slika radnika


Prof. dr BOŠKO NIKOLIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • bosko.d.nikolic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BOŠKO NIKOLIĆ

 

Godina rođenja

1972

Mjesto rođenja

Valjevo

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor elektrotehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Boško Nikolić je rođen 1972. u Valjevu. Valjevsku Gimnaziju je završio 1991. godine. Tokom osnovne i srednje škole bio je učesnik i osvajao nagrade na Republičkim i Saveznim takmičenjima iz matematike i fizike, kao i redovan učesnik matematičkih programa u Istraživačkoj Stanici Petnica, i Letnjih i Zimskih škola mladih matematičara u organizaciji Društva matematičara Srbije. Na Elektrotehnički fakultet u Beogradu se upisao 1991. godine, smer Računarska tehnika i informatika. Iste godine je upisao i Prirodno matematički fakultet u Beogradu, odsek Diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primenu. Od 1989. - 1995. godine bio je stipendista Republičke fondacije za mlade talente. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu oktobra 1996. Novembra 1996. godine upisao je postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu smer Arhitektura i organizacija računarskih mreži. Položio je predmete ca prosekom 10,00 i magistrirao 2001 godine. Odbranio je doktorsku tezu u aprilu 2005. god. sa temom "Sistem za učenje arhitekture i organizacije računara na daljinu" iz oblasti Računarska tehnika i informatika.
Od decembra 1999. radi na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na mestu asistenta pripravnika iz predmeta Multimedijalni informacioni sistemi i Informacioni sistemi preduzeća. Od juna 2000. radi na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao asistent pripravnik, od avgusta 2001. godine na mestu asistenta, a od 2005. na mestu docenta, od 2011. na mestu vanrednog profesora, a od 2016. na mestu redovnog profesora iz oblasti Računarska tehnika i informatika. Predaje na sledećim predmetima: I godina: Praktikum iz korišćenja računara, III godina: Programiranje Internet aplikacija, IV godina: Inteligentni sistemi, Internet programiranje, Master studije: Pronalaženje skrivenog znanja, Obrada prirodnih jezika, Doktorske studije: Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi i Internet programiranje.
Od školske 2008/2009 nalazi se i na mestu upravnika Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta, a od 2018/2019 je šef Odseka za softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu. Od školske 2006/2007 predavao je i na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci na predmetu Internet programiranje.
Mentor je više studenata doktorskih studija, pet odbranjenih doktorskih disertacija, dva magistarska rada, većeg broja master i diplomskih radova.
Bio je stručni konsultant za analizu i dizajn računarske i hardverske infrastrukture za jedinstveni integracioni sistem u prosveti (JISP) Republike Srbije i stručni konsultant za analizu i dizajn arhitekture softverskog rešenja "Integrisani softverski sistem zdravstva u Srbiji".
Trenutno je recenzent u međunarodnim časopisima Decision Support Systems, IEEE Transactions on Education, Journal of Computational Biology i Computer Applications in Engineering Education, kao i na domaćim stručnim konferencijama ETRAN i TELFOR.
Bio je rukovodilac realizacije većeg broja stručnih kurseva realizovanih u okviru Računskog centra i Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, uključujući više Kurseva IT prekvalifikacije za po 100 polaznika u organizaciji Vlade Republike Srbije i organizacije UNDP. Rukovodilac je većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih i komercijalnih projekata, uključujući i projekat Advancing novel textual similarity -based solutions in software development (AVANTES) Fonda za nauku Republike Srbije.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Sistem za učenje arhitekture i organizacije računara na daljinu

Datum završetka

07.04.2005

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Softverski sistem za učenje arhitekture i organizacije računara

Datum završetka

02.04.2001

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.10.1996

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA