slika radnika


MIROSLAVA TRKULJA

stručni saradnik

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • miroslava.m.trkulja@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MIROSLAVA TRKULJA

 

Godina rođenja

1976

Mjesto rođenja

Bihać

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Mašinski inženjer

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Viša tehnička mašinska škola

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.06.2000

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA