slika radnika
OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

28.05.2018

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

14.04.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

09.12.2008

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.03.2006

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA