slika radnika


Akademik, prof. dr LARISA ČOVIĆ

profesor emeritus

  • Fakultet filoloških nauka
  • larisa.i.covic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

LARISA ČOVIĆ

 

Godina rođenja

1953

Mjesto rođenja

Država rođenja

Ruska Federacija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor filoloških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Ruski jezik - 240 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je doktorsku disertaciju na temu “Imenice koje označavaju delove tela čoveka: pragmatička analiza u srpskom i ruskom jeziku”. 2003. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka (Novi Sad, Moskva) iz oblasti komunikologije pod naslovom “Kulturološka i komunikološka predstava sveta na primerima komparacije”. Specijalizacije: 1986-1987.g. kao doktorand na specijalizaciji na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Sankt-Peterburgu. 1987-1988.g. kao doktorand na specijalizaciji na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kao docent bila je zaposlena na Katedri za ruski jezik i opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Oškog univerziteta, kao lektor za ruski jezik na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i kao redovni profesor na Katedri za ruski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Od 2009.g dekan je Fakulteta filoloških nauka Panevropskog univerziteta. Objavila je11 knjiga (monografije i udžbenici) i preko 180 naučnih radova i rasprava. Učestvovala je na preko 100 međunarodnih naučnih skupova.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Imenice koje označavaju delove tela čovjeka; pragmatička analiza značenja u srpskom i ruskom jeziku

Datum završetka

01.09.1994

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Semantička struktura neizvedenih imenica u ruskom jeziku

Datum završetka

14.02.1985

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.06.1976

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA