slika radnika


Prof. dr KOMLEN LALOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • komlen.g.lalovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

KOMLEN LALOVIĆ

 

Godina rođenja

1983

Mjesto rođenja

Mali Lošinj

Država rođenja

Republika Hrvatska

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - računarske nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Profesor Komlen Lalović je rođen 21.12.1983. godine. Osnovnu školu i Vojnu gimnaziju završio je sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu (petogodišnji program ETF), smer Informatika i odbranio diplomski rad sa ocenom 10. Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine nazivom: „ Novi sistem identifkacije novorođenih beba i garancije roditeljstva zasnovan na biometriji “, naučnog polja PM i TT i stekao naučni stepen doktora nauka – računarske nauke.
Akademska karijera – nastavnička zvanja
Od 1. septembra 2016. godine izabran je u zvanje Profesora strukovnih studija, za užu nastavnu oblast Informacione tehnologije.
- 22. septembra 2016. godine izabran je u nastavničko zvanje Docenta na Univerzitetu, oblast IT.
Od 18. juna 2019. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu, uža oblast IT.
- Predavač je po pozivu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2020. godine.
Radno iskustvo 2008-2021
2008 - 2014 Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije, Beograd,
2014 - 2021 Privatni Sektor u Beogradu, radna mesta:
- 2014 - 03/2015 Vlatacom doo – Razvojni Centar, Senior Softver Inženjer
- 04/2015 – 07/2016 Printec Group of Companies – Senior Softver Inženjer
- 09/2016 – 09/2017 Quantox technology doo – Project Manager
- 05/2015 – trenutno Golden Mind doo – Generalni Direktor
- 02/2019 – trenutno SM Vortex doo – IT Direktor
Predmeti na kojima je angažovan:
OAS: Softversko inženjerstvo, Projektovanje informacionih sistema, Arhitektura računara, Programerski alati (C#), Projektovanje u oblasti Internet tehnologija (JAVA)
MAS: Integracija softverskih tehnologija, Testiranje softvera
- Odlično govori engleski i ruski jezik, a koristi francuski i grčki jezik.
Dobitnik je nagrade grada Beograda 2015. za nauku. Inovator je patenta na svetskom nivou preko PCT u Wipo u Ženevi. Autor je preko 50 naučnih i stručnih radova u IT oblasti.
- Član je programskog odbora JUInfo IT konfetencije i recenzent u časopisu Vojnotehnički gl.
Rekreativno se bavi fudbalom. Voli da putuje, stvara nove kontakte i je da kreira bolju budućnost.
“If the facts doesn’t fit theory, change the facts!” – Albert Einstein


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Univerzitet SINGIDUNUM Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Novi sistem identifikacije novorođenih beba i garancije roditeljstva zasnovan na biometriji

Datum završetka

07.07.2016

 

Obrazovna ustanova

Vojna akademija, Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Informacioni sistem Aerofoto snimanja za potrebe VS

Datum završetka

13.09.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Lalović, K., Maček, N., Tot, I., Arsić, A., & Škarić, M.(2019). Security Information System Based on Fingerprint Biometrics. Acta Polytechnica Hungarica, 0-0.

 

 

Lalović, K., Tot, I., & Mladen, T.(2019). Novi metod ya odre]ivanje identiteta novorođenčeta zasnovan na biometriji otiska prsta. Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, 53-67.

 

 

Lalović, K.(2018). Patent Overview: Device for Fingerprint Identity Guarantee. Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, 0-0.

 

 

Tot, I., & Lalović, K.(2018). FIW ARE - Razvojna platforma za veb stvari. Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, 0-0.

 

 

Lalović, K., Maček, N., Milosavljević, N., Veinović, M., Franc, I., Lalović, J., & Tot, I.(2016). Biometric Verification of Maternity and Identity Swithc Prevention in Maternity Wards. Acta Polytechnica Hungarica, 0-0.

 

 

Maček, N., Đorđević, B., Gavrilović, J., & Lalović, K.(2015). An approach to Robust Biometric Key Generation System Design. Acta Polytechnica Hungarica, 0-0.

 

 

Lalović, K., Milosavljević, M., Tot, I., & Maček, N.(2015). Device for biometric identification of Maternity. Serbian Journal of Electrical Engineering, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Lalović, K., Dragović, N., Lalović, J., & Kekić, I. (2018). Digitalni Marketing i postizanje vrhunskih rezultata u ovoj oblasti. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Tot, I., Bogićević, D., & Lalović, K. (2017). Upotreba Razvijenih Middleware u Arhitekturi IoT. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU Info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Lalović, K., Lugonja, A., Lalović, J., Kekić, I., Karaičić, F., & Popović, V. (2017). Data Verification Software Algorithm of minutia fingerprint newborn babies. Zbornik radova sa naučnog skupa-YU info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Lalović, K., Tot, I., & Anđelić, S. (2017). How to guarantee Baby Identitiy Based on Fingerprint Biometry. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference in Security ICT (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Tot, I., Bogičević, D., Lalović, K., & Brzaković, M. (2017). Security Mechanisms in IoT. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference in Security ICT (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Lalovi', K., Nikolić, J., Tot, I., & Lalović, Ž. (2016). Software Algorithm of Device for biometric identification of Parenthood. Zbornik radova sa naučnog skupa-BISEC-2016 International conference in Security ICT (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Lalović, K. (2012). Elektronska identifikaciona dokumenta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija operacionih istraživanja SYMOPIS (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Lalović, K. (2010). Sertifikaciono telo Ministarstva Odbrane Vojske Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info (pp. 0-0). -: -

 

 

Lalović, K. (2010). Public Key Infrastructure - sertifikati i proces sertifikacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info (pp. 0-0). -: -

 

 

Lalović, K. (2009). Uvod u pretragu podataka poslovnih procesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Lalović, K. (2008). Informacioni Sistem (IS) aerofotosnimanja za potrebe Vojske Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Lalović, K. (2008). Informacioni sistem službe dežurstva na Vojnoj Akademiji. Tematski zbornik-Yu info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Lalović, K. (2008). Integracioni servis - Transformacije toka podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 

 

Lalović, K. (2008). Informacioni sistem za evidenciju poznavanja stranih jezika u Vojsci Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info (pp. 0-0). Kopaonik: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Lalović, K. (2018). Biometrija Otiska Prsta od Momenta Rođenja. -: Službeni Glasnik.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Lalović, K. (2021). Java 2 programiranje i Uvod u baze podataka kroz MySQL. Beograd: Golden Mind.

 

 

Lalović, K. (2020). Osnove Java programiranja. Beograd: Golden Mind.

 

 

Lalović, K. (2017). Koncepti OOP za buduće programere. -: -.

 

 

Tot, I., Lalović, K., & Brzaković, M. (0). SQL Zbirka Zadataka. -: -.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

K. Lalović, N. Maček, I. Tot, A. Arsić and M. Škarić, "Security Information System Based on Fingerprint Biometrics", Acta Polytechnica Hungarica, vol. 5, no. 92, pp. 0-0, 2019.

 

 

K. Lalović, I. Tot and T. Mladen, "Novi metod ya odre]ivanje identiteta novorođenčeta zasnovan na biometriji otiska prsta", Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, vol. 67, no. 1, pp. 53-67, 2019.

 

 

K. Lalović, "Patent Overview: Device for Fingerprint Identity Guarantee", Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, vol. 66, no. 2, pp. 0-0, 2018.

 

 

I. Tot and K. Lalović, "FIW ARE - Razvojna platforma za veb stvari", Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, vol. 66, no. 4, pp. 0-0, 2018.

 

 

K. Lalović, N. Maček, N. Milosavljević, M. Veinović, I. Franc, J. Lalović and I. Tot, "Biometric Verification of Maternity and Identity Swithc Prevention in Maternity Wards", Acta Polytechnica Hungarica, vol. 13, no. 5, pp. 0-0, 2016.

 

 

N. Maček, B. Đorđević, J. Gavrilović and K. Lalović, "An approach to Robust Biometric Key Generation System Design", Acta Polytechnica Hungarica, vol. 12, no. 8, pp. 0-0, 2015.

 

 

K. Lalović, M. Milosavljević, I. Tot and N. Maček, "Device for biometric identification of Maternity", Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 12, no. 3, pp. 0-0, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

K. Lalović, N. Dragović, J. Lalović and I. Kekić, "Digitalni Marketing i postizanje vrhunskih rezultata u ovoj oblasti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU info, Kopaonik, 2018.

 

 

I. Tot, D. Bogićević and K. Lalović, "Upotreba Razvijenih Middleware u Arhitekturi IoT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU Info, Kopaonik, 2017.

 

 

K. Lalović, A. Lugonja, J. Lalović, I. Kekić, F. Karaičić and V. Popović, "Data Verification Software Algorithm of minutia fingerprint newborn babies", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YU info, Kopaonik, 2017.

 

 

K. Lalović, I. Tot and S. Anđelić, "How to guarantee Baby Identitiy Based on Fingerprint Biometry", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference in Security ICT, Beograd, 2017.

 

 

I. Tot, D. Bogičević, K. Lalović and M. Brzaković, "Security Mechanisms in IoT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference in Security ICT, Beograd, 2017.

 

 

K. Lalovi', J. Nikolić, I. Tot and Ž. Lalović, "Software Algorithm of Device for biometric identification of Parenthood", in Zbornik radova sa naučnog skupa-BISEC-2016 International conference in Security ICT, Beograd, 2016.

 

 

K. Lalović, "Elektronska identifikaciona dokumenta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija operacionih istraživanja SYMOPIS, Zlatibor, 2012.

 

 

K. Lalović, "Sertifikaciono telo Ministarstva Odbrane Vojske Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info, -, 2010.

 

 

K. Lalović, "Public Key Infrastructure - sertifikati i proces sertifikacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info, -, 2010.

 

 

K. Lalović, "Uvod u pretragu podataka poslovnih procesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info, Kopaonik, 2009.

 

 

K. Lalović, "Informacioni Sistem (IS) aerofotosnimanja za potrebe Vojske Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info, Kopaonik, 2008.

 

 

K. Lalović, "Informacioni sistem službe dežurstva na Vojnoj Akademiji", in Tematski zbornik-Yu info, Kopaonik, 2008.

 

 

K. Lalović, "Integracioni servis - Transformacije toka podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info, Kopaonik, 2008.

 

 

K. Lalović, "Informacioni sistem za evidenciju poznavanja stranih jezika u Vojsci Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yu info, Kopaonik, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

K. Lalović, Biometrija Otiska Prsta od Momenta Rođenja, -: Službeni Glasnik, 2018.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

K. Lalović, "Java 2 programiranje i Uvod u baze podataka kroz MySQL", Beograd: Golden Mind, 2021.

 

 

K. Lalović, "Osnove Java programiranja", Beograd: Golden Mind, 2020.

 

 

K. Lalović, "Koncepti OOP za buduće programere", -: -, 2017.

 

 

I. Tot, K. Lalović and M. Brzaković, "SQL Zbirka Zadataka", -: -, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Lalović, Komlen; Maček, Nemanja; Tot, Ivan; Arsić, Aleksandra; Škarić, Milan;

Naziv časopisa

Acta Polytechnica Hungarica

Naziv rada

Security Information System Based on Fingerprint Biometrics

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

92

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lalović, Komlen; Tot, Ivan; Mladen, T;

Naziv časopisa

Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier

Naziv rada

Novi metod ya odre]ivanje identiteta novorođenčeta zasnovan na biometriji otiska prsta

Godina izdavanja

2019

Stranice

53-67

Godina_Vol_IEEE

67

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv časopisa

Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier

Naziv rada

Patent Overview: Device for Fingerprint Identity Guarantee

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

66

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Tot, Ivan; Lalović, Komlen;

Naziv časopisa

Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier

Naziv rada

FIW ARE - Razvojna platforma za veb stvari

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

66

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lalović, Komlen; Maček, Nemanja; Milosavljević, Nemanja; Veinović, Mladen; Franc, Igor; Lalović, Jelena; Tot, Ivan;

Naziv časopisa

Acta Polytechnica Hungarica

Naziv rada

Biometric Verification of Maternity and Identity Swithc Prevention in Maternity Wards

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Maček, Nemanja; Đorđević, Borislav; Gavrilović, Jelena; Lalović, Komlen;

Naziv časopisa

Acta Polytechnica Hungarica

Naziv rada

An approach to Robust Biometric Key Generation System Design

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lalović, Komlen; Milosavljević, Milan; Tot, Ivan; Maček, Nemanja;

Naziv časopisa

Serbian Journal of Electrical Engineering

Naziv rada

Device for biometric identification of Maternity

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Lalović, Komlen; Dragović, Nikola; Lalović, Jelena, Kekić, Ivana;

Naziv rada

Digitalni Marketing i postizanje vrhunskih rezultata u ovoj oblasti

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

YU info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tot, Ivan; Bogićević, Dušan; Lalović, Komlen;

Naziv rada

Upotreba Razvijenih Middleware u Arhitekturi IoT

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

YU Info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen; Lugonja, Aleksandar; Lalović, Jelena, Kekić, Ivana; Karaičić, Filip; Popović, Vuk;

Naziv rada

Data Verification Software Algorithm of minutia fingerprint newborn babies

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

YU info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen; Tot, Ivan; Anđelić, Svetlana;

Naziv rada

How to guarantee Baby Identitiy Based on Fingerprint Biometry

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International Conference in Security ICT

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tot, Ivan; Bogičević, Dušan; Lalović, Komlen; Brzaković, Miodrag;

Naziv rada

Security Mechanisms in IoT

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International Conference in Security ICT

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalovi', Komlen; Nikolić, Jasmina; Tot, Ivan; Lalović, Žana;

Naziv rada

Software Algorithm of Device for biometric identification of Parenthood

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

BISEC-2016 International conference in Security ICT

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Elektronska identifikaciona dokumenta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija operacionih istraživanja SYMOPIS

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Sertifikaciono telo Ministarstva Odbrane Vojske Srbije

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Yu info

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Public Key Infrastructure - sertifikati i proces sertifikacije

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Yu info

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Uvod u pretragu podataka poslovnih procesa

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Yu info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Informacioni Sistem (IS) aerofotosnimanja za potrebe Vojske Srbije

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Yu info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Informacioni sistem službe dežurstva na Vojnoj Akademiji

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Yu info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Integracioni servis - Transformacije toka podataka

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Yu info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naziv rada

Informacioni sistem za evidenciju poznavanja stranih jezika u Vojsci Srbije

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Yu info

Grad

Kopaonik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Lalović, Komlen;

Naslov

Biometrija Otiska Prsta od Momenta Rođenja

Godina izdavanja

2018

Grad

-

Izdavač

Službeni Glasnik

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Lalović, Komlen

Naslov

Java 2 programiranje i Uvod u baze podataka kroz MySQL

Godina izdavanja

2021

Grad

Beograd

Izdavač

Golden Mind

Tip

Knjiga

 

Autori

Lalović, Komlen

Naslov

Osnove Java programiranja

Godina izdavanja

2020

Grad

Beograd

Izdavač

Golden Mind

Tip

Knjiga

 

Autori

Lalović, Komlen;

Naslov

Koncepti OOP za buduće programere

Godina izdavanja

2017

Grad

-

Izdavač

-

Tip

Praktikum

 

Autori

Tot, Ivan; Lalović, Komlen; Brzaković, Miodrag;

Naslov

SQL Zbirka Zadataka

Godina izdavanja

0

Grad

-

Izdavač

-

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA