slika radnika
OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Savremeni koncept liječenja periferne oduzetosti facijalnog nerva

Datum završetka

07.08.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Sveučilište u Zagrebu

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.04.1973

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Begović, P., Ivanković, B., & Stojanović-Bjelić, L.(2012). Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša. Naučno-stručni časopis - Arhiv za tehničke nauke, 0-0.

 

 

Begović, P., Ivanković, B., & Stojanović-Bijelić, L.(2012). Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša. Naučno-stručni časopis - Arhiv za tehničke nauke, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Bjelić, L., & Vojinović-Miloradov, M. (2014). Contribution to the Establishment of Waste Management Information System for Industrial and Municipal Landfilstop 2013. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia (pp. 0-0). Slovak Republic: -

 

 

Stojanović-Bjelić, L., Mirjanić, S., Nešković-Markić, D., & Stevanović-Carapina, H. (2013). Emission in Water Assessment from Sanitary and Unsanitary Landfill by Using Life Cycle Assessment. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference UNITECH (pp. 0-0). Gabrovo: -

 

 

Stojanović-Bijelić, L., Vojinović-Miloradov, M., Šobot-Pešić, Ž., Nešković-Markić, D., & Sremački, M. (2013). The concentration levels of sulfur-dioxside and carbon-monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika Ochrany Prosteredia (pp. 0-0). Slovak Republic: -

 

 

Kalamanda, O., & Stojanović, L. (2013). Uticaj regionalne deponije Ramići kod Banja Luke na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević, D., Anđelić, B., Stojanović-Bijelić, L., Urošević, U., & Đurović, R. (2013). Doprinos izgradnji remedijaciji i rekultivaciji flotaijskih jaolovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite žiotne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija (pp. 0-0). Banja Luka: Institut zaštite ekologije i informatike

 

 

Stojanović-Bjelič, L., Urošević, D., Urošević, U., & Kalamanda, O. (2013). Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević, D., Anđelić, B., Đurović, R., Stojanović-Bijelić, L., Urošević, U., & Đokić, M. (2013). Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetoanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević, D., Anđelić, B., Đurović, R., Stojanović-Bjelić, L., Urošević, U., & Đokić, M. (2013). Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović-Bjelić, L., Urošević, D., Urošević, U., & Kalamanda, O. (2013). Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević, D., Anđelić, B., Stojanović-Bjelić, L., Urošević, U., & Đurović, R. (2013). Doprinost izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno - stručna konferencija (pp. 0-0). Banja Luka: Institut zaštite ekologije i informatike

 

 

Kalamanda, O., & Stojanović, L. (2013). Uticaj regionalne deponije Ramići kod Banja Luke na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović-Bjelić, L., Vojinović-Miloradov, M., Šobot-Pešić, Ž., Nešković-Markić, D., & Sremački, M. (2013). The concentration levels of sulfur - dioxside and carbon - monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia (pp. 0-0). Slovak Republic: -

 

 

Stojanović-Bjelić, L., Mirjanić, S., Nešković-Markić, D., & Stevanović-Carapina, H. (2013). Emission in Water Assessment from Sanitary and Unsanitary Landfill By Using Life Cycle Assessment. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference UNITECH (pp. 0-0). Gabrovo: -

 

 

Stojanović-Bijelić;, L., Begović, P., & Kalamanda, O. (2012). Uticaj izgradnje hodrelektrana na kvalitet povšinskih podzemnih voda na primjeru HE Janjina. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije

 

 

Kalamanda, O., Stojanović-Bjelić, L., & Milešević, T. (2012). Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za Poslovne Studije

 

 

Kalamanda, O., Stojanović-Bjelić, L., & Milešević, T. (2012). Uticaj površinske ekspolatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za Poslovne Studije

 

 

Stojanović-Bjelić, L., Begović, P., & Kalamanda, O. (2012). Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za Poslovne Studije

 

 

Stojanović-Bjelić;, V. (2011). Teški metali u povrtarstvu. Tematski zbornik-Crisis of Transition and Transition of Crisis (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Begović, P., & Stojanović-Bjelić, L. (2011). Studija o uticaju hidroelektrane Ulog na životnu sredinu. Zbornik radova sa naučnog skupa-20. međunarodni salon urbanizma (pp. 0-0). Niš: -

 

 

Stojanović-Bjelić, L., & Vujičić, S. (2011). Teški metali u povrtlarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Crisis of transition and transition of crisis (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović, L., Vojinović-Miloradov, M., Ilić, P., Vujić, G., & Jakšić, B. (2008). Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., & Stojanović, L. (2008). Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Janković, V., Nikolić, N., Stojanović, L., & Vujić, G. (2008). Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne - mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Janković, V., Nikolić, N., Stojanović, L., & Vujić, G. (2008). Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne - mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić, P., Janjuš, Z., & Stojanović, L. (2008). Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović, L., Vojinović-Miloradov, M., Ilić, P., Vujić, G., & Jakšić, B. (2008). Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

P. Begović, B. Ivanković and L. Stojanović-Bjelić, "Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša", Naučno-stručni časopis - Arhiv za tehničke nauke, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2012.

 

 

P. Begović, B. Ivanković and L. Stojanović-Bijelić, "Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša", Naučno-stručni časopis - Arhiv za tehničke nauke, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

L. Bjelić and M. Vojinović-Miloradov, "Contribution to the Establishment of Waste Management Information System for Industrial and Municipal Landfilstop 2013", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia, Slovak Republic, 2014.

 

 

L. Stojanović-Bjelić, S. Mirjanić, D. Nešković-Markić and H. Stevanović-Carapina, "Emission in Water Assessment from Sanitary and Unsanitary Landfill by Using Life Cycle Assessment", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo, 2013.

 

 

L. Stojanović-Bijelić, M. Vojinović-Miloradov, Ž. Šobot-Pešić, D. Nešković-Markić and M. Sremački, "The concentration levels of sulfur-dioxside and carbon-monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika Ochrany Prosteredia, Slovak Republic, 2013.

 

 

O. Kalamanda and L. Stojanović, "Uticaj regionalne deponije Ramići kod Banja Luke na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Urošević, B. Anđelić, L. Stojanović-Bijelić, U. Urošević and R. Đurović, "Doprinos izgradnji remedijaciji i rekultivaciji flotaijskih jaolovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite žiotne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija, Banja Luka, 2013.

 

 

L. Stojanović-Bjelič, D. Urošević, U. Urošević and O. Kalamanda, "Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Urošević, B. Anđelić, R. Đurović, L. Stojanović-Bijelić, U. Urošević and M. Đokić, "Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetoanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Urošević, B. Anđelić, R. Đurović, L. Stojanović-Bjelić, U. Urošević and M. Đokić, "Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

L. Stojanović-Bjelić, D. Urošević, U. Urošević and O. Kalamanda, "Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Urošević, B. Anđelić, L. Stojanović-Bjelić, U. Urošević and R. Đurović, "Doprinost izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno - stručna konferencija, Banja Luka, 2013.

 

 

O. Kalamanda and L. Stojanović, "Uticaj regionalne deponije Ramići kod Banja Luke na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 2013.

 

 

L. Stojanović-Bjelić, M. Vojinović-Miloradov, Ž. Šobot-Pešić, D. Nešković-Markić and M. Sremački, "The concentration levels of sulfur - dioxside and carbon - monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia, Slovak Republic, 2013.

 

 

L. Stojanović-Bjelić, S. Mirjanić, D. Nešković-Markić and H. Stevanović-Carapina, "Emission in Water Assessment from Sanitary and Unsanitary Landfill By Using Life Cycle Assessment", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo, 2013.

 

 

L. Stojanović-Bijelić;, P. Begović and O. Kalamanda, "Uticaj izgradnje hodrelektrana na kvalitet povšinskih podzemnih voda na primjeru HE Janjina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

O. Kalamanda, L. Stojanović-Bjelić and T. Milešević, "Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

O. Kalamanda, L. Stojanović-Bjelić and T. Milešević, "Uticaj površinske ekspolatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

L. Stojanović-Bjelić, P. Begović and O. Kalamanda, "Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

V. Stojanović-Bjelić;, "Teški metali u povrtarstvu", in Tematski zbornik-Crisis of Transition and Transition of Crisis, Banja Luka, 2011.

 

 

P. Begović and L. Stojanović-Bjelić, "Studija o uticaju hidroelektrane Ulog na životnu sredinu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20. međunarodni salon urbanizma, Niš, 2011.

 

 

L. Stojanović-Bjelić and S. Vujičić, "Teški metali u povrtlarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Crisis of transition and transition of crisis, Banja Luka, 2011.

 

 

L. Stojanović, M. Vojinović-Miloradov, P. Ilić, G. Vujić and B. Jakšić, "Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš and L. Stojanović, "Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

V. Janković, N. Nikolić, L. Stojanović and G. Vujić, "Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne - mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

V. Janković, N. Nikolić, L. Stojanović and G. Vujić, "Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne - mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

P. Ilić, Z. Janjuš and L. Stojanović, "Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

L. Stojanović, M. Vojinović-Miloradov, P. Ilić, G. Vujić and B. Jakšić, "Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Begović, P; Ivanković, B; Stojanović-Bjelić, Lj;

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis - Arhiv za tehničke nauke

Naziv rada

Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Begović, P; Ivanković, B; Stojanović-Bijelić, Lj;

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis - Arhiv za tehničke nauke

Naziv rada

Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Bjelić, Ljiljana; Vojinović-Miloradov, M;

Naziv rada

Contribution to the Establishment of Waste Management Information System for Industrial and Municipal Landfilstop 2013

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia

Grad

Slovak Republic

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić, Ljiljana; Mirjanić, S; Nešković-Markić, D; Stevanović-Carapina, H;

Naziv rada

Emission in Water Assessment from Sanitary and Unsanitary Landfill by Using Life Cycle Assessment

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

International Scientific Conference UNITECH

Grad

Gabrovo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bijelić, Ljiljana; Vojinović-Miloradov, M; Šobot-Pešić, Ž; Nešković-Markić, D; Sremački, M;

Naziv rada

The concentration levels of sulfur-dioxside and carbon-monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Medzinarodna konferencia Technika Ochrany Prosteredia

Grad

Slovak Republic

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda, O; Stojanović, Lj;

Naziv rada

Uticaj regionalne deponije Ramići kod Banja Luke na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević, D; Anđelić, B; Stojanović-Bijelić, Lj; Urošević, U; Đurović, R;

Naziv rada

Doprinos izgradnji remedijaciji i rekultivaciji flotaijskih jaolovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite žiotne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Institut zaštite ekologije i informatike

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelič, Lj; Urošević, D; Urošević, U; Kalamanda, O;

Naziv rada

Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević, D; Anđelić, B; Đurović, R; Stojanović-Bijelić, Lj; Urošević, U; Đokić, M;

Naziv rada

Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

10. Savjetoanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević, D; Anđelić, B; Đurović, R; Stojanović-Bjelić, Lj; Urošević, U; Đokić, M;

Naziv rada

Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić, Lj; Urošević, D; Urošević, U; Kalamanda, O;

Naziv rada

Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

10. savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević, D; Anđelić, B; Stojanović-Bjelić, Lj; Urošević, U; Đurović, R;

Naziv rada

Doprinost izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno - stručna konferencija

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Institut zaštite ekologije i informatike

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda, O; Stojanović, Lj;

Naziv rada

Uticaj regionalne deponije Ramići kod Banja Luke na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

10. Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić, Lj; Vojinović-Miloradov, M; Šobot-Pešić, Ž; Nešković-Markić, D; Sremački, M;

Naziv rada

The concentration levels of sulfur - dioxside and carbon - monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia

Grad

Slovak Republic

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić, Lj; Mirjanić, S; Nešković-Markić, D; Stevanović-Carapina, H;

Naziv rada

Emission in Water Assessment from Sanitary and Unsanitary Landfill By Using Life Cycle Assessment

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

International Scientific Conference UNITECH

Grad

Gabrovo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bijelić; Lj; Begović, P; Kalamanda, O;

Naziv rada

Uticaj izgradnje hodrelektrana na kvalitet povšinskih podzemnih voda na primjeru HE Janjina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda, O; Stojanović-Bjelić, Lj; Milešević, T;

Naziv rada

Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za Poslovne Studije

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda, O; Stojanović-Bjelić, Lj; Milešević, T;

Naziv rada

Uticaj površinske ekspolatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za Poslovne Studije

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić, Lj; Begović, P; Kalamanda, O;

Naziv rada

Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za Poslovne Studije

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić; Vujičić, S;

Naziv rada

Teški metali u povrtarstvu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Crisis of Transition and Transition of Crisis

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Begović, P; Stojanović-Bjelić, Lj;

Naziv rada

Studija o uticaju hidroelektrane Ulog na životnu sredinu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

20. međunarodni salon urbanizma

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić, Lj; Vujičić, S;

Naziv rada

Teški metali u povrtlarstvu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Crisis of transition and transition of crisis

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Lj; Vojinović-Miloradov, M; Ilić, P; Vujić, G; Jakšić, B;

Naziv rada

Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Stojanović, Lj;

Naziv rada

Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Janković, V; Nikolić, N; Stojanović, Lj; Vujić, G;

Naziv rada

Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne - mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Janković, V; Nikolić, N; Stojanović, Lj; Vujić, G;

Naziv rada

Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne - mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, P; Janjuš, Z; Stojanović, Lj;

Naziv rada

Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Lj; Vojinović-Miloradov, M; Ilić, P; Vujić, G; Jakšić, B;

Naziv rada

Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

2. Međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA