slika radnika


Prof. dr JOVAN FILIPOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • jovan.v.filipovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JOVAN FILIPOVIĆ

 

Godina rođenja

1962

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Dr nauka nauč.polje Društveno-humanističke nauke, stručna oblast Organizacione nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Završio je Mašinski fakultet u Beogradu, a posle magistrature i doktorata na Mašinskom fakultetu Purdue University u SAD, vratio se u Srbiju.
Na Fakultetu za upravu, Univerziteta u Ljubljani, je 2011 godine odbranio svoju drugu doktorsku disertaciju pod naslovom "Management of the Serbian Diaspora Virtual University as a Complex Organization" (Menadžment virtuelnog univerziteta srpske dijaspore kao kompleksne organizacije.
Redovni je profesor, Šef katedre za Menadžment kvaliteta i standardizaciju, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na kome je bio i Prodekan. Bio je Savetnik za ekspertske resurse, nauku i visoko obrazovanje Predsednika Vlade Srbije, dr Zorana Đinđića, Podpredsednik privredne komore Srbije, Državni sekretar za Dijasporu i član Saveta za dijasporu. Autor je više knjiga , monografija i naučnih radova. predavao je i predaje na više svetskih i srpskih univerziteta.
Predsednik je pokreta GEPS, posvećenog umrežavanju Matice i Dijaspore, posebno intelektualne.
Oženjen je dr Jelenom Filipović, redovnom profesorkom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i otac devetnaestogodišnjih blizančadi, Jelice i Miodraga.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za upravu - Univerzitet u Ljubljani

Država

Republika Slovenija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

-

Datum završetka

03.04.2012

 

Obrazovna ustanova

Univezitet Purdue u Indiani

Država

Sjedinjene Američke Države

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

-

Datum završetka

17.12.1994

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

10.11.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA