slika radnika


Prof. dr BOJAN STEVANIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • bojan.m.stevanic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BOJAN STEVANIĆ

 

Godina rođenja

1980

Mjesto rođenja

Mrkonjić Grad

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor umetnosti - digitalni mediji

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Bojan Stevanić je, nakon završenih studija slikarstva na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, magistrirao i doktorirao u Grupi za digitalnu umetnost Univerziteta umetnosti u Beogradu, na temu Savremena kompjuterska animacija. Bavi se pedagoškim radom i redovni je profesor na predmetima u oblasti kompjuterske i klasične animacije. Radio je kao predavač na više univerziteta u regionu. Osnivač je "Bulb Creation" studija koji se već deset godina bavi produkcijom digitalnih sadržaja i dizajnom novih medija. Više puta je nagrađivan u oblasti kompjuterske animacije kao autor nezavisnog animiranog filma. Učestvovao je i kao član žirija na nekoliko festivala animiranog filma i ilustracije za knjigu. Pored animacije bavi se slikarstvom, videom i kompjuterskom animacijom. Nastupa kao kreativni direktor na više međunarodnih projekata i izložbi. Autor dizajna i digitalnih sadržaja stalne postavke Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Sa timom Bulb studija organizovao je desetine multimedijalnih izložbi, kao i projekata u polju kreativne industrije, kao što je izložba u muzeju nauke i tehnologije u Šangaju, kao i naučnom muzeju Solar u Japanu.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet muzičke umetnosti - Univerzitet umetnosti u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Savremena autorska animacija

Datum završetka

04.11.2013

 

Obrazovna ustanova

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Izrada digitalnog animiranog filma Edemski vrt

Datum završetka

01.03.2008

 

Obrazovna ustanova

Akademija umjetnosti - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.06.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA