slika radnika


Prof. dr FAHRIJA SKOKIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • fahrija.f.skokic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

FAHRIJA SKOKIĆ

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Fahrija Skokić trenutno je šef Katedre za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Doktorirala je 1996. godine, a redovni profesor 2012. godine na Univerzitetu u Tuzli. Bila je šef porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od 1993. do 2008. godine, a 2007. godine postala je Načelnik Klinike za dječije bolesti Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli. U periodu od 2014. do 2019. godine bila je Medicinski direktor Univerzitsko kliničkog centra u Tuzli. Koordinatorica je seminara o "Psihosocijalnim aspektima trudnoće, porođaja i novorođenčadi". Od početka svoje karijere pokazala je interes za razvoj stručne i naučne misli u svom nastavnom radu. Njezin glavni naučni interes bio je neonatologija i perinatologija u polju pedijatrije, a takođe je objavila nekoliko članaka, knjiga i analiza, citiranih u prestižnim međunarodnim i nacionalnim časopisima, o temama iz Neonatologije i perinatologije. Prof. dr. Fahrija Skokić poznata je kao izvanredan pedagog u Bosni i Hercegovini.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Procjena fetalnog rasta žive novorođenčadi i rani neonatalni period u ratnim uslovima

Datum završetka

28.10.1996

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Struktura i etiologija ranog neonatalnog morbiditeta

Datum završetka

21.12.1993

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.11.1982

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA