slika radnika


Prof. dr SENAD TATAREVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • senad.m.tatarevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SENAD TATAREVIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Gradiška

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof.dr Senad Tatarević, rođen je 22.01.1960 godine u Gradišci gdje je 1980 godine završio srednju ekonomsku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1985 godine. Postdiplomske studije završio je 2010. na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci gdje je odbranio i doktorsku disertaciju 2016 godine.

1988 godine učestvovao je u programu u organizaciji Svjetske banke Izrada investicionih elaborata u skladu sa metodologijom svjetske Banke, 1999 pohađao je školu za bankarske menadžere u organizaciji City Bank Frankfurt a 2008 godine učestvovao je u programu USAID- LAMP-ESA,Ecole Superieur d Akriculture Angers France- Menadžment u agroekonomiji.

Na Panevropskom univerzitetu Apeiron je biran u zvanje docenta 2017.god. a u zvanje vanrednog profesora 2021 godine. Angažovan je kao predavač na predmetima Agroekonomija i ruralni razvoj, Teorija međunarodnih ekonomskih odnosa, Menadžment javnih nabavki, Ekonomski razvoj.
Kao pomoćnik generalnog direktora ITK Triko Bos. Gradiška radio je od 1986 do 1989 godine nakon čega prelazi u privatni sektor kao Rukovodilac u kompaniji Rieburg, Njemačka.
Po povratku iz Njemačke od 2000 do 2006 god. radi kao Direktor DBHG Travnik i predsjednik UO GESO Fondacije. 2006 godine prelazi na Otvoreni Univerzitet Apeiron Travnik kao izvršni menadžer gdje ostaje do 2015 godine. Od 2016 godine radi kao direktor Agencije za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA Banja Luka.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Alternativni izvori finansiranja ruralnog razvoja BiH sa posebnim osvrtom na vlastite izvore

Datum završetka

17.03.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Modeli tržišnog finansiranja u agraru

Datum završetka

09.07.2010

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

30.12.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Sredojević, V., Lukić, S., & Tatarević, S. (2017). Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajučih privrednih kretanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2017 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tatarević, S. (2014). Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Vujnović-Gligorić, B., Tatarević, S., & Jakupović, S. (2014). Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Uremović, N., & Tatarević, S. (0). BiH u procesu finansijske liberalizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropski defendološki centar Banja Luka (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Sredojević, S. Lukić and S. Tatarević, "Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajučih privrednih kretanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2017, Banja Luka, 2017.

 

 

S. Tatarević, "Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014, Banja Luka, 2014.

 

 

B. Vujnović-Gligorić, S. Tatarević and S. Jakupović, "Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2014, Banja Luka, 2014.

 

 

N. Uremović and S. Tatarević, "BiH u procesu finansijske liberalizacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropski defendološki centar Banja Luka, Banja Luka, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Sredojević, Vanja; Lukić, Slavica; Tatarević, Senad

Naziv rada

Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajučih privrednih kretanja

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

EDASOL 2017

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tatarević, Senad

Naziv rada

Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EDASOL 2014

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vujnović-Gligorić, Bogdana; Tatarević, Senad; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EDASOL 2014

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Uremović, Nina; Tatarević, Senad

Naziv rada

BiH u procesu finansijske liberalizacije

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Evropski defendološki centar Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA