slika radnika


Ma SINIŠA KLJAJIĆ

viši asistent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • sinisa.s.kljajic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SINIŠA KLJAJIĆ

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Jajce

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar računarskih nauka i informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Siniša Kljajić, Viši asistent (17.09.1971, Banja Luka). Dilomorao 2009. godine na Fakultetu poslovne informatike u Banja Luci, gdje je 2014. odbranio i magistarski rad na temu Uloga i značaj CMS tehnologija u izradi Web sajta visokoškolsih ustanova.
Funkciju stručnog saradnika, asistenta, višeg asistenta je obavljao na predmetima Softverski inženjering, Web servisi, Web programiranje i dizajn, Cad sa osnovama tehničkog crtanja u periodu od 2010.-2019. godina.
Viši asistent je na predmetu Web brogramiranje i dizajn od 2019.-2021. godine.
Stalno zaposlen u Poreskoj upravi Republike Srpske kao viši razvojni programer.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Prednosti i značaj tehnologije otvorenog koda u izradi WEB sajta visokoškolskih ustanova

Datum završetka

27.02.2009

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne informatike - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

01.06.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA