slika radnika


Doc. dr NATAŠA MARIĆ

docent

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • natasa.b.maric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NATAŠA MARIĆ

 

Godina rođenja

1992

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor političkih nauka - Međunarodni odnosi

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija


NATAŠA MARIĆ,
profesor Francuskog jezika i književnosti, doktor političkih nauka, docent. Matematičku gimnaziju je završila u Francuskoj 2009. godine nakon čega je upisala Filološki fakultet u Banjoj Luci. Master studij iz Politologije završila je 2015.godine na Kineskom univerzitetu spoljnih poslova u Pekingu odbranom Master teze "Spoljašnji politički i ekonomski uticaji na razvoj BiH". Na istom univerzitetu je 2018. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Pragmatične institucije i struktura sarađivanja: Mehanizam kineske vanjske politike i primjena u centralnoj i istočnoj Evropi" i stekla zvanje Doktora političkih nauka - Međunarodni odnosi.
U Ambasadi BiH u Pekingu je bila zadužena za incijativu EU pri delegaciji EU u Pekingu za "European Networks of Research and Innovation Center Hubs (ENRICH), zatim za "Education Policy Dialoge" između Ministarstva civilnih poslova BiH i Sekretarijata "16+1" Ministarstva spoljnih poslova NR Kine. Od 2018 godine je angažovana kao istraživač u Kineskoj Akadmiji Društvenih Nauka u Pekingu.
Karijeru predavača počela je 2016. godine godine na Pekinškom javnom univerzitetu u Pekingu, bila je angažovana kao gostujući predavač na Unvierzitetu u Vuhanu, NR Kina i Pekinškom javnom univerzitetu, NR Kina. Od 2019.godine je angažovana na Univerzitetu Apeiron.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Kineski univerzitet spoljnih poslova BEIJING

Država

Narodna Republika Kina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pragmatične institucije i struktura sarađivanja: Mehanizam kineske spoljne politike i promjena u centralnoj i istočnoj Evropi

Datum završetka

19.06.2018

 

Obrazovna ustanova

Kineski univerzitet spoljnih poslova BEIJING

Država

Narodna Republika Kina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Spoljašnji politički i ekonomski uticaj na razvoj Bosne i Hercegovine

Datum završetka

01.07.2015

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

20.07.2013

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Marić, N., & Wei, L.(2018). Pragmatic Institusinalism: China - Central and Eastern European Cooperation. Journal of World Economics and Politics, 41-67.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Marić, N. (2016). State's Responsibility of implementing the Green Model rather than the Traditional Model of development. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Symposium on Green Development and Global Governance (pp. 0-0). Wuhan: -

 

 

Marić, N. (2015). Bosnia and Hercegovina in International relations: Internal and External Influences. Zbornik radova sa naučnog skupa-Symposium SIlk Road and the Interaction of Civilizations Center for Studz of Civilizations (pp. 0-0). Beijing: Capital Normal University

 

 

Marić, N. (2015). Agricultural Reform as a result of the successful Communist Party planning. Zbornik radova sa naučnog skupa-High-Level Symposium on Xi Jinping's Administrative Thought (pp. 0-0). Jiaxing, Zhejiang provincija, Kina: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

N. Marić and L. Wei, "Pragmatic Institusinalism: China - Central and Eastern European Cooperation", Journal of World Economics and Politics, vol. 7, no. 0, pp. 41-67, 2018.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

N. Marić, "State's Responsibility of implementing the Green Model rather than the Traditional Model of development", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Symposium on Green Development and Global Governance, Wuhan, 2016.

 

 

N. Marić, "Bosnia and Hercegovina in International relations: Internal and External Influences", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Symposium SIlk Road and the Interaction of Civilizations Center for Studz of Civilizations, Beijing, 2015.

 

 

N. Marić, "Agricultural Reform as a result of the successful Communist Party planning", in Zbornik radova sa naučnog skupa-High-Level Symposium on Xi Jinping's Administrative Thought, Jiaxing, Zhejiang provincija, Kina, 2015.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Marić, Nataša; Wei, Ling

Naziv časopisa

Journal of World Economics and Politics

Naziv rada

Pragmatic Institusinalism: China - Central and Eastern European Cooperation

Godina izdavanja

2018

Stranice

41-67

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Marić, Nataša

Naziv rada

State's Responsibility of implementing the Green Model rather than the Traditional Model of development

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

International Symposium on Green Development and Global Governance

Grad

Wuhan

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Nataša

Naziv rada

Bosnia and Hercegovina in International relations: Internal and External Influences

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Symposium SIlk Road and the Interaction of Civilizations Center for Studz of Civilizations

Grad

Beijing

Stranice

0-0

Izdavač

Capital Normal University

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Nataša

Naziv rada

Agricultural Reform as a result of the successful Communist Party planning

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

High-Level Symposium on Xi Jinping's Administrative Thought

Grad

Jiaxing, Zhejiang provincija, Kina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA