slika radnika


Doc. dr ALEXANDER SHUKLIN

docent

  • Fakultet filoloških nauka
  • aleksandr.a.suklin@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ALEXANDER SHUKLIN

 

Godina rođenja

1989

Mjesto rođenja

Tjumen

Država rođenja

Ruska Federacija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - filološke nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: "Nastavno prevodilački studijski program Ruskog jezika - 180 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Filolog, docent (1. marta 1989, Tjumen, Ruska Federacija). Srednju školu završio je u Pamjatnom, opština Tjumenska oblast, Ruska Federacija. Diplomirao je na Institutu za filologiju i novinarstvo Tjumenskog državnog univerziteta u Tjumenu, 2010. Postdiplomske studije završio je 2012. na Institutu za filologiju i novinarstvo Tjumenskog državnog univerziteta u Tjumenu odbranom magistarske teze Koncept domovine u savremenoj književnosti ruskih Njemaca. 2016 je završio doktorske studije, modul Teorija književnosti, na Institutu za filologiju i novinarstvo Tjumenskog državnog univerziteta u Tjumenu, na kojem je položio 13 ispita i stekao zvanje profesora visoke škole. Doktorsku disertaciju Savremena književnost ruskih Njemaca: problem tradicije odbranio je 2018. na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Od septembra 2016. do marta 2017. radio je kao profesor ruskog jezika kao stranog na Tjumenskom državnom medicinskom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija. Od februara 2016. do avgusta 2017. radio je kao koordinator međunarodnih naučnih programa na Tjumenskom državnom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija . Od decembra 2017. do juna 2019 radio je kao koordinator međunarodnih programa u zemljama Balkana na Tjumenskom državnom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija. U 2018. godini bio je delegat Međunarodne unije nemačke kulture na 63 Kongresu Federalističke unije evropskih nacionalnih manjina (Leeuwarden, Holandija).
Na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci je biran u zvanje docenta 2019., gdje je od 2019. zaposlen na Fakultetu filoloških nauka i predaje slavistiku i rusku književnost. Autor je 20 naučnih radova iz oblasti književnosti. Gostujući je predavač na Tjumenskom državnom medicinskom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija (2019). Član Saveza prevodilaca Rusije (2017- ), Član Saveza germanista Rusije (2016- ). Pored ruskog jezika kao maternjeg, aktivno se služi srpskim i njemačkim jezikom.
Područja od naučnog interesa: problem kulturnog pamćenja u proučavanju književnosti nacionalnih manjina u Evropi; savremena ruska književnost; savremena austrijska književnost.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološko-umetnički fakultet - Univerziteta u Kragujevcu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Savremena književnost ruskih Nemaca: Problem tradicije

Datum završetka

26.12.2018

 

Obrazovna ustanova

Tjumenski državni univerzitet

Država

Ruska Federacija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Koncept "domovine" u savremenoj književnosti ruskih Nemaca

Datum završetka

31.05.2012

 

Obrazovna ustanova

Tjumenski državni univerzitet

Država

Ruska Federacija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Simbolika brojeva u romanu F.M. Dostojevskog "Idiot" i biblijska tradicija

Datum završetka

28.06.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA