slika radnika
OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Alternativni izvori finansiranja ruralnog razvoja BiH sa posebnim osvrtom na vlastite izvore

Datum završetka

17.03.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Modeli tržišnog finansiranja u agraru

Datum završetka

09.07.2010

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

30.12.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Sredojević, V., Lukić, S., & Tatarević, S. (2017). Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajučih privrednih kretanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2017 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tatarević, S. (2014). Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Vujnović-Gligorić, B., Tatarević, S., & Jakupović, S. (2014). Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Uremović, N., & Tatarević, S. (0). BiH u procesu finansijske liberalizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropski defendološki centar Banja Luka (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Sredojević, S. Lukić and S. Tatarević, "Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajučih privrednih kretanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2017, Banja Luka, 2017.

 

 

S. Tatarević, "Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014, Banja Luka, 2014.

 

 

B. Vujnović-Gligorić, S. Tatarević and S. Jakupović, "Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014, Banja Luka, 2014.

 

 

N. Uremović and S. Tatarević, "BiH u procesu finansijske liberalizacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropski defendološki centar Banja Luka, Banja Luka, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Sredojević, Vanja; Lukić, Slavica; Tatarević, Senad

Naziv rada

Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajučih privrednih kretanja

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

EDASOL 2017

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tatarević, Senad

Naziv rada

Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EDASOL 2014

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vujnović-Gligorić, Bogdana; Tatarević, Senad; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EDASOL 2014

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Uremović, Nina; Tatarević, Senad

Naziv rada

BiH u procesu finansijske liberalizacije

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Evropski defendološki centar Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA