slika radnika


JADRANKA TODOROVIĆ

stručni saradnik

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • jadranka.b.todorovicgrulovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JADRANKA TODOROVIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Diplomirani psiholog

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJA



Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.03.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 




NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 




NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 



 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 



 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 



 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 



 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 



 

ČLANSTVA