slika radnika


Mr SVJETLANA TRIFUNOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • svjetlana.s.trifunovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SVJETLANA TRIFUNOVIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar zdravstvenih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

ROĐENA 13.7.1960.GOD. U BANJALUCI. OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLOVANJE POHAĐALA U BANJALUCI. GIMNAZIJU ZAVRŠILA 1979 GOD. STUDIRALA NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BANJALUCI I STEKLA NAZIV DOKTORA MEDICINE 1984.GOD. SPECIJALISTIČKI ISPIT IZ OPŠTE MEDICINE POLOŽILA 1994 GOD U BEOGRADU. 2003 ZAVRŠILA DOEDUKACIJU IZ PORODIČNE MEDICINE U BANJALUCI.2015 STEKLA NAZIV MAGISTRA ZDRAVSTVENIH NAUKA NA PANEVROPSKOM UNIVERZITETU APEIRON U BANJALUCI.
RADIM U JZU DOM ZDRAVLJA BANJALUKA. IMAM 36 GOD RADNOG STAŽA KAO LJEKAR. ANGAŽOVANA SAM KAO VIŠI ASISTENT U NASTAVI NA UNIVERZITETU APEIRON OD 2012 GOD.
UDATA I MAJKA DVOJE DJECE.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Komparativna studija efikasnosti antibiotske terapije u eradikaciji streptokokne infekcije gornjih disajnih puteva

Datum završetka

19.06.2015

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

09.11.1984

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA