, Fasciola Hepatica i Dicrocoelium Dendriticum kod srna Capreolus Capreolus u Republici Srpskoj", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 16, no. 1, pp. 89-96, 2016.

 

 

B. Marković and D. Nedić, "Mogućnosti primjene IoT tehnologije u stočarstvu i veterini", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 16, no. 1, pp. 58-70, 2016.

 

 

O. Stevanović, O. Tomić, D. Nedić, N. Šubarević, T. Ilić and N. Marković, "Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj stočnog fonda u Vrbaskoj banovini", Veterinarska stanica, vol. 47, no. 6, pp. 559-567, 2016.

 

 

O. Stevanović, D. Nedić, N. Šubarević and O. Tomić, "Bedrenica kod domaćih životinja u Vrbaskoj banovini: od narodnih vjerovanja do prvih naučnih pogleda na drevnu bolest", Acta Med Hist Adriat, vol. 14, no. 2, pp. 249-266, 2016.

 

 

O. Stevanović, M. Stojiljković, R. Trailović, S. Ivanov and D. Nedić, "Primary phenotypical characterization of the Pirot sheep from Stara Planina, Republic of Serbia: Can we save the forgotten zackel?", Animal Genetic Resources, vol. 59, no. 1, pp. 63-72, 2016.

 

 

B. Golić, O. Stevanović, D. Nedić and J. Marić, "Serological survey of avian influenza virus infection of backyard chickens in Bosnia and Herzegovina", Bulg. J. Vet. Med, vol. 19, no. 4, pp. 328-333, 2016.

 

 

V. Kalaba, B. Golić, D. Kasagić, S. Dojčinović and D. Nedić, "Utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti vode na farmama u Republici Srpskoj", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 2, pp. 258-270, 2015.

 

 

M. Mirilović, S. Đurić, B. Vejnović, D. Nedić, M. Tešić, N. Tajdić and J. Stevanović, "Tendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014 godina", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 2, pp. 214-225, 2015.

 

 

S. Dojčinović, D. Nedić, M. Pećanac and Ž. Baltić, "Kvalitet barenih kobasica na banjalućkom tržištu u 2013. godini", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 1, pp. 179-186, 2015.

 

 

O. Stevanović, J. Marić and D. Nedić, "Seroprevalenca paratuberkuloze goveda u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i potreba za aktivnim nadzorom sa ciljem kontrole bolesti", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 1, pp. 158-178, 2015.

 

 

B. Golić, Z. Mijačević, S. Bulajić, B. Velebit and D. Nedić, "Nalaz koagulaza pozitivnih stafilokoka u vlašičkom siru", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 1, pp. 14-21, 2015.

 

 

V. Santrač, D. Nedić, J. Marić, S. Nikolić, O. Stevanović, S. Vasilev, J. Cvetković and L. Sofronić-Milosavljević, "The first report of Trichinella pseudospiralis presence in domestic swine and t. britovi in wild boar in Bosnia and Herzegovina", Acta Parasitologica, vol. 60, no. 3, pp. 471-475, 2015.

 

 

O. Stevanović, M. Stojiljković, D. Nedić, D. Radoja, V. Nikolić, R. Prodanović, S. Ivanov and I. Vujanac, "Variability of blood serum biochemical parameters in Karakachan sheep", Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 31, no. 1, pp. 55-62, 2015.

 

 

O. Stevanović, R. Babić, D. Nedić, S. Nikolić, S. Dmitrić, R. Dmitrić, M. Borković and S. Paras, "First record of bovine parafilarosis in Bosnia and Herzegovina, Western Balkans", Revue de Medecine Veterinaire, vol. 165, no. 11, pp. 323-326, 2014.

 

 

R. Babić, S. Nikolić, D. Nedić, S. Stevanović, V. Santrač, J. Marić and S. Veljović, "Streptococcus suis tip I - uzročnik fatalne hemoragične septikemije prasadi?", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 14, no. 1, pp. 131-139, 2014.

 

 

S. Dojčinović, D. Nedić, B. Pećanac and M. Baltić, "Kvalitet pašteta na banjalučkom tržištu u 2013. godini", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 14, no. 1, pp. 5-13, 2014.

 

 

D. Nedić, S. Dojčinovič, S. Nikolić and B. Golić, "Ispitivanje prisustva aflatoksina u Republici Srpskoj u 2013. godini", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 14, no. 1, pp. 32-37, 2014.

 

 

M. Tešić, M. Baltić, V. Teodorović, D. Nedić, M. Mirilović, R. Marković and A. Aleksić-Agelidis, "Uticaj različitog sastava obroka na proizvodno-ekonomske rezultate i kvalitet mesa ribe", Acta Veterinaria, vol. 64, no. 3, pp. 338-348, 2014.

 

 

B. Golić, D. Nedić, B. Pećanac, S. Dojčinović and N. Stojiljković, "Quality of white sheep cheese from Stara Planina", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 14, no. 2, pp. 224-233, 2014.

 

 

M. Valčić, S. Radojičić, G. Žugić, D. Knežević, J. Bjelica, S. Obrenović and D. Nedić, "Najvažnije bolesti pasa i mačaka i novi trendovi u imunoprofilaksi", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 15, no. 2, pp. 163-180, 2014.

 

 

D. Nedić, R. Babić and O. Stevanović, "Prioritization of animal diseases in the Republic of Srpska", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 14, no. 2, pp. 147-162, 2014.

 

 

M. Tešić, M. Baltić, V. Teodorović, M. Mirilović, D. Nedić, T. Marković, R. Marković and A. Aleksić-Agelidis, "Tendencija razvoja ribarstva i potrošnja ribe u Srbiji", Veterinarski glasnik, vol. 6, no. 5, pp. 417-427, 2013.

 

 

S. Dojčinović, D. Nedić, S. Nikolić and B. Golić, "Ispitivanja prisustva aflatoksina u hrani za životinje, sirovom i sterilizovanom mlijeku", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 13, no. 1, pp. 25-36, 2013.

 

 

J. Lončina, D. Nedić, J. Ivanović, T. Baltić, M. Dokmanović, J. Đurić, M. Bošković and M. Baltić, "Aktivni sistemi pakovanja mesa i proizvoda od mesa", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 13, no. 1, pp. 5-15, 2013.

 

 

E. Mujić, S. Jotanović, D. Nedić, M. Tešić, R. Šahinović, M. Vekić and H. Vilić, "Primjena jednokratne injekcije PGF2a i GnRH u svrhu indukcije i sinhronizacije estrusa kod mliječnih krava", Acta Veterinaria, vol. 62, no. 5, pp. 591-598, 2012.

 

 

M. Baltić, V. Teodorović, D. Nedić, M. Dimitrijević, N. Karabasil and J. Đurić, "Istorijski osvrt na higijenu i tehnologiju mesa", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 12, no. 1, pp. 5-10, 2012.

 

 

D. Pocrnja, S. Jotanović, D. Nedić, M. Vekić, R. Mijatović and Đ. Savić, "Praćenje međutelidbenog intervala kod mliječnih krava pomoću softvera", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 11, no. 2, pp. 172-177, 2011.

 

 

S. Jotanović, D. Nedić, M. Šarić, M. Vekić, Đ. Savić, S. Marinković and I. Ivišinović, "Parametri kvaliteta polutki svinja iz različitih sistema gajenja", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 11, no. 2, pp. 139-143, 2011.

 

 

D. Brenjo, B. Antonić, R. Grujić, D. Nedić and Z. Đerić, "Procena rizika u tradicionalnoj proizvodnji hercegovačkog pršuta", Tehnologija mesa, vol. 52, no. 1, pp. 193-200, 2011.

 

 

D. Nedić, M. Tešić, M. Baltić, B. Plavšić, N. Tajdić, M. Mirilović and M. Rajković, "Management and control program for suppression and eradikation of classical swine fever in Serbia", Acta Vet., vol. 61, no. 2, pp. 295-307, 2011.

 

 

D. Nedić, E. Hujdurović, G. Dubinović and O. Vujinović, "Analiza identifikacije goveda u Bosni i Hercegovini", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 11, no. 1, pp. 16-23, 2011.

 

 

M. Tešić, D. Nedić, M. Baltić, D. Božić, L. Stojiljković, B. Plavšić, N. Tajdić, M. Mirilović and M. Rajković, "Effects of the application of trichinellosis control program in an endemic area in Serbia", Acta Vet, vol. 61, no. 1, pp. 77-87, 2011.

 

 

M. Baltić, D. Nedić, J. Đurić, M. Dimitrijević, N. Karabasil and N. Kilibarda, "Hrana i večna briga za zdravlje", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 10, no. 1, pp. 5-9, 2010.

 

 

D. Nedić, R. Trkulja and R. Velić, "Bruceloza u Bosni i Hercegovini - Program kontrole", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 9, no. 2, pp. 101-108, 2009.

 

 

D. Nedić, "Menadžment i priprema nacionalnih planova za nepredviđene slučajeve pojave bolesti životinja", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 8, no. 2, pp. 91-98, 2008.

 

 

B. Plavšić, D. Nedić, Z. Mićović, Z. Tešić, P. Kostić, R. Ašanin, D. Krnjaić and S. Milanović, "Veterinarski informacioni menadžment sistem (VIMS) u procesu odlučivanja i upravljanju programima prevencije i kontrole zaraznih bolesti domaćih životinja", Acta Veterinaria, vol. 58, no. 5, pp. 99-108, 2008.

 

 

S. Kreštalica, M. Baltić, D. Nedić, M. Tešić and I. Lekić-Aranđelović, "Obim i struktura uvoza životinja za tov i klanje u BiH od 2002-do 2005.godine", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 7, no. 2, pp. 248-256, 2007.

 

 

Z. Jevtić and D. Nedić, "Lekovi za pčele registrovani u Republici Srpskoj", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 7, no. 1, pp. 68-73, 2007.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, T. Marković and S. Bijelić, "Rezultati laboratorijskog određivanja bojra somatskih ćelija u sirovom mlijeku istočnog dijela RS/BiH", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 3, pp. 155-159, 2005.

 

 

B. Vidić, R. Kljajić and D. Nedić, "Zdravstvena ispravnost hrane i kontrola zoonoza na farmi", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 3, pp. 131-138, 2005.

 

 

D. Nedić, "Kombaitiblnost veterinarskih propisa Republike Srpske sa propisima Evropske Unije", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 3, pp. 125-130, 2005.

 

 

M. Tešić, R. Kljajić, L. Stojiljković, M. Baltić and D. Nedić, "Epidemiološko stanje i ekonomski značaj trihineloze na teritoriji epizotiološkog područja", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 3, pp. 116-124, 2005.

 

 

M. Tešić, R. Kljajić, D. Nedić, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Strategija razvoja veterinarske prakse u uslovima tržišne konkurencije", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 1, pp. 84-88, 2005.

 

 

Z. Jevtić, D. Nedić, V. Ivetić, B. Bjelajac and M. Ilić, "Način propisivanja i izdavanja lekova i lekovitih dodataka koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 1, pp. 38-41, 2005.

 

 

R. Kljajić, D. Nedić, M. Tešić, M. Stevančević, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Evropska strategija za bezbednost hrane", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 1, pp. 19-29, 2005.

 

 

D. Nedić and Z. Mijačević, "Prednosti novog sistema kontrole sirovog mlijeka u Holandiji", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 5, no. 1, pp. 11-14, 2005.

 

 

D. Nedić, "Veterinarska teritorijalna nadležnost za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 4, no. 3, pp. 151-155, 2004.

 

 

R. Kljajić, D. Nedić and M. Tešić, "Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 4, no. 1, pp. 74-79, 2004.

 

 

S. Grbić, G. Dubinović and D. Nedić, "Mogućnosti primjene sistema identifikacije i kontrole kretanja životinja u cilju zaštite zdravlja potrošača", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 4, no. 1, pp. 38-39, 2004.

 

 

M. Tešić, D. Nedić, R. Kljajić, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Veterinarska praksa kao paradigma u primeni savremenog menadžmenta u veterinarstvu", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 3, pp. 131-138, 2003.

 

 

S. Nikolić, D. Nedić and B. Bjelajac, "BOvina spongiformna encefalopatija - VSE", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 1, pp. 17-20, 2003.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Sir sa oznakom geografskog porekla - trend, marketinški izazov ili neminovnost", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 1, pp. 58-61, 2003.

 

 

R. Kljajić, D. Nedić, N. Aćamović, B. Vidić and J. Petrović, "Integrisani sistemi za bezbednost hrane", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 1, pp. 50-57, 2003.

 

 

Z. Jevtić, D. Nedić, M. Ilić, B. Bjelajac and V. Ivetić, "Registracija veterinarskih lekova u skladu sa zakonskom regulativom i naša iskustva", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 1, pp. 47-49, 2003.

 

 

S. Grbić, D. Nedić, G. Santini, E. Balsini and R. Arboledas, "Sistem identifikacije životinja i zaštita zdravlja životinja: dvija rutinske aktivnosti veterinarske službe koje će doprinijeti integraciji proizvođača i uzgajivača stoke BiH na tržište eu", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 1, pp. 111-114, 2003.

 

 

M. Baltić, D. Nedić and O. Dragičević, "Meso i zdravlje ljudi", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 3, no. 3, pp. 139-143, 2003.

 

 

V. Kalaba, D. Nedić and B. Bjelajac, "Kontrola higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla na području Republike Srpske", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 2, no. 3, pp. 87-90, 2002.

 

 

V. Kalaba, D. Nedić and B. Bjelajac, "Mikrobiološka slika priordnih začina", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 2, no. 3, pp. 91-92, 2002.

 

 

D. Nedić, "Organizacija veterinarske službe i kombatibilnost sa EU propisima", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 1, pp. 3-17, 2001.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Namirnice - izvor rezistentnih sojeva mikroorganizama", Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinžinjerstvo i marketing, vol. 12, no. 1, pp. 70-74, 2001.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Uticaj rezidua antibiotika i sulfonamida na aktivnost bakterija mlečne žlezde", Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinžinjerstvo i marketing, vol. 12, no. 1, pp. 31-34, 2001.

 

 

Z. Mijačević, D. Nedić and S. Bulajić, "Rezidue veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla - monitoring", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 1, pp. 86-91, 2001.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Survigin and therapeutic potential of probiotic microorganisms in fermented milk", Acta veterinaria, vol. 51, no. 5, pp. 325-332, 2001.

 

 

K. Wojciechowski, R. Paskin, L. Pite, K. Hruska and D. Nedić, "Iniciranje implementacije projekta tehničke saradnje od strane organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 3, pp. 109-114, 2001.

 

 

R. Kljajić, Z. Mašić, D. Nedić and M. Tešić, "Obrazovanje veterinara za 21. Vek - evropski trendovi i akreditaciona šema", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 1, pp. 18-23, 2001.

 

 

R. Kljajić, Z. Mašić, R. Mitrović and D. Nedić, "Osiromašeni uranijum i aktuelna radijaciona situacija u oblasti animalne proizvodnje", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 3, pp. 153-157, 2001.

 

 

B. Đuričić, D. Nedić, N. Ristić and R. Trkulja, "Epizootiološka slika bolesti plavog jezika (bluetongue) na balkanskom poluostrvu", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 3, pp. 105-108, 2001.

 

 

M. Baltić, D. Nedić, S. Sinovec and J. Stojanović, "Osnovni parametri kontrole namirnica za uključivanje u međunarodni promet", Veterinarski žurnal Republike Srpske, vol. 1, no. 1, pp. 73-75, 2001.

 

 

D. Nedić and Z. Mijačević, "Definisanje kvaliteta sirovog mleka na osnovu količine belančevina", Veterinarski glasnik, vol. 54, no. 1, pp. 47-55, 2000.

 

 

D. Nedić, "Spongiformna encefalopatija goveda", Poljoprivredni kalendar, vol. 0, no. 0, pp. 65-67, 1998.

 

 

D. Nedić, B. Bjelajac and M. Šarić, "Značaj zdravstvene zaštite životinja za povećanje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja", Agroznanje - nauka-poljoprivreda-iskustvo, vol. 0, no. 0, pp. 85-92, 1997.

 

 

N. Jugović, M. Ćirković and D. Nedić, "Stanje i proizvodni razvoj ribarstva u Republici Srpskoj", Agroznanje - nauka-poljoprivreda-iskustvo, vol. 1, no. 1, pp. 71-77, 1997.

 

 

F. Čaklovica, M. Škandro-Kazić, D. Nedić, B. Varadin and L. Saračević, "Istraživanje kontraminarnosti puževa u BiH olovom i živom", Veterinarija, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 1992.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, S. Lončaervić and D. Nedić, "Prinosi i neka kvalitativna svojstva mesa puževa, ježeva i kornjača", Vetarinarija, vol. 40, no. 1, pp. 0-0, 1991.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, D. Nedić and M. Škandro-Kazić, "Higijenska ispravnost mesa peradi i prerađevina analiziranih u periodu 1986-1990 u Zavodu za higijenu životnih namirnica Vetarinarskog fakulteta u Sarajevu", Peradarstvo, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 1991.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, A. Gagić, R. Karić, S. Lončarević, D. Nedić and M. Škandro-Kazić, "Klaoničke vrijednosti brojlera Hubrodržanih u ekstenzivnim uslovima", Veterinarija, vol. 40, no. 3, pp. 315-320, 1991.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, S. Lončarević, D. Nedić, M. Škandro-Kazić and L. Kumašin, "Mikrobiološka ispravnost sirovina i nekih proizvoda prehrambene industrije", Žito hleb, vol. 1, no. 5, pp. 167-171, 1990.

 

 

A. Milanović, F. Čaklovica, D. Nedić, S. Lončarević, M. Škandro-Kazić and J. Hadžić, "Proizvodna higijena nekih pogona pekarske industrije i industrije polugotovih i gotovih jela", Žito hleb, vol. 1, no. 5, pp. 171-175, 1990.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Mirilović, D. Nedić, B. Vejnović, S. Đurić, D. Gudurić and N. Tajdić, "Životni ciklus veterinarske prakse (LIFE CYCLE OF VETERINARY PRACTICE)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-28. savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2017.

 

 

M. Blagojević, M. Zdravković, D. Nedić, S. Đurić and B. Prokić-Bolka, "A occipitalis kod tekunice (Citellus citellus). A. OCCIPITALIS IN THE GROUND SQUIRREL (CITELLUS CITELLUS)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) sa međunarodnim učešćem, Teslić, 2017.

 

 

R. Radovanović-Savić, S. Bulajić, S. Stajković, M. Babić, L. Mikić, S. Bošković and D. Nedić, "Karakteristike tradicionalne proizvodnje sira na području opštine Teslić. CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL PRODUCTION OF CHEESE IN THE REGION OF MUNICIPALITY TESLIĆ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Teslić, 2017.

 

 

B. Golić, D. Nedić and S. Dojčinović, "Kapaciteti akreditovanih ispitnih laboratorija za hranu u Bosni i Hercegovini u odnosu na područja akreditacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2017.

 

 

B. Golić and D. Nedić, "Mikrobiološki kriterijumi u hrani za životinje - osvrt na legislativu u BiH i Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Teslić, 2017.

 

 

D. Nedić, M. Miriliović, V. Teodorović, N. Tajdić, B. Vejnović and S. Đurić, "Menadžment, planiranje i biznis plan veterinarske prakse", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Teslić, 2017.

 

 

N. Tajdić, M. Mirilivoić, D. Nedić, B. Vejnović and S. Đurić, "Mogućnosti primjene Kano modela u merenju stepena zadovoljstva korisnika veterinarskih usluga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2017.

 

 

M. Mirilović, V. Teodorović, D. Nedić, N. Tajdić, B. Vejnović and S. Đurić, "Menadžment veterinarske prakse", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Teslić, 2017.

 

 

D. Nedić, M. Mirilović, V. Teodorović, N. Tajdić, S. Đurić and B. Vejnović, "Dobar menadžer veterinarske prakse", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine, Teslić, 2017.

 

 

O. Stevanović, S. Nikolić, V. Mandić, D. Nedić, Ž. Sekulić and I. Pavlović, "Toksokaroza i ankilostomoza kod lisica (Vulpes Vulpes) u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine, Teslić, 2017.

 

 

O. Stevanović, D. Nedić, M. Stanišić, J. Bojinović and M. Čelić, "Iskustva sa fasciolozom kod ovaca u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine, Teslić, 2017.

 

 

B. Golić, D. Nedić and S. Dojčinović, "Kapaciteti akreditovanih ispitnih dijagnostičkih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini u odnosu na područja akreditacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine, Teslić, 2017.

 

 

J. Marić, S. Obrenović and D. Nedić, "Psi kao značajna karika u širenju leptospiroze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine, Teslić, 2017.

 

 

S. Nikolić, T. Goletić, J. Marić, Ž. Sladojević, D. Kasagić, V. Santrač, D. Nedić and O. Stevanović, "Prvi slučaj visokopatogene influence ptica H5N8 u Republici Srpskoj - Bosna i Hercegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine, Teslić, 2017.

 

 

B. Pećanac, J. Aničić, S. Dojčinović and D. Nedić, "Cadmium in beef, pork and chicken meat", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III International congress "Food Technology, Quality and Safety", Novi Sad, Srbija, 2016.

 

 

O. Stevanović, V. Santrač, M. Kudić, M. Sabljić, D. Zahirović and D. Nedić, "Pojava kriptospordioze na farmi mljiečnih goveda u Republici Srpskoj (BiH)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

O. Stevanović, S. Nikolić, R. Babić and D. Nedić, "Hemonhoza u Republici Srpskoj: naša iskustva i buduće aktivnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

S. Dojčinović, D. Nedić, B. Golić, B. Pećanac, A. Babić, M. Golić and J. Aničić, "Ispitivanje prisustva aflatoksina B1 u hrani za životinje u 2015. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

B. Golić, D. Nedić, S. Dojčinović, M. Golić and Z. Mijačević, "Prisustvo i enteroteksogeni potencijal koagulaza pozitivnih strafilokoka u mladom siru", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

Z. Brkić, T. Ilić and D. Nedić, "Ispitivanje nivoa kontaminacije mikroorganizmima površina koje dolaze u kontakt sa mesom u odeljenju za rasjecanje mesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

O. Stevanović, B. Gajić, B. Egić, M. Vrebac, I. Pavlović and D. Nedić, "Strongyloides stercoralis infekcija kod pomeranskog špica: prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

O. Stevanović, I. Subić, J. Marić, V. Santrač and D. Nedić, "Monitoring nad klasičnom kugom svinja u populaciji divljih svinja na teritoriji Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

D. Nedić, B. Golić, S. Nikolić, S. Dojčinovič, O. Stevanović, D. Kasagić, V. Kalaba and J. Marić, "Pregled pojave salmoneloza u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

D. Nedić, J. Marić, O. Stevanović, D. Kasagić, R. Trkulja, S. Nikolić and R. Babić, "Pregled veterinarsko epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2015. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2016.

 

 

D. Nedić, B. Golić, N. Sonja, S. Dojčinović, O. Stevanović, D. Kasagić, V. Kalaba and J. Marić, "Salmoneloza kao javnozdravstveni problem u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVIII Simpozijum Epizootiologa i epidemiologa, -, 2016.

 

 

D. Nedić, J. Marić, O. Stevanović, D. Kasagić, S. Nikolić and R. Babić, "Veterinarsko epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u 2015. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVIII Simpozijum Epizootiologa i epidemiologa, -, 2016.

 

 

S. Nedić, O. Stevanović, L. Jovanović, S. Stevanović Đorđević, M. Đurić, D. Nedić and D. Kirovski, "Breed differences in blood biochemical parameter concentrations between lactating busha and holstein cows", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2016", -, 2016.

 

 

D. Kirovski, S. Nedić, D. Nedić, M. Đurić, L. Jovanović, M. Ignjatović and S. Vranješ-Đurić, "Signifance of cortisol detection in milk of dairy cows, with different milk yield", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Fourth International Symposium and XX scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina, 2015.

 

 

V. Santrac, O. Stevanović, S. Nikolić and D. Nedić, "Clinical veterinary bacteriology as reference for finding paenibacillus larvae in apiaries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-44th Apimondia International Apicultural Congress, Daejeon, Korea, 2015.

 

 

D. Kirovski, S. Nedić, J. Trifković, L. Jovanović, N. Čebulj-Kadunc, S. Kobal, D. Nedić and T. Snoj, "Monitoring cortisol level in Hair as non-invasive tool for stress assessment in Cattle", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sixth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", Jahorina, 2015.

 

 

B. Pećanac, M. Baltić, V. Đorđević, D. Nedić, M. Starčević, S. Dojčinović and T. Baltić, "Comparison of bacteriological status during ripening of traditional fermented sausages filled into different diameter artificial casings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International 58th Meat Industry Conference "Meat Safety and Quality; Where it goes?", Zlatibor, 2015.

 

 

I. Subić, N. Veličković, D. Obreht, D. Kasagić, D. Nedić and M. Djan, "Genetic variability of wild boar population from Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Simpozijum genetičara u BiH "Biotehnologija u medicini i poljoprivredi", Banja Luka, 2015.

 

 

M. Mirilović, Đ. Spomenka, B. Vejnović, D. Nedić, M. Tešić, N. Tajdić and J. Stevanović, "Tendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

S. Nedić, D. Nedić, M. Ignjatović, S. Vranješ-Đurić, L. Jovanović and D. Kirovski, "Kortizol u mleku - pouzdani indikator stresa kod krava", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

A. Babić, B. Pećanac, D. Nedić, S. Lovrić, D. Rujević and D. Golubović, "Analiza kvaliteta sirovog miljeka u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

B. Pećanac, D. Nedić, A. Babić, M. Golić and J. Aničić, "Sadržaj nitrita u različitim proizvodima od mesa sa teritorije Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

T. Ilić, Z. Brkić, B. Golić, V. Kalaba, D. Kasagić and D. Nedić, "Mikrobiološka ispravnost hrane tokom 2014. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

B. Golić, Z. Mijačević, S. Bulajić, B. Velebit and D. Nedić, "Nalaz koagulaza pozitivnih strafilokoka u Vlašičkom siru", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

D. Kasagić, V. Kalaba, B. Golić, S. Dojčinović, R. Babić, I. Subić and D. Nedić, "Iskustva u pripremi hranjivih podloga za mikroorganizme u akreditovanoj laboratoriji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

V. Kalaba, B. Golić, D. Kasagić, D. Nedić and S. Dojčinović, "Utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti vode na farmama u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

D. Nedić, B. Pećanac, R. Grujić, A. Babić, N. Sarić, M. Golić and J. Aničić, "Rezultati laboratorijskog ispitivanja prisustva aditiva u hrani u periodu 2014-2015", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

D. Nedić, B. Golić, S. Dojčinović, V. Kalaba, D. Kasagić, T. Ilić and Z. Brkić, "Trovanje hranom uzrokovano patogenim mikroorganizmima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

S. Nikolić, D. Nedić, V. Santrač, R. Babić and J. Marić, "Analiza monitoringa bjesnila nakon oralne vakcinacije lisica na teritoriji Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

Z. Brkić, T. Ilić, J. Marić, O. Stevanović and D. Nedić, "Rezultati seroloških ispitivanja u JU Veterinarskom institutu Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" tokom 2014. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

J. Marić, V. Santrač, S. Nikolić, O. Stevanović and D. Nedić, "Leptospiroza u Republici Srpskoj tokom 2014-2015", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

O. Stevanović, J. Marić and D. Nedić, "Seroprevalenca paratuberkuloze goveda u Republici Srpskoj-Bosni i Hercegovini i potreba za aktivnim nadzorom sa ciljem kontrole bolesti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

D. Nedić, R. Trkulja, J. Marić, V. Santrač, S. Nikolić, R. Babić, I. Subić and O. Stevanović, "Zoonoze, profesionalni rizik za veterinare", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

V. Santrač, D. Nedić, S. Nikolić and O. Stevanović, "Klinička veterinarska bakteriologija u dokazivanju uzročnika Paenibacillus larvae na pčelinjacima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH), Banja Luka, 2015.

 

 

B. Pećanac, D. Nedić and S. Dojčinović, "Mercury in fish and fish products", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II International Congress "Food Technology, Quality and Safety", Novi Sad, 2014.

 

 

D. Kirovski, T. Snoj, S. Nedić, D. Nedić, N. Čebulj-Kadunc and S. Kobal, "Non-invasive methods for detectic chronic stress in dairy cows", in Zbornik radova sa naučnog skupa-First Dairycare Conference 2014, Copenhagen, Holandija, 2014.

 

 

R. Babić, S. Oliver, S. Nikolić, D. Nedić and M. Borković, "Prvi slučaj parafilarioze goveda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2014.

 

 

S. Dojčinovič, D. Nedić, B. Pećanac and M. Baltić, "Kvalitet pašteta na banjalučkom tržištu ispitivanih u 2013. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2014.

 

 

S. Dojčinović, D. Nedić, B. Pećanac and M. Baltić, "Kvalitet barenih kobasica na banjalučkom tržištu ispitivanih u 2013. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2014.

 

 

R. Babić, S. Nikolić, D. Nedić, O. Stevanović, V. Santrač and S. Veljović, "Streptococcus suis tip -1: uzročnik fatalne hemoragične septikemije prasadi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2014.

 

 

O. Stevanović, M. Stojiljković, B. Vejnović, S. Ivanov and D. Nedić, "Basic morphometric analysis of karakachan sheep in Serbia (Osnovna morfometrijska analiza Karakačanske ovce u Srbiji)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agranomists of Republic of Srpska, Trebinje, 2014.

 

 

D. Nedić, R. Trkulja and M. Tešić, "Menadžment u suzbijanju bruceloze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXV Seminar za inovacije znanja veterinara, Beograd, 2014.

 

 

M. Tešić, D. Nedić and B. Plavšić, "Primena ekonomike i menadžmenta u kontroli produktivnosti i zaštiti zdravlja životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXV Seminar za inovacije znanja veterinara, Beograd, 2014.

 

 

D. Nedić, R. Trkulja and J. Marić, "Kontrola bruceloze u Bosni i Hercegovini, iskustva i ograničenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni simpozijum "Bruceloza u Jugoistočnoj evropi", Niš, Srbija, 2013.

 

 

V. Santrač, D. Nedić, J. Marić, S. Nikolić, S. Vasilijev, J. Cvetković, L. Sofronić, S. Micić, A. Stanimirović, S. Nedić and B. Todorovoić, "Mogu li dva žarišta trihineloze sa nalazom Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinela pseudospiralis argumentovati isključivanje trihineloskopije u rutinskoj veterinarskoj dijagnostici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2013.

 

 

J. Marić, T. Ilić, Z. Brkić, V. Santrač, R. Trkulja and D. Nedić, "Leptospira hardjo - Rezultati aktivno sprovedenog serološkog nadzora goveda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2013.

 

 

R. Trkulja, D. Nedić, B. Golić, D. Kasagić, V. Santrač and J. Marić, "Efekti programa kontrole zdravstvenog stanja životinja u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2013.

 

 

V. Santrač, D. Nedić, J. Marić, D. Kasagić, S. Nikolić, R. Babić and R. Trkulja, "Izazov nazvan šmalenberg virus (Schmallenberg virus) od metagenomike u Njemačkoj do dijagnostičke spremnosti u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2013.

 

 

S. Dojčinović, D. Nedić, S. Nikolić and B. Golić, "Ispitivanje prisustva aflatoksina u hrani za životinje sirovom i sterilizovanom mlijeku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2013.

 

 

M. Tešić, V. Teodorović, M. Mirilović, M. Dimitrijević, D. Nedić, M. Živojinović and L. Stojiljković, "Effect of the application of the trichinellosis control program in the endemic part of Serbia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Biologial Food Safety & Quality, Beograd, Srbija, 2012.

 

 

R. Trkulja and D. Nedić, "Javno zdravstveni i ekološki značaj kontrole bruceloze u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

D. Hadžović, Z. Mehmadbašić Devedžić, A. Nemet, S. Batinić and D. Nedić, "Provođenje mjera kontrola bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009 - decembar 2011. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi internacionalni epizootiološki dani i 14. Eizootiološki dani Srbije, Beograd, Srbija, 2012.

 

 

Z. Mehmedbašić Devedžić, D. Hadžović, A. Nemet, S. Batiić, O. Bujinović and D. Nedić, "Provođenje mjera kontrola bruceloze mliječnih goveda u Bosni i Hercegovini u 2011. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi internacionalni epizootiološki dani i 14. epizootiološki dani Srbije, Beograd, Srbija, 2012.

 

 

D. Nedić, L. Velić, H. Beširević, Z. Obradović and Z. Mehmedbašić Devedžić, "Rabies in Bosnia and Herzegovina in the period 2006-2010", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Workshop for Rabies, Nancy, Francuska, 2011.

 

 

D. Nedić, Z. Mehmedbašić Devedžić, R. Trkulja, D. Hadžović and A. Nemet, "Pregled mjera kontrole bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009 - juni 2011 godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 2011.

 

 

D. Nedić, S. Batinić, F. Kaukčija and Z. Mehembašić Devedžić, "Pregled kvaliteta ovlašćenih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 2011.

 

 

M. Novalina, T. Marković, B. Ivanić, B. Kadirić, B. Dikić, R. Čojo, B. Đuričić, O. Vujnović and D. Nedić, "Epizootiološka istraživanja Q groznice goveda i ovaca u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 2011.

 

 

D. Nedić and Z. Mehmedbašić Devedžić, "Epizootiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2010 - jun 2011 godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-22. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 2011.

 

 

D. Nedić, Z. Mehmedbašić Devedžić, D. Hadžović and R. Trkulja, "Implementation of disease control measures for brucellosis of small ruminants in Bosnia and Herzegovina for the period Januar 2009 - December 2010", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Brucellosis 2011, International Research Conference, Including the 64th Brucellosis Research Conference, Buenos Aires, Argentina, 2011.

 

 

D. Brenjo, B. Antonić, R. Grujić, D. Nedić and Z. Đerić, "Procena rizika u tradicionalnoj proizvodnji hercegovačkog pršuta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodno 56. savjetovanje industrije mesa, Tara, 2011.

 

 

S. Tanković, D. Nedić, M. Smajlović, E. Članjak, N. Bilandžić, S. Janković, S. Vesković-Moračanin and V. Cerkvenik Flajs, "Pouzdanost Eliza metode u detekciji hloramfenikola u mesu kalifornijske pastrmke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodno 56. Savjetovanje industrije mesa, Tara, 2011.

 

 

R. Trkulja, D. Nedić and D. Hadžović, "Control of brucellosis in small ruminants in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19th International Congress of Mediterannean Federation of Health and Production of Ruminants, Beograd, Srbija, 2011.

 

 

Ž. Kovač, D. Nedić, E. Kolašinac and K. Slaviša, "Pregled rezultata izdavanja rješenja za uvoz u Bosnu i Hercegovinu pošiljaka živih životinja i prozivoda životinjskog porijekla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

V. Tahirović, D. Nedić, D. Čobanov and S. Tanković, "Značaj donošenja propisa o nusproizvodima životinjskog porijekla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

F. Kaukčija, D. Nedić, S. Tanković, E. Kolašinac, A. Nemet and N. Radović, "Propisi koji su objavljenu u 2010 i 2011. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

I. Dumović and D. Nedić, "Efekti primjene zakona o zaštiti dobrobiti životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

D. Nedić, S. Batinić, F. Kaukčija and Z. Mehmadbašić Devedžić, "Pregled kapaciteta ovlašćenih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

S. Tanković, D. Nedić, M. Smajlović, E. Članjak, N. Bilandžić, S. Janković, S. Vesković Moračanin and V. Cerkvenik Flajs, "Značaj validacije ELISA metode u detekciji hloramfenikola u mesu kalifornijske pastrmke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

I. Javor-Korjenić and D. Nedić, "Sistem nadzora za dobijanje međunarodno priznatog kontrolisanog statusa po pitanju bovine spongiformne encefalopatije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

D. Nedić, "Svjetska godina veterinarstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

Z. Mehmedbašić Devedžić, D. Nedić, D. Hadžović, S. Batinić and A. Nemet, "Mjere kontrole salmoneloze kod živine u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

D. Nedić, T. Mehmedbašić Devedžić and H. R;, "Provođenje kontrola bruceloze malih preživara u BiH u periodu januar 2009 - decembar 2010. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

D. Nedić and Z. Mehmedbašić Devedžić, "Pregled epizootiološke situacije u Bosni i Hercegovini u periodu 2010. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske, Teslić, 2011.

 

 

D. Nedić, Z. Mehmedbašić Devedžić, R. Trkulja and D. Hadžović, "Provođenje mjera kontrola bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009-decembar 2010. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi Internacionalni epizootiološki dani, Sijarinska banja, 2011.

 

 

D. Nedić and Z. Mehmedbašić Devedžić, "Pregled epizoootiološke situacije u Bosni i Hercegovini u periodu januar-decembar 2010. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi internacionalni epizootiološki dani, Sijarinska banja, 2011.

 

 

D. Nedić, Z. Mehmedbašić Devedžić and S. Batinić, "Pojava određenih zaraznih bolesti životinja u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2005 - juni 2010. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2010.

 

 

D. Nedić and Z. Mehmedbašić Devedžić, "Pripremljenost i planiranje hitnih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2010.

 

 

D. Nedić, R. Trkulja, Z. Mehmedbašić and D. Hadžović, "Upravljanje borbom protiv bruceloze u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-21. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2010.

 

 

M. Baltić, D. Nedić, J. Đurić, M. Dimitrijević, N. Karabasil and N. Kilibarda, "Hrana i večna briga za zdravlje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2010.

 

 

D. Nedić, D. Čobanov, S. Tanković, Z. Mehembašić Devedžić and S. Batinić, "Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u 2009 godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2010.

 

 

N. Mitrović, T. Marković, B. Lukić, R. Čojo, D. Nedić and N. Lukić, "Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005 do 2009. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Epizootiološki dani, Topola, 2010.

 

 

D. Nedić, D. Čobanov, S. Tanković, Z. Mehmedbašić Devedžić and S. Batinić, "Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. od 2009. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Epizootiološki dani, Topola, 2010.

 

 

D. Nedić, R. Trkulja and R. Velić, "Brucellosis in Bosnia and Herzegovina - Program", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MetaNET Project Thematic Scientific Conference, Struga, Makedonija, 2009.

 

 

A. Milijević, D. Kasagić, D. Nedić, N. Tajdić and M. Tešić, "Poslovna aktivnost veterinarske stanice "Banja Luka" u sprovođenju programa eradikacije bruceloze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije, Beograd, 2009.

 

 

N. Tajdić, B. Krstić, D. Nedić and M. Tešić, "Konkurentnost komerijalnih gazdinstava u proizvodnji mleka na osnovu veličine stada", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije, Beograd, 2009.

 

 

D. Nedić, M. Tešić and N. Tajdić, "Menadžment veterinarske prakse u novim uslovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije, Beograd, 2009.

 

 

M. Tešić, D. Nedić, Z. Aleksić, N. Tajdić and K. Radisavljević, "Značaj ekonomike i menadžmenta u kontroli zdravlja životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Kongres veterinara Srbije, Beograd, 2009.

 

 

I. Dujmović, D. Nedić and S. Čekić, "Značaj donošenja zakona o zaštiti i dobrobiti životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Jahorina, 2009.

 

 

D. Nedić and M. Tešić, "Organizacija i menadžment veterinarske službe u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Jahorina, 2009.

 

 

D. Nedić, "Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Jahorina, 2009.

 

 

D. Nedić, "Analiza stanja zaraznih bolesti životinja i planiranje njihovog suzbijanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum XI Epizootiološki dani, Apatin, 2009.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, R. Trkulja and T. Marković, "Veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2008. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum XI Epizootiološki dani, Apatin, 2009.

 

 

I. Dujmović, D. Nedić, S. Čekić and Z. Mehmedbašić, "Predstavljanje nacrta Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2008.

 

 

S. Čekić and D. Nedić, "Registracija veterinarskih lijekova u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2008.

 

 

S. Tanković, D. Nedić and N. Fejzić, "Plan i provedba monitoringa rezidua određenih supstanci u ribama i ribljim proizvodima u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2008.

 

 

S. Tanković, D. Nedić and N. Fejzić, "Standardi u pogledu maksimalno dozvoljenih količina veterinarskih lijekova, hormona, pesticida, teških metala, mikotoksina i drugih kontaminata u namirnicama životinjskog porijekla u Bosni i Hercegov", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2008.

 

 

R. Trkulja, V. Santrač, D. Despotović and D. Nedić, "Bruceloza u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2008.

 

 

D. Nedić, Z. Mehmedbašić, D. Čobanov and S. Tanković, "Analiza aktuelne veterinarsko-epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2008.

 

 

N. Mitrović, V. Santrač, J. Marić, D. Despotović, D. Nedić and T. Marković, "Brueloza preživara u Republici Srpskoj u periodu 2001-2007", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Epizootiološki dani, Tara, 2008.

 

 

Z. Jevtić and D. Nedić, "Lekovi za pčele registrovani u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

V. Kadirić, D. Nedić, T. Ilić and M. Baltić, "Ispitivanje strukture klanja stoke u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

S. Kreštalica, M. Baltić, D. Nedić, M. Tešić and I. Lekić-Aranđelović, "Obim i struktura uvoza životinja za tov i klanje u BiH od 2002. do 2005. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

V. Lazić, M. Tešić, D. Nedić, N. Fejzić and M. Madžarac, "Identifikacija i kontrola kretanja životinja na nivou regionalne kancelarije Bijeljina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

R. Babić, R. Trkulja, S. Nikolić and D. Nedić, "Klasična kuga svinja u Bosni i Hercegovini - stanje i suzbijanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

M. Baltić, M. Tešić, D. Nedić, S. Bunčić and R. Kljajić, "Proizvodnja mesa u svetu, Evropskoj uniji, Srbiji i Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

M. Tešić, R. Kljajić, D. Nedić, N. Fejzić, N. Tajdić and V. Lazić, "Savremeni aspekti upravljanja veterinarskom praksom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

R. Trkulja, D. Nedić and L. Kalaba, "Perspektiva i izazovi za veterinarske službe u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2007.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić and T. Marković, "Epizootiološka situacija trihineloze (Trichinellosis) na području Republike Srpske u periodu 1997-2006. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Epizootiološki dani, Požarevac, 2007.

 

 

D. Nedić, V. Kadirić, N. Mitrović, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Epizootiološki dani, Požarevac, 2007.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, S. Bijelić, T. Marković and J. Marić, "Pojava klasične kuge svinja na prostoru Republike Srpske u periodu 2004-2005. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2006.

 

 

D. Nedić, "Harmonizacija domaćih veterinarskih propisa sa propisima Evropske Unije - šansa za razvoj i uslov za priključenje evropskoj uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Clinica veterinaria 2006, Neum, 2006.

 

 

V. Santrač, J. Marić, D. Nedić, R. Trkulja, B. Bjelajac and S. Golubović, "Bjesnilo 2005-2006 u RS", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2006.

 

 

V. Santrač, J. Marić, N. Mitrović, D. Nedić, R. Trkulja, B. Bjelajac and S. Golubović, "Bruceloza - 2001-2006 u RS - potreba za efikasnijim mjerama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2006.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, R. Trkulja, B. Bjelajac, J. Marić, V. Santrač and V. Kadirić, "Analiza veterinarsko-epidemiološke situacija i novih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2006.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, B. Bjelajac and J. Marić, "Rasprostranjenost bruceloze preživara na teritoriji RS u periodu 2002-2005. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Epizootiološki dani, Novi Sad, 2006.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, R. Trkulja, B. Bjelajac, J. Marić and V. Santrač, "Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u 2005. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Epizootiološki dani, Novi Sad, 2006.

 

 

S. Grbić, D. Nedić, G. Dubinović and M. Ilić, "Registracija imanja i identifikacija goveda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2005.

 

 

D. Nedić, Z. Mijačević, B. Bjelajac, N. Mitrović and A. Babić, "Analiza nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2005.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, B. Bjelajac, R. Trkulja and V. Kadirić, "Analiza veternarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2005.

 

 

Z. Jevtić, D. Nedić, V. Ivetić, B. Bjelajac and M. Ilić, "Način propisivanja i izdavanja lekova i lekovitih dodataka koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

R. Pavlović, D. Nedić, S. Jokić and L. Kalaba, "Obrazovanje i obaveštavanje stočara i šire javnosti u cilju efikasnijeg rada vetarinarske službe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

M. Tešić, R. Kljajić, D. Nedić, R. Trkulja, M. Stevančević and B. Bjelajac, "Primena ekonomike i menadžmenta u nacionalnoj strategiji kontrole zdravlja životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

A. Babić, D. Nedić, N. Mitrović, Z. Čolović, B. Pećanac and T. Marković, "Rezultati nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Republici Srpskoj u periodu novembar 2004. - april 2005.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

N. Karabasil, D. Nedić, V. Teodorović, M. Dimitrijević and M. Baltić, "Kontrola proizvodnog procesa klanja stoke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, A. Babić, Z. Čolović, B. Pećanac, V. Lazarević and T. Marković, "Analiza prvih rezultata nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

D. Nedić, Z. Mijačević, B. Bjelajac and N. Mitrović, "Prednost uvođenja nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

Z. Mijačević, D. Nedić, T. Božić and S. Bulajić, "Kontrola rezidua antibiotika u namirnicama, odgovornost i obaveze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

R. Kljajić, D. Nedić, M. Tešić, M. Stevančević, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Evropska strategija za bezbednost hrane", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, B. Bjelajac and V. Kadirić, "Stanje i ocjena veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2004. godini u odnosu na prethodni period", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2005.

 

 

N. Mitrović, D. Kubelka, D. Nedić and T. Marković, "Efficiency of veterinary - sanitary measures for ruminant brucellosis control", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi simpozijum o zoonozama s međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2005.

 

 

J. Marić, N. Mitrović, V. Santrač, M. Sarić, D. Despotović, D. Nedić and D. Kubelka, "Seroprevalence of brucellosis in ruminants in Republic of Srpska from 2001 to 2004", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi simpozijum o zoonozama s međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2005.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, R. Trkulja, B. Bjelajac and V. Kadirić, "Stanje i analiza veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Epizootiološki dani, Jagodina, 2005.

 

 

V. Santrač, J. Marić, S. Golubović, R. Babić, D. Nedić and D. Kubelka, "Epidemiological characteristics of rabies in Republic of Srpska from 1995 to 2003", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference "Rabies in Europe", Kijev, Ukrajina, 2004.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić and B. Bjelajac, "Osnovni principi primjene menadžmenta kvaliteta u vetarinarskoj praksi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2004.

 

 

D. Nedić, R. Kljajić and M. Tešić, "Privatizacija veterinarske službe: potreba ili obaveza, prednosti i mane", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2004.

 

 

D. Nedić, Z. Mijačević and S. Bulajić, "Kontrola sirovog mlijeka u cilju plaćanja mlijeka po kvalitetu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2004.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, V. Kadirić and V. Karan, "Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i značaj njenog praćenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2004.

 

 

D. Nedić, "Način utvrđivanja teritorijalne nadležnosti za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

S. Grbić, G. Dubinović and D. Nedić, "Mogućnosti primjene sistema identifikacije i kontrole kretanja životinja u cilju zaštite zdravlja potrošača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

M. Tešić, R. Kljajić, D. Nedić, R. Trkulja, M. Stevančević and B. Bjelajac, "Strategija razvoja veterinarske prakse u uslovima tržišne konkurencije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Kontrola kritičnih tačaka u procesima prerade mleka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

S. Raičević, D. Nedić, V. Teodorovič, M. Poznanić and J. Stanišić, "Prevencija i kontrola kontaminenata industrijskih procesa i pesticida u proizvodnom lancu uzgoja živine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

S. Šerić, N. Fejzić, J. Ferizbegović and D. Nedić, "Osiguranje kvaliteta hrane - trendovi, pristupi i alati", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

Ž. Baltić and D. Nedić, "Činioci od značaja za kvalitet mesa živine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

R. Kljajić, D. Nedić and M. Tešić, "Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, J. Marić and V. Santrač, "Epizootiološka situacija bolesti plavog jezika u 2002-2003 godini u Republici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, R. Trkulja, B. Bjelajac, V. Karan and V. Kadirić, "Aktuelna veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u okruženju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2004.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, R. Trkulja, B. Bjelajac, V. Kadirić and V. Karan, "Epidemiološko-epizootiološka situacija u Republici Srpskoj tokom 2003. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti epizootiološki dani, Vlasinsko jezero, 2004.

 

 

D. Nedić and S. Grbić, "Epidemiološki značaj identifikacije i kontrole kretanja životinja u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti epizootiološki dani, Vlasinsko jezero, 2004.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić and V. Lazić, "Rezultati seroloških ispitivanja zaraznih bolesti u istočnom dijelu Republike Srpske u 2003. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti epizootiološki dani, Vlasinsko jezero, 2004.

 

 

V. Santrač, J. Marić, S. Nikolić, D. Despotović, M. Šarić, D. Nedić and B. Bjelajac, "Serološka ispitivanja raširenosti Q-groznice kod goveda u Republici Srpskoj u periodu 2001-2003. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 2003.

 

 

D. Nedić, N. Mitrović, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Aktuelna veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

M. Tešić, D. Nedić, R. Kljajić, R. Trkulja and B. Bjelajac, "Veterinarska praska kao paradigma u primeni savremenog menadžmenta u veterinarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

D. Nedić and N. Mitrović, "Epizootiološka situacija zaraznih i parazitskih bolesti životinja obaveznih prijavljivanju u Republici Srpskoj u 2002. godini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, peti Jugoslovenski epizootiološki dani, Subotica, 2003.

 

 

S. Nikolić, D. Nedić and B. Bjelajac, "Bovina spongiformna encefalopatija - VSE", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

D. Nedić, "Način utvrđivanja kriterijuma za podjelu obaveznih poslova na jednom veterinarsko-epidemiološkom prostoru", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

B. Đuričić, D. Nedić, D. Laušević and M. Pavlović, "The epizootiological occurence of bluetongue in the central Balkans", in Zbornik radova sa naučnog skupa-OIE Bluetongue, International symposium, Taormina, 2003.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Sir sa oznakom geografskog porekla - trend marketinški izazov ili neminovnost", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

N. Mitrović, D. Nedić, V. Karan and V. Kadirić, "Karantin i problematika u sprovođenju karantinskih mjera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

R. Kljajić, D. Nedić, N. Aćamović, B. Vidić and J. Petrović, "Integrisani sistemi za bezbednost hrane", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

Z. Jevtić, D. Nedić, M. Ilić, B. Bjelajac and V. Ivetić, "Registracija veterinarskih lekova u skladu sa zakonskom regulativom i naša iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

S. Grbić, D. Nedić, G. Santini, E. Balsini and R. Arboledas, "Sistem identifikacije životinja i zaštita zdravlja životinja: dvije rutivnske aktivnosti veterinarske službe koje će doprinijeti integraciji prozivođača i uzgajivača stoke BiH na tržište EU", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

M. Baltić, D. Nedić and O. Dragičević, "Meso i zdravlje ljudi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2003.

 

 

F. Santini, V. Gennaro, F. Maurizio and D. Nedić, "Identifikacije i kontrola kretanja životinja u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osmo savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2002.

 

 

D. Nedić and Z. Mijačević, "Uslovi za proizvodnju mlijeka i procjena higijenske ispravnosti mlijeka prema Direktivi Savjeta Evropske Unije 92/46 EEC", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trednovi u mljekarstvu, Vrnjačka Banja, 2002.

 

 

D. Nedić, B. Đuričić, N. Ristić, M. Pavlović and D. Laušević, "Koncepti i zahtjevi u planiranju programa kontrole zaraznih bolesti životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, četvrti Jugoslovenski epizootiološki dani, Mataruška Banja, 2002.

 

 

D. Nedić, "Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i svijetu, 2001-2002", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osmo savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2002.

 

 

Z. Mijačević and D. Nedić, "Überleben von Lactobacillus Acidophilus und Bidifobacterium Longum BB543 in Sauermilch", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Gemeinsames Symposium "Lebensmittel - Mittel zum Leben!", Münster, 2002.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Monitoring rezidua veterinarskih lekova u mleku i proizvodima od mleka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mljekarstvu, Vrnjačka Banja, 2002.

 

 

B. Đuričić, M. Pavlović, D. Laušević, D. Nedić and B. Radenković-Damjanović, "Bluetongue - mere suzbijanja i kontrole bolesti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, četvrti Jugoslovenski epizootiološki dani, Mataruška Banja, 2002.

 

 

D. Nedić, "Epidemiološka situacija po pitanju bolesti plavog jezika - opasnost za BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar - Workshop o bolesti plavog jezika, Banja Luka, 2002.

 

 

N. Ristić, D. Nedić and R. Dragojlović, "Epizootiološka situacija u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum, treći Jugoslovenski epizootiološki dani, Kladovo, 2001.

 

 

D. Nedić and H. Klaus, "Zakonski propisi Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar veterinarskih inspektora Republike Srpske, Teslić, 2001.

 

 

D. Nedić, N. Ristić, R. Trkulja, R. Dragojlović, V. Kadirić and V. Karan, "Epidemiološka situacija kod nas i u svijetu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

D. Nedić, Z. Mijačević and B. Bjelajac, "Identifikacija i kontrola kretanja životinja - epidemiološki značaj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

D. Nedić, "Modernization of Milk and Beef Production in the Republic of Srpska - Bosnia and Herzegovina.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation, Atina, Grčka, 2001.

 

 

D. Nedić, "Scientific Research in Development of Food Processing Technology and Biotechnology in Bosnia-Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation, Atina, Grčka, 2001.

 

 

D. Nedić, "Slinavka i šap - neophodne mjere za sprečavanje pojave u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar - Workshop za veterinare i veterinarske inspektore, Doboj, 2001.

 

 

D. Nedić, "Veterinarski propisi Evropske Unije i Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar va veterinarske inspektore Republike Srpske, Teslić, 2001.

 

 

D. Nedić, "Organizacija veterinarske službe i kompatibilnost sa EU propisima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

Z. Mijačević, D. Nedić and S. Bulajić, "Rezidue veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla - monitoring", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

K. Wojciechowski, R. Paskin, L. Pite, K. Hruska and D. Nedić, "Iniciranje implementacije projekta tehničke saradnje od strane organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

R. Kljajić, Z. Mašić, D. Nedić and M. Tešić, "Obrazovanje veterinara za 21. Vek - evropski trendovi i akreditaciona šema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

R. Kljajić, Z. Mašić, R. Mitrović and D. Nedić, "Osiromašeni uranijum i aktuelna radijaciona situacija u oblasti animalne proizvodnje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

M. Baltić, D. Nedić, S. Sinovec and J. Stojanović, "Osnovni parametri kontrole namirnica za uključivanja u međunarodni promet", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 2001.

 

 

D. Nedić and R. Čojo, "Zadaci veterinarske inspekcije u novim organizacionim oblicima službe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (Sedmo savjetovanje veterinara Republike Srpske), Teslić, 2000.

 

 

D. Nedić, "Položaj i organizacija veterinarske službe Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore (Sedmo savjetovanje veterinara Republike Srpske), Teslić, 2000.

 

 

D. Nedić and Z. Mijačević, "Razvoj mljekarstva u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2000.

 

 

D. Nedić, B. Đuričić and N. Ristić, "Aktuelna epizootiološka situacija u Republici Srpskoj i svetu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2000.

 

 

D. Nedić, "Mljekarstvo Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mljekarstvu, Zlatibor, 2000.

 

 

Z. Mijačević and D. Nedić, "Značaj aditiva u preradi mleka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2000.

 

 

Z. Mijačević, S. Bulajić and D. Nedić, "Uticaj uslova čuvanja termički obrađenog mleka na porast populacije termorezistentnih mikroorganizama i rekontaminenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2000.

 

 

B. Đuričić, D. Nedić and D. Laušević, "Q-groznica domaćih životinja - način i metode serooške dijagnostike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Znanstveni-naučni seminar o Q-groznici, Neum, 2000.

 

 

M. Baltić, D. Nedić and S. Raičević, "Nacionalni programi kontrole kantminenata i rezidua u namirnicama (uloga i značaj)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Savetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 2000.

 

 

D. Nedić, "Analiza rada veterinarske inspekcije Republike Srpske i njeni zadaci za naredni period", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore, Bijeljina, 2000.

 

 

D. Nedić, "Analiza epizootiološke situacije u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Seminar za veterinarske inspektore, Bijeljina, 2000.

 

 

D. Nedić, S. Bulajić and Z. Mijačević, "The criteria for payment of raw milk based on hygienic quality", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Slovenian Congress "Milk and Dairy Products", Portorož, Slovenija, 1999.

 

 

D. Nedić, "Mesto kontrole mleka u funkciji plaćanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mlekarstvu, Zlatibor, 1999.

 

 

R. Čojo, B. Sabljić and D. Nedić, "Kontrola higijenske ispravnosti i kvaliteta namirnica životinjskog porijekla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Seminar za veterinarske inspektore, Teslić, 1999.

 

 

V. Simić, N. Ristić and D. Nedić, "Efikasnost provođenja mjera protiv zaraznih bolesti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Seminar za veterinarske inspektore, Teslić, 1999.

 

 

D. Nedić, "Veterinarska inspekcija - značaj, organizacija i propisi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Seminar za veterinarske inspektore, Teslić, 1999.

 

 

D. Nedić, "Veterinarska služba Republike Srpske - XX-XXI vijek", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1999.

 

 

D. Nedić and Z. Mijačević, "Definisanje i vrednovanje kvaliteta sirovog mlijeka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1999.

 

 

Z. Mijačević and D. Nedić, "Organizacija proizvodnje i odgovornost za kvalitet mleka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1999.

 

 

M. Baltić, D. Nedić, J. Aleksić, S. Sinovec and B. Tuvić, "Međunarodni i nacionalni standard kvaliteta namirnica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1999.

 

 

D. Nedić, "Planiranje, provođenje i analiza godišnjih mjera zdravstvene zaštite životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar - Workshop za veterinare, Novo Selo, Bijeljina, 1999.

 

 

D. Nedić, "Značaj veterinarske inspekcije za zdravlje ljudi i životinja Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore, Novo Selo, Bijeljina, 1999.

 

 

D. Nedić, "Epizootiološka situacija u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar: Aktuelna situacija u veterinarstvu Republike Srpske, Novo Selo, Bijeljina, 1998.

 

 

D. Nedić, "Veterinarska inspekcija - stanje, uloga i zadaci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar: Aktuelna situacija u veterinarstvu Republike Srpske, Banja Luka, 1998.

 

 

M. Simić, S. Bradonjić, M. Drašković and D. Nedić, "Aktuelna epizootiološka situacija kod nas i u svetu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Kongres veterinara Jugoslavije, Beograd, 1998.

 

 

D. Nedić, "Kontrola kvaliteta mleka u funkciji plaćanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremeni trendovi u mljekarstvu, Zlatibor, 1998.

 

 

Ž. Davidović, M. Drašković, S. Ilić, D. Nedić, D. Vicković, V. Pantić, Z. Petrović, M. Bulatović and R. Trkulja, "Dostignuća i perspektive veterinarske medicine u našoj Zemlji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Kongres veterinara Jugoslavije, Beograd, 1998.

 

 

M. Ćirković, N. Jugović and D. Nedić, "Stanje šaranskog ribarstva u Republici Srpskoj i mogućnosti unapređenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1997.

 

 

Z. Mijačević, L. Stojanović and D. Nedić, "Zašto, kada i kako - kontrola mleka i proizvoda od mleka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1997.

 

 

B. Đuričić, S. Golubović and D. Nedić, "Zoonoze - globalni značaj i podela", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1997.

 

 

M. Baltić and D. Nedić, "Osvrt na neke aspekte kontrole higijenske ispravnosti mesa i proizvoda od mesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1997.

 

 

D. Nedić, "Veterinarska služba Republike Srpske, juče - danas - sutra", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1997.

 

 

M. Šarić and D. Nedić, "Organizacija dijagnostike zaraznih bolesti životinja i kontrola higijenske ispravnosti namirnica u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Savjetovanje argonoma Republike Srpske, Banja Luka, 1996.

 

 

M. Simić and D. Nedić, "Epizootiološka situacija u svijetu i kod nas", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1996.

 

 

T. Perović, D. Nedić, B. Bjelajac and R. Trkulja, "Veštačko osjemenjavanje, osnova razvoja govedarstva Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske, Banja Luka, 1996.

 

 

T. Perović, B. Bjelajac, D. Nedić and R. Trkulja, "Veštačko osjemenjavanje - osnova razvoja govedarstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1996.

 

 

D. Nedić, "Stanje, organizacija i zadaci veterinarske službe Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić, 1996.

 

 

D. Nedić, B. Bjelajac and M. Šarić, "Značaj zdravstvene zaštite životinja za povećanje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske, Banja Luka, 1996.

 

 

M. Nadeždin, I. Rajić, B. Koljajić, R. Radivojević, R. Latinović, D. Dujić and D. Nedić, "Revitalizacija i vizija razvoja animalne proizvodnje u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske, Banja Luka, 1996.

 

 

N. Jugović, M. Ćirković and D. Nedić, "Stanje i proizvodni razvoj ribarstva u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje agronoma Republike Srpske, Banja Luka, 1996.

 

 

D. Nedić, "Aktuelna epizootiološka situacija i uloga veterinarske inspekcije u sprečavanju pojava zaraznih bolesti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za veterinarske inspektore, Šamac, 1996.

 

 

D. Nedić, "Stanje u oblasti govedarstva, mljekarske i mesne industrije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Simpozijum: ishrana, reprodukcija, zdravstvena zaštita i proizvodnja u govedarstvu, Šamac, 1995.

 

 

D. Nedić, "Stanje i mogućnosti unapređenja veterinarstva, stočarstva, proizvodnje stočne hrane i prehrambene industrije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Savjetovanje veterinara, agronoma-stočara i tehnologa Republike Srpske, Jahorina, 1994.

 

 

D. Nedić, "Uloga i značaj veterinarske službe u ratnim uslovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvo savjetovanje veterinara Republike Srpske, Banja Luka, 1993.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, M. Škandro-Kazić, S. Lončarević, D. Nedić, B. Alić and F. Stambolić, "Sadržaj teških metala (Hg, Pb, Cd) u nekim nekonvencionalnim izvorima proteina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake, Teslić, 1992.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, M. Škandro-Kazić, S. Šabić, D. Nedić, S. Lončarević and B. Alić, "Sadržaj nekih rezidua u namirnicama animalnog porekla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Savetovanje o aktuelnim zadacima veterinarske delatnosti u zaštiti higijenske ispravnosti namirnica, Ohrid, Makedonija, 1991.

 

 

D. Nedić, F. Čaklovica, A. Milanović, S. Lončarević and M. Škandro-Kazić, "Antimikrobne materije u jajima društvenog i individualnog sektora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake, Neum, 1991.

 

 

S. Lončarević, F. Čaklovica, A. Milanović, D. Nedić and M. Škandro-Kazić, "Higijenska ispravnost goveđeg mesa iz uvoza", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake, Neum, 1991.

 

 

S. Lončarević, F. Čaklovica, A. Milanović and D. Nedić, "Nalaz Listeria u namirnicama animalnog porijekla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Seminar za poljoprivredne stručnjake, Neum, 1991.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, S. Lončaervić and D. Nedić, "Prinos i neka kvalitativna svojstva mesa puževa, ježeva i kornjača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Naučni skup poljoprivrednih stručnjaka SR BiH, Neum, 1990.

 

 

F. Čaklovica, A. Milanović, S. Bunčić, D. Nedić and S. Lončarević, "Učestalost nalaza sulfitredukujućih klostridija na liniji klanja i primarne obrade zaklanih životinja i peradi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Savetovanje o veterinarsko-sanitarnoj preventivi u proizvodnji i prometu sirovina i namirnica životinjskog porekla, Portorož, 1989.

 

 

F. Čaklovica, Z. Đurić, A. Milanović, T. Čolić and D. Nedić, "Higijenska ispravnost mesa peradi i prerađevina analiziranih u periodu 1983-1987 u Zavodu za higijenu i tehnologiju namirnica Vetarinarskog fakulteta u Sarajevu i Zavodu za ekonomiku domaćinstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peradarski dani Jugoslavije, Priština, 1988.

 

 

A. Milanović, H. Beganović, L. Saračević, F. Čaklovica, J. Bukmir, M. Škandro and D. Nedić, "Prilog istraživanju sadržaja žive i olova u ribama rijeke Bosne", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Jugoslovensko savetovanje veterinara, Primošten, 1988.

 

 

A. Milanović, F. Čaklovica, D. Nedić, S. Lončarević and N. Milanović, "Rezidue antimikrobnih materija u mesu i mleku i prerađevinama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiju u savremenoj stočarskoj proizvodnji, Primošten, 1988.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

D. Nedić, M. Baltić, R. Trkulja, V. Teodorović and M. Tešić, Monografija osamdeset godina Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan", Banja Luka: -, 2014.

 

 

B. Bjelajac, D. Kubelka, M. Šarić, R. Trkulja, V. Kalaba, D. Nedić, R. Latinović, M. Novaković and R. Kljajić, Sedamdeset godina Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" u Banjoj Luci, Banja Luka: -, 2004.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

M. Tešić and D. Nedić, "Ekonomika veterinarstva", Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2015.

 

 

M. Tešić, D. Nedić and N. Tajdić, "Ekonomika veterinarstva - praktikum", Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2013.

 

 

M. Tešić and D. Nedić, "Menadžment veterinarske prakse", Beograd: Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Nedić, Sreten; Pantelić, Marija; Vranješ-Đurić, Sanja; Nedić, Drago; Jovanović, Ljubomir; Čebulj - Kadunc, Nina; Kobal, Silvestra; Snoj, Tomaž; Kirovski, Danijela;

Naziv časopisa

Slov Vet Res

Naziv rada

Cortisol Concentrations in the Hair, Blood, and Milk of Holstein and Busha Cattle

Godina izdavanja

2017

Stranice

163-72

Godina_Vol_IEEE

54

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stevanović, Oliver; Nikolić, Sonja; Mandić, Vladislav; Nedić, Drago; Sekulić, Željko; Pavlović, Ivan;

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Toksokaroza i ankilostomoza kod lisica (Vulpes Vulpes) u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

129-136

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Nešić, Ivana; Blagojević, Zdenka; Božičković, Ivana; Nedić, Drago; Đurić, Spomenka; Đorđević, Milena; Nikolić, Aleksandra;

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Uporedne karakteristike potkolenih kostiju (OSSA CRURIS) srne (CAPREOLUS CAPREOLUS) i ovce (OVIS ARIES) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti

Godina izdavanja

2017

Stranice

56-66

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Nedić, D; Stanišić, M; Radić, D; Amović, M; Pavlović, I; Sladojević, Ž; Zuko, A;

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Pojava fascioloze kod ovaca na teritoriji opštine Sokolac Republika Srpska

Godina izdavanja

2016

Stranice

128-141

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Nikolić, S; Babić, R; Nedić, D; Sekulić, Ž; Amović, M;

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Haemonchus Contortus, Fasciola Hepatica i Dicrocoelium Dendriticum kod srna Capreolus Capreolus u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Stranice

89-96

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marković, B; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Mogućnosti primjene IoT tehnologije u stočarstvu i veterini

Godina izdavanja

2016

Stranice

58-70

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Tomić, O; Nedić, D; Šubarević, N; Ilić, T; Marković, N

Naziv časopisa

Veterinarska stanica

Naziv rada

Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj stočnog fonda u Vrbaskoj banovini

Godina izdavanja

2016

Stranice

559-567

Godina_Vol_IEEE

47

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Nedić, D; Šubarević, N; Tomić, O

Naziv časopisa

Acta Med Hist Adriat

Naziv rada

Bedrenica kod domaćih životinja u Vrbaskoj banovini: od narodnih vjerovanja do prvih naučnih pogleda na drevnu bolest

Godina izdavanja

2016

Stranice

249-266

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Stojiljković, M; Trailović, R; Ivanov, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Animal Genetic Resources

Naziv rada

Primary phenotypical characterization of the Pirot sheep from Stara Planina, Republic of Serbia: Can we save the forgotten zackel?

Godina izdavanja

2016

Stranice

63-72

Godina_Vol_IEEE

59

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Golić, B; Stevanović, O; Nedić, D; Marić, J

Naziv časopisa

Bulg. J. Vet. Med

Naziv rada

Serological survey of avian influenza virus infection of backyard chickens in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2016

Stranice

328-333

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kalaba, V; Golić, B; Kasagić, D; Dojčinović, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti vode na farmama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2015

Stranice

258-270

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mirilović, M; Đurić, S; Vejnović, B; Nedić, D; Tešić, M; Tajdić, N; Stevanović, J

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Tendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014 godina

Godina izdavanja

2015

Stranice

214-225

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dojčinović, S; Nedić, D; Pećanac, M; Baltić, Ž

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Kvalitet barenih kobasica na banjalućkom tržištu u 2013. godini

Godina izdavanja

2015

Stranice

179-186

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Marić, J; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Seroprevalenca paratuberkuloze goveda u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i potreba za aktivnim nadzorom sa ciljem kontrole bolesti

Godina izdavanja

2015

Stranice

158-178

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Golić, B; Mijačević, Z; Bulajić, S; Velebit, B; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Nalaz koagulaza pozitivnih stafilokoka u vlašičkom siru

Godina izdavanja

2015

Stranice

14-21

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Santrač, V; Nedić, D; Marić, J; Nikolić, S; Stevanović, O; Vasilev, S; Cvetković, J; Sofronić-Milosavljević, Lj

Naziv časopisa

Acta Parasitologica

Naziv rada

The first report of Trichinella pseudospiralis presence in domestic swine and t. britovi in wild boar in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2015

Stranice

471-475

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Stojiljković, M; Nedić, D; Radoja, D; Nikolić, V; Prodanović, R; Ivanov, S; Vujanac, I

Naziv časopisa

Biotechnology in Animal Husbandry

Naziv rada

Variability of blood serum biochemical parameters in Karakachan sheep

Godina izdavanja

2015

Stranice

55-62

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stevanović, O; Babić, R; Nedić, D; Nikolić, S; Dmitrić, S; Dmitrić, R; Borković, M; Paras, S

Naziv časopisa

Revue de Medecine Veterinaire

Naziv rada

First record of bovine parafilarosis in Bosnia and Herzegovina, Western Balkans

Godina izdavanja

2014

Stranice

323-326

Godina_Vol_IEEE

165

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Babić, R; Nikolić, S; Nedić, D; Stevanović, S; Santrač, V; Marić, J; Veljović, S

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Streptococcus suis tip I - uzročnik fatalne hemoragične septikemije prasadi?

Godina izdavanja

2014

Stranice

131-139

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dojčinović, S; Nedić, D; Pećanac, B; Baltić, M;

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Kvalitet pašteta na banjalučkom tržištu u 2013. godini

Godina izdavanja

2014

Stranice

5-13

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Dojčinovič, S; Nikolić, S; Golić, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Ispitivanje prisustva aflatoksina u Republici Srpskoj u 2013. godini

Godina izdavanja

2014

Stranice

32-37

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tešić, M; Baltić, M; Teodorović, V; Nedić, D; Mirilović, M; Marković, R; Aleksić-Agelidis, A

Naziv časopisa

Acta Veterinaria

Naziv rada

Uticaj različitog sastava obroka na proizvodno-ekonomske rezultate i kvalitet mesa ribe

Godina izdavanja

2014

Stranice

338-348

Godina_Vol_IEEE

64

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Golić, B; Nedić, D; Pećanac, B; Dojčinović, S; Stojiljković, Nedić, S

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Quality of white sheep cheese from Stara Planina

Godina izdavanja

2014

Stranice

224-233

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Valčić, M; Radojičić, S; Žugić, G; Knežević, D; Bjelica, J; Obrenović, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Najvažnije bolesti pasa i mačaka i novi trendovi u imunoprofilaksi

Godina izdavanja

2014

Stranice

163-180

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Babić, R; Stevanović, O

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Prioritization of animal diseases in the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2014

Stranice

147-162

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tešić, M; Baltić, M; Teodorović, V; Mirilović, M; Nedić, D; Marković, T; Marković, R; Aleksić-Agelidis, A

Naziv časopisa

Veterinarski glasnik

Naziv rada

Tendencija razvoja ribarstva i potrošnja ribe u Srbiji

Godina izdavanja

2013

Stranice

417-427

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dojčinović, S; Nedić, D; Nikolić, S; Golić, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Ispitivanja prisustva aflatoksina u hrani za životinje, sirovom i sterilizovanom mlijeku

Godina izdavanja

2013

Stranice

25-36

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lončina, J; Nedić, D; Ivanović, J; Baltić, T; Dokmanović, M; Đurić, J; Bošković, M; Baltić, M

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Aktivni sistemi pakovanja mesa i proizvoda od mesa

Godina izdavanja

2013

Stranice

5-15

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mujić, E; Jotanović, S; Nedić, D; Tešić, M; Šahinović, R; Vekić, M; Vilić, H

Naziv časopisa

Acta Veterinaria

Naziv rada

Primjena jednokratne injekcije PGF2a i GnRH u svrhu indukcije i sinhronizacije estrusa kod mliječnih krava

Godina izdavanja

2012

Stranice

591-598

Godina_Vol_IEEE

62

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Baltić, M; Teodorović, V; Nedić, D; Dimitrijević, M; Karabasil, N; Đurić, J

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Istorijski osvrt na higijenu i tehnologiju mesa

Godina izdavanja

2012

Stranice

5-10

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pocrnja, D; Jotanović, S; Nedić, D; Vekić, M; Mijatović, R; Savić, Đ

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Praćenje međutelidbenog intervala kod mliječnih krava pomoću softvera

Godina izdavanja

2011

Stranice

172-177

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jotanović, S; Nedić, D; Šarić, M; Vekić, M; Savić, Đ; Marinković, S; Ivišinović, I

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Parametri kvaliteta polutki svinja iz različitih sistema gajenja

Godina izdavanja

2011

Stranice

139-143

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Brenjo, D; Antonić, B; Grujić, R; Nedić, D; Đerić, Z

Naziv časopisa

Tehnologija mesa

Naziv rada

Procena rizika u tradicionalnoj proizvodnji hercegovačkog pršuta

Godina izdavanja

2011

Stranice

193-200

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Tešić, M; Baltić, M; Plavšić, B; Tajdić, N; Mirilović, M; Rajković, M

Naziv časopisa

Acta Vet.

Naziv rada

Management and control program for suppression and eradikation of classical swine fever in Serbia

Godina izdavanja

2011

Stranice

295-307

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Hujdurović, E; Dubinović, G; Vujinović, O

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Analiza identifikacije goveda u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Stranice

16-23

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tešić, M; Nedić, D; Baltić, M; Božić, D; Stojiljković, Lj; Plavšić, B; Tajdić, N; Mirilović, M; Rajković, M

Naziv časopisa

Acta Vet

Naziv rada

Effects of the application of trichinellosis control program in an endemic area in Serbia

Godina izdavanja

2011

Stranice

77-87

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Đurić, J; Dimitrijević, M; Karabasil, N; Kilibarda, N

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Hrana i večna briga za zdravlje

Godina izdavanja

2010

Stranice

5-9

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Trkulja, R; Velić, R

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Bruceloza u Bosni i Hercegovini - Program kontrole

Godina izdavanja

2009

Stranice

101-108

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Menadžment i priprema nacionalnih planova za nepredviđene slučajeve pojave bolesti životinja

Godina izdavanja

2008

Stranice

91-98

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Plavšić, B; Nedić, D; Mićović, Z; Tešić, Z; Kostić, P; Ašanin, R; Krnjaić, D; Milanović, S

Naziv časopisa

Acta Veterinaria

Naziv rada

Veterinarski informacioni menadžment sistem (VIMS) u procesu odlučivanja i upravljanju programima prevencije i kontrole zaraznih bolesti domaćih životinja

Godina izdavanja

2008

Stranice

99-108

Godina_Vol_IEEE

58

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kreštalica, S; Baltić, M; Nedić, D; Tešić, M; Lekić-Aranđelović, I

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Obim i struktura uvoza životinja za tov i klanje u BiH od 2002-do 2005.godine

Godina izdavanja

2007

Stranice

248-256

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jevtić, Z; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Lekovi za pčele registrovani u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2007

Stranice

68-73

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Marković, T; Bijelić, S

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Rezultati laboratorijskog određivanja bojra somatskih ćelija u sirovom mlijeku istočnog dijela RS/BiH

Godina izdavanja

2005

Stranice

155-159

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidić, B; Kljajić, R; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Zdravstvena ispravnost hrane i kontrola zoonoza na farmi

Godina izdavanja

2005

Stranice

131-138

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Kombaitiblnost veterinarskih propisa Republike Srpske sa propisima Evropske Unije

Godina izdavanja

2005

Stranice

125-130

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tešić, M; Kljajić, R; Stojiljković, Lj; Baltić, M; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Epidemiološko stanje i ekonomski značaj trihineloze na teritoriji epizotiološkog područja

Godina izdavanja

2005

Stranice

116-124

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tešić, M; Kljajić, R; Nedić, D; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Strategija razvoja veterinarske prakse u uslovima tržišne konkurencije

Godina izdavanja

2005

Stranice

84-88

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jevtić, Z; Nedić, D; Ivetić, V; Bjelajac, B; Ilić, M

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Način propisivanja i izdavanja lekova i lekovitih dodataka koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

Godina izdavanja

2005

Stranice

38-41

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kljajić, R; Nedić, D; Tešić, M; Stevančević, M; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Evropska strategija za bezbednost hrane

Godina izdavanja

2005

Stranice

19-29

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Prednosti novog sistema kontrole sirovog mlijeka u Holandiji

Godina izdavanja

2005

Stranice

11-14

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Veterinarska teritorijalna nadležnost za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2004

Stranice

151-155

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kljajić, R; Nedić, D; Tešić, M

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane

Godina izdavanja

2004

Stranice

74-79

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Grbić, S; Dubinović, G; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Mogućnosti primjene sistema identifikacije i kontrole kretanja životinja u cilju zaštite zdravlja potrošača

Godina izdavanja

2004

Stranice

38-39

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tešić, M; Nedić, D; Kljajić, R; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Veterinarska praksa kao paradigma u primeni savremenog menadžmenta u veterinarstvu

Godina izdavanja

2003

Stranice

131-138

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nikolić, S; Nedić, D; Bjelajac, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

BOvina spongiformna encefalopatija - VSE

Godina izdavanja

2003

Stranice

17-20

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Sir sa oznakom geografskog porekla - trend, marketinški izazov ili neminovnost

Godina izdavanja

2003

Stranice

58-61

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kljajić, R; Nedić, D; Aćamović, N; Vidić, B; Petrović, J

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Integrisani sistemi za bezbednost hrane

Godina izdavanja

2003

Stranice

50-57

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jevtić, Z; Nedić, D; Ilić, M; Bjelajac, B; Ivetić, V

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Registracija veterinarskih lekova u skladu sa zakonskom regulativom i naša iskustva

Godina izdavanja

2003

Stranice

47-49

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Grbić, S; Nedić, D; Santini, G; Balsini, E; Arboledas, R

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Sistem identifikacije životinja i zaštita zdravlja životinja: dvija rutinske aktivnosti veterinarske službe koje će doprinijeti integraciji proizvođača i uzgajivača stoke BiH na tržište eu

Godina izdavanja

2003

Stranice

111-114

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Dragičević, O

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Meso i zdravlje ljudi

Godina izdavanja

2003

Stranice

139-143

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kalaba, V; Nedić, D; Bjelajac, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Kontrola higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla na području Republike Srpske

Godina izdavanja

2002

Stranice

87-90

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kalaba, V; Nedić, D; Bjelajac, B

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Mikrobiološka slika priordnih začina

Godina izdavanja

2002

Stranice

91-92

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Organizacija veterinarske službe i kombatibilnost sa EU propisima

Godina izdavanja

2001

Stranice

3-17

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinžinjerstvo i marketing

Naziv rada

Namirnice - izvor rezistentnih sojeva mikroorganizama

Godina izdavanja

2001

Stranice

70-74

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinžinjerstvo i marketing

Naziv rada

Uticaj rezidua antibiotika i sulfonamida na aktivnost bakterija mlečne žlezde

Godina izdavanja

2001

Stranice

31-34

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mijačević, Z; Nedić, D; Bulajić, S

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Rezidue veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla - monitoring

Godina izdavanja

2001

Stranice

86-91

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Acta veterinaria

Naziv rada

Survigin and therapeutic potential of probiotic microorganisms in fermented milk

Godina izdavanja

2001

Stranice

325-332

Godina_Vol_IEEE

51

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Wojciechowski, K; Paskin, R; Pite, L; Hruska, K; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Iniciranje implementacije projekta tehničke saradnje od strane organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija

Godina izdavanja

2001

Stranice

109-114

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kljajić, R; Mašić, Z; Nedić, D; Tešić, M

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Obrazovanje veterinara za 21. Vek - evropski trendovi i akreditaciona šema

Godina izdavanja

2001

Stranice

18-23

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kljajić, R; Mašić, Z; Mitrović, R; Nedić, D

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Osiromašeni uranijum i aktuelna radijaciona situacija u oblasti animalne proizvodnje

Godina izdavanja

2001

Stranice

153-157

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Đuričić, B; Nedić, D; Ristić, N; Trkulja, R

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Epizootiološka slika bolesti plavog jezika (bluetongue) na balkanskom poluostrvu

Godina izdavanja

2001

Stranice

105-108

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Sinovec, S; Stojanović, J

Naziv časopisa

Veterinarski žurnal Republike Srpske

Naziv rada

Osnovni parametri kontrole namirnica za uključivanje u međunarodni promet

Godina izdavanja

2001

Stranice

73-75

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z

Naziv časopisa

Veterinarski glasnik

Naziv rada

Definisanje kvaliteta sirovog mleka na osnovu količine belančevina

Godina izdavanja

2000

Stranice

47-55

Godina_Vol_IEEE

54

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D

Naziv časopisa

Poljoprivredni kalendar

Naziv rada

Spongiformna encefalopatija goveda

Godina izdavanja

1998

Stranice

65-67

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nedić, D; Bjelajac, B; Šarić, M

Naziv časopisa

Agroznanje - nauka-poljoprivreda-iskustvo

Naziv rada

Značaj zdravstvene zaštite životinja za povećanje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja

Godina izdavanja

1997

Stranice

85-92

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jugović, N; Ćirković, M; Nedić, D

Naziv časopisa

Agroznanje - nauka-poljoprivreda-iskustvo

Naziv rada

Stanje i proizvodni razvoj ribarstva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

1997

Stranice

71-77

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Čaklovica, F; Škandro-Kazić, M; Nedić, D; Varadin, B; Saračević, L

Naziv časopisa

Veterinarija

Naziv rada

Istraživanje kontraminarnosti puževa u BiH olovom i živom

Godina izdavanja

1992

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Lončaervić, S; Nedić, D

Naziv časopisa

Vetarinarija

Naziv rada

Prinosi i neka kvalitativna svojstva mesa puževa, ježeva i kornjača

Godina izdavanja

1991

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Nedić, D; Škandro-Kazić, M

Naziv časopisa

Peradarstvo

Naziv rada

Higijenska ispravnost mesa peradi i prerađevina analiziranih u periodu 1986-1990 u Zavodu za higijenu životnih namirnica Vetarinarskog fakulteta u Sarajevu

Godina izdavanja

1991

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Gagić, A; Karić, R; Lončarević, S; Nedić, D; Škandro-Kazić, M

Naziv časopisa

Veterinarija

Naziv rada

Klaoničke vrijednosti brojlera Hubrodržanih u ekstenzivnim uslovima

Godina izdavanja

1991

Stranice

315-320

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Lončarević, S; Nedić, D; Škandro-Kazić, M; Kumašin, L

Naziv časopisa

Žito hleb

Naziv rada

Mikrobiološka ispravnost sirovina i nekih proizvoda prehrambene industrije

Godina izdavanja

1990

Stranice

167-171

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Milanović, A; Čaklovica, F; Nedić, D; Lončarević, S; Škandro-Kazić, M; Hadžić, J

Naziv časopisa

Žito hleb

Naziv rada

Proizvodna higijena nekih pogona pekarske industrije i industrije polugotovih i gotovih jela

Godina izdavanja

1990

Stranice

171-175

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mirilović, Milorad; Nedić, Drago; Vejnović, Branislav; Đurić, Spomenka; Gudurić, Dubravko; Tajdić, Nada;

Naziv rada

Životni ciklus veterinarske prakse (LIFE CYCLE OF VETERINARY PRACTICE)

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

28. savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

14-20

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Blagojević, Miloš; Zdravković, Marija; Nedić, Drago; Đurić, Spomenka; Prokić-Bolka, Bogomir

Naziv rada

A occipitalis kod tekunice (Citellus citellus). A. OCCIPITALIS IN THE GROUND SQUIRREL (CITELLUS CITELLUS)

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) sa međunarodnim učešćem

Grad

Teslić

Stranice

145-146

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radovanović-Savić, Radoslava; Bulajić, Snježana; Stajković, Silvana; Babić, Milijana; Mikić, Lazar; Bošković, Saša; Nedić, Drago;

Naziv rada

Karakteristike tradicionalne proizvodnje sira na području opštine Teslić. CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL PRODUCTION OF CHEESE IN THE REGION OF MUNICIPALITY TESLIĆ

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Teslić

Stranice

73-74

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Golić, Bojan; Nedić, Drago; Dojčinović, Slobodan;

Naziv rada

Kapaciteti akreditovanih ispitnih laboratorija za hranu u Bosni i Hercegovini u odnosu na područja akreditacije

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

83-84

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Golić, Bojan; Nedić, Drago;

Naziv rada

Mikrobiološki kriterijumi u hrani za životinje - osvrt na legislativu u BiH i Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Teslić

Stranice

73-74

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Miriliović, Milorad; Teodorović, Vlado; Tajdić, Nada; Vejnović, Branislav; Đurić, Spomenka;

Naziv rada

Menadžment, planiranje i biznis plan veterinarske prakse

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Teslić

Stranice

67-70

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tajdić, Nada; Mirilivoić, Milorad; Nedić, Drago; Vejnović, Branislav; Đurić, Spomenka;

Naziv rada

Mogućnosti primjene Kano modela u merenju stepena zadovoljstva korisnika veterinarskih usluga

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

65-66

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mirilović, Milorad; Teodorović, Vlado; Nedić, Drago; Tajdić, Nada; Vejnović, Branislav; Đurić, Spomenka;

Naziv rada

Menadžment veterinarske prakse

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Teslić

Stranice

63-64

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Mirilović, Milorad; Teodorović, Vlado; Tajdić, Nada; Đurić, Spomenka; Vejnović, Branislav;

Naziv rada

Dobar menadžer veterinarske prakse

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine

Grad

Teslić

Stranice

59-60

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Nikolić, Sonja; Mandić, Vladislav; Nedić, Drago; Sekulić, Željko; Pavlović, Ivan;

Naziv rada

Toksokaroza i ankilostomoza kod lisica (Vulpes Vulpes) u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine

Grad

Teslić

Stranice

53-54

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Nedić, Drago; Stanišić, Mirko; Bojinović, Jovica; Čelić, Mitar;

Naziv rada

Iskustva sa fasciolozom kod ovaca u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine

Grad

Teslić

Stranice

35-36

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Golić, Bojan; Nedić, Drago; Dojčinović, Slobodan;

Naziv rada

Kapaciteti akreditovanih ispitnih dijagnostičkih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini u odnosu na područja akreditacije

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine

Grad

Teslić

Stranice

31-32

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Jelena; Obrenović, Sonja; Nedić, Drago;

Naziv rada

Psi kao značajna karika u širenju leptospiroze

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine

Grad

Teslić

Stranice

25-28

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nikolić, Sonja; Goletić, Teufik; Marić, Jelena; Sladojević, Željko; Kasagić, Dragan; Santrač, Violeta; Nedić, Drago; Stevanović, Oliver;

Naziv rada

Prvi slučaj visokopatogene influence ptica H5N8 u Republici Srpskoj - Bosna i Hercegovina

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

22. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine

Grad

Teslić

Stranice

23-24

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pećanac, Biljana; Aničić, Jelena; Dojčinović, Slobodan; Nedić, Drago

Naziv rada

Cadmium in beef, pork and chicken meat

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

III International congress "Food Technology, Quality and Safety"

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

335-340

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Santrač, Violeta; Kudić, Muamer; Sabljić, Marko; Zahirović, Damir; Nedić, Drago

Naziv rada

Pojava kriptospordioze na farmi mljiečnih goveda u Republici Srpskoj (BiH)

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

98-99

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Nikolić, Sonja; Babić, Radovan; Nedić, Drago

Naziv rada

Hemonhoza u Republici Srpskoj: naša iskustva i buduće aktivnosti

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

94-95

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dojčinović, Slobodan; Nedić, Drago; Golić, Bojan; Pećanac, Biljana; Babić, Aleksandra; Golić, Milijana; Aničić, Jelena

Naziv rada

Ispitivanje prisustva aflatoksina B1 u hrani za životinje u 2015. godini

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

84-85

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Golić, Bojan; Nedić, Drago; Dojčinović, Slobodan; Golić, Milijana; Mijačević, Zora

Naziv rada

Prisustvo i enteroteksogeni potencijal koagulaza pozitivnih strafilokoka u mladom siru

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

84-85

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brkić, Zoran; Ilić, Tanja; Nedić, Drago

Naziv rada

Ispitivanje nivoa kontaminacije mikroorganizmima površina koje dolaze u kontakt sa mesom u odeljenju za rasjecanje mesa

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

65-66

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Gajić, Boran; Egić, Boris; Vrebac, Marko; Pavlović, Ivan; Nedić, Drago

Naziv rada

Strongyloides stercoralis infekcija kod pomeranskog špica: prikaz slučaja

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

77-78

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Subić, Ivona; Marić, Jelena; Santrač, Violeta; Nedić, Drago

Naziv rada

Monitoring nad klasičnom kugom svinja u populaciji divljih svinja na teritoriji Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

20-21

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Golić, Bojan; Nikolić, Sonja; Dojčinovič, Slobodan; Stevanović, Oliver; Kasagić, Dragan; Kalaba, Vesna; Marić, Jelena

Naziv rada

Pregled pojave salmoneloza u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

18-19

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Marić, Jelena; Stevanović, Oliver; Kasagić, Dragan; Trkulja, Rodoljub; Nikolić, Sonja; Babić, Radovan

Naziv rada

Pregled veterinarsko epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2015. godini

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

16-17

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Golić, Bojan; Sonja, Nikolić; Dojčinović, Slobodan; Stevanović, Oliver; Kasagić, Dragan; Kalaba, Vesna; Marić, Jelena

Naziv rada

Salmoneloza kao javnozdravstveni problem u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XVIII Simpozijum Epizootiologa i epidemiologa

Grad

-

Stranice

105-106

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Marić, Jelena; Stevanović, Oliver; Kasagić, Dragan; Nikolić, Sonja; Babić, Radovan

Naziv rada

Veterinarsko epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u 2015. godini

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XVIII Simpozijum Epizootiologa i epidemiologa

Grad

-

Stranice

24-25

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Sreten; Stevanović, Oliver; Jovanović, Ljubomir; Stevanović Đorđević, Snežana; Đurić, Miloje; Nedić, Drago; Kirovski, Danijela

Naziv rada

Breed differences in blood biochemical parameter concentrations between lactating busha and holstein cows

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

5th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2016"

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kirovski, Danijela; Nedić, Sreten; Nedić, Drago; Đurić, Miloje; Jovanović, Ljubomir; Ignjatović, Marija; Vranješ-Đurić, Sanja

Naziv rada

Signifance of cortisol detection in milk of dairy cows, with different milk yield

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Fourth International Symposium and XX scientific conference of agronomists of Republic of Srpska

Grad

Bijeljina

Stranice

205-206

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrac, Violeta; Stevanović, Oliver; Nikolić, Sonja; Nedić, Drago

Naziv rada

Clinical veterinary bacteriology as reference for finding paenibacillus larvae in apiaries

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

44th Apimondia International Apicultural Congress

Grad

Daejeon, Korea

Stranice

189-189

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kirovski, Danijela; Nedić, Sreten; Trifković, Julijana; Jovanović, Ljubomir; Čebulj-Kadunc, Nina; Kobal, Silvestra; Nedić, Drago; Snoj, Tomaž

Naziv rada

Monitoring cortisol level in Hair as non-invasive tool for stress assessment in Cattle

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Sixth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015"

Grad

Jahorina

Stranice

690-691

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pećanac, Biljana; Baltić, Milan; Đorđević, Vesna; Nedić, Drago; Starčević, Marija; Dojčinović, Slobodan; Baltić, Tatjana

Naziv rada

Comparison of bacteriological status during ripening of traditional fermented sausages filled into different diameter artificial casings

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

International 58th Meat Industry Conference "Meat Safety and Quality; Where it goes?"

Grad

Zlatibor

Stranice

221-226

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Subić, Ivona; Veličković, N; Obreht, D; Kasagić, D; Nedić, D; Djan, M

Naziv rada

Genetic variability of wild boar population from Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

II Simpozijum genetičara u BiH "Biotehnologija u medicini i poljoprivredi"

Grad

Banja Luka

Stranice

25-25

Izdavač

Medicinski Fakultet, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mirilović, M; Spomenka, Đurić; Vejnović, B; Nedić, D; Tešić, M; Tajdić, N; Stevanović, J

Naziv rada

Tendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014 godina

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

77-78

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Sreten; Nedić, D; Ignjatović, M; Vranješ-Đurić, S; Jovanović, Lj; Kirovski, D

Naziv rada

Kortizol u mleku - pouzdani indikator stresa kod krava

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

86-87

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Babić, Aleksandra; Pećanac, Biljana; Nedić, Drago; Lovrić, Saša; Rujević, Dragana; Golubović, Dražen

Naziv rada

Analiza kvaliteta sirovog miljeka u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

70-71

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pećanac, Biljana; Nedić, Drago; Babić, Aleksandra; Golić, Milijana; Aničić, Jelena

Naziv rada

Sadržaj nitrita u različitim proizvodima od mesa sa teritorije Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

68-69

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, Tanja; Brkić, Zoran; Golić, Bojan; Kalaba, Vesna; Kasagić, Dragan; Nedić, Drago

Naziv rada

Mikrobiološka ispravnost hrane tokom 2014. godine

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

66-67

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Golić, Bojan; Mijačević, Zora; Bulajić, Snežana; Velebit, Branko; Nedić, Drago

Naziv rada

Nalaz koagulaza pozitivnih strafilokoka u Vlašičkom siru

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

62-63

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kasagić, Dragan; Kalaba, Vesna; Golić, Bojan, Dojčinović, Slobodan; Babić, Radovan; Subić, Ivona; Nedić, Drago

Naziv rada

Iskustva u pripremi hranjivih podloga za mikroorganizme u akreditovanoj laboratoriji

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

60-61

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalaba, Vesna; Golić, Bojan; Kasagić, Dragan; Nedić, Drago; Dojčinović, Slobodan

Naziv rada

Utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti vode na farmama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

58-59

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Pećanac, Biljana; Grujić, Radoslav; Babić, Aleksandra; Sarić, Nikola; Golić, Milijana; Aničić, Jelena

Naziv rada

Rezultati laboratorijskog ispitivanja prisustva aditiva u hrani u periodu 2014-2015

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

49-49

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Golić, Bojan; Dojčinović, Slobodan; Kalaba, Vesna; Kasagić, Dragan; Ilić, Tanja; Brkić, Zoran

Naziv rada

Trovanje hranom uzrokovano patogenim mikroorganizmima

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

48-48

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nikolić, Sonja; Nedić, Drago; Santrač, Violeta; Babić, Radovan; Marić, Jelena

Naziv rada

Analiza monitoringa bjesnila nakon oralne vakcinacije lisica na teritoriji Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

33-34

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brkić, Zoran; Ilić, Tanja; Marić, Jelena; Stevanović, Oliver; Nedić, Drago

Naziv rada

Rezultati seroloških ispitivanja u JU Veterinarskom institutu Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" tokom 2014. godine

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

33-34

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Jelena; Santrač, Violeta; Nikolić, Sonja; Stevanović, Oliver, Nedić, Drago

Naziv rada

Leptospiroza u Republici Srpskoj tokom 2014-2015

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

31-32

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, Oliver; Marić, Jelena; Nedić, Drago

Naziv rada

Seroprevalenca paratuberkuloze goveda u Republici Srpskoj-Bosni i Hercegovini i potreba za aktivnim nadzorom sa ciljem kontrole bolesti

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

25-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Trkulja, Rodoljub; Marić, Jelena; Santrač, Violeta; Nikolić, Sonja; Babić, Radovan; Subić, Ivona; Stevanović, Oliver

Naziv rada

Zoonoze, profesionalni rizik za veterinare

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

25-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, Violeta; Nedić, Drago; Nikolić, Sonja; Stevanović, Oliver

Naziv rada

Klinička veterinarska bakteriologija u dokazivanju uzročnika Paenibacillus larvae na pčelinjacima

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

20. Jubilarno godišnje savjetovanje dokotra veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)

Grad

Banja Luka

Stranice

19-20

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pećanac, Biljana; Nedić, Drago; Dojčinović, Slobodan

Naziv rada

Mercury in fish and fish products

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

II International Congress "Food Technology, Quality and Safety"

Grad

Novi Sad

Stranice

62-62

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kirovski, Danijela; Snoj, Tomaž; Nedić, Sreten; Nedić, Drago; Čebulj-Kadunc, Nina; Kobal, Silvestra

Naziv rada

Non-invasive methods for detectic chronic stress in dairy cows

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

First Dairycare Conference 2014

Grad

Copenhagen, Holandija

Stranice

46-46

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Babić, Radovan; Oliver, Stevanović; Nikolić, Sonja; Nedić, Drago, Borković, Mirko

Naziv rada

Prvi slučaj parafilarioze goveda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

79-80

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dojčinovič, Slobodan; Nedić, Drago; Pećanac, Biljana; Baltić, Milan

Naziv rada

Kvalitet pašteta na banjalučkom tržištu ispitivanih u 2013. godini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

63-64

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dojčinović, Slobodan; Nedić, Drago; Pećanac, Biljana; Baltić, Milan

Naziv rada

Kvalitet barenih kobasica na banjalučkom tržištu ispitivanih u 2013. godini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

61-62

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Babić, Radovan; Nikolić, Sonja; Nedić, Drago; Stevanović, Oliver; Santrač, Violeta; Veljović, Siniša

Naziv rada

Streptococcus suis tip -1: uzročnik fatalne hemoragične septikemije prasadi

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

19. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

39-40

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stevanović, O; Stojiljković, M; Vejnović, B; Ivanov, S; Nedić, D

Naziv rada

Basic morphometric analysis of karakachan sheep in Serbia (Osnovna morfometrijska analiza Karakačanske ovce u Srbiji)

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agranomists of Republic of Srpska

Grad

Trebinje

Stranice

177-178

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Trkulja, R; Tešić, M

Naziv rada

Menadžment u suzbijanju bruceloze

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XXXV Seminar za inovacije znanja veterinara

Grad

Beograd

Stranice

157-165

Izdavač

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, Milan; Nedić, Drago; Plavšić, Budimir

Naziv rada

Primena ekonomike i menadžmenta u kontroli produktivnosti i zaštiti zdravlja životinja

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XXXV Seminar za inovacije znanja veterinara

Grad

Beograd

Stranice

147-155

Izdavač

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, Drago; Trkulja, Rodoljub; Marić, Jelena

Naziv rada

Kontrola bruceloze u Bosni i Hercegovini, iskustva i ograničenja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno-stručni simpozijum "Bruceloza u Jugoistočnoj evropi"

Grad

Niš, Srbija

Stranice

30-38

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, Violeta; Nedić, Drago; Marić, Jelena; Nikolić, Sonja; Vasilijev, S; Cvetković, J; Sofronić, Lj; Micić, S; Stanimirović, A; Nedić, S; Todorovoić, B

Naziv rada

Mogu li dva žarišta trihineloze sa nalazom Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinela pseudospiralis argumentovati isključivanje trihineloskopije u rutinskoj veterinarskoj dijagnostici

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

21-22

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Jelena; Ilić, Tanja; Brkić, Z; Santrač, Violeta; Trkulja, R; Nedić, D

Naziv rada

Leptospira hardjo - Rezultati aktivno sprovedenog serološkog nadzora goveda

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

22-23

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Trkulja, R; Nedić, D; Golić, B; Kasagić, D; Santrač, Violeta; Marić, Jelena

Naziv rada

Efekti programa kontrole zdravstvenog stanja životinja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

15-16

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, Violeta; Nedić, D; Marić, Jelena; Kasagić, D; Nikolić, S; Babić, R; Trkulja, R

Naziv rada

Izazov nazvan šmalenberg virus (Schmallenberg virus) od metagenomike u Njemačkoj do dijagnostičke spremnosti u BiH

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

24-25

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dojčinović, S; Nedić, D; Nikolić, S; Golić, B

Naziv rada

Ispitivanje prisustva aflatoksina u hrani za životinje sirovom i sterilizovanom mlijeku

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

18. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

74-75

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, M; Teodorović, V; Mirilović, M; Dimitrijević, M; Nedić, D; Živojinović, M; Stojiljković, Lj

Naziv rada

Effect of the application of the trichinellosis control program in the endemic part of Serbia

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Biologial Food Safety & Quality

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

78-80

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Trkulja, R; Nedić, D

Naziv rada

Javno zdravstveni i ekološki značaj kontrole bruceloze u BiH

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

545-554

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hadžović, Dž; Mehmadbašić Devedžić, Z; Nemet, A; Batinić, S; Nedić, D

Naziv rada

Provođenje mjera kontrola bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009 - decembar 2011. godine

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Drugi internacionalni epizootiološki dani i 14. Eizootiološki dani Srbije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

249-250

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mehmedbašić Devedžić, Z; Hadžović, Dž; Nemet, A; Batiić, S; Bujinović, O; Nedić, D

Naziv rada

Provođenje mjera kontrola bruceloze mliječnih goveda u Bosni i Hercegovini u 2011. godini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Drugi internacionalni epizootiološki dani i 14. epizootiološki dani Srbije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

85-90

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Velić, L; Beširević, H; Obradović, Z; Mehmedbašić Devedžić, Z

Naziv rada

Rabies in Bosnia and Herzegovina in the period 2006-2010

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

4th Workshop for Rabies

Grad

Nancy, Francuska

Stranice

10-11

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z; Trkulja, R; Hadžović, Dž; Nemet, A

Naziv rada

Pregled mjera kontrole bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009 - juni 2011 godine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

22. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

243-244

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Batinić, S; Kaukčija, F; Mehembašić Devedžić, Z

Naziv rada

Pregled kvaliteta ovlašćenih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

22. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

241-242

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Novalina, M; Marković, T; Ivanić, B; Kadirić, B; Dikić, B; Čojo, R; Đuričić, B; Vujnović, O; Nedić, D

Naziv rada

Epizootiološka istraživanja Q groznice goveda i ovaca u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

22. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

191-194

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z

Naziv rada

Epizootiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2010 - jun 2011 godine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

22. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

189-190

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z; Hadžović, Dž; Trkulja, R

Naziv rada

Implementation of disease control measures for brucellosis of small ruminants in Bosnia and Herzegovina for the period Januar 2009 - December 2010

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Brucellosis 2011, International Research Conference, Including the 64th Brucellosis Research Conference

Grad

Buenos Aires, Argentina

Stranice

90-91

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brenjo, D; Antonić, B; Grujić, R; Nedić, D; Đerić, Z

Naziv rada

Procena rizika u tradicionalnoj proizvodnji hercegovačkog pršuta

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodno 56. savjetovanje industrije mesa

Grad

Tara

Stranice

93-94

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tanković, S; Nedić, D; Smajlović, M; Članjak, E; Bilandžić, N; Janković, S; Vesković-Moračanin, S; Cerkvenik Flajs, V

Naziv rada

Pouzdanost Eliza metode u detekciji hloramfenikola u mesu kalifornijske pastrmke

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodno 56. Savjetovanje industrije mesa

Grad

Tara

Stranice

83-84

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Trkulja, R; Nedić, D; Hadžović, Dž

Naziv rada

Control of brucellosis in small ruminants in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

19th International Congress of Mediterannean Federation of Health and Production of Ruminants

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

76-80

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovač, Ž; Nedić, D; Kolašinac, E; Slaviša, K

Naziv rada

Pregled rezultata izdavanja rješenja za uvoz u Bosnu i Hercegovinu pošiljaka živih životinja i prozivoda životinjskog porijekla

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

174-175

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tahirović, V; Nedić, D; Čobanov, D; Tanković, S

Naziv rada

Značaj donošenja propisa o nusproizvodima životinjskog porijekla

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

172-173

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kaukčija, F; Nedić, D; Tanković, S; Kolašinac, E; Nemet, A; Radović, N

Naziv rada

Propisi koji su objavljenu u 2010 i 2011. godini

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

168-169

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dumović, I; Nedić, D

Naziv rada

Efekti primjene zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

166-167

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Batinić, S; Kaukčija, F; Mehmadbašić Devedžić, Z

Naziv rada

Pregled kapaciteta ovlašćenih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

164-165

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tanković, S; Nedić, D; Smajlović, M; Članjak, E; Bilandžić, N; Janković, S; Vesković Moračanin, S; Cerkvenik Flajs, V

Naziv rada

Značaj validacije ELISA metode u detekciji hloramfenikola u mesu kalifornijske pastrmke

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

144-145

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Javor-Korjenić, I; Nedić, D

Naziv rada

Sistem nadzora za dobijanje međunarodno priznatog kontrolisanog statusa po pitanju bovine spongiformne encefalopatije

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

74-75

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Svjetska godina veterinarstva

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

53-54

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mehmedbašić Devedžić, Z; Nedić, D; Hadžović, Dž; Batinić, S; Nemet, A

Naziv rada

Mjere kontrole salmoneloze kod živine u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

45-46

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Trkulja, R; Hadžović, Dž

Naziv rada

Provođenje kontrola bruceloze malih preživara u BiH u periodu januar 2009 - decembar 2010. godine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

43-44

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z

Naziv rada

Pregled epizootiološke situacije u Bosni i Hercegovini u periodu 2010. godine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

16. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

25-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z; Trkulja, R; Hadžović, Dž

Naziv rada

Provođenje mjera kontrola bruceloze malih preživara u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2009-decembar 2010. godine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prvi Internacionalni epizootiološki dani

Grad

Sijarinska banja

Stranice

144-145

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z

Naziv rada

Pregled epizoootiološke situacije u Bosni i Hercegovini u periodu januar-decembar 2010. godine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prvi internacionalni epizootiološki dani

Grad

Sijarinska banja

Stranice

6-7

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z; Batinić, S

Naziv rada

Pojava određenih zaraznih bolesti životinja u Bosni i Hercegovini u periodu januar 2005 - juni 2010. godine

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

21. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

178-179

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić Devedžić, Z

Naziv rada

Pripremljenost i planiranje hitnih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

21. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

165-166

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Trkulja, R; Mehmedbašić, Z; Hadžović, Dž

Naziv rada

Upravljanje borbom protiv bruceloze u BiH

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

21. Savetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

124-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Đurić, J; Dimitrijević, M; Karabasil, N; Kilibarda, N

Naziv rada

Hrana i večna briga za zdravlje

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

15. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

63-64

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Čobanov, D; Tanković, S; Mehembašić Devedžić, Z; Batinić, S

Naziv rada

Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u 2009 godini

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

15. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

21-22

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Marković, T; Lukić, B; Čojo, R; Nedić, D; Lukić, N

Naziv rada

Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005 do 2009. godine

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

12. Epizootiološki dani

Grad

Topola

Stranice

4-5

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Čobanov, D; Tanković, S; Mehmedbašić Devedžić, Z; Batinić, S

Naziv rada

Veterinarsko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. od 2009. godine

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

12. Epizootiološki dani

Grad

Topola

Stranice

4-5

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Trkulja, R; Velić, R

Naziv rada

Brucellosis in Bosnia and Herzegovina - Program

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

MetaNET Project Thematic Scientific Conference

Grad

Struga, Makedonija

Stranice

33-34

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milijević, A; Kasagić, D; Nedić, D; Tajdić, N; Tešić, M

Naziv rada

Poslovna aktivnost veterinarske stanice "Banja Luka" u sprovođenju programa eradikacije bruceloze

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

8. Kongres veterinara Srbije

Grad

Beograd

Stranice

208-210

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tajdić, N; Krstić, B; Nedić, D; Tešić, M

Naziv rada

Konkurentnost komerijalnih gazdinstava u proizvodnji mleka na osnovu veličine stada

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

8. Kongres veterinara Srbije

Grad

Beograd

Stranice

197-198

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Tešić, M; Tajdić, N

Naziv rada

Menadžment veterinarske prakse u novim uslovima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

8. Kongres veterinara Srbije

Grad

Beograd

Stranice

182-183

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, M; Nedić, D; Aleksić, Z; Tajdić, N; Radisavljević, K

Naziv rada

Značaj ekonomike i menadžmenta u kontroli zdravlja životinja

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

8. Kongres veterinara Srbije

Grad

Beograd

Stranice

178-181

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dujmović, I; Nedić, D; Čekić, S

Naziv rada

Značaj donošenja zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Jahorina

Stranice

193-194

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Tešić, M

Naziv rada

Organizacija i menadžment veterinarske službe u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Jahorina

Stranice

29-32

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

14. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Jahorina

Stranice

25-28

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Analiza stanja zaraznih bolesti životinja i planiranje njihovog suzbijanja

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Simpozijum XI Epizootiološki dani

Grad

Apatin

Stranice

5-8

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Trkulja, R; Marković, T

Naziv rada

Veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2008. godini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Simpozijum XI Epizootiološki dani

Grad

Apatin

Stranice

2-4

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dujmović, I; Nedić, D; Čekić, S; Mehmedbašić, Z

Naziv rada

Predstavljanje nacrta Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

158-159

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čekić, S; Nedić, D

Naziv rada

Registracija veterinarskih lijekova u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

156-157

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tanković, S; Nedić, D; Fejzić, N

Naziv rada

Plan i provedba monitoringa rezidua određenih supstanci u ribama i ribljim proizvodima u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

148-149

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tanković, S; Nedić, D; Fejzić, N

Naziv rada

Standardi u pogledu maksimalno dozvoljenih količina veterinarskih lijekova, hormona, pesticida, teških metala, mikotoksina i drugih kontaminata u namirnicama životinjskog porijekla u Bosni i Hercegov

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

120-121

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Trkulja, R; Santrač, V; Despotović, D; Nedić, D

Naziv rada

Bruceloza u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

21-22

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mehmedbašić, Z; Čobanov, D; Tanković, S

Naziv rada

Analiza aktuelne veterinarsko-epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

19-20

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Santrač, V; Marić, J; Despotović, D; Nedić, D; Marković, T

Naziv rada

Brueloza preživara u Republici Srpskoj u periodu 2001-2007

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

X Epizootiološki dani

Grad

Tara

Stranice

257-261

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jevtić, Z; Nedić, D

Naziv rada

Lekovi za pčele registrovani u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

229-230

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kadirić, V; Nedić, D; Ilić, T; Baltić, M

Naziv rada

Ispitivanje strukture klanja stoke u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

151-152

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kreštalica, S; Baltić, M; Nedić, D; Tešić, M; Lekić-Aranđelović, I

Naziv rada

Obim i struktura uvoza životinja za tov i klanje u BiH od 2002. do 2005. godine

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

134-135

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, V; Tešić, M; Nedić, D; Fejzić, N; Madžarac, M

Naziv rada

Identifikacija i kontrola kretanja životinja na nivou regionalne kancelarije Bijeljina

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

116-118

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Babić, R; Trkulja, R; Nikolić, S; Nedić, D

Naziv rada

Klasična kuga svinja u Bosni i Hercegovini - stanje i suzbijanje

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

80-81

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Tešić, M; Nedić, D; Bunčić, S; Kljajić, R

Naziv rada

Proizvodnja mesa u svetu, Evropskoj uniji, Srbiji i Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

37-38

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, M; Kljajić, R; Nedić, D; Fejzić, N; Tajdić, N; Lazić, V

Naziv rada

Savremeni aspekti upravljanja veterinarskom praksom

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

25-28

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Trkulja, R; Nedić, D; Kalaba, Lj

Naziv rada

Perspektiva i izazovi za veterinarske službe u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

2. Kongres veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

21-24

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Marković, T

Naziv rada

Epizootiološka situacija trihineloze (Trichinellosis) na području Republike Srpske u periodu 1997-2006. godine

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

IX Epizootiološki dani

Grad

Požarevac

Stranice

109-110

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Kadirić, V; Mitrović, N; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv rada

Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

IX Epizootiološki dani

Grad

Požarevac

Stranice

6-8

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Bijelić, S; Marković, T; Marić, J

Naziv rada

Pojava klasične kuge svinja na prostoru Republike Srpske u periodu 2004-2005. godine

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

18. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

123-124

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Harmonizacija domaćih veterinarskih propisa sa propisima Evropske Unije - šansa za razvoj i uslov za priključenje evropskoj uniji

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Clinica veterinaria 2006

Grad

Neum

Stranice

4-5

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, V; Marić, J; Nedić, D; Trkulja, R; Bjelajac, B; Golubović, S

Naziv rada

Bjesnilo 2005-2006 u RS

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

51-52

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, V; Marić, J; Mitrović, N; Nedić, D; Trkulja, R; Bjelajac, B; Golubović, S

Naziv rada

Bruceloza - 2001-2006 u RS - potreba za efikasnijim mjerama

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

22-23

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Trkulja, R; Bjelajac, B; Marić, J; Santrač, V; Kadirić, V

Naziv rada

Analiza veterinarsko-epidemiološke situacija i novih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

12. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

17-19

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Bjelajac, B; Marić, J

Naziv rada

Rasprostranjenost bruceloze preživara na teritoriji RS u periodu 2002-2005. godine

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

VIII Epizootiološki dani

Grad

Novi Sad

Stranice

87-88

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Trkulja, R; Bjelajac, B; Marić, J; Santrač, V

Naziv rada

Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u 2005. godini

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

VIII Epizootiološki dani

Grad

Novi Sad

Stranice

12-14

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grbić, S; Nedić, D; Dubinović, G; Ilić, M

Naziv rada

Registracija imanja i identifikacija goveda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

17. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

234-240

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z; Bjelajac, B; Mitrović, N; Babić, A

Naziv rada

Analiza nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

17. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

154-155

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Bjelajac, B; Trkulja, R; Kadirić, V

Naziv rada

Analiza veternarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

17. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

5-6

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jevtić, Z; Nedić, D; Ivetić, V; Bjelajac, B; Ilić, M

Naziv rada

Način propisivanja i izdavanja lekova i lekovitih dodataka koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

92-93

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pavlović, R; Nedić, D; Jokić, S; Kalaba, Lj

Naziv rada

Obrazovanje i obaveštavanje stočara i šire javnosti u cilju efikasnijeg rada vetarinarske službe

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

83-83

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, M; Kljajić, R; Nedić, D; Trkulja, R; Stevančević, M; Bjelajac, B

Naziv rada

Primena ekonomike i menadžmenta u nacionalnoj strategiji kontrole zdravlja životinja

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

67-67

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Babić, A; Nedić, D; Mitrović, N; Čolović, Z; Pećanac, B; Marković, T

Naziv rada

Rezultati nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Republici Srpskoj u periodu novembar 2004. - april 2005.

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

50-51

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karabasil, N; Nedić, D; Teodorović, V; Dimitrijević, M; Baltić, M

Naziv rada

Kontrola proizvodnog procesa klanja stoke

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

40-41

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Babić, A; Čolović, Z; Pećanac, B; Lazarević, V; Marković, T

Naziv rada

Analiza prvih rezultata nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

38-39

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z; Bjelajac, B; Mitrović, N

Naziv rada

Prednost uvođenja nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mlijeka

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

37-37

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Nedić, D; Božić, T; Bulajić, S

Naziv rada

Kontrola rezidua antibiotika u namirnicama, odgovornost i obaveze

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

36-36

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić, R; Nedić, D; Tešić, M; Stevančević, M; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv rada

Evropska strategija za bezbednost hrane

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

35-35

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Bjelajac, B; Kadirić, V

Naziv rada

Stanje i ocjena veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u 2004. godini u odnosu na prethodni period

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

11. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

17-18

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Kubelka, D; Nedić, D; Marković, T

Naziv rada

Efficiency of veterinary - sanitary measures for ruminant brucellosis control

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Prvi simpozijum o zoonozama s međunarodnim učešćem

Grad

Sarajevo

Stranice

78-78

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, J; Mitrović, N; Santrač, V; Sarić, M; Despotović, D; Nedić, D; Kubelka, D

Naziv rada

Seroprevalence of brucellosis in ruminants in Republic of Srpska from 2001 to 2004

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Prvi simpozijum o zoonozama s međunarodnim učešćem

Grad

Sarajevo

Stranice

70-70

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Trkulja, R; Bjelajac, B; Kadirić, V

Naziv rada

Stanje i analiza veterinarsko-epidemiološke situacije u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

VII Epizootiološki dani

Grad

Jagodina

Stranice

5-7

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, V; Marić, J; Golubović, S; Babić, R; Nedić, D; Kubelka, D

Naziv rada

Epidemiological characteristics of rabies in Republic of Srpska from 1995 to 2003

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

International Conference "Rabies in Europe"

Grad

Kijev, Ukrajina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Bjelajac, B

Naziv rada

Osnovni principi primjene menadžmenta kvaliteta u vetarinarskoj praksi

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

16. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

99-99

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Kljajić, R; Tešić, M

Naziv rada

Privatizacija veterinarske službe: potreba ili obaveza, prednosti i mane

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

16. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

97-8

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z; Bulajić, S

Naziv rada

Kontrola sirovog mlijeka u cilju plaćanja mlijeka po kvalitetu

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

16. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

9-10

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Kadirić, V; Karan, V

Naziv rada

Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i značaj njenog praćenja

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

16. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

9-10

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Način utvrđivanja teritorijalne nadležnosti za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

131-131

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grbić, S; Dubinović, G; Nedić, D

Naziv rada

Mogućnosti primjene sistema identifikacije i kontrole kretanja životinja u cilju zaštite zdravlja potrošača

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

126-127

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, M; Kljajić, R; Nedić, D; Trkulja, R; Stevančević, M; Bjelajac, B

Naziv rada

Strategija razvoja veterinarske prakse u uslovima tržišne konkurencije

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

121-122

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv rada

Kontrola kritičnih tačaka u procesima prerade mleka

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

85-86

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Raičević, S; Nedić, D; Teodorovič, V; Poznanić, M; Stanišić, J

Naziv rada

Prevencija i kontrola kontaminenata industrijskih procesa i pesticida u proizvodnom lancu uzgoja živine

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

84-84

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šerić, S; Fejzić, N; Ferizbegović, J; Nedić, D

Naziv rada

Osiguranje kvaliteta hrane - trendovi, pristupi i alati

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

79-79

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, Ž; Nedić, D

Naziv rada

Činioci od značaja za kvalitet mesa živine

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

78-78

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić, R; Nedić, D; Tešić, M

Naziv rada

Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

75-77

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Marić, J; Santrač, V

Naziv rada

Epizootiološka situacija bolesti plavog jezika u 2002-2003 godini u Republici

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

61-62

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Trkulja, R; Bjelajac, B; Karan, V; Kadirić, V

Naziv rada

Aktuelna veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj u okruženju

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

10. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

13-14

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Trkulja, R, Bjelajac, B; Kadirić, V; Karan, V

Naziv rada

Epidemiološko-epizootiološka situacija u Republici Srpskoj tokom 2003. godine

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Šesti epizootiološki dani

Grad

Vlasinsko jezero

Stranice

9-10

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Grbić, S

Naziv rada

Epidemiološki značaj identifikacije i kontrole kretanja životinja u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Šesti epizootiološki dani

Grad

Vlasinsko jezero

Stranice

85-86

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Lazić, V

Naziv rada

Rezultati seroloških ispitivanja zaraznih bolesti u istočnom dijelu Republike Srpske u 2003. godini

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Šesti epizootiološki dani

Grad

Vlasinsko jezero

Stranice

153-154

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santrač, V; Marić, J; Nikolić, S; Despotović, D; Šarić, M; Nedić, D; Bjelajac, B

Naziv rada

Serološka ispitivanja raširenosti Q-groznice kod goveda u Republici Srpskoj u periodu 2001-2003. godine

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

15. Savjetovanje veterinara Srbije

Grad

Zlatibor

Stranice

167-167

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv rada

Aktuelna veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

13-14

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tešić, M; Nedić, D; Kljajić, R; Trkulja, R; Bjelajac, B

Naziv rada

Veterinarska praska kao paradigma u primeni savremenog menadžmenta u veterinarstvu

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

125-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mitrović, N

Naziv rada

Epizootiološka situacija zaraznih i parazitskih bolesti životinja obaveznih prijavljivanju u Republici Srpskoj u 2002. godini

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Simpozijum, peti Jugoslovenski epizootiološki dani

Grad

Subotica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nikolić, S; Nedić, D; Bjelajac, B

Naziv rada

Bovina spongiformna encefalopatija - VSE

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

32-33

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Način utvrđivanja kriterijuma za podjelu obaveznih poslova na jednom veterinarsko-epidemiološkom prostoru

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

129-130

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đuričić, B; Nedić, D; Laušević, D; Pavlović, M

Naziv rada

The epizootiological occurence of bluetongue in the central Balkans

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

OIE Bluetongue, International symposium

Grad

Taormina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv rada

Sir sa oznakom geografskog porekla - trend marketinški izazov ili neminovnost

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

75-76

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, N; Nedić, D; Karan, V; Kadirić, V

Naziv rada

Karantin i problematika u sprovođenju karantinskih mjera

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

40-41

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić, R; Nedić, D; Aćamović, N; Vidić, B; Petrović, J

Naziv rada

Integrisani sistemi za bezbednost hrane

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

72-73

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jevtić, Z; Nedić, D; Ilić, M; Bjelajac, B; Ivetić, V

Naziv rada

Registracija veterinarskih lekova u skladu sa zakonskom regulativom i naša iskustva

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

63-64

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grbić, S; Nedić, D; Santini, G; Balsini, E; Arboledas, R

Naziv rada

Sistem identifikacije životinja i zaštita zdravlja životinja: dvije rutivnske aktivnosti veterinarske službe koje će doprinijeti integraciji prozivođača i uzgajivača stoke BiH na tržište EU

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

116-119

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Dragičević, O

Naziv rada

Meso i zdravlje ljudi

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

9. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

74-75

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Santini, F; Gennaro, V; Maurizio, F; Nedić, D

Naziv rada

Identifikacije i kontrola kretanja životinja u BiH

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Osmo savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z

Naziv rada

Uslovi za proizvodnju mlijeka i procjena higijenske ispravnosti mlijeka prema Direktivi Savjeta Evropske Unije 92/46 EEC

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Savremeni trednovi u mljekarstvu

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

1-10

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Đuričić, B; Ristić, N; Pavlović, M; Laušević, D

Naziv rada

Koncepti i zahtjevi u planiranju programa kontrole zaraznih bolesti životinja

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Simpozijum, četvrti Jugoslovenski epizootiološki dani

Grad

Mataruška Banja

Stranice

15-25

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarsko-epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i svijetu, 2001-2002

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Osmo savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Nedić, D

Naziv rada

Überleben von Lactobacillus Acidophilus und Bidifobacterium Longum BB543 in Sauermilch

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Gemeinsames Symposium "Lebensmittel - Mittel zum Leben!"

Grad

Münster

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv rada

Monitoring rezidua veterinarskih lekova u mleku i proizvodima od mleka

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Savremeni trendovi u mljekarstvu

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

18-31

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đuričić, B; Pavlović, M; Laušević, D; Nedić, D; Radenković-Damjanović, B

Naziv rada

Bluetongue - mere suzbijanja i kontrole bolesti

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Simpozijum, četvrti Jugoslovenski epizootiološki dani

Grad

Mataruška Banja

Stranice

84-94

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Epidemiološka situacija po pitanju bolesti plavog jezika - opasnost za BiH

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Seminar - Workshop o bolesti plavog jezika

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ristić, N; Nedić, D; Dragojlović, R

Naziv rada

Epizootiološka situacija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Simpozijum, treći Jugoslovenski epizootiološki dani

Grad

Kladovo

Stranice

168-172

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Klaus, H

Naziv rada

Zakonski propisi Republike Srpske

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Seminar veterinarskih inspektora Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Ristić, N; Trkulja, R; Dragojlović, R; Kadirić, V; Karan, V

Naziv rada

Epidemiološka situacija kod nas i u svijetu

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Prvi kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

17-19

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z; Bjelajac, B

Naziv rada

Identifikacija i kontrola kretanja životinja - epidemiološki značaj

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Prvi kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

28-30

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Modernization of Milk and Beef Production in the Republic of Srpska - Bosnia and Herzegovina.

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation

Grad

Atina, Grčka

Stranice

571-571

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Scientific Research in Development of Food Processing Technology and Biotechnology in Bosnia-Herzegovina

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation

Grad

Atina, Grčka

Stranice

289-298

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Slinavka i šap - neophodne mjere za sprečavanje pojave u BiH

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Seminar - Workshop za veterinare i veterinarske inspektore

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarski propisi Evropske Unije i Republike Srpske

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Seminar va veterinarske inspektore Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Organizacija veterinarske službe i kompatibilnost sa EU propisima

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

1. Kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

9-10

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Nedić, D; Bulajić, S

Naziv rada

Rezidue veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla - monitoring

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

1. Kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

118-119

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Wojciechowski, K; Paskin, R; Pite, L; Hruska, K; Nedić, D

Naziv rada

Iniciranje implementacije projekta tehničke saradnje od strane organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

1. Kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

13-14

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić, R; Mašić, Z; Nedić, D; Tešić, M

Naziv rada

Obrazovanje veterinara za 21. Vek - evropski trendovi i akreditaciona šema

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

1. Kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

11-12

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić, R; Mašić, Z; Mitrović, R; Nedić, D

Naziv rada

Osiromašeni uranijum i aktuelna radijaciona situacija u oblasti animalne proizvodnje

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

1. Kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

120-121

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Sinovec, S; Stojanović, J

Naziv rada

Osnovni parametri kontrole namirnica za uključivanja u međunarodni promet

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

1. Kongres veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

113-114

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Čojo, R

Naziv rada

Zadaci veterinarske inspekcije u novim organizacionim oblicima službe

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Seminar za veterinarske inspektore (Sedmo savjetovanje veterinara Republike Srpske)

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Položaj i organizacija veterinarske službe Republike Srpske

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Seminar za veterinarske inspektore (Sedmo savjetovanje veterinara Republike Srpske)

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z

Naziv rada

Razvoj mljekarstva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

VII Savetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Đuričić, B; Ristić, N

Naziv rada

Aktuelna epizootiološka situacija u Republici Srpskoj i svetu

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

VII Savetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

13-14

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Mljekarstvo Republike Srpske

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Savremeni trendovi u mljekarstvu

Grad

Zlatibor

Stranice

25-31

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Nedić, D

Naziv rada

Značaj aditiva u preradi mleka

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

VII Savetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

72-72

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Bulajić, S; Nedić, D

Naziv rada

Uticaj uslova čuvanja termički obrađenog mleka na porast populacije termorezistentnih mikroorganizama i rekontaminenata

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

VII Savetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

70-71

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đuričić, B; Nedić, D; Laušević, D

Naziv rada

Q-groznica domaćih životinja - način i metode serooške dijagnostike

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Znanstveni-naučni seminar o Q-groznici

Grad

Neum

Stranice

24-32

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Raičević, S

Naziv rada

Nacionalni programi kontrole kantminenata i rezidua u namirnicama (uloga i značaj)

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

VII Savetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

68-68

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Analiza rada veterinarske inspekcije Republike Srpske i njeni zadaci za naredni period

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

Narodna biblioteka "Filip VIšnjić", Bijeljina

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Analiza epizootiološke situacije u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

3. Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

Narodna biblioteka "Filip Višnjić", Bijeljina

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Bulajić, S; Mijačević, Z

Naziv rada

The criteria for payment of raw milk based on hygienic quality

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

2. Slovenian Congress "Milk and Dairy Products"

Grad

Portorož, Slovenija

Stranice

60-60

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Mesto kontrole mleka u funkciji plaćanja

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Savremeni trendovi u mlekarstvu

Grad

Zlatibor

Stranice

97-104

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čojo, R; Sabljić, B; Nedić, D

Naziv rada

Kontrola higijenske ispravnosti i kvaliteta namirnica životinjskog porijekla

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

2. Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simić, V; Ristić, N; Nedić, D

Naziv rada

Efikasnost provođenja mjera protiv zaraznih bolesti

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

2. Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarska inspekcija - značaj, organizacija i propisi

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

2. Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarska služba Republike Srpske - XX-XXI vijek

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Mijačević, Z

Naziv rada

Definisanje i vrednovanje kvaliteta sirovog mlijeka

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Nedić, D

Naziv rada

Organizacija proizvodnje i odgovornost za kvalitet mleka

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D; Aleksić, J; Sinovec, S; Tuvić, B

Naziv rada

Međunarodni i nacionalni standard kvaliteta namirnica

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Šesto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Planiranje, provođenje i analiza godišnjih mjera zdravstvene zaštite životinja

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Seminar - Workshop za veterinare

Grad

Novo Selo, Bijeljina

Stranice

9-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Značaj veterinarske inspekcije za zdravlje ljudi i životinja Republike Srpske

Godina izdavanja

1999

Naziv konferencije

Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Novo Selo, Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Epizootiološka situacija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

Seminar: Aktuelna situacija u veterinarstvu Republike Srpske

Grad

Novo Selo, Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarska inspekcija - stanje, uloga i zadaci

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

Seminar: Aktuelna situacija u veterinarstvu Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simić, M; Bradonjić, S; Drašković, M; Nedić, D

Naziv rada

Aktuelna epizootiološka situacija kod nas i u svetu

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

VII Kongres veterinara Jugoslavije

Grad

Beograd

Stranice

217-234

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Kontrola kvaliteta mleka u funkciji plaćanja

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

Savremeni trendovi u mljekarstvu

Grad

Zlatibor

Stranice

81-95

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Davidović, Ž; Drašković, M; Ilić, S; Nedić, D; Vicković, D; Pantić, V; Petrović, Z; Bulatović, M; Trkulja, R

Naziv rada

Dostignuća i perspektive veterinarske medicine u našoj Zemlji

Godina izdavanja

1998

Naziv konferencije

VII Kongres veterinara Jugoslavije

Grad

Beograd

Stranice

3-18

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćirković, M; Jugović, N; Nedić, D

Naziv rada

Stanje šaranskog ribarstva u Republici Srpskoj i mogućnosti unapređenja

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

281-281

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijačević, Z; Stojanović, L; Nedić, D

Naziv rada

Zašto, kada i kako - kontrola mleka i proizvoda od mleka

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

298-302

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đuričić, B; Golubović, S; Nedić, D

Naziv rada

Zoonoze - globalni značaj i podela

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

9-19

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baltić, M; Nedić, D

Naziv rada

Osvrt na neke aspekte kontrole higijenske ispravnosti mesa i proizvoda od mesa

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

297-297

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Veterinarska služba Republike Srpske, juče - danas - sutra

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

Četvrto savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šarić, M; Nedić, D

Naziv rada

Organizacija dijagnostike zaraznih bolesti životinja i kontrola higijenske ispravnosti namirnica u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

1. Savjetovanje argonoma Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

141-142

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simić, M; Nedić, D

Naziv rada

Epizootiološka situacija u svijetu i kod nas

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

21-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Perović, T; Nedić, D; Bjelajac, B; Trkulja, R

Naziv rada

Veštačko osjemenjavanje, osnova razvoja govedarstva Republike Srpske

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Savjetovanje agronoma Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

120-120

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Perović, T; Bjelajac, B; Nedić, D; Trkulja, R

Naziv rada

Veštačko osjemenjavanje - osnova razvoja govedarstva

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

105-106

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Stanje, organizacija i zadaci veterinarske službe Republike Srpske

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Treće savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Teslić

Stranice

9-17

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Bjelajac, B; Šarić, M

Naziv rada

Značaj zdravstvene zaštite životinja za povećanje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Savjetovanje agronoma Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

32-33

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nadeždin, M; Rajić, I; Koljajić, B; Radivojević, R; Latinović, R; Dujić, D; Nedić, D

Naziv rada

Revitalizacija i vizija razvoja animalne proizvodnje u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Savjetovanje agronoma Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

10-11

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jugović, N; Ćirković, M; Nedić, D

Naziv rada

Stanje i proizvodni razvoj ribarstva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Savjetovanje agronoma Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

26-27

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Aktuelna epizootiološka situacija i uloga veterinarske inspekcije u sprečavanju pojava zaraznih bolesti

Godina izdavanja

1996

Naziv konferencije

Seminar za veterinarske inspektore

Grad

Šamac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Stanje u oblasti govedarstva, mljekarske i mesne industrije

Godina izdavanja

1995

Naziv konferencije

1. Simpozijum: ishrana, reprodukcija, zdravstvena zaštita i proizvodnja u govedarstvu

Grad

Šamac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Stanje i mogućnosti unapređenja veterinarstva, stočarstva, proizvodnje stočne hrane i prehrambene industrije

Godina izdavanja

1994

Naziv konferencije

1. Savjetovanje veterinara, agronoma-stočara i tehnologa Republike Srpske

Grad

Jahorina

Stranice

1-7

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D

Naziv rada

Uloga i značaj veterinarske službe u ratnim uslovima

Godina izdavanja

1993

Naziv konferencije

Prvo savjetovanje veterinara Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Škandro-Kazić, M; Lončarević, S; Nedić, D; Alić, B; Stambolić, F

Naziv rada

Sadržaj teških metala (Hg, Pb, Cd) u nekim nekonvencionalnim izvorima proteina

Godina izdavanja

1992

Naziv konferencije

Seminar za poljoprivredne stručnjake

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Škandro-Kazić, M; Šabić, S; Nedić, D; Lončarević, S; Alić, B

Naziv rada

Sadržaj nekih rezidua u namirnicama animalnog porekla

Godina izdavanja

1991

Naziv konferencije

VIII Savetovanje o aktuelnim zadacima veterinarske delatnosti u zaštiti higijenske ispravnosti namirnica

Grad

Ohrid, Makedonija

Stranice

75-76

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nedić, D; Čaklovica, F; Milanović, A; Lončarević, S; Škandro-Kazić, M

Naziv rada

Antimikrobne materije u jajima društvenog i individualnog sektora

Godina izdavanja

1991

Naziv konferencije

Seminar za poljoprivredne stručnjake

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lončarević, S; Čaklovica, F; Milanović, A; Nedić, D; Škandro-Kazić, M

Naziv rada

Higijenska ispravnost goveđeg mesa iz uvoza

Godina izdavanja

1991

Naziv konferencije

Seminar za poljoprivredne stručnjake

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lončarević, S; Čaklovica, F; Milanović, A; Nedić, D

Naziv rada

Nalaz Listeria u namirnicama animalnog porijekla

Godina izdavanja

1991

Naziv konferencije

Seminar za poljoprivredne stručnjake

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Lončaervić, S; Nedić, D

Naziv rada

Prinos i neka kvalitativna svojstva mesa puževa, ježeva i kornjača

Godina izdavanja

1990

Naziv konferencije

XIII Naučni skup poljoprivrednih stručnjaka SR BiH

Grad

Neum

Stranice

80-81

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čaklovica, F; Milanović, A; Bunčić, S; Nedić, D; Lončarević, S

Naziv rada

Učestalost nalaza sulfitredukujućih klostridija na liniji klanja i primarne obrade zaklanih životinja i peradi

Godina izdavanja

1989

Naziv konferencije

VI Savetovanje o veterinarsko-sanitarnoj preventivi u proizvodnji i prometu sirovina i namirnica životinjskog porekla

Grad

Portorož

Stranice

26-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čaklovica, F; Đurić, Z; Milanović, A; Čolić, T; Nedić, D

Naziv rada

Higijenska ispravnost mesa peradi i prerađevina analiziranih u periodu 1983-1987 u Zavodu za higijenu i tehnologiju namirnica Vetarinarskog fakulteta u Sarajevu i Zavodu za ekonomiku domaćinstva

Godina izdavanja

1988

Naziv konferencije

Peradarski dani Jugoslavije

Grad

Priština

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milanović, A; Beganović, H; Saračević, L; Čaklovica, F; Bukmir, J; Škandro, M; Nedić, D

Naziv rada

Prilog istraživanju sadržaja žive i olova u ribama rijeke Bosne

Godina izdavanja

1988

Naziv konferencije

XIII Jugoslovensko savetovanje veterinara

Grad

Primošten

Stranice

227-227

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milanović, A; Čaklovica, F; Nedić, D; Lončarević, S; Milanović, N

Naziv rada

Rezidue antimikrobnih materija u mesu i mleku i prerađevinama

Godina izdavanja

1988

Naziv konferencije

XII savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiju u savremenoj stočarskoj proizvodnji

Grad

Primošten

Stranice

52-52

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Nedić, D; Baltić, M; Trkulja, R; Teodorović, V; Tešić, M

Naslov

Monografija osamdeset godina Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan"

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Bjelajac, B; Kubelka, D; Šarić, M; Trkulja, R; Kalaba, V; Nedić, D; Latinović, R; Novaković, M; Kljajić, R

Naslov

Sedamdeset godina Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" u Banjoj Luci

Godina izdavanja

2004

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Tešić, M; Nedić, D

Naslov

Ekonomika veterinarstva

Godina izdavanja

2015

Grad

Beograd

Izdavač

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Tip

Udžbenik

 

Autori

Tešić, M; Nedić, D; Tajdić, N

Naslov

Ekonomika veterinarstva - praktikum

Godina izdavanja

2013

Grad

Beograd

Izdavač

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Tip

Udžbenik

 

Autori

Tešić, M; Nedić, D

Naslov

Menadžment veterinarske prakse

Godina izdavanja

2011

Grad

Beograd

Izdavač

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mikrobiologija sa parazitologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Klinička mikrobiologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mikrobiologija sa parazitologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Klinička mikrobiologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI