slika radnika


Prof. dr SEVERIN RAKIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • severin.m.rakic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SEVERIN RAKIĆ

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Severin Rakić je doktor medicine, specijalista epidemiologije. Master studije (MBA) iz oblasti zdravstvenog menadžmenta je završio u Velikoj Britaniji 2002. godine. Doktorirao je na Panevropskom Univerzitetu Apeiron 2010. godine, takođe u oblasti menadžmenta zdravstva. U zvanje asistenta je izabran 2007. godine, u zvanje docenta 2010. godine, u zvanje vanrednog profesora 2015. godine. Od 2021. godine je na Fakultetu zdravstvenih nauka u zvanju redovnog profesora u naučnoj oblasti Politika zdravlja i usluga. Zaposlen je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, gdje obavlja poslove vezane za zdravstveni menadžment, međunarodnu saradnju i razvoj zdravstvenog sistema. Od 2002. do 2010. godine je u sklopu Jedinice za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite radio na pripremi i realizaciji projekata u zdravstvu finansiranih od strane Svjetske banke. Vodio je istraživački projekat "Uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta i zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu u Republici Srpskoj (BiH)", realizovan 2015-2017. godine uz podršku Alijanse za istraživanje zdravstvene politike i sistema (Alliance for Health Policy and Systems Research), koja djeluje u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije. U periodu 2019-2020. godine je obavljao funkciju savjetnika ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Kao međunarodni konsultant je radio za Svjetsku banku, UNDP, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, nacionalne vlasti i druge klijente u Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Samoi, Azerbejdžanu, Saudijskoj Arabiji i Libiji. Pružao je savjetodavne usluge u oblasti uspostavljanja sistema za uspravljanje kvalitetom i sigurnosti usluga za više od 20 javnih i 30 privatnih zdravstvenih ustanova. U Republici Srpskoj je učestvovao u izradi većeg broja planskih dokumenata i propisa u oblasti zdravstva.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Radna motivacija osoblja Kliničkog centra Banja Luka i mjere za njeno unapređenje

Datum završetka

09.03.2010

 

Obrazovna ustanova

Centar za zdravstveno planiranje i menadžment - Univerzitet u Keele, Velika Britanija

Država

United Kingdom of Great Britain and Northern Irela

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Elektronski zdravstveni kartoni za timove porodične medicine

Datum završetka

29.05.2002

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.12.1999

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Rakić, S., Đudurović, A., & Antonić, D.(2021). Financial sustainability strategies of public primary health care centres in the Republic of Srpska. International Journal of Health Planning and Management, 0-0.

 

 

Oliva-Teres, N., de-Stefano, M., Gallagher, L., Rakić, S., Jorge, P., Cuturilo, G., Markovska-Simoska, S., Borg, I., Wolstencroft, J., Tumer, Z., Harwood, A., Kodra, Y., & Skuse, D.(2020). Rare pathogenic copy number variation in the region associated with neurodevelopmental and neuropsychiatric disorders: A review of the literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 0-0.

 

 

Štrbac, S., Rakić, S., Vujić-Aleksić, V., & Škrbić, R.(2020). The role of clinical pathways on healthcare quality improvement in hospitals for patient undergoing total hip replacement. Scripta Medica, 87-92.

 

 

Rakić, S., Novaković, B., Stević, S., & Niškanović, J.(2018). Introduction of safety and quality standards for private health care providers: a case study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. International Journal for Equity in Health, 0-0.

 

 

Antonić, D., Martinov-Cvejin, M., & Rakić, S.(2017). Prevalencija pušenja i epidemiologija raka pluća i dušnika u Republici Srpskoj. Zdravstvena zaštita, 0-0.

 

 

Ausserhofer, D., Rakić, S., Novo, A., Dropic, E., Fiseković, E., Sredić, A., & van-Malderen, G.(2016). Improving the safety and quality of nursing care through standardized operating procedures in Bosnia and Herzegovina. International Nursing Review, 208-217.

 

 

Rakić, S., Jandrić, L., & Mihajlović, B.(2016). Assessment of System for Monitoring Occurrence of Diabetes Mellitus and Its Complications in the Republic of Srpska. MOJ Public Health, 0-0.

 

 

Rakić, S., Antonić, D., & Đudurović, A.(2014). Edukacija iz upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srpskoj. Kvalitet & izvrsnost, 0-0.

 

 

Antonić, D., & Rakić, S.(2014). Colorectal cancer epidemiology in Republic of Srpska. Journal of Hygienic Engineering and Design, 54-63.

 

 

Rakić, S.(2014). Edukacija medicinskih sestara u timovima porodične medicine iz oblasti upravljanja promenama. Inspirium, 4-8.

 

 

Rakić, S., & Stanić, S.(2014). Importance of projects for public health institutes in transitional countries: Case of the Public Health Institute of Republika Srpska. MOJ Public Health, 0-0.

 

 

Rakić, S., Škrbić, R., & Jelić, G.(2011). Hospital sector reform policies: The case of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. The European Journal of Management and Public Policy, 20-37.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Antonić, D., Rakić, S., & Đudurović, A. (2015). The factors which made certification process faster in 20 health centers in the Republic of Srpska. In: Drljača M. (Ed.) Quality and competitiveness. Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of 16th International Symposium on Quality (pp. 321-0). Opatija: Croatian Quality Managers Society

 

 

Rakić, S. (2008). Evaluacija edukacije timova porodične medicine iz oblasti upravljanja promjenama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga konferencija o upravljanju zdravstvenim uslugama (pp. 9-0). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Maksimović, Z., Rakić, S., Mijatović, S., Jelisić, R., & Radovanović, Č. (2014). Menadžment u zdravstvu. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Rakić, S., & Antonić, D. (2015). -. In , Osnove zdravstvenog menadžmenta (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Rakić, A. Đudurović and D. Antonić, "Financial sustainability strategies of public primary health care centres in the Republic of Srpska", International Journal of Health Planning and Management, vol. 1, no. 17, pp. 0-0, 2021.

 

 

N. Oliva-Teres, M. de-Stefano, L. Gallagher, S. Rakić, P. Jorge, G. Cuturilo, S. Markovska-Simoska, I. Borg, J. Wolstencroft, Z. Tumer, A. Harwood, Y. Kodra and D. Skuse, "Rare pathogenic copy number variation in the region associated with neurodevelopmental and neuropsychiatric disorders: A review of the literature", International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

S. Štrbac, S. Rakić, V. Vujić-Aleksić and R. Škrbić, "The role of clinical pathways on healthcare quality improvement in hospitals for patient undergoing total hip replacement", Scripta Medica, vol. 51, no. 2, pp. 87-92, 2020.

 

 

S. Rakić, B. Novaković, S. Stević and J. Niškanović, "Introduction of safety and quality standards for private health care providers: a case study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina", International Journal for Equity in Health, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

D. Antonić, M. Martinov-Cvejin and S. Rakić, "Prevalencija pušenja i epidemiologija raka pluća i dušnika u Republici Srpskoj", Zdravstvena zaštita, vol. 46, no. 3, pp. 0-0, 2017.

 

 

D. Ausserhofer, S. Rakić, A. Novo, E. Dropic, E. Fiseković, A. Sredić and G. van-Malderen, "Improving the safety and quality of nursing care through standardized operating procedures in Bosnia and Herzegovina", International Nursing Review, vol. 63, no. 2, pp. 208-217, 2016.

 

 

S. Rakić, L. Jandrić and B. Mihajlović, "Assessment of System for Monitoring Occurrence of Diabetes Mellitus and Its Complications in the Republic of Srpska", MOJ Public Health, vol. 4, no. 4, pp. 0-0, 2016.

 

 

S. Rakić, D. Antonić and A. Đudurović, "Edukacija iz upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srpskoj", Kvalitet & izvrsnost, vol. 3, no. 11, pp. 0-0, 2014.

 

 

D. Antonić and S. Rakić, "Colorectal cancer epidemiology in Republic of Srpska", Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 9, no. 1, pp. 54-63, 2014.

 

 

S. Rakić, "Edukacija medicinskih sestara u timovima porodične medicine iz oblasti upravljanja promenama", Inspirium, vol. 11, no. 1, pp. 4-8, 2014.

 

 

S. Rakić and S. Stanić, "Importance of projects for public health institutes in transitional countries: Case of the Public Health Institute of Republika Srpska", MOJ Public Health, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

S. Rakić, R. Škrbić and G. Jelić, "Hospital sector reform policies: The case of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina", The European Journal of Management and Public Policy, vol. 11, no. 2, pp. 20-37, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Antonić, S. Rakić and A. Đudurović, "The factors which made certification process faster in 20 health centers in the Republic of Srpska. In: Drljača M. (Ed.) Quality and competitiveness", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of 16th International Symposium on Quality, Opatija, 2015.

 

 

S. Rakić, "Evaluacija edukacije timova porodične medicine iz oblasti upravljanja promjenama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga konferencija o upravljanju zdravstvenim uslugama, Beograd, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Z. Maksimović, S. Rakić, S. Mijatović, R. Jelisić and Č. Radovanović, Menadžment u zdravstvu, Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2014.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

S. Rakić and D. Antonić, "-", in Osnove zdravstvenog menadžmenta, Banja Luka, Panevropski univerzitet "APEIRON", 2015, pp. 0-0.

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Rakić, Severin; Đudurović, A; Antonić, D

Naziv časopisa

International Journal of Health Planning and Management

Naziv rada

Financial sustainability strategies of public primary health care centres in the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

17

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Oliva-Teres, N; de-Stefano, M; Gallagher, L; Rakić, Severin; Jorge, P; Cuturilo, G; Markovska-Simoska, S; Borg, I; Wolstencroft, J; Tumer, Z; Harwood, A; Kodra, Y; Skuse, D

Naziv časopisa

International Journal of Environmental Research and Public Health

Naziv rada

Rare pathogenic copy number variation in the region associated with neurodevelopmental and neuropsychiatric disorders: A review of the literature

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Štrbac, S; Rakić, Severin; Vujić-Aleksić, V; Škrbić, R

Naziv časopisa

Scripta Medica

Naziv rada

The role of clinical pathways on healthcare quality improvement in hospitals for patient undergoing total hip replacement

Godina izdavanja

2020

Stranice

87-92

Godina_Vol_IEEE

51

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Rakić, Severin; Novaković, B; Stević, S; Niškanović, J

Naziv časopisa

International Journal for Equity in Health

Naziv rada

Introduction of safety and quality standards for private health care providers: a case study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Antonić, D; Martinov-Cvejin, M; Rakić, Severin

Naziv časopisa

Zdravstvena zaštita

Naziv rada

Prevalencija pušenja i epidemiologija raka pluća i dušnika u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

46

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ausserhofer, D; Rakić, Severin; Novo, A; Dropic, E; Fiseković, E; Sredić, A; van-Malderen, G

Naziv časopisa

International Nursing Review

Naziv rada

Improving the safety and quality of nursing care through standardized operating procedures in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2016

Stranice

208-217

Godina_Vol_IEEE

63

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Rakić, Severin; Jandrić, L; Mihajlović, B

Naziv časopisa

MOJ Public Health

Naziv rada

Assessment of System for Monitoring Occurrence of Diabetes Mellitus and Its Complications in the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Rakić, Severin; Antonić, D; Đudurović, A

Naziv časopisa

Kvalitet & izvrsnost

Naziv rada

Edukacija iz upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Antonić, D; Rakić, Severin

Naziv časopisa

Journal of Hygienic Engineering and Design

Naziv rada

Colorectal cancer epidemiology in Republic of Srpska

Godina izdavanja

2014

Stranice

54-63

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Rakić, Severin

Naziv časopisa

Inspirium

Naziv rada

Edukacija medicinskih sestara u timovima porodične medicine iz oblasti upravljanja promenama

Godina izdavanja

2014

Stranice

4-8

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Rakić, Severin; Stanić, S

Naziv časopisa

MOJ Public Health

Naziv rada

Importance of projects for public health institutes in transitional countries: Case of the Public Health Institute of Republika Srpska

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Rakić, Severin; Škrbić, R; Jelić, G

Naziv časopisa

The European Journal of Management and Public Policy

Naziv rada

Hospital sector reform policies: The case of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2011

Stranice

20-37

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Antonić, D; Rakić, Severin; Đudurović, A

Naziv rada

The factors which made certification process faster in 20 health centers in the Republic of Srpska. In: Drljača M. (Ed.) Quality and competitiveness

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Proceedings of 16th International Symposium on Quality

Grad

Opatija

Stranice

321-0

Izdavač

Croatian Quality Managers Society

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Rakić, Severin

Naziv rada

Evaluacija edukacije timova porodične medicine iz oblasti upravljanja promjenama

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Druga konferencija o upravljanju zdravstvenim uslugama

Grad

Beograd

Stranice

9-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Maksimović, Z; Rakić, Severin; Mijatović, S; Jelisić, R; Radovanović, Č

Naslov

Menadžment u zdravstvu

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Autori

Rakić, Severin; Antonić, D

Naslov poglavlja

-

Naslov knjige

Osnove zdravstvenog menadžmenta

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Urednici

-

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA