slika radnika


Prof. dr MARIJANA MLADENOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • marijana.t.mladenovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARIJANA MLADENOVIĆ

 

Godina rođenja

1976

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor psihologije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena u Beogradu 1976. godine. Po završenoj gimnaziji, upisala Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala (2001), magistrirala (2006) i doktorirala (2010) na departmanu za psihologiju.
Od 2008. godine angažovana je kao predavač, a zatim i profesor na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu. Zvanje docenta (2013) i vanrednog profesora (2016) stekla je na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum.
Od školske 2016/2017. godine, angažovana je kao vanredni profesor psihologije sporta na Fakultetu sportskih nauka Apeiron Univerziteta.
U više navrata gostovala je kao predavač na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u okviru simpozijuma o psihologiji sporta - 2015. i 2017.) i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kao gost predavač na master studijama medicine sporta)
2019. godine održala je uvodno predavanje na naučnoj konferenciji ''Sportske nauke i zdravlje'' Univerziteta Apeiron, kao i na Internacionalnom institutu za sport u Bejrutu (Liban). Godinu dana ranije (2018) održala je uvodno predavanje o mentalnoj rezilijentnosti u vrhunskom sportu na Get Better Academy u Pragu (Češka Republika).
Dosadašnje nastavno iskustvo obuhvata predmete: psihologija sporta, psihološka priprema sportista, selekcija u sportu, psihologija mendzmenta u sportu, motorno učenje, opšta psihologija, razvojna i pedagoška psihologija.
Član je uredništva i recenzent nekoliko naučnih časopisa.
Tokom proteklih deset godina, u praktičnom radu bila je angažovana kao sportski psiholog u Kajakaškom, Rukometnom, Skijaškom i Veslačkom savezu Srbije i saradnik Olimpijskog komiteta Srbije. Stalni je predavač na UEFA A, A pro i B licencama Fudbalskog saveza Srbije, kao i saradnik više klubova iz različitih sportova.
Od 2012. godine član je Evropske (FEPSAC) i Svetske (ISSP) asocijacije sportskih psihologa, kao i Pan-Azijskog društva za sport i fizičko vaspitanje. Krajem 2017. godine osnovala je Centar za sportsku psihologiju u Beogradu.
Od 2021. godine poseduje licencu Svetske asocijacije sportskih psihologa (ISSP-R).
Aktivno učestvuje na naučnim skupovima iz oblasti psihologije i sportskih nauka.
U naučnom i istraživačkom radu posebno se bavi ulogom motivacije u sportu, istraživanjem personalnih odlika značajnih za sportsku uspešnost i uzajamnim uticajem sportskih aktivnosti, ličnog razvoja i mentalnog zdravlja.
Do sada je objavila tri knjige o motivaciji:
Mladenović, M. (2016). Sportska motivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenović, M. (2010). Samomotivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenović, M. (2007). Predstava o sebi i motivacija za rad. Beograd: Zadužbina Andrejević


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj globalne motivacione orijentacije i percepcije bazičnih psihičkih potreba na motivaciju za rad

Datum završetka

11.05.2010

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Povezanost samo-opažanja strukture motivacije za rad

Datum završetka

17.02.2006

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

03.04.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA