slika radnika


Prof. dr NEGOVAN STAMENKOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • negovan.m.stamenkovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NEGOVAN STAMENKOVIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Gnjilane

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - elektronika i računarstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Odjeljenja (filijale) - regionalna)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Negovan M. Stamenković rodjen je 30.03.1979. godine u Gnjilanu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici 2006. godine na smeru za Elektroniku i telekomunikacije. Doktorsku disertaciju nod nazivom "Realizacija filtara za podopsežno kodovanje zasnovana na aritmetici ostataka" odbranio je 2011 godine i stekao zvanje doktor elektrotehnike i računarstva na Elektronskom fakultetu u Nišu. U zvanje vanrednog profesora, izabran je na Prirodno-matematickom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici 2016. god. Nastavu izvodi iz sledeceh predmeta: Arhitektura i organizacija računarskih sistema, Računarski alati, Multimedijalni sistemi, Osnovi programiranje, Računarske mreže, Obrada signala, Mobilno računarstvo.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Elektronski fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Realizacija filtara za podopsežno kodovanje zasnovana na aritmetici ostataka

Datum završetka

23.11.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Prištini

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.09.2006

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA