slika radnika


Doc. dr NENAD RAĐEVIĆ

docent

  • Fakultet sportskih nauka
  • nenad.m.radjevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NENAD RAĐEVIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka u oblasti fizičke kulture

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen sam 27.04.1979. godine u Banjoj Luci. U Banjoj Luci sam završio OŠ ''Borislav Stanković'', te Srednju medicinsku školu. Na ECPD Međunarodnom fakultetu za sport i fizičku kulturu u Banja Luci, diplomirao sam 2004. godine. Na Fakultetu za fizičku kulturu i sport u Banja Luci magistrirao sam 2011. godine, a doktorsku disertaciju, na istom odbranio sam 2018. godine. U zvanje docenta, na Fakultetu sportskih nauka Apeiron, izabran sam 2019. godine.
Od 2007. godine, u stalnom radnom odnosu radim u Ministarstvu porodice, omaldine i sporta.
Od 1993. pa do 2007. godine aktivno sam se bavio džudoom i nosilac sam majstorskog zvanja - crni pojas 2. Dan. U navedenom periodu bio sam višestruki seniorski prvak Republike Srpske i BiH u džudou. Nakon aktivnog bavljenja džudoom, radio sam i kao trener u Džudo klubu ''Policija'' Banja Luka, Džudo klubu ''Rade Ličina'' Banja Luka i Džudo klubu ''Zvijezda'' Banja Luka. Jula 2016 godine, položio sam ispit za nacionalnog džudo sudiju. Dobitnik sam niza priznanja za razvoj, promociju i unapređenje džudoa.
U periodu 2014 - 2015, radio sam kao kondicioni trener kik boksera Danijela Topalovića, reprezentativca BiH, sa kojim sam 2015. godine na Svjetskom prvenstvu u ful kontaktu u Dablinu - Irska, osvojio bronzanu medalju. Od 2017. godine radim kao kondicioni trener Rukometnog kluba ''Borac'' Banja Luka, sa kojim sam osvojio dva KUP-a BiH, dva KUP - a, Republike Srpske, dvije titule Prvaka BiH.
Posjedujem U1 licencu, odnosno zvanje Učitelj skijanja rang 1. Objavio sam nekoliko naučnih radova u oblasti sporta.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Promjene parametara mišićnih sposobnosti ruku i ramenog pojasa pod uticajem treninga sa otporom na stabilnoj i nestabilnoj podlozi kod netreniranih osoba

Datum završetka

26.12.2018

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Efekti specifičnog modela treninga na miogena svojstva i tjelesnu kompoziciju džudista mlađeg seniorskog uzrasta

Datum završetka

23.12.2011

 

Obrazovna ustanova

ECPD Međunarodni fakultet za sport i fizičku kulturu Banja Luka - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

15.07.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA